Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Fota: Ofis Cichanoŭskaj

Ofis tłumačyć, što NDA patrebny im, kab abaraniać ludziej u Biełarusi, a nie palitykaŭ u emihracyi. Kamanda Cichanoŭskaj pracuje z vałanciorami, aktyvistami, inicyjatyvami, jakija znachodziacca ŭ krainie ci čyje blizkija znachodziacca tam.

«Pahadnieńnie ab nievydavańni źjaviłasia, kab abaranić danyja hetych ludziej, a taksama infarmacyju ab niepubličnych supracoŭnikach i partniorach ofisa. NDA ŭ ofisie źjaviŭsia ŭ pačatku 2021 hoda, kali režym staŭ represavać ludziej navat za źmieściva ich pierapisak u smartfonach. I inicyjatyva padpisać NDA naležyć ludziam, jakija ŭ našaj kamandzie zajmajucca niepubličnymi kamunikacyjami ź biełarusami», — kažuć u Ofisie.

Pa ich słovach, paśla ŭviadzieńnia NDA ŭnutranaja i kanfidencyjnaja infarmacyja z Ofisa, naprykład, źmiest zoom-sustreč z aktyvistami, pierastała vychodzić za miežy kamandy i rehularna źjaŭlacca, da prykładu, u prapahandysckich telepieradačach.

Ofis kaža, što padpisanty NDA mohuć krytykavać Cichanoŭskuju, heta nie zabaraniajecca.

NDA ofisa dziejničaje 10 hadoŭ paśla zakančeńnia pracy. Čamu?

«Nieabchodnaść abarony danych ab supracoŭnikach, aktyvistach, daśledavańniach, zonach adkaznaści i ŭnutranych pratakołach pracy nie źnikaje ŭ momant zakančeńnia supracoŭnictva. Niepubličnyja supracoŭniki i partniory mohuć nie turbavacca pra svaju biaśpieku, niezaležna ad taho, ci praciahvajuć jany supracoŭnictva ciapier», — tłumačać u Ofisie.

Jaki miechanizm pryciahnieńnia da adkaznaści za parušeńnie NDA? U bazavym pahadnieńni prapisana suma, prapanavanaja jurystami, jakija pracujuć z takimi dakumientami ŭ Litvie, pakolki ŭ hetaj krainie Ofis Śviatłany Cichanoŭskaj maje pradstaŭnicki status. Pry razhladzie asobnych vypadkaŭ moža nie prymianiacca štraf, takija kiejsy byli. Suma słužyć aryjenciram.

«Miechanizm nastupny: kiraŭnictva Ofisa razhladaje kankretny vypadak i aceńvaje škodu biaśpieki, paśla prymajecca rašeńnie ab dalejšych dziejańniach. Mahčymyja roznyja rašeńni — ad niepubličnaj likvidacyi nastupstvaŭ parušeńnia pahadnieńnia abo abmiežavańnia dostupu da peŭnaj infarmacyi da štrafu, suma pry hetym ahavorvajecca simietryčna škodzie. Dla vyrašeńnia situacyi Ofisu nie davodziłasia źviartacca ŭ sud — usie situacyi vyrašalisia pa zhodzie bakoŭ u dasudovym paradku», — raskazvajuć u struktury.

Čamu Ofis patrabuje padpisańnia NDA ad ludziej, jakija nie pracujuć u ich? U Ofisie tłumačać, što ich partniory atrymlivajuć dostup da niepubličnaj infarmacyi i niepubličnych kantaktaŭ. I pahadnieńnie nieabchodna dla abarony danych.

«Taksama Ofis prapanavaŭ skarystacca svaim bazavym NDA tym, chto pačaŭ supracoŭnictva z Abjadnanym pierachodnym Kabinietam, — pakolki ŭ momant jaho stvareńnia jašče nie byli hatovyja ŭnutranyja pratakoły. Niekatoryja partniory vykazali krytyčnyja zaŭvahi da farmatu NDA, i Ofis adaptuje pahadnieńnie pad roznyja farmaty ŭzajemadziejańnia z partniorami», — dadajuć u struktury.

Клас
31
Панылы сорам
45
Ха-ха
12
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
5