Nie tak daŭno ŭ biełaruskich ŚMI prajšła infarmacyja, što były kiraŭnik Administracyi prezidenta Urał Łatypaŭ nabyŭ svaim dzieciam Alenie i Kimu kvatery ŭ Maskvie, ahulny košt jakich skłaŭ amal miljon dalaraŭ.

Urał Ramdrakavič

Uradženca Baškiryi Urała Ramdrakaviča Łatypava ŭ Minsk upieršyniu zaniesła jašče ŭ 1974 hodzie na vyšejšyja kursy KDB SSSR. Pačynałasia karjera Łatypava jakraz sa śpiecsłužbaŭ. Da 1989 hoda jon słužyŭ u orhanach KDB na samych roznych pasadach. Potym staŭ namieśnikam načalnika Instytuta nacyjanalnaj biaśpieki.

Z Łukašenkam Łatypaŭ ad pieršaha hoda. U 1994-m Urał pracuje pamočnikam prezidenta. Na hetaj daviaralnaj pasadzie jon prasiadzieŭ čatyry hady, pakul nie zamianiŭ Ivana Antanoviča na pasadzie ministra zamiežnych spravaŭ. U 2000 hodzie na try miesiacy daviałosia jamu ŭznačalić i Radu biaśpieki.

Apošniaj ža pasadaj u Biełarusi dla Łatypava było kiraŭnictva Administracyjaj prezidenta. Nieŭzabavie paśla refierendumu ab trecim terminie Łatypaŭ syšoŭ u adstaŭku.

«Ni ŭ dziaržaŭnych orhanach, ni ŭ KDB ja pracavać bolš nie budu. Heta pierahornutaja staronka», — padzialiŭsia tady Łatypaŭ u intervju «Narodnaj voli».

Łatypaŭ zaŭsiody mieŭ rename intelektuała, i svoj rozum jon umieła vykarystoŭvaŭ dla zamacavańnia ŭłady Łukašenki.

Cikava, što da apošniaha jon jeździŭ nie na darahoj mašynie, a na ścipłaj bardovaj «siamiorcy».

Kiraŭnik dziaržavy, zdajecca, taksama staviŭsia da svajho padnačalenaha ź vialikaj pavahaj, što jość, u pryncypie, redkaściu. Łatypaŭ źjechaŭ u Maskvu, try hady adpracavaŭ staršynioj kansultacyjnaje rady kampanii «Łukojł-Biełaruś». Letaś Łatypaŭ uznačaliŭ kampaniju «Dyrekt-Mieniedžmient», jakaja ŭvachodzić u bujny maskoŭski deviełapierska-budaŭničy chołdynh «Rubin».

Kampanija znachodzicca ŭ liku lidaraŭ rasijskaha rynku zabudovy i ekspłuatacyi handlovych i ofisnych pamiaškańniaŭ. Siarod uładalnikaŭ chołdynha Urał Łatypaŭ nie značycca.

Nie Urał, a sami dzieci

Paśla publikacyi naviny pra nabyćcio Łatypavym nieruchomaści ŭ redakcyju pazvaniła žančyna, jakaja pradstaviłasia znajomaj siamji Łatypava.
Najpierš jana skazała, što kvatery nabyvaŭ nie Urał Ramdrakavič, a sami dzieci, jakija pracujuć na dobrych pasadach.

Što datyčyć Kima Łatypava, to, pa jaje słovach, jon ažaniŭsia ź dziaŭčynaj z-pad Słucka. Časta pryjazdžaje ŭ Biełaruś da svajakoŭ žonki. «Bulbu pryjazdžaje kapać. Movu našu šanujuć», — kazała žančyna.

U samoha Urała žonka taksama biełaruska. Jon i siońnia časta naviedvaje Minsk.

My vyrašyli vyśvietlić, kim ža pracujuć dzieci Łatypava. Znajści takuju infarmacyju akazałasia nieskładana.

Kim

Syn byłoha kiraŭnika Administracyi prezidenta Kim Łatypaŭ pracuje ŭ bujnoj brytanskaj jurydyčnaj kampanii Linklaters.

Kim spačatku skončyŭ jurydyčny fakultet Maskoŭskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta. A potym u 2002-m atrymaŭ stupień mahistra ŭ suśvietna viadomym Oksfardskim univiersitecie (Vialikabrytanija). Jon vyvučaŭ jeŭrapiejskaje i paraŭnalnaje prava.

