Vyjava: vecteezy

Vyjava: vecteezy

Hubiernatar Techasa Hreh Ebat padpisaŭ zakonaprajekt, jaki zabaraniaje dzieciam da 18 hadoŭ dałučacca da šyrokaha śpiektra sacyjalnych sietak biez zhody baćkoŭ. Zakonaprajekt pad nazvaj HB 18 patrabuje ad kampanij, jakim naležać sacyjalnyja sietki, atrymańnia zhody baćkoŭ abo apiekunoŭ niepaŭnaletniaha, pierš čym dziciaci ci padletku budzie dazvolena stvaryć ułasny ŭlikovy zapis pačynajučy ź vieraśnia nastupnaha hoda.

Zakonaprajekt taksama prymušaje sacyjalnyja sietki stvarać novyja sistemy filtracyi kantentu z metaj niedapuščeńnia dziaciej da «škodnaj» infarmacyi. Pad škodnaj razumiejecca kantent, źviazany, naprykład, z rasstrojstvami charčovych pavodzinaŭ, złoŭžyvańniem psichaaktyŭnymi rečyvami abo «hruminham» (heta kali chtości naładžvaje adnosiny, davier i emacyjnuju suviaź ź niepaŭnaletnim z metaj manipulacyi i / ci ekspłuatacyi).

Nie dziva, što adrazu ž aktyvavalisia i praciŭniki padobnych mier. Tak, u łabisckaj hrupie dla transnacyjanalnych technałahičnych kampanij NetChoice zajavili, što jany rasčaravanyja padpisańniem zakonaprajekta, jaki «parušaje adnačasova baćkoŭskija pravy, pieršuju papraŭku i ličbavyja svabody kožnaha techasca», a taksama «addaje pieravahu ŭradavaj pastanovie nad techaskimi siamiejnymi kaštoŭnaściami».

NetChoice, jakaja była zasnavanaja ŭ 2001 hodzie, na siońnia prapanuje kala 30 kampanij sacyjalnych sietak, pošuku i elektronnaj kamiercyi, u tym liku Amazon, Google, Meta (maciarynskaja kampanija Facebook, Instagram i WhatsApp), eBay, PayPal, TikTok, Etsy i Yahoo!.

Techaskaje aznačeńnie «ličbavaj pasłuhi» vielmi šyrokaje. Jak tłumačyć The Verge, zhoda baćkoŭ budzie nieabchodnaja dla dziaciej, jakija sprabujuć atrymać dostup praktyčna da luboha sajta, jaki źbiraje identyfikacyjnuju infarmacyju, naprykład, adras elektronnaj pošty. Jość niekatoryja vyklučeńni, u tym liku sajty, jakija ŭ asnoŭnym utrymlivajuć adukacyjny abo navinavy kantent i pasłuhi elektronnaj pošty. Hienieralny prakuror Techasa moža padać u sud na kampanii, jakija parušyli hety zakon.

Patrabavańni zakona ab filtracyi «škodnych materyjałaŭ» (kali samo aznačeńnie «škodnaści» moža traktavacca davoli šyroka) i nadzialeńni baćkoŭ abaviazkam katralavać ulikovyja zapisy ich dziaciej razam ź niekatorymi inšymi zakanadaŭčymi aktami fiederalnaha ŭzroŭniu napałochali nie tolki ŭładalnikaŭ sacsietak, ale i hrupy, što sočać za hramadzianskimi i ličbavymi pravami ŭ ZŠA.

Naprykład, jość «Akt ab biaśpiecy dziaciej u internecie», pryniaty Sienatam ZŠA, jaki zahadvaje płatformam nie dapuskać da niepaŭnaletnich kantent, źviazany z usio tym ža niapravilnym charčavańniem i inšymi destruktyŭnymi pavodzinami. Ale krytyki aścierahajucca, što padobnyja zakony pryviaduć takija kampanii, jak Instagram abo TikTok, da praźmiernaj maderacyi ŭ tym liku i niaškodnaha kantentu, kab paźbiehnuć sudovych prablem. A zališnie strohi baćkoŭski kantrol taksama moža nanieści škodu dzieciam u siemjach, jakija złoŭžyvajuć hetym kantrolem, dazvalajučy baćkam sačyć za dziećmi, jakija šukajuć sapraŭdy karysnyja dla siabie resursy ŭ internecie.

Baćkoŭski kantrol, pa sutnaści, zapatrabuje ad vialikaj kolkaści internet-płatformaŭ stvarać sistemy sačeńnia i kantrolu za razmovami, jakija maładyja ludzi mohuć vieści ŭ internecie, i zapatrabuje taksama, kab hetyja sistemy sačeńnia byli ŭklučanyja pa zmaŭčańni. Heta ź vialikaj imaviernaściu pryviadzie da dalejšaha adsočvańnia ŭsich karystalnikaŭ niezaležna ad uzrostu.

Techas dałučajecca da śpisa štataŭ, jakija niadaŭna pryniali padobnyja abmiežavalnyja zakony dla asob, maładziejšych za 18 hadoŭ. Na minułym tydni Łuizijana pryniała anałahičny zakonaprajekt ab patrabavańni zhody baćkoŭ. Kaniektykut, Merylend, Miniesota, Ńju-Džersi i Ahaja taksama razhladali ci razhladajuć padobnyja zakanadaŭčyja akty.

Клас
4
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1