Najbolš prykmietny aktyŭ — šale ŭ rehijonie Karyntyja na poŭdni Aŭstryi. Da rezidencyi płoščaj u 300 kvadrataŭ prykładajecca ŭčastak u 19 tysiač kvadratnych mietraŭ, z łuhami, lasami i sadami. Naležyć heta majomaść firmie Power Chemical Trading, a joj, u svaju čarhu, vałodaje Kaciaryna Smuškovič, u dziavoctvie — Vierabiej. Dola ŭ Power Chemical Trading joj dastałasia ad baćki, Mikałaja Vierabja, a toj atrymaŭ jaje ad Maksimilijana Krystafa Fon Habsburh-Łatarynhskaha, naščadka adnoj z halin impieratarskaha rodu Aŭstra-Vienhryi.

Jak vidać pa dakumientach, mienavita ad baćki Kaciaryna Vierabiej atrymała šale i aŭstryjskija ziemli, zapisanyja na kampaniju Power Chemical Trading. Heta značyć na šale jana nie sama zarabiła i kupiła nie za svaje hrošy. U firmie ŭ roznyja hady značylisia albo 0, albo 1 supracoŭnik. U finansavaj spravazdačy za 2020 hod u ich zafiksavanyja čystyja straty — 1,5 miljona jeŭraŭ.

Što heta značyć? Usio vyhladaje tak, jak byccam asnoŭnaja funkcyja firmy — vałodańnie domam u Karyntyi i absłuhoŭvańnie jaho.

Znajomstva ŭ vyšejšym śviecie: afiora na miljardy i špijonskija hulni

Chto ž taki hety Maksimilijan Krystaf fon Habsburh-Łatarynhski, ad jakoha siamiejstvu Vierabja dastałasia firma z šale i ŭhodździami?

Jak pakazała rasśledavańnie, partniory byli znajomyja zadoŭha da ździełki z MHL Property Management — tak raniej nazyvałasia Power Chemical Trading.

Z dapamohaj Kibierpartyzan vyśvietliłasia: pačynajučy ź vieraśnia 2013 hoda Vierabiej, Habsburh-Łatarynhski i ich svajaki nieadnarazova ździajśniali pieraloty ź Jeŭrasajuza ŭ Biełaruś i nazad.

47-hadovy Maksimilijan Habsburh-Łatarynhski pracavaŭ u aŭstryjskich bankach Privatbank i Liechtensteine Landesbank (Österreich) AG, a ciapier vałodaje elitnaj aŭstryjskaj vinarobnaj kampanijaj Weingut Habsburg i kampanijaj Habsburg Solutions, jakaja prapanuje roznyja pasłuhi pryvatnym kampanijam i asobam, u tym liku i ździełki ź nieruchomaściu.

Z 2020 hoda pryjaciel Vierabja kiruje «Aŭstryjska-rasijskim tavarystvam družby», jakoje zajmajecca pasrednictvam u biznes-kantaktach pamiž biznesmienami hetych krain. Habsburha nazyvali davieranaj asobaj Fłaryjana Štermana — zasnavalnika «Aŭstryjska-rasijskaha tavarystva družby».

Pa paviedamleńniach aŭstryjskaj presy, heta tavarystva i, u pryvatnaści, Šterman mahli mieć dačynieńnie da adnaho z samych šukanych padazravanych afierystaŭ Jeŭropy — Jana Marsaleka. Kancy hetaha skandału taksama chavajucca ŭ Biełarusi. Havorka pra spravu Wirecard — bujnoj niamieckaj kampanii, jakaja zajmałasia zabieśpiačeńniem internet-płaciažoŭ. 

Pavodle rasśledavańnia centra «Daśje», Marsalek pakinuŭ Vienu praź Minsk, a arhanizacyjaj uciokaŭ pavinien byŭ zaniacca były deputat aŭstryjskaha parłamienta ad Aŭstryjskaj partyi svabody. Pavodle infarmacyi rasśledavalnikaŭ, dapamahli Marsaleku i rasijskija śpiecsłužby, jakija na miažy ź Biełaruśsiu vydali jamu pašpart na novaje imia. 

Sumiesnaja pravierka Biełaruskaha rasśledavalnickaha centra i ZudDeutscheZeitung pry dapamozie Kibierpartyzanaŭ pakazała, što sapraŭdy 19 červienia 2020 hoda ŭ minski aeraport z Aŭstryi prylacieŭ pryvatny džet ź Janam Marsalekam na borcie.

Sa źlitaj pierapiski adnaho z pradstaŭnikoŭ Aŭstryjskaj partyi svabody vynikała, što Šterman słužyŭ pasiarednikam u pieradačy kanfidencyjnaj infarmacyi Aŭstryjskaj partyi svabody ad Marsaleka.

Paśla skandału z Wirecard i ŭciokaŭ Marsaleka Šterman syšoŭ z pasady adkaznaha sakratara «Aŭstryjska-rasijskaha tavarystva družby», ale, zhodna z aŭstryjskaj presaj, prasunuŭ na miesca prezidenta Maksimilijana Habsburha-Łatarynhskaha — svaju davieranuju asobu i pryjaciela Mikałaja Vierabja.

Ci raspaŭsiudžvalisia suviazi Vierabja, praz Habsburha, na Štermana i Marsaleka? Biełaruski rasśledavalnicki centr pasprabavaŭ zadać hetyja pytańni samomu Vierabju, ale ni na našyja zvanki, ni na našyja zapyty jon nie adkazaŭ.

Kvatery ŭ Vienie i rasijskija suviazi

Akramia šale ŭ Karyntyi, jak BRC daviedaŭsia z dapamohaj svaich kalehaŭ z aŭstryjskaha vydańnia Dossier, siamja Vierabja vałodaje kvaterami ŭ aŭstryjskaj stalicy. U 2013 hodzie žonka biznesoŭca Tamara Vierabiej kupiła ŭ Vienie kvateru za 3,7 miljona jeŭra.

