«Dapamahać palitviaźniam ja pačała jašče ŭ 2020 hodzie. Ja ŭvohule vałancior pa pryrodzie — da naradžeńnia dziciaci padbirała biazdomnych katoŭ, pryvodziła ŭ paradak i šukała im novyja siemji. Ja mocna adčuvaju čužy bol, fizičny i maralny, vielmi škaduju tych, chto cierpić. Pieradačy, banderoli, telehramy i listy — heta asnoŭnaje, čym ja zajmałasia.

Da 2024 hoda my z mužam užo amal na pamiać viedali praviły pieradač u roznyja SIZA i kałonii. Pra vielizarnaje značeńnie navat simvaličnych banderolek, a taksama listoŭ, nam raskazvali tyja, chto vychodziŭ na volu.

Pra majo listavańnie z palitviaźniami kaliści byŭ artykuł na «Biełsacie» (tam ja fihuruju pad imieniem Maryja). Ja adpraviła šmat listoŭ — u mianie kala tysiačy adkazaŭ ad palitźniavolenych. Ź niekatorymi byłymi palitviaźniami my dobra siabrujem. 

23 studzienia 2024 hoda ja trapiła pad rejd siłavikoŭ siarod inšych vałancioraŭ, jakija padtrymlivali palitviaźniaŭ pa ŭsioj krainie. Na mianie zaviali kryminalnuju spravu pa artykule 361-4 (art. 361-4 KK RB — sadziejničańnie ekstremisckaj dziejnaści), bo ŭ spravie fihuravali pasyłki ludziam, jakija ŭniesienyja ŭ śpis «ekstremistaŭ».

Zakonam nie było zabaroniena adpraŭlać pieradačy i pisać listy ŭ turmy, tamu ja rabiła heta ad svajho imia i nie čakała zatrymańnia mienavita z hetaj nahody. Ale mianie abvinavacili ŭ tym, što ja dapamahała «voraham dziaržavy».

U nas aryštavali chaładzilnik, televizar, zabrali bankaŭskija kartki i zabłakavali rachunki, kanfiskavali noŭtbuk i moj telefon, zabrali pašpart i nie viarnuli.

U dzień, kali mianie zatrymali, adbyŭsia vobšuk u kvatery, adzin z kdbšnikaŭ pryjechaŭ paźniej pad noč da muža na razmovu, kali toj kłaŭ syna spać, a nazaŭtra adbyŭsia druhi vobšuk.

Troje sutak ja prasiadzieła na Akreścina, dzie byli stvorany nievynosnyja ŭmovy: nas trymali biez abutku, biez vopratki, pry tym u kamiery było vielmi choładna, my hrelisia praz butelku ź ciopłaj vadoj i praz abdymki.

Tam u kamiery ja sustrełasia z maci Volhi Takarčuk, jana padaryła mnie svaje škarpetki. Skazała, što heta padarunak ad Volhi (kaliści Volzie ja dasyłała pasyłku). Tady hetyja škarpetki byli ratavańniem dla mianie. Pa kalidorach nas vadzili biez abutku.

U piacimiascovaj kamiery było ad 9 da 11 čałaviek, na sutki nam davali mietr tualetnaj papiery, my dzialili jaje, jak mahli. Chavali chleb u zakutkach dla tych, kaho pryvodzili pozna. Nas trymali paśla pajezdak u RUUSy ŭ «stakanach» pa 4 čałavieki.

U hetyja dni my nie atrymlivali abiedu i viačery, bo nas pryvozili pozna. 

Advakaty admaŭlalisia abaraniać mianie, matyvujučy adkaz ciažkim artykułam.

Mianie adpuścili pad padpisku ab niavyjeździe, kryminalnaj spravy nie zakryli i paznačyli, što pašpart addaduć tady, kali centralny aparat Śledčaha kamiteta prymie rašeńnie adnosna mianie. 

Da majho zatrymańnia my nie źbiralisia źjazdžać z krainy. U listapadzie 2023 hoda ŭsioj siamjoj pierajechali ŭ novuju kvateru i navat nie paśpieli ŭ joj abžycca. Ale paśla taho jak ja vyjšła, ja hladzieła na svajho syna i razumieła, što mahu pabačyć jaho tolki praz 7 hadoŭ, kali mianie znoŭ aryštujuć. Heta było nievynosna! 

My pačali rychtavacca da pierajezdu praz tydzień paśla taho, jak ja viarnułasia. Maralna pierajezd nam daŭsia vielmi ciažka, bo my stracili ŭsio, što mieli. Praz toje, što moj pašpart i zaraz u Śledčym kamitecie, mnie pryjšłosia pierachodzić miažu nielehalna i padavacca na mižnarodnuju achovu adrazu na miažy. Nas časova pasialili ŭ siabie našy siabry.

Adnak u nas niama anijakaj finansavaj paduški, pakul niama ni pracy, ni stałaj arendy žytła, ničoha. My ŭ vialikaj razhublenaści i duža spadziajomsia na vašuju padtrymku, darahija biełarusy! My viedajem, što šmat chto z vas prajšoŭ taki šlach da svabody i vy z parazumieńniem pastaviciesia da našaj prośby!

Suma zboru €3600 

Nam patrebna finansavaja dapamoha na elemientarnyja rečy na pieryjad, pakul muž šukaje pracu. My vielmi prykładna razumiejem miascovyja košty na ŭładkavańnie žyćcia, kab padličyć sumu zbora. Ale budziem udziačnyja vam za kožny jeŭra!

— arenda kvatery na try miesiacy (kala €600 za miesiac = €1800)

— apłata suviazi, kamunalnych pasłuh, internetu na try miesiacy (€500)

— dziciačy abutak i vopratka, uładkavańnie syna ŭ sadok i jaho miesca dla zaniatkaŭ doma (€500)

— pradukty, roznyja haspadarčyja i pobytavyja rečy (€800)

Dapamahčy siamji Aŭčyńnikavych praz «Bajsoł»

Клас
6
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
22
Абуральна
15