Aleh Kaŭryhin. Fota: eyes.lt

Aleh Kaŭryhin. Fota: eyes.lt

«Mahu skazać, što hetaje rašeńnie Ministerstva achovy zdaroŭja pryniata navat nie ministram. My bačym ruku vykanaŭcaŭ, ale dakładna viedajem zakazčykaŭ, — kaža biznesmien. —

Toje, što adbyłosia siońnia, heta absalutna čakana. Ja viedaŭ, jakim budzie tekst rašeńnia, minimum za dva-try tydni. Havorka idzie pra zabaronu pracy pradpryjemstvaŭ na terytoryi Respubliki Biełaruś na luboj padstavie».

Zajavy Ministerstva achovy zdaroŭja ab padroblenych dakumientach, dzie byli paznačanyja «niedakładnyja źviestki ab adkaznych asobach, jakija nie byli pracaŭładkavanyja na pradpryjemstvie», a taksama ab «pamiaškańniach i miedycynskich vyrabach, jakija byli aformlenyja na jurydyčnuju asobu da jaje stvareńnia i rehistracyi», Kaŭryhin nazyvaje «poŭnaj chłuśnioj».

«Heta prosta pamyłka Ministerstva achovy zdaroŭja, licenzijnaha adździeła, jakaja była dapuščanaja 13 hadoŭ tamu. Pry vydačy licenzii, naturalna, hetyja ŭsie dakumienty praviaralisia. Ja ž nie sam zajmajusia licenzavańniem, — tłumačyć zasnavalnik «Novaha zroku». — Jak minimum dziŭna, što čałaviek, jaki źjaŭlajecca rukapaciskalnym i siabruje z najlepšymi aftalmołahami śvietu, siadzić na kanhresach za adnym stałom ź imi ŭ prezidyumie, zajmajecca niejkaj padrobkaj dakumientaŭ. Tamu ablić brudam — heta typovy mietad peŭnych supracoŭnikaŭ [siłavych struktur].

Niejrachirurh z ZŠA Karł Holnik, zahadčyk adździaleńnia aftalmałohii balnicy chvarob vačej Hiejdelbierhskaha ŭniviersiteta (Hiermanija) Hierd Uve Aŭfart, zasnavalnik «Novaha zroku» Aleh Kaŭryhin i Franka Mierčeza — hałoŭny aftalmołah Malty. Fota: asabisty archiŭ surazmoŭcy

Niejrachirurh z ZŠA Karł Holnik, zahadčyk adździaleńnia aftalmałohii balnicy chvarob vačej Hiejdelbierhskaha ŭniviersiteta (Hiermanija) Hierd Uve Aŭfart, zasnavalnik «Novaha zroku» Aleh Kaŭryhin i Franka Mierčeza — hałoŭny aftalmołah Malty. Fota: asabisty archiŭ surazmoŭcy

Kaŭryhin ličyć rašeńnie Ministerstva achovy zdaroŭja zabaronaj na pracu, praź jakoje kalektyŭ z 500 čałaviek budzie vymušany źjechać z krainy:

«Prapanova pierajści ŭ dziaržaŭnyja kliniki vyklikaje ŭ mianie tolki lohkuju ŭśmiešku. Sapraŭdny prafiesijanał, jaki viedaje canu svajoj pracy, budzie pracavać tam, dzie jaho ceniać i pavažajuć, dzie ź im ličacca.

Naturalna, top-śpiecyjalisty, jakija nieabchodnyja dla našaj pracy, na praciahu hoda 100% pierajeduć u inšuju krainu, i heta budzie vyrašana vielmi chutka. Mahčyma, niejkaja častka kalektyvu pojdzie ŭ dziaržaŭnyja kliniki časova, dla padtrymańnia štanoŭ. Ale ŭ hety čas budzie šukać sabie pracu za miažoj.

Zapeŭnivaju vas, vysokakvalifikavanyja śpiecyjalisty sietki klinik «Novy zrok» znojduć pracu za miažoj u dźvie siekundy — Rasijskaja Fiederacyja, Polšča, Litva, Łatvija, Estonija, Vialikabrytanija i hetak dalej.

Ź Biełarusi źjedzie vialikaja kolkaść śpiecyjalistaŭ u hetaj śfiery. A miž tym sietka klinik «Novy zrok» vykonvała vielizarnuju sacyjalnuju zadaču i apieryravała da traciny ŭsich pacyjentaŭ, jakija mieli patrebu ŭ lačeńni».