Praz try hady ich dačka 28-hadovaja Kaciaryna Vierabiej stała ŭładalnicaj zhadanych ziamiel u Karyntyi. A ŭ śniežni 2017 hoda Kaciaryna kupiła apartamienty ŭ pieršym rajonie Vieny. Za 202 «kvadraty» jana vykłała 3 miljony jeŭraŭ.

U hod kupli kvatery ŭ stalicy Aŭstryi Tamara Vierabiej pracavała ŭ navapołackich kampanijach «Aŭtaimpart» i «Interservis», a taksama była saŭładalnicaj apošniaj razam z mužam.

Hadavaja zarpłata žonki Vierabja składała 35 tysiač dołaraŭ.

Inšaja sprava, što za hod da hetaha «Interservis» paśpieŭ dobra zarabić na prodažy «rastvaralnikaŭ». Heta była adna z najbujniejšych «šerych» schiem, jakuju prakrucili biełaruskija ŭłady i aliharchi. Skarystaŭšysia prahałam u zakanadaŭstvie, Biełaruś reekspartavała naftapradukty, atrymanyja z rasijskaj nafty pad vyhladam rastvaralnikaŭ, što dazvalała joj paźbiahać vypłat u rasijski biudžet pošlin za pastaŭki paliva za miežy Mytnaha sajuzu. Rasija zapatrabavała ad Biełarusi kampiensacyju ŭ 1,5 miljarda dalaraŭ. U vyniku skandał atrymałasia zamiać.

Dačka Vierabja, Kaciaryna, na momant nabyćcia nieruchomaści była źviazanaja z kampanijaj Devana Services, jakaja zajmałasia pryciahnieńniem jeŭrapiejskich palaŭničych u Čyrvony Bor u Viciebskaj vobłaści, dzie znachodzicca adnajmiennaja turbaza i palaŭničaja haspadarka Mikałaja Vierabja. BRC adsačyŭ historyju damienaŭ sajta Devana Services i daviedaŭsia, što hetyja damieny dačka Mikałaja Vierabja Kaciaryna rehistravała na siabie asabista.

Rasijski bamond u Aŭstryi

U Aŭstryi Vierabji taksama siabrujuć z Hałdoŭskimi.

Hałava siamiejstva, Jakaŭ Hałdoŭski, vałodaje aŭstryjskaj inviestycyjnaj kampanii Petrochemical Holding. U svoj čas jon uznačalvaŭ bujny rasijski naftachimičny chołdynh «Sibur». Ale kala 20 hadoŭ tamu biznesoviec pradaŭ usie svaje rasijskija aktyvy strukturam «Hazprama» i źjechaŭ z krainy adrazu paśla taho, jak jaho vypuścili z Butyrskaj turmy.

Hałdoŭski pryznavaŭsia, što pierajezd u Vienu adbyŭsia ŭ tym liku tamu, što tam žyli «partniory pa biznesu ŭ Biełarusi».

U 2017 hodzie Kaciaryna Vierabiej, jakaja advučyłasia ŭ Aŭstryi, źmianiła proźvišča, tamu što vyjšła zamuž za Jaŭhiena Smuškoviča. Jon tady ŭznačalvaŭ padraździaleńnie šviejcarskaha inviestbanka Julius Baer pa Rasii, Centralnaj i Uschodniaj Jeŭropie, jakoje śpiecyjalizujecca na akazańni finansavych i kansałtynhavych pasłuh. Pa sutnaści, bank dapamahaje siemjam, čyje bahaćci zvyš 2 miljonaŭ dołaraŭ, prymnožyć kapitał i zachavać jaho ŭ sakrecie.

U 2018 hodzie Julius Baer trapiŭ u skandał z udziełam byłoha supracoŭnika banka, jakoha abvinavacili ŭ admyvańni vieniesuelskich srodkaŭ — złamyśnikam udałosia skraści kala 1,2 miljarda dołaraŭ, pierš čym ich vyjavili. U sakaviku 2022 hoda Julius Baer paviedamiŭ, što Jaŭhien Smuškovič syšoŭ u adstaŭku z metaj «abarony banka», nie padaŭšy inšych padrabiaznaściaŭ. Heta adbyłosia na fonie ŭvarvańnia Rasii va Ukrainu, zachodnich sankcyjaŭ i abmierkavańnia družby Vierabja z «kumam Pucina», ukrainskim palitykam i biznesoŭcam Viktaram Miadźviedčukom. Adnak da žniŭnia Smuškovič zastavaŭsia na sajcie banka ŭ jakaści kantaktnaj asoby dla klijentaŭ.

Zrešty, kali mierkavać pa ładzie žyćcia dački i žonki Mikałaja Vierabja — dabrabyt ich samich ad sankcyi nie paciarpieŭ. U sacsietkach Kaciaryna i jaje maci demanstrujuć vysoki ŭzrovień statusnaha spažyvańnia, vyhulvajučy kalekcyjnyja sumki koštam ad 30 da 110 tysiač dołaraŭ, ŭbory ad kuciur, dyzajnierskija ŭpryhožańni.

Padsumoŭvajučy:

niahledziačy na toje, što Mikałaj Vierabiej trapiŭ pad jeŭrapiejskija sankcyi ŭ 2020 hodzie — jaho siamja zmahła paźbiehnuć zamarozki aŭstryjskaj nieruchomaści. Na siońniašni dzień jany vałodajuć dźviuma kvaterami ŭ Vienie i adnym šale ŭ harach.

Клас
3
Панылы сорам
6
Ха-ха
6
Ого
6
Сумна
7
Абуральна
39