Hramadstva2

Pra realny rejtynh Łukašenki, čystki ŭ Akademii navuk, rolu Jarmošynaj i ci prahałasujuć za Kolu — novy «Tok» z sacyjołaham Hienadziem Koršunavym

Hienadź Koršunaŭ, staršy ekśpiert Centra novych idej, u 2020-m kiravaŭ Instytutam sacyjałohii Akademii navuk. Mienavita źviestki hetaha instytuta pratačylisia ŭ ŚMI, i ŭsie daviedalisia, što ŭ Minsku rejtynh Łukašenki rekordna nizki — 24%, a CVK daviaraje ŭsiaho 11%. U vialikaj hutarcy «Tok» Hienadź tłumačyć, jakija ličby traplajuć Łukašenku na stoł, čamu režym nie maje abjektyŭnaj sacyjałohii, chto źjaŭlajecca jadziernym elektaratam Łukašenki siońnia i kolki hetych ludziej.

Hienadź Koršunaŭ. Fota: «Naša Niva»

Hienadź Koršunaŭ taksama razvažaje pra toje, ci jość palityčny rejtynh u Viktara Łukašenki i čamu Mikałaj jašče doŭha budzie ŭ śviadomaści biełarusaŭ prosta «dziciom Łukašenki». Tłumačyć, jak na situacyju ŭ krainie ŭpłyvaje biełaruskaja mantra «Aby nie było vajny», ci pracuje ašalełaja prapahanda i čamu hryzucca prychilniki Łukašenki. Kaža, čamu režym tak baicca parłamienckich vybaraŭ 2024 hoda i chto moža pieraciahnuć elektarat Łukašenki. A taksama raspaviadaje pra čystki ŭ Akademii navuk, jak straciŭ dyrektarskaje kresła i čamu pamiarkoŭnaść biełarusaŭ — heta dobraja jakaść.

00:00 — vyrvana z kantekstu

00:41 — najhoršy rejtynh u historyi

02:50 — jak vypierli ź Instytuta sacyjałohii

08:57 — «U Łukašenki nijakich danych niama»

13:46 — kolki praŭdy ŭ miemie «Saša 3%»

17:26 — čyja była ideja namalavać Łukašenku 80%

22:30 — jaki ciapier rejtynh u Łukašenki

27:15 — jak upłyvaje mantra «Aby nie było vajny»

29:32 — na kaho raźličanyja pieśni Hanny Siałuk, niaviestki Łukašenki

30:31 — chto moža pieramahčy Bondaravu

31:54 — ci pracuje ašalełaja prapahanda

33:56 — čamu łukašenkaŭcy hryzucca miž saboj

35:21 — ZAVITVAJCIE Ŭ CHAB «NOVAJA ZIAMLA» Ŭ BIEŁASTOKU

35:53 — čystki ŭ Akademii navuk

37:27 — pra kiraŭnika Akademii Husakova

38:31 — pra Musijenku i centr EcooM, jaki maluje pryhožyja ličby Łukašenku

41:20 — u jakim stanie biełaruskaja navuka

42:25 — rola Jarmošynaj

45:16 — chto sfalsifikavaŭ ekzitpoły ŭ Biełarusi

46:32 — kolki nabrała Cichanoŭskaja ŭ 2020-m

48:33 — što moža abjadnać prychilnikaŭ Rasii i Pucina i jeŭrapiejskaj Biełarusi

49:31 — dzieviać hrup u biełaruskim hramadstvie: siamja i kašalki, siłaviki, biudžetniki

54:12 — jak biudžetniki staviacca da Łukašenki

57:01 — kolki pasijanarnych jabaćkaŭ

1:00:05 — ci biełarusy ciarpiły?

1:05:08 — pra siamiejny indyvidualizm biełarusaŭ

1:08:14 — čamu pačałosia palavańnie na pamierłych kłasikaŭ

1:09:45 — ci pracuje demanizacyja Zachadu

1:11:28 — jak biełarusy staviacca da vajny i Rasii

1:12:46 — jakaja padtrymka ŭ Pucina

1:13:51 — jak razupeŭnić tych, chto za Łukašenku i Pucina

1:17:49 — kali ŭ Biełarusi mohuć adbycca pieramieny

1:20:24 — čamu ŭ Biełarusi zasakrecili ŭsie mahčymyja ličby

1:21:31 — čamu režym baicca parłamienckich vybaraŭ 2024 hoda

1:24:11 — chto z palitykaŭ moh by pieraciahnuć elektarat Łukašenki

1:26:24 — jak biełarusy staviacca da Mikałaja Łukašenki

1:28:58 — što nie tak ź biełaruskaj škołaj

1:31:27 — ci pracujuć zakliki Kačanavaj naradžać

1:35:18 — pra dačku va Ukrainie

1:36:08 — BLIC: Karł Marks ci Karł Popier, BDU ci EHU, Babaryka ci Cichanoŭski, Karpienka ci Jarmošyna

1:37:53 — jak biełarusy staviacca da ŭładnaj viarchuški

1:38:54 — ci prahałasujuć biełarusy za Kačanavu

1:41:49 — davier da armii, sudoŭ, milicyi

Kamientary2

 • babrujčanin
  03.12.2023
  Jak 100 hod tamu kamisary idieołahi z- za " rysy abmiežavanaści" tak i bondaravazaronak adčuli svaju biezpakaranaść vartaść i " siejuć..nienaviść žach
 • 2 raza sovrať čto 1 raz skazať Pravdu
  03.12.2023
  po opriedieleniju nie možiet byť sociołohii pri diktaturie. I ... nie nado miahieo skažiem, vvodiť v zabłuždienije biełarusskij Narod.
  Dobavlu, sociołohija v usłovijach diktatury - eto polit-biźnies ili prosto čiem-to zaniaťsia. niisepi, Vardomackij, tiepieŕ etot.

