Stvaralniki asabistaha «kłandajka»

Pa danych daśledčaha resursu SensorTower, bolš za ŭsich u anłajn-kramach u lipieni zarabiła Vizor Games — $8 młn. U červieni dachod kampanii skłaŭ $7 młn, u mai — $8 młn.

Fota: vizor-games.com

Fota: vizor-games.com

Adnymi ź bienieficyjaraŭ kampanii źjaŭlajucca stvaralniki biznesu Siarhiej Bruj, Anton Jarašuk i Vinsent Najdzien.

Kiraŭnik Vizor Games Siarhiej Bruj u IT-śfiery apynuŭsia ŭ 2003 hodzie, kali z kampańjonami pa kultavaj braŭziernaj hulni 2000-ch «Bajcoŭski kłub» zapuściŭ prajekt NeverLands. U 2007 hodzie paśla viartańnia z ZŠA vypusknik BDEU, dzie jon vyvučaŭ mižnarodnuju ekanomiku, razam z Antonam Jarašukom stvaryŭ Vizor Games. Jašče adnym partnioram staŭ Vincent Najden. Anton Jarašuk atrymaŭ adukacyju ŭ BDUIR, a Vinsent Najdzien — u BDU.

Pieršapačatkova ŭ kampanii pracavała piać čałaviek, i jany zasiarodzilisia na flash-hulniach dla sacsietak ukantakcie, adnakłaśniki, moj śviet. Pieršym prajektam, jaki atrymaŭ papularnaść, była «Zombi fierma». Na pačatku 2010-ch Vizor Games zrabiła staŭku na Facebook. Praryvam na mižnarodnym uzroŭni stała hulnia Klondike, jakaja vyjšła ŭ 2014 hodzie. Potym nadyšła čarha Knights & Brides.

U 2019 hodzie inviestaram i stratehičnym partnioram Siarhieja Bruja, Antona Jarašuka i Vinsenta Najdziena staŭ chołdynh Playrix. Jon maje rasijskaje pachodžańnie, irłandskuju jurysdykcyju i ŭvachodzić u piaciorku najbujniejšych u śviecie raspracoŭščykaŭ i pablišaraŭ mabilnych prahram.

Majamskija čyścilščyki

BP Mobile była druhoj pa abjomach vyručki ŭ mai i lipieni ($6 młn i $7 młn adpaviedna), a ŭ červieni z pakazčykam $7 młn ​​padzialiła pieršy radok z Vizor Games. 

Fota: bpmobile.by

Fota: bpmobile.by

Klučavoj fihuraj hetaha biznesu źjaŭlajecca adnakurśnik Viktara Prakapieni, były minčanin, jaki ciapier žyvie na svajoj vile ŭ Majami-Bič, Siarhiej Alisiejenka. Jaho partnioram nazyvajuć Paŭła Siomina.

Pieršapačatkova na praciahu amal 10 hadoŭ BP Mobile pracavała pa aŭtsorsinhavaj madeli, ale praktyčna z pačatku raźvićcia mabilnaj ery pierajšła na stvareńnie prahram dla smartfonaŭ. Na pačatku 2010-ch BP Mobile zaniałasia ŭłasnymi praduktami, jakija byli prapanavanyja na klučavyja handlovyja placoŭki Google Play i App Store i zabiaśpiečyli prybytak.

Hałoŭnyja krynicy zarobku BP Mobile ŭ kramach mabilnych prahram — pradukty dla biznesu. U ich liku, naprykład, prahrama dla skanavańnia dakumientaŭ u PDF, JPG i TXT-farmatach Scanner App i ŭtylit — Smart Cleaner. Centry raspracoŭki ŭ Minsku, Maskvie i inšych haradach stvarajuć taksama zabaŭlalnyja fitnes-prahramy i mabilnyja hulni.

Mabilnyja tankisty

Za try miesiacy $15 młn (stabilna pa $5 młn u traŭni, červieni, lipieni) skłaŭ, pa padlikach SensorTower, zarobak u anłajn-kramach Wargaming Mobile — padraździaleńnia adnoj z samych viadomych biełaruskich hiejmdeŭ-kampanij. Bolšaja častka prybytkaŭ z hetaj sumy naležyć Viktaru i Uładzimiru Kisłym.

Fota: Siarhiej Pilipovič / Office Life

Fota: Siarhiej Pilipovič / Office Life

Zarabiŭšy słavu i niemały kapitał na ekšenie dla piersanałak World of Tanks, uładalniki Wargaming Group na pačatku 2010-ch nakiravalisia ŭ siehmient mabilnych hulniaŭ, jaki nabiraŭ papularnaść. Akramia raźvićcia ŭłasnaha padraździaleńnia, Wargaming pačała skuplać hatovyja biznesy.