Pa słovach Kaŭryhina, śćviardžeńni Ministerstva achovy zdaroŭja ab tym, što na «Novy zrok» prypadaje 1,7% naviedvańniaŭ «u struktury aftalmałahičnaj dapamohi, jakaja akazvajecca ŭ respublicy», vyklikajuć u jaho śmiech.

«Viedajecie, ja ad śmiechu prosta bajusia łopnuć. Heta poŭnaja chłuśnia, — kaža biznesmien. — Heta ciapier tracina, a byŭ čas, kali my rabili pałovu ŭsich aftalmałahičnych apieracyj. Nu što ž, chaj ludzi sami adčujuć, što takoje hetyja 1,7%».

Aleh Kaŭryhin tłumačyć, što ŭ dzień na ŭsie piać klinik u Biełarusi prypadała pa 1000 zvarotaŭ, i ciapier hetaja nahruzka laža na dziaržaŭnyja miedustanovy:

«Ci spraviacca jany? Jak prafiesijanał skažu: nie. Da čaho heta pryviadzie? Da pavyšeńnia cany na pasłuhi, paharšeńnia jakaści: miedycyna [ŭ śfiery aftalmałohii] adkacicca hadoŭ na 20 ciaham paŭhoda.

Akramia taho, nas čakaje paharšeńnie dziełavoha klimatu. Jość inviestary, jakija chacieli b vieści niejkija prajekty ŭ Biełarusi. Jany źviartajucca da mianie z prapanovaj, kab ukłaści vialikija hrošy ŭ krainu. I, viadoma, atrymajuć ad mianie adnaznačny adkaz — nie. Voś vynik siońniašniaha pasiadžeńnia.

Tyja ludzi, jakija prymajuć rašeńni, sami na sabie heta adčujuć. Kali ŭ ich jość hrošy, kab źjeździć u Maskvu i zrabić apieracyju, — dobra. A kali nie?»

Sprabavać viarnuć licenziju «Novy zrok» nie budzie. Siońnia klinika zajaviła ab adychodzie ź biełaruskaha rynku.

«My nikoli nie budziem padavać na paŭtornaje adnaŭleńnie licenzii, ličym hetaje rašeńnie abrazaj vializnaha pracoŭnaha kalektyvu, jaki pracavaŭ sumlenna i spraviadliva, — tłumačyć Kaŭryhin. — Toje, što ŭsio adbyvajecca nastolki žorstka i surjozna, havoryć pra toje, što mahčymaści takija ŭ ludziej, jakija heta ŭsio robiać, jość.

Pry hetym chacieŭ by padkreślić: heta nie palityčnaja sprava. My ni ŭ jakim razie nie zadziejničanyja (i nikoli nie byli) u niejkich palityčnych pracesach. Tym bolš što ja ŭžo žyvu bolš za 15 hadoŭ za miažoj i daloki ad usiaho hetaha».

Centr «Novy zrok» uźnik u kancy 1990-ch. Biznes «Novaha zroku» pačynaŭsia na arendnych płoščach MTZ, a tahačasny ministr achovy zdaroŭja Ihar Zielankievič radavaŭsia, što znajšłasia kampanija, jakaja pieraniała na siabie častku nahruzki dziaržaŭnych klinik. 

Zasnavalnik «Novaha zroku» Aleh Kaŭryhin adukacyju atrymlivaŭ u Hiermanii i pieršyja svaje kroki ŭ biznesie zrabiŭ, zajmajučysia pastaŭkami abstalavańnia «Simiens». 

U 2014 hodzie na jaho zavodzili kryminalnuju spravu za nibyta kantrabandu miedycynskaha abstalavańnia. Sprava ničym nie skončyłasia, jaje zakryli, ale ŭ Biełaruś Kaŭryhin nie viartaŭsia i voś užo chutka 10 hadoŭ jak žyvie ŭ emihracyi — spačatku ŭ Litvie, a ciapier na Malcie.

Čytajcie taksama:

Što ŭjaŭlaje saboj impieryja «Novy zrok» i ŭ jakoj schiemie ich abvinavaciŭ DFR

KDK uziaŭsia za miedcentr «Novy zrok», abvinavačvajuć u zarobkach «u kanviertach»

«Pryčyna prodažu — uzrost ułaśnikaŭ». Samyja darahija biznesy, jakija pradajuć u Biełarusi

Клас
6
Панылы сорам
4
Ха-ха
2
Ого
7
Сумна
25
Абуральна
35