«Dziuna: častka druhaja» — błakbastar, idealny da skryhatu ŭ zubach3

Chto zabiŭ Franciška Alachnoviča. Adkryty novyja fakty11

Ała Puhačova apublikavała post paśla śmierci Navalnaha20

«Praciraju dźviarnuju ručku, bo jaje mohuć namazać atrutaju». Pahavaryli z homielskim psichołaham, kvateru jakoj razhramili siłaviki17

«Z 3 pa 6 kłas nasiŭ zaplečnik adnakłaśnicy». Historyi ludziej, u jakich nikoli nie było surjoznych adnosin9

MUS zajaviła pra pieršuju spravu za admaŭleńnie hienacydu biełaruskaha naroda12

Druhi hod zapar na «Pieśni hoda Biełarusi» pieramahła niaviestka Łukašenki25

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien13

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Lizu, što pamierła ŭčora ŭ Varšavie, pachavajuć u polskaj stalicy4

Historyja čatyroch žančyn, jakija pieražyli HUŁAH i paŭstańnie ŭ łahiery5

Usie naviny →
Usie naviny

Rabotnik Mazyrskaha NPZ zabiŭ siabie praz prablemy na pracy1

Arhanizatary vybaraŭ faktyčna pryznalisia ŭ falsifikacyjach u Minsku. Sačycie za rukami12

Ajcišnik z Kurska sprabuje zarabić na biełarusach, pradajučy im «miortvyja» vakansii4

«Zavierbavać Klimoviča. Kab sačyć za im — zavierbavać Hrabinskaha. Kab sačyć za Hrabinskim — zavierbavać Sierhijeviča»: jak NKVD chacieŭ pastavić zachodniebiełaruskuju intelihiencyju na kaleni4

Rasija zabaraniła paloty samalotaŭ A-50 kala Ukrainy — brytanskaja raźviedka3

Mitrapalit Vienijamin uznaharodziŭ carkoŭnym ordenam Ivana Kubrakova24

Pamior skulptar Ihar Hołubieŭ

Arhiencina addała Ukrainie viertaloty, jakija atrymała ad Rasii9

U Rasii vydalili spasyłki na trek Vasi Abłomava, pryśviečany Navalnamu6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Breście zatrymlivali i eks-mera Rahačuka, i hubiernatara Šulejku

Hałoŭnaje

«Choć usryciesia tam, a maje karciny ŭžo pajšli ŭ narod». Što nie padzialili Dziermant, Špakoŭski i Žyhimont?4

«Ludzi byli zapuščany praź Biełaruś». Jak źbiralisia zabić Zialenskaha4

«U darknecie byŭ abjaŭleny košt za majo žyćcio» — Łatuška5

«Mnie paščaściła. A Lizie — nie». Paśla śmierci biełaruski ŭ Varšavie ŭ siecivie šyrycca chešteh #chopićhvałcić — voś što pišuć 4

«U pamiežnikaŭ mahli ŭźniknuć da mianie pytańni». Jak biełarusy abychodnymi šlachami atrymlivajuć polski šenhien13

102-hadovaja žančyna ŭspomniła pra hady vajny, dy nie ŭličyła ideałohii. Jaje papraviŭ 74-hadovy kamunist15

Stała viadoma, jakija katehoryi ludziej pakinuli za kratami paśla apošniaj abłavy na salidarnych z palitviaźniami5

«Aproč tych dvanaccaci hadoŭ, kali jon piŭ». Udava Ryhora Baradulina apublikavała niazvykłyja ŭspaminy pra jaho8

Jak prapahandyst Ihar Tur staŭ lubimčykam Łukašenki i kolki zarabiŭ u 2020-m15

«Ja, kali zakryvaju pracoŭny noŭt u piatnicu ŭviečary». Najlepšyja tvity tydnia5

Žyvaja lehienda Minska: što čuvać u žančyny, jakaja šmat hod śpiavaje pra Isusa?16

Mužčynu, jakoha zatrymali paśla viartańnia z Polščy, buduć sudzić za «zdradu dziaržavie»11

Na miažy ź Litvoj paśla zakryćcia dvuch pamiežnych pierachodaŭ sabralisia vialikija čerhi4

«Bolš za paŭtara mietra nichto nie atrymlivaŭ»1

Učora ŚMI paviedamlali pra zatrymańnie byłoha kiraŭnika Bresta. Ale nasamreč jon na voli4

Na fakultetach BDU stvaryli kamisii, jakija ŭziali pad kantrol kadravyja pytańni

Usie naviny →