Płanavy biahučy ramont ažyćciaŭlajecca ŭ adpaviednaści z raspracavanymi hadavymi płanami ramontu žyłfondu, pieryjadyčnaściu praviadzieńnia rabot, a taksama pa vynikach praviadzieńnia ahulnaha vosieńskaha ahladu.

Pierad pačatkam biahučaha ramontu padjezda pravodzicca schod, u chodzie jakoha žycharoŭ infarmujuć ab zapłanavanych terminach praviadzieńnia ramontnych rabot, ich asnoŭnych vidach i abjomach, košcie na 1 kvadratny mietr ahulnaj płoščy žyłoha pamiaškańnia.

Pazapłanavy biahučy ramont ažyćciaŭlajecca, kali ŭstanoŭleny niezdavalniajučy techničny i estetyčny stan kanstrukcyjnych elemientaŭ i inžyniernych sistem. Akramia taho, kali adbylisia vandalnyja dziejańni albo pa rašeńni spažyŭcoŭ ab nieabchodnaści praviadzieńnia biahučaha ramontu žyllovaha fondu, pryniatamu ŭ adpaviednaści z zakanadaŭstvam.

Rašeńnie ab praviadzieńni pazapłanavaha biahučaha ramontu prymajecca hrupaj spažyŭcoŭ, jakija pražyvajuć u šmatkvaternym žyłym domie (u padjeździe, na paviersie i h. d.), bolšaściu hałasoŭ spažyŭcoŭ i afarmlajecca pratakołam schodu abo apytalnym listom biez praviadzieńnia schodu.

Biahučy ramont padjezdaŭ — asnoŭnaja žyllova-kamunalnaja pasłuha, jakaja vykonvajecca ekspłuatujučaj arhanizacyjaj. U adpaviednaści z častkaj 1 punkta 5 art. 29 Žyllovaha kodeksa admova ad zaklučeńnia damovy na akazańnie asnoŭnych žyllova-kamunalnych pasłuh nie vyzvalaje ŭłaśnikaŭ žyłych i (abo) niežyłych pamiaškańniaŭ, u tym liku ŭłaśnikaŭ błakavanych i adnakvaternych žyłych damoŭ, najmalnikaŭ i arandataraŭ žyłych pamiaškańniaŭ, siabroŭ arhanizacyi zabudoŭščykaŭ, dolnikaŭ ad uniasieńnia płaty za faktyčna akazanyja žyllova-kamunalnyja pasłuhi.

Takim čynam, płata za biahučy ramont vystaŭlajecca ŭsim ułaśnikam, najmalnikam kvater, u karystańni jakich znachodzicca padjezd, u tym liku i tym, jakija admovilisia ad zaklučeńnia damovy, udakładniaje śpiecyjalist.

Zhodna z pastanovaj Saŭmina ad 12. 06. 2014 № 571, pamier płaty za biahučy ramont vyznačajecca zychodziačy z faktyčnaha koštu, vyznačanaha ŭ akcie vykananych rabot u doli, suraźmiernaj ahulnaj płoščy žyłych pamiaškańniaŭ, jakija zajmaje spažyŭcy.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
9