Jašče za čas vučoby ŭ Rasii jon prachodziŭ praktyku ŭ roznych jurydyčnych kantorach. Pieršaj ža surjoznaj stała praca jurysta ŭ kampanii Global One.

Adrazu pa skančeńni Oksfarda 26-hadovy Łatypaŭ uładkoŭvajecca ŭ maskoŭski ofis Linklaters. Jurysty hetaj kampanii akazvajuć padtrymku pry padpisańni samych roznych ździełak. Pracadaŭca Kima Łatypava zajmaje druhoje miesca pa dachodach siarod padobnych brytanskich firmaŭ.

Darečy, pa źviestkach minułaha hoda Linklaters płaciła svaim novapryniatym supracoŭnikam 61,5 tysiačy funtaŭ sterlinhaŭ u hod (prykładna 51 tysiača jeŭra).

Praz dva hady pracy Łatypaŭ stanovicca ŭžo viadučym supracoŭnikam pradpryjemstva. U 2007—2008 hadach jon pracuje ŭ hałoŭnym łondanskim ofisie, a potym znoŭ viartajecca ŭ Maskvu. Ad minułaha hoda Łatypaŭ značycca na sajcie Linklaters jak partnior kampanii ŭ Maskvie.

Pry ŭdziele Kima Łatypava prymalisia dosyć značnyja ździełki. Naprykład, padčas źlićcia bujnych aluminijevych kampanij śvietu RUSAŁa i SUAŁa, ci kali šviejcarcy z Glencore nabyvali pracent u «Rusnafty», albo pry ździełkach najbujniejšaha vytvorcy miedzi z Kazachstana «Kazachmysa».

Takim čynam, Łatypaŭ zasłužyŭ svajoj pracaj dobruju reputacyju.

Alena

Alena Urałaŭna Łatypava na siońnia źjaŭlajecca staršym vykładčykam kafiedry administratyŭnaha i finansavaha prava Maskoŭskaha dziaržaŭnaha instytuta mižnarodnych znosin.
Vučyłasia jana ŭ hetaj ža VNU, atrymała, jak i brat, čyrvony dypłom. U 2004-m paśpiachova abaraniła kandydackuju dysiertacyju pa temie «Zabieśpiačeńnie vykanańnia abaviazku pa vypłacie padatkaŭ i zboraŭ: finansava-pravavy aśpiekt».

Čytaje lekcyjnyja kursy «Finansavaje prava Rasii», «Mižnarodnaje finansavaje prava», «Biudžetnaje prava Rasii i zamiežnych krain», śpieckurs «Miechanizm vykanańnia abaviazku pa vypłacie padatkaŭ i zboraŭ».

Na papularnym rasijskim knižnym sajcie ozon.ru prapanujecca čytačam 128-staronkavaja manahrafija Aleny Łatypavaj, pryśviečanaja prablemie vypłaty padatkaŭ.

Takim čynam, možna mierkavać, što dzieci Łatypava sapraŭdy dosyć paśpiachovyja i zabiaśpiečanyja ludzi.

Ale ni sam Łatypaŭ, ni jahonyja dzieci nie źviazali svajho losu ź Biełaruśsiu. Darečy, niama druhoj takoj krainy, top-čynoŭniki jakoj vyjazdžali b paśla adstavak na pracu ŭ byłuju mietrapoliju tak masava.

Jak u inšych?

Viadoma, što dzieci Alaksandra Łukašenki skončyli fakultet mižnarodnych adnosinaŭ BDU. Ciapier jany zajmajuć vysokija pasady ŭ krainie. Viktar — daradca kiraŭnika krainy pa biaśpiecy, Dźmitry ŭznačalvaje «Prezidencki spartyŭny kłub».

Syn Uładzimira Navumava Zachar ciapier pracaŭładkavany ŭ słužbie pratakoła Ministerstva zamiežnych spravaŭ. U śfiery dypłamatyi zadziejničany syn kiraŭnika Administracyi prezidenta Uładzimira Makieja Vital.

Pradstaŭnik Biełarusi pry Parłamienckaj asamblei Rady Jeŭropy ŭ Strasburhu Andrej Sucharenka — syn byłoha staršyni KDB Ściapana.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?