Adnym z samych udałych nabytkaŭ stała biełaruskaja kampanija Melesta Games, nabytaja ŭ Alaksieja Mielaškieviča. Jana była rearhanizavanaja i raźvitaja ŭ Melsoft i ŭ 2020 hodzie pierapradadzienaja za niekalki sotniaŭ miljonaŭ dalaraŭ izrailskamu pablišaru Moon Active. Darečy, u lipieni prodažy Melsoft skłali $8 młn — bolš, čym u «prabaćki».

Ružovyja startapiery

Prykładna ŭ $4 młn acanili ŭ SensorTower lipieńskuju vyručku adnoj z samych papularnych u śviecie prahram dla žanočaha zdaroŭja Flo Health, jakaja raźvivajecca pad nahladam bratoŭ Źmitra i Juryja Hurskich. U papiarednich dvuch miesiacach kampanija sabrała pa $4 młn i $5 młn adpaviedna.

Fota: glassdoor.com

Fota: glassdoor.com

Kiraŭnik prajektu Źmicier Hurski vučyŭsia na farmaceŭta ŭ BDU, a pracoŭnuju karjeru pačynaŭ u siaredzinie 2000-ch u adnym ź pieciarburhskich vydaviectvaŭ. U kancy 2000-ch razam z bratam Juryjem jon zapuściŭ vydaviecki prajekt Ideanomix, jaki za svaju bolš jak dziesiacihadovuju historyju vydaŭ zvyš 1,5 tysiačy knih.

Na pačatku 2010-ch Dźmitryj uśled za bratam, jaki da taho času pradaŭ svaju dolu ŭ Viaden Media, rušyŭ u IT-śfieru. Jon staŭ suzasnavalnikam kampanii Ideanomix Digital, jakaja zaniałasia mabilnymi raspracoŭkami. U 2015 hodzie jana atrymała status rezidenta PVT, a ŭ 2016-m na jaje bazie była stvoranaja kampanija Flo Health.

Flo Health, jakaja za apošnija hady pryciahnuła niekalki dziasiatkaŭ miljonaŭ dalaraŭ ad vienčurnych inviestaraŭ, źjaŭlajecca adnym z samych paśpiachovych startapaŭ u historyi biełaruskaj IT-haliny. Braty Hurskija płanavali vyvieści hety biznes na IPO u 2023 hodzie.

Vychadcy z EPAM

Abodva zasnavalniki Belka Games, jakaja ŭ minułym miesiacy zarabiła $3 młn, da taho jak stvaryć svoj biznes, prajšli škołu EPAM Systems.

Fota: belka-games.com

Fota: belka-games.com

Dźmitryj Chusainaŭ u 2005—2010 hadach zajmaŭsia ŭ hetaj kampanii stvareńniem pratatypaŭ — pieršych viersij roznych prajektaŭ ź minimalnym naboram funkcyj. I mienavita ŭ EPAM Systems jon paznajomiŭsia sa svaim budučym partnioram, studentam BDU Juryjem Mazanikam. Jašče supracoŭnikami kampanii jany pačali stvarać hulni dla sacsietak ukantakcie i adnakłaśniki. I praciahnuli rabić heta, zasnavaŭšy ŭ 2010 hodzie ŭłasnuju kampaniju Belka Games.

Pieršym sapraŭdnym praryvam dla maładych biźniesmienaŭ stała hulnia Cower Defense, zapuščanaja ŭ Facebook. Jana atrymała śpiecyjalny pryz najbujniejšaj suśvietnaj sietki. Ale samymi prybytkovymi prajektami Belka Games, jakija dazvolili joj stać adnym ź lidaraŭ siarod biełaruskich kampanij pa prodažach u anłajn-kramach, da hetaha času zastajucca Clockmaker i Funky Bay. Asnoŭnaja aŭdytoryja pieršaj hulni znachodzicca ŭ ZŠA, druhoj — prykładna paroŭnu raźmierkavanaja pamiž ZŠA i Azijaj.

U 2019 hodzie biznesam Dźmitryja Chusainava i Juryja Mazanika zacikaviłasia amierykanskaja hrupa AppLovin, jakaja z dapamohaj svajoj mabilnaj płatformy dapamahaje maštabavać prajekty da mižnarodnaha ŭzroŭniu. Z taho času AppLovin i Belka Games źjaŭlajucca stratehičnymi partniorami.

Łondanskija hitarysty

Pa $3 młn štomiesiac składali ŭ mai—lipieni dachody ad prodažu ŭ App Store i Google Play prahram, raspracavanych kampanijaj Gismart.

