Pra białkovuju ci sadavinavuju dyjetu vy, viadoma, čuli, a što nakont seks-dyjety?

Pieršyja asacyjacyi, źviazanyja sa słovam «dyjeta», — niehatyŭnyja: źmieny ładu žyćcia, šmatlikija abmiežavańni, ciažkija abaviazalnictvy pierad samim saboju, harotny pieryjad žyćcia. Dyk čamu nie spałučyć pryjemnaje z karysnym?

1. Seks — heta fizičny čyn.
Fizičnyja praktykavańni zabiaśpiečvajuć nam zdarovaje žyćcio, my viedajem heta. Ale my zaŭsiody znachodzim adčepku, kab uniknuć zaradki. U nas niama času, u nas niama zmohi, nam heta nie ŭ kajf i h.d. Našaja prapanova — zajmiciesia seksam. Dla abdymkaŭ taksama patrebnaja enierhija. I jana našym arhanizmam vydatkujecca: padčas impetnaha seksu možna spalić ažno 200 kałoryjaŭ.

Cykličnaść luboščaŭ taksama maje značeńnie — luboščy faktyčna pieratvarajucca ŭ zaniatki aerobikaj (t.b. z udziełam kisłarodu). Ale jość adno «ale»: HETYM treba bavicca nie mienš za 3 razy na tydzień, inakš nie budzie naležnaha efiektu.

Niamieckija navukoŭcy z Centra zdarovaha ładu žyćcia ŭ Rejdelbierhu zrabili vysnovu, što samaja enierhavydatkoŭnaja poza — stojačy. Hetak spalvajecca maksimalnaja kolkaść kałoryjaŭ: aktyŭniej pracujuć ściohny i jahadzicy. Za dva tydni «trenirovak» pary, što brali ŭdzieł u ekśpierymiencie niamieckich navukoŭcaŭ, schudnieli na try-piać kiłahramaŭ kožny. Jak zaŭsiody: niazručna, ale karysna.

Akramia hetaha, luboščy pavyšajuć ciahavitaść serca i navat mohuć źmienšyć ryzyku sardečnych zachvorvańniaŭ. Suviaź pamiž luboščami i daŭhalećciem daśledavałasia šmatkroć: daŭno daviedzienaja naŭprostavaja suviaź pamiž kolkaściu arhazmaŭ i kolkaściu pražytych hadoŭ. Ale my krychu adyšli ad našaj temy…

2. Seks moža naładzić vaša pravilnaje charčavańnie.
Siońnia viečaram vy nastrojeny pačućciova, chočacca dotykaŭ, pieščaŭ… Samy čas adnavić ź minułaha dośviedu, što seks na nadzimany poŭny straŭnik — nievialikaje što. Tamu zamiest škodnaha nie tolki dla vašaha połavaha žyćcia, ale i dla fihury viečarovaha desiertu — hajda ŭ łožak.
3. Žadańnie seksu moža dapamahčy dać rady atłuścieńniu.
Kab vy viedali: atłuścieńnie moža spryčynicca da suchaści ŭ pochvie, straty zdolnaści siahnuć połavaha arhazmu, a taksama da bolaŭ i zapaleńniaŭ u mačavych kanałach. Heta ŭ žančyn. U mužčyn ža zbytkoŭnyja kiłahramy siady-tady pryvodziać da straty erekcyi. Atłuścieńnie prymianšaje žadańnie mienavita zajmacca seksam. Tamu varta vyznačycca: žadajecie jakasnych luboščaŭ — starajciesia nie tłuścieć.

Darečy, niervovyja centry ježy i połavaha pociahu znachodziacca ŭ tym samym miescy ŭ mozhu. Patreba ŭ ježy i patreba ŭ fizičnym kantakcie nastolki blizkija, što časam my ich błytajem. Pryhadajcie, kolki razoŭ vy kazali ŭ paścieli: «Mnie chočacca ciabie źjeści», «Saładzieńki ty moj». I kolki razoŭ my adčuvali, bieručy jakiści łasunak, što ježa — niebłahaja zamiena luboščam. Voś ža, niezadavolenaść seksam časta pryvodzić da pierajadańnia. Adpaviedna, kali seksualnaje žyćcio viadziecca spraŭnym šlacham, patreba ŭ pierakusie dziela padvyšeńnia nastroju źnikaje.

4. Seks bałansuje vašu patrebu ŭ lohkich pierakusonach.
Zaniacca seksam — heta jak pajeści šakaładu, bo padvyšajecca ŭzrovień sierataninu ŭ kryvi. Akramia spaleńnia kałoryjaŭ adnym prysiadam seks zbałansuje vašu patrebu ŭ łasunkach i vuhlavodach. Dyk kachajmasia!
Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?