Padatak na dabračynnaść u Polščy

U Polščy hramadskim arhanizacyjam, jakija majuć prava na atrymańnie achviaravańniaŭ, fizičnyja asoby mohuć pieravieści 1,5% padachodnaha padatku. Zrabić heta možna padčas padačy PIT-dekłaracyi.

Pry jaje zapaŭnieńni treba ŭvieści NIP (anałah biełaruskaha UNP) arhanizacyi, nazvu abo KRS-numar (numar z nacyjanalnaha sudovaha rejestra).

Daviedacca, ci možna pieraličyć 1,5% padatku na rachunak abranaj vami arhanizacyi, možna pa spasyłcy.

Pavodle polskaha zakanadaŭstva, arhanizacyja moža atrymlivać padatak na dabračynnaść tolki sa statusam «Organizacja pożytku publicznego».

U advarotnym vypadku joj treba mieć partniora-pasiarednika z pravam prymać takija achviaravańni.

Važna viedać, što 1,5% padachodnaha padatku ŭsio roŭna buduć vyličanaja ŭ abaviazkovym paradku — na karyść arhanizacyi, jakuju polskaja dziaržava vyznačyć sama.

«Kupałaŭcy»

Niezaležnaja teatralnaja hrupa z akcioraŭ i supracoŭnikaŭ Nacyjanalnaha akademičnaha teatra imia Janki Kupały, jakija apynulisia na čužynie z-za taho, što vystupili suprać hvałtu ŭ 2020 hodzie. 

Placoŭki «Kupałaŭcaŭ» u fejsbuku, instahramu, jutubie.

Padatak na dabračynnaść «Kupałaŭcy» źbirajuć pry dapamozie partnioraŭ z fonda «Młodzi — Młodym». 

Zapaŭniajučy padatkovyja formy treba paznačyć:

— u punkcie 147 — numar KRS 0000270261;

— u punkcie 148 — 1,5%;

— u punkcie 149 — KUPALAUCY 19547. Heta treba zrabić abaviazkova, kab partnior viedaŭ dla kaho nakiravana padtrymka.

Muziej volnaj Biełarusi

Kulturnickaja prastora, dzie zachoŭvajucca simvały pratestu 2020 hoda: asabistyja rečy pratestoŭcaŭ, a taksama biełaruskich dobraachvotnikaŭ, jakija baroniać niezaležnaść Ukrainy.

Placoŭki Muzieja ŭ fejsbuku, instahramie.

Padatak na dabračynnaść Muziej źbiraje pry dapamozie fonda «Młodzi — Młodym».

Zapaŭniajučy padatkovyja formy treba paznačyć:

— u punkcie 147 — numar KRS 0000270261;

— u punkcie 148 — 1,5%;

— u punkcie 149 — MUZEUM WOLNEJ BIAŁORUSI 18974. Heta treba zrabić abaviazkova, kab partnior viedaŭ, dla kaho nakiravana padtrymka.

«Lusterka»

Internet-partał byŭ stvorany 8 lipienia 2021 hoda paśla błakiroŭki resursu TUT.BY. «Lusterka» — jaho pierajemnik.

Sajt vydańnia — zerkalo.io.

Pasiarednickija pasłuhi ŭ atrymańni «Lusterkam» padatku na dabračynnaść vykonvaje kampanija Fanimani.

Jaje rehistracyjny numar 0000507234. Numar identyfikatara «Lusterka» 82278.

Paetapnuju instrukcyju pieraliku padatku na dabračynnaść «Lusterku» možna znajści tut.

«Reform.news»

Miedyjaprajekt Fiodara Paŭlučenki i hrupy adnadumcaŭ pra reformy i źmieny ŭ Biełarusi. Isnuje z 2016 hoda.

Sajt vydańnia — reform.by.

Padatak na dabračynnaść redakcyja prosić pieraličyć na: FUNDACJA PROSPECT KRS 0000602244 z paznakaju mety «Pomoc dla Reform.by».

Inšyja varyjanty padtrymki vydańnia možna pahladzieć tut.

