U kancy maja Hałoŭnaje ŭpraŭleńnie raźviedki (HUR) Minabarony Ukrainy paviedamiła, što ŭ Biełarusi chavajuć vajskoŭcaŭ, jakija padpisali kantrakty z pryvatnymi rasijskimi vajennymi kampanijami (PVK) i ŭdzielničali ŭ vajnie suprać Ukrainy. Jak śćviardžałasia, pachavańnie kantraktnikaŭ prajšło ŭ Marjinaj Horcy (Minskaja vobłaść) i Asipovičach (Mahiloŭskaja vobłaść). Imiony zahinułych nie nazyvalisia.

 Miž tym Słužba biaśpieki Ukrainy (SBU) zajaviła, što dvoje ŭradžencaŭ Biełarusi z rasiejskaj PVK Vahniera padazrajucca ŭ złačynstvach suprać mirnaha nasielnictva ŭ Kijeŭskaj vobłaści. Što viadoma pra biełarusaŭ, jakija vajujuć na baku RF?

Piać uradžencaŭ Biełarusi zahinuli, vajujučy na baku Rasii

 1 červienia «Radyjo Svaboda» apublikavała paviedamleńnie pra piaciarych zahinułych vychadcaŭ Biełarusi, jakija vajavali va Ukrainie na baku Rasiei. Troje — Pavieł Jaŭhleŭski (51 hod), Piotr Łuzanaŭ(33 hoda) i Illa Kurnaloŭ (21 hod) — žyli ŭ Daniecku. Viadoma taksama, što Jaŭhleŭski kamandavaŭ bataljonam tak zvanaj «narodnaj milicyi «DNR», a Łuzanaŭ słužyŭ u v/č 08805 u Daniecku. Jašče adzin zahinuły etničny biełarus, Uładzisłaŭ Čarnoŭ (25 hadoŭ), žyŭ u Tamboŭskaj vobłaści i słužyŭ va US RF pa kantrakcie.

Jak paviedamlali ŚMI, 12 maja nad horadam Papasnaja (Łuhanskaja vobłaść, Ukraina) byŭ źbity samalot pałkoŭnika avijacyi RB u adstaŭcy Mikałaja Markava. 63-hadovy adstaŭnik słužyŭ pa kantrakcie ŭ adnoj z rasijskich PVK. Markava pachavali 17 maja ŭ horadzie Lida. (Nasamreč Markaŭ u strohim sensie słova nie uradženiec Biełarusi, bo jon naradziŭsia, jak paviedamlajuć, u rasijskaj Naŭharodskaj vobłaści. Ale žyćciovy šlach savieckaha aficera zakinuŭ jaho ŭ Biełaruś, jon žyŭ u Lidzie i, vidać, mieŭ biełaruski pašpart. — NN.)

Aficyjnaha paćvierdžańnia abo abviaržeńnia hetaj infarmacyi ad biełaruskich uładaŭ da hetaha času nie było, ničoha pra heta nie pišuć i dziaržaŭnyja ŚMI. U svaju čarhu, abjadnańnie byłych biełaruskich siłavikoŭ ByPol śćviardžaje, što maje źviestki ab udziele ŭ bajavych dziejańniach na baku Rasiei 55-hadovaha biełaruskaha hienierał-majora Alaksandra Kareva. Va US Biełarusi jon zajmaŭ pasadu namieśnika kamandujučaha VPS i SPA, u kancy 2021 hoda byŭ zvolnieny ŭ zapas pa vysłuzie hadoŭ. Niejkich dokazaŭ udziełu Kareva ŭ vajnie va Ukrainie ByPol nie pryvodzić.

 Dvuch biełarusaŭ z PVK Vahniera abvinavačvajuć u vajennych złačynstvach

Pra biełarusaŭ, jakija vajujuć va Ukrainie ŭ składzie rasiejskich PVK, niadaŭna paviedamlała SBU ŭ suviazi z rasśledavańniem złačynstvaŭ suprać mirnaha nasielnictva ŭ Kijeŭskaj vobłaści. SBU śćviardžaje, što ŭstanaviła asoby vaśmi padazravanych, piaciora ź ich — vajskoŭcy z RF, troje — bajcy PVK Vahniera.

Siarod ich — vychadcy ź Biełarusi Alaksandr Stupnicki i Siarhiej Sazanaŭ.

Im inkryminujecca 14 epizodaŭ: zabojstvy hramadzianskich asob, abstreły i źniščeńnie žyłych damoŭ, katavańni i niezakonnaje ŭtrymańnie ludziej u padvałach bieź ježy i vady, vykradańnie majomaści. U tym liku havorka idzie ab zabojstvie starasty vioski Matyžyn Volhi Suchienka i jaje siamji.

Jak viadoma, ułady RF admaŭlajuć jak samo isnavańnie ŭ krainie pryvatnych vajskovych kampanij, tak i ich udzieł u vajnie va Ukrainie. «Na Ukrainie ničoha padobnaha nie nazirajecca, tolki vielizarnaja kolkaść najmitaŭ z zachodnich krain. Dumaju, što razmovy ab najaŭnaści «Vahniera» na Ukrainie abumoŭlenyