Aryjentacyja na rasijskaha hledača

U telehram-kanale BT prapahandysty vykłali dopis, dzie, spasyłajučysia na rejtynh ad Infopolicy, pryjšli da nastupnaj vysnovy: «Aŭdytoryja sama zrazumieła, chto jość chto, i čerpaje infarmacyju ad pravieranych dziaržSMI, jakim možna daviarać i jakija za «bazar adkazvajuć».

Fota: skrynšot z telehram-kanała BT

Fota: skrynšot z telehram-kanała BT

Jak sami prapahandysty «adkazvajuć za bazar», možna pravieryć, pahłybiŭšysia ŭ ličby statystyki, pryviedzienyja ŭ tym rejtynhu. I choć jaho nielha ličyć na sto adsotkaŭ relevantnym (źviestki pa jutub-kanale «Našaj Nivy», jakija my bačym u admincy, krychu adroźnivajucca ad pryviedzienych u rejtynhu), navat jon adznačaje adnu važnuju zakanamiernaść. 

Reč u tym, što asnoŭnaja aŭdytoryja jutub-kanałaŭ biełaruskich dziaržaŭnych miedyja — heta hledačy z Rasii. Dola padpisantaŭ ź Biełarusi ŭ ich nievialikaja. 

Krynica tablicy: infopolicy.biz

Krynica tablicy: infopolicy.biz

Tak, naprykład, u kanała ahienctva BiełTA 1 250 000 padpisčykaŭ. Ale 58,47% aŭdytoryi składajuć karystalniki z RF. Dola biełarusaŭ siarod padpisčykaŭ — usiaho 11,46%! To-bok na kanał BiełTA padpisanyja kala 143 tysiačy čałaviek ź Biełarusi. Heta dakładna nie samy papularny biełaruski infarmacyjny kanał u jutubie. Prahladaŭ ź Biełarusi ŭ jaho taksama budzie niašmat.

Padobnyja ličby pa aŭdytoryi i ŭ inšych kanałaŭ, jakija zaniali pieršyja try radki majskaha rejtynhu pa prahladach.

Rejtynh Infopolicy pa prahladach za maj

Rejtynh Infopolicy pa prahladach za maj

Kanał «SB TV» (vydaviecki dom «Biełaruś siehodnia») zaniaŭ druhi radok rejtynhu. Asnoŭnaja aŭdytoryja kanała taksama nie ŭ Biełarusi. Na dolu padpisčykaŭ z RF prypadaje 57,83% aŭdytoryi. U toj čas jak na padpisčykaŭ ź Biełarusi — 13,76%. Takim čynam, atrymlivajecca, što na ich kanał padpisanyja ŭsiaho kala 59 tysiač čałaviek ź Biełarusi.

Na trecim radku rejtynhu pa prahladach za miesiac akazaŭsia kanał «ATN» (kanał Biełteleradyjokampanii). Ź ich 966 tysiač padpisčykaŭ amal 57% prychodzicca na RF. Dola biełaruskaj aŭdytoryi — 13,34%, ci kala 129 tysiač čałaviek.

Na čaćviortym miescy majskaha rejtynhu ad Infopolicy idzie kanał «BIEŁSAT NEWS». U jaho 483 tysiačy padpisčykaŭ, ź jakich na dolu karystalnikaŭ ź Biełarusi prypadaje 57,59%. To-bok na kanał padpisanyja 278 tysiač karystalnikaŭ ź Biełarusi, što amal u dva razy bolš, čym u kanała BiełTA, jaki zaniaŭ pieršaje miesca pa prahladach. Dola padpisčykaŭ z RF u kanała «BIEŁSAT NEWS» — usiaho 9,28%.

Na piatym miescy pa prahladach u rejtynhu znachodzicca jutub-kanał STB. U jaho dola rasijskaj aŭdytoryi krychu mienšaja za inšych prapahandystaŭ. Na padpisčykaŭ z RF prypadaje 45,74% aŭdytoryi, a ź Biełarusi — 21,59%, ci kala 144 tysiačy čałaviek.

Takim čynam, kali składać rejtynh zychodziačy z doli biełaruskaj aŭdytoryi, pazicyi dziaržaŭnych miedyja ŭ im buduć vyhladać užo nie tak radasna.

Što atrymajecca, kali hladzieć na biełaruskuju aŭdytoryju?

Na pieršym miescy pa kolkaści padpisantaŭ ź Biełarusi ŭ takim rejtynhu akažacca «kanał BIEŁSAT NEWS» z 277 tysiačami biełaruskich padpisčykaŭ.

Druhi radok pa kolkaści padpisantaŭ ź Biełarusi — u jutub-kanała «ANT». Jany majuć kala 223 tysiač padpisčykaŭ ź Biełarusi.

Treci radok pa hetym pakazčyku zajmaje kanał «Strana dla žiźni». U ich kala 175 tysiač biełaruskich padpisčykaŭ.

Čaćviortaje miesca — za kanałam «Riealnaja Biełaruś» sa 169 tysiačami fałovieraŭ z krainy.

Piataje miesca ŭ jutub-kanała STB — 144 tysiačy padpisantaŭ z RB.

Tamu, jak bačym, niahledziačy na ŭsie namahańni ŭładaŭ zadušyć cikavaść biełarusaŭ da praŭdzivych navin (za padpiski na takija kanały možna atrymać sutki), niezaležnyja resursy ŭsio adno karystajucca bolšaj papularnaściu ŭ žycharoŭ Biełarusi, čym dziaržaŭnyja.

Akramia taho, možna adznačyć i inšyja, nie navinovyja, kanały, jakija stvarajuć kantent dla biełarusaŭ i majuć vialikuju aŭdytoryju. Naprykład, «Žyćcio-malina» ci «Hodna». Dziaržaŭnyja miedyja i praŭładnyja błohiery nie mohuć pachvalicca najaŭnaściu padobnych papularnych kanałaŭ. 

Čamu kanały biełaruskaj prapahandy papularnyja ŭ Rasii?

Napłyŭ novych padpisčykaŭ na kanałach biełaruskich dziaržresursaŭ naziraŭsia z momantu pačatku błakavańnia jutubam kanałaŭ rasijskaj prapahandy (paśla poŭnamaštabnaha ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu ŭ 2022-m). Aŭdytoryja niekatorych ź ich usiaho za niekalki miesiacaŭ kratna pavialičyłasia.

Vybuchovy pryrost aŭdytoryi jutub-kanała BiełTA ŭ 2022 hodzie. Fota: skrynšot z sajta socialblade.com

Vybuchovy pryrost aŭdytoryi jutub-kanała BiełTA ŭ 2022 hodzie. Fota: skrynšot z sajta socialblade.com

Pra toje, što kanały biełaruskich dziaržaŭnych miedyja ŭ asnoŭnym hladziać rasijanie, a nie biełarusy, śviedčyć i źmiest kamientaroŭ pad videa. Padrabiazna pra hety fienomien my pisali jašče letaś.

Čytajcie taksama:

Čynoŭniki abviaścili najlepšym internet-prajektam prapahandyscki jutub-kanał, dzie niekatoryja videa źbirajuć pa 30 prahladaŭ

«Baćka maładziec! Adčuvaju, treba ŭ Biełaruś pierajazdžać!» Što adbyvajecca ŭ kamientarach na dziaržaŭnych jutub-kanałach

Telehram-kanały jakich ŚMI karystajucca najbolšaj papularnaściu

Клас
11
Панылы сорам
5
Ха-ха
45
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
4

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?