Fond «TUTAKA»

Jaho dziejnaść skiravanaja na papularyzacyju biełaruskaj kultury ŭ Polščy. Jaje prajekty padkreślivajuć uzajemnyja histaryčnyja i kulturnickija suviazi miž biełarusami i palakami.

Biełaruskamoŭnaja viersija sajta: tutaka.org/be.

Aficyjnyja rekvizity: Fundacja Tutaka, Pieszczaniki 9, 16-040 Gródek, KRS: 0000868152.

Pry afarmleńni padatku na dabračynnaść dla «TUTAKA» karystajciesia hetymi rekvizitami: Fundacja Dialog KRS 0000007228 z paznakaju Kultura Białoruś

Varyjanty padtrymki fundacyi možna taksama pahladzieć tut

Biełaruski moładzievy chab

Placoŭka dla arhanizacyj, inicyjatyŭ i aktyvistaŭ dziejničaje ŭ Varšavie ad 2021 hoda.

Sajt arhanizacyi: byhub.org.

Padatak na dabračynnaść dla Biełaruskaha moładzievaha chaba treba pieraličvać na rachunak partniorskaj arhanizacyi «Maładyja dla maładych» (Młodzi — młodym).

Instrukcyja, jak toje zrabić, tut pad numaram «4».

Mieścicca chab pa adrasie: 02-602, Warszawa, Dożynkowa 6A. Jaho kantakty tut.

Centr biełaruskaj salidarnaści

Kansultatyŭnaja placoŭka dla biełaruskich biežancaŭ: jurydyčnaja dapamoha ŭ lehalizacyi i mižnarodnaj abaronie, infalinija, tłumačalnyja materyjały tekstam i videa, škoła dadatkovaj adukacyi. Pracuje z 2020 hoda.

Sajt: belaruscenter.eu.

Dla taho, kab padtrymać Centr, treba ŭ dekłaracyi ŭpisać rekvizity suzasnavalnikaŭ «FUNDACJA PROSPECT»: numar KRS 0000602244 z paznačeńniem mety «Pomoc dla Centrum Białoruskiej Solidarności».

Bankaŭskija rekvizity samaho Centra takija: Bank Millennium S.A. 80 1160 2202 0000 0004 8785 5432, IBAN: PL 80 1160 2202 0000 0004 8785 5432 SWIFT: BIGBPLPW, FUNDACJA «CENTRUM BIAŁORUSKIEJ SOLIDARNOŚCI». 

U płaciažy paznačyć: Darowizna na cele statutowe.

Hrodna.life

Łakalnaje vydańnie pra Hrodna i hrodziencaŭ. Isnuje z 2016 hoda.

Sajt vydańnia — Hrodna.life

Padtrymać pracentam padatka ŭ Polščy možna, paznačyŭšy numar KRS 507 234 — jon adpaviadaje polskamu fondu FaniMani, jaki dapamahaje redakcyi źbirać pracent ad padatka.

U poli «Cel szczegółowy do przekazania 1,5% podatku» treba napisać ličbu 85 554 — kab u FaniMani zrazumieli, što heta padtrymka mienavita dla Hrodna.life.

Padrabiaznaja instrukcyja tut

Padtrymać Hrodna.life možna i ŭ Litvie — u padatkovaj dekłaracyi treba ŭpisać kod atrymalnika 306 050 237 — jon adpaviadaje arhanizacyi ŽMONĖS IR RAIDĖS, VšĮ («Ludzi i litary»).

Padrabiaznaja instrukcyja tut

Inšyja inicyjatyvy ŭ Polščy

U Krakavie ŭ biełaruskaj dyjaspary jość inicyjatyvy «Prastora» i «Krok». Jak ich padtrymać, raskazvajecca tut.

Asacyjacyja biełarusaŭ Pamorja z Hdańska prapanuje pieraličyć padatak na dabračynnaść na apłatu kamunalnych pasłuh ofisa MARA HUB i chosteła ŭ Sopacie. Instrukcyju hladzicie tut.

