linen oil len i lnianoje masło Nasieńnio lonu i lniany alej

Čym bahataje nasieńnie lonu

Karyść nasieńnia lonu abumoŭlenaja najaŭnaściu ŭ im šerahu vitaminaŭ, siarod jakich Je, S, vitaminy hrupy V. Lon źjaŭlajecca krynicaj takich minierałaŭ, jak kalcyj, mahnij, fosfar, miedź i cynk. U im vysokaje ŭtrymańnie amieha-3 kisłot.

U nasieńni prysutničajuć jak rastvaralnyja (kamiedź, piekcin), tak i nierastvaralnyja (celułoza, lihnin) charčovyja vałokny.

Akramia hetaha, nasieńnie — krynica białku. Pa hetym pakazčyku jaho možna paraŭnać z nasieńniem soi. Lon bahaty na lihnany, jakija zjaŭlajucca antyaksidantami i vałodajuć estrahiennaj aktyŭnaściu.

Lekavyja ŭłaścivaści lnianoha aleju

Jašče ŭ staražytnaści našy prodki vykarystoŭvali alej ź lonu dla lačeńnia jazvy straŭnika i piakotki.

Siońnia nasieńnie lonu daktary rekamiendujuć uklučać u racyjon ludziam z parušeńniem pałavych harmonaŭ. Dziakujučy lihnanam lon dapamahaje rehulavać kancentracyju estrahienaŭ. Isnuje mierkavańnie, što dziakujučy hetaj ułaścivaści, nasieńnie lonu varta prymianiać pry prafiłaktycy harmanalna zaležnych vidaŭ raku (naprykład, raku hrudziej ci jaječnikaŭ).

Nasieńnie lonu dapamoža palehčyć simptomy padčas mienapaŭzy i postmienapaŭzy. Jaho rekamiendujuć ludziam, jakija drenna pieranosiać zamiaščalnuju harmanalnuju terapiju. Lihnany abaraniajuć ad raźvićcia asteaparozu paśla mienapaŭzy.

Prafiłaktycy raku sadziejničajuć taksama antyaksidanty, na jakija bahataje lnianoje nasieńnie. Dabratvorny efiekt zaŭvažny i ŭ chvorych.

Daśledavańni na žyviołach pakazali, što dabaŭleńnie nasieńnia ŭ racyjon źnižaje rost rakavych puchlin. Jano ž uzmacniała dabratvorny efiekt lačeńnia preparatami. Najbolšaja efiektyŭnaść (u dadatak da harmanalna zaležnych vidaŭ raku) zaŭvažanaja ŭ chvorych na rak pramoj kiški i padstraŭnikavaj załozy.

Navukoŭcy dakazali stanoŭčy ŭpłyŭ nasieńnia lonu pry prafiłaktycy cukrovaha dyjabietu. Pryniaćcie 10 hramaŭ zmołataha nasieńnia našča pryvodzić da značnaha źnižeńnia ŭzroŭniu hlukozy ŭ kryvi.

Dabaŭleńnie nasieńnia ŭ ježu dapamoža ŭ zmahańni ź lišnimi kiłahramami. Dziakujučy leptynu, jaki ŭtrymlivajecca ŭ nasieńni, źnižajecca apietyt. A dziakujučy vysokamu ŭtrymańniu klatčatki, lon padtrymlivaje pravilnuju pracu kišečnika.

Nasieńnie rekamiendujecca ŭ pieršuju čarhu ludziam, jakija cierpiać ad zaporaŭ, a taksama tym, chto maje sindrom razdražnionaha kišečnika.

Dziakujučy ž tamu, što nasieńnie pry ŭzajemadziejańni z vadoj utvaraje śliź, jakaja vałodaje pokryŭnymi ŭłaścivaściami, nastoj z nasieńnia pry pryjomie ŭsiaredzinu achinie ścienki straŭnika i abaronić jaho ad škodnaha ŭździejańnia antybijotykaŭ, a taksama dapamoža pry lačeńni sistemy stravavańnia.

Vučonyja zaŭvažyli karysnaje ŭździejańnie lonu ŭ prafiłaktycy sardečnych zachvorvańniaŭ, źnižeńni ryzyki pieršaha i druhoha infarktu mijakarda, pavyšanaha cisku.

Dziakujučy amieha-3 kisłotam, lnianoje nasieńnie rajać užyvać pry vysokim uzroŭni chalesterynu. Jano źnižaje ryzyku raźvićcia išemičnaj chvaroby serca, palapšaje zrok, ełastyčnaść myšcaŭ i tryvałaść sasudaŭ.

Sposaby ŭžyvańnia nasieńnia lonu i lnianoha aleju

Nasieńnie lonu možna jeści syrym ci absmažanym. U hetym vypadku jaho lepš zapić jakoj-niebudź vadkaściu, kab papiaredzić uzdućcie žyvata.

Nasieńnie źmiešvajuć ź johurtam, pasypajuć im buterbrody ci dadajuć u sałat, farš dla katlet.

Treba, adnak, viedać, što lepš spažyvać nasieńnie cełym. Zdrobnienaje chutka akiślajecca i tracić svaje charčovyja kaštoŭnaści.

Raspaŭsiudžanaj praktykaj zjaŭlajecca hatavańnie nastoju. Dla hetaha dźvie čajnyja łyžki nasieńnia zalivajuć šklankaj (250 mł) vady i zatym 10 chvilin kipiaciać. Atrymany advar rekamiendujuć pić pierad snom na praciahu 2-3 tydniaŭ.

Lniany alej užyvajuć chałodnym, bo ad uździejańnia tempieratury jon tracić svaje pažyŭnyja jakaści. Možna jaho źmiašać z drobna narezanaj cybulaj ci časnakom. Takuju sumieś možna ŭžyvać z tvarahom, dadavać u sałaty abo zapraŭki da ich.

Daktary rekamiendujuć za adzin raz užyvać nie bolej za dźvie čajnyja łyžki nasieńnia. Dzionnaja norma nie pavinna pieravyšać čverci šklanki.

Kamu nielha jeści nasieńnie lonu i lniany alej

Da ŭžyvańnia nasieńnia lonu treba padychodzić aściarožna ciažarnym žančynam i tym, chto kormić hrudnym małakom, ludziam, jakija pakutujuć ad nieprachodnaści kišečnika, tym, u kaho parušanaje zhusańnie kryvi, ci tym, chto prymaje preparaty dla razredžvańnia kryvi, chvorym na cukroŭku, a taksama tym, chto maje panižany kryviany cisk.

Čytajcie jašče:

Abrazajecie sad? Nie śpiašajciesia vykidać halinki drevaŭ i kustoŭ. Jany mohuć dapamahčy pry roznych chvarobach

Krapiva, miedunica, makryca dy inšaje pustazielle, jakoje ŭzbahacić vaš stoł

Čufa: hety ziemlany arech vydatna raście ŭ biełaruskich umovach. Pasadzicie, i vam spadabajecca 

Fizalis, ci Załataja jahada. Pačnicie vyroščvać, i nie paškadujecie

Клас
20
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
4
Сумна
6
Абуральна
10