Fota: Gismart

Fota: Gismart

Adzin ź jaje zasnavalnikaŭ — vypusknik BDUIR Dźmitryj Lipnicki.

U 2007 hodzie jon staŭ adnym z suzasnavalnikaŭ aŭtsorsinhavaj kampanii Intellectsoft, jakaja vyrasła pastupova ŭ mižnarodnuju hrupu kampanij i jakaja zaniałasia inviestavańniem u inšyja pierśpiektyŭnyja praduktovyja IT-biźniesy. Adzin čas uładalniki navat razhladali mahčymaść vyvadu kampanii na IPO na adnoj ź viadučych suśvietnych finansavych placovak.

U 2010-ch Źmicier Lipnicki, jaki pierajechaŭ u Łondan, samastojna i razam z partniorami inviestavaŭ u niekalki prajektaŭ. Samym paśpiachovym stała partniorstva z Alaksandram Mincom, ź jakim u 2013 hodzie jon stvaryŭ kampaniju — raspracoŭščyka mabilnych prahram Gismart. Pieršym praduktam sumiesnaha biznesu, jaki «streliŭ», staŭ simulatar ihry na hitary Real Guitar. U 2019 hodzie kampanija startavała ŭ raspracoŭcy mabilnych hulniaŭ. Taksama Gismart zajmajecca vydaviectvam praduktaŭ inšych kamand i inviestycyjami ŭ startapy.

U 2020 hodzie brytanskaje dziełavoje vydańnie Financial Times uklučyła Gismart u rejtynh biznesaŭ, jakija rastuć chutčej za ŭsio ŭ Jeŭropie.

Ambicyjnyja pablišary

SayGames źjaviłasia na rynku mabilnych hulniaŭ u 2017 hodzie i ŭžo praz paru hadoŭ uvajšła ŭ top-10 suśvietnych lidaraŭ pa kolkaści zahruzak u App Store i Google Play. U lipieni jana zarabiła ŭ ich $3 młn, u kožnym z dvuch papiarednich miesiacaŭ — pa $2 młn.

Fota: say.games

Fota: say.games

Sumiesny prajekt Jahora Vajchanskaha i Andreja Sokała SayGames — adzin z pretendentaŭ na nieaficyjnaje zvańnie hałoŭnaha adkryćcia ŭ biełaruskim biznesie ŭ 2010-ch.

Jahor Vajchanski paśla zakančeńnia BDU amal čatyry hady pracavaŭ dyzajnieram na niekalki zamiežnych kampanij. Jaho pieršym ułasnym prajektam u 2011 hodzie stała škoła anhlijskaj movy dla supracoŭnikaŭ IT-kampanij — IT English.

SayGames raźvivaje biznes-madel, pry jakoj šukaje i padtrymlivaje mocnyja kamandy raspracoŭščykaŭ. Jaje pieršyja 50 praduktaŭ, častka ź jakich patrapiła ŭ suśvietnyja topy pa papularnaści, zrabili 10 kamand. U płanach było padvoić kolkaść, dziakujučy śpiecyjalnaj prahramie SayHero, u ramkach jakoj jany mieli namier ukłaści $10 młn.

Univiersitecki hiejmdeviełapier

Miljon dalaraŭ u minułym miesiacy i pa $2 młn u červieni i mai — taki, pa danych SensorTower, minimalny «ŭłoŭ» hiejmdeŭ-kampanii Playgendary z hałaŭnym ofisam u Miunchienie.

Fota: Playgendary

Fota: Playgendary

U jaje zasnavalnika — surjozny adukacyjny bahaž. Da taho jak zaniacca hulniami dla mabilnych, Dźmitryj Šelanhoŭski vyvučaŭ fiziku ŭ BDU i ŭ Piekinskim navukova-techničnym univiersitecie. Užo stvaryŭšy kampaniju, jon pašyryŭ haryzonty za košt vyvučeńnia dyzajnu va ŭniviersitecie Barsiełony.

Raspracoŭkaj mabilnych hulniaŭ jon zaniaŭsia ŭ siaredzinie 2010-ch. Pieršapačatkova kampanija Šelanhoŭskaha nazyvałasia Inventain, potym była pierajmienavanaja ŭ Playgendary. Pośpiech pryjšoŭ u druhoj pałovie 2010-ch i źviazany z vybuchnym rostam papularnaści praduktaŭ Playgendary na amierykanskim rynku. Praryvam stała hulnia Bowmasters, jakaja vyjšła ŭ 2016 hodzie.

Клас
40
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
3
Сумна
3
Абуральна
8