Litva

U Litvie fizičnyja asoby achviarujuć na dabračynnaść 1,2 pracenta ad padachodnaha padatku.

Pry hetym možna nie abmiažoŭvacca adnoj arhanizacyjaj, a pieraličyć pa 0,6% adrazu dźvium, jakija majuć status atrymalnika dabračynnaści.

Kab pravieryć, ci abranaj arhanizacyi možna achviaravać padatak na dabračynnaść, raim skarystacca hetym resursam. U radku pošuku treba ŭvieści numar Imones kodas (anałah našaha UNP) ci nazvu arhanizacyi.

Jak i ŭ Polščy, kali vy sami nie abieracie arhanizacyju, kab pieraličyć joj padatak na dabračynnaść, heta zrobić dziaržava na svoj rozum.

«Bajsoł»

Fond akazvaje šmatprofilnuju dapamohu represavanym i paciarpiełym biełarusam, a taksama ich siemjam. Evakujuje tych, chto apynuŭsia ŭ Biełarusi pad pahrozaj aryštu.

Sajt arhanizacyi: bysol.org.

Fond maje placoŭki ŭ fejsbukuinstahramie.

Pakrokavaja instrukcyja, jak pieraličyć padatak na dabračynnaść «Bajsołu», apublikavanaja tut.

Biełaruski dom u Vilni

Viadomy taksama jak Biełaruski centr supolnaści i kultury ŭ Vilni. Heta miesca sustreč i supracy. U im prachodziać imprezy dla biełarusaŭ, jakija asieli ŭ stalicy Litvy, akazvajecca psichałahičnaja dapamoha paciarpiełym suajčyńnikam, a taksama inšyja mierapryjemstvy.

Sajt: vilnia.com. Placoŭki arhanizacyi jość u instahramie i fejsbuku.

Rekvizity dla achvotnych padtrymać arhanizacyju: VšĮ I. Luckevičiaus baltarusių muziejus, kod ustanovy 110082694

Biełaruski dom nie pieršy raz zaklikaje biełarusaŭ padtrymać jaho padatkam na dabračynnaść. Pavodle kiraŭnictva, ličby minułych hadoŭ vyhladajuć «vielmi natchnialna».

«Budźma»

Kožny dzień na sajcie budzma.org pišacca pra samaje cikavaje i važnaje, što adbyvajecca ŭ śviecie biełaruskaj kultury, prajekt dapamahaje bolš daviedacca pra nas jak nacyju, jakaja vartaja voli i lepšaj doli. Pra heta stvarajucca i admietnyja videaprajekty na jutub-kanale.

Kali vam padabajecca toje, što robić prajekt, vy možacie padtrymać jaho, pieradaŭšy 1,2% ad svaich padatkaŭ u Litvie. 

Padrabiaznaja instrukcyja

Inšyja inicyjatyvy ŭ Litvie

Padtrymać možna taksama inicyjatyvu «Volnyja». Jana stvorana, kab dapamahać byłym palitviaźniam u adaptacyi paśla vyzvaleńnia. Instrukcyju hladzicie tut.

***

Uvaha: pierad tym, jak pieraličyć padatak na dabračynnaść biełaruskaj arhanizacyi, raim spraŭdzić rekvizity ci śpisacca ź joju. 

Hladzicie taksama:

«Novaja Biełaruś» abviaściła konkurs idej. Voś kudy biełarusam u emihracyi prapanujuć pieraličyć padatak

«Samy vialiki danat — 10 tysiač jeŭra». Redaktar ​​Reform.by Fiodar Paŭlučenka raskazaŭ pra sabranyja za dzień hrošy

«26 tysiač biełarusaŭ vučacca ŭ polskich škołach. Ci buduć jany adčuvać u sabie biełaruskuju identyčnaść?»

Pamiatajecie vajnu ź Biełaruskim moładzievym chabam u Varšavie? Daviedalisia, što tam adbyvajecca ciapier

Клас
18
Панылы сорам
0
Ха-ха
4
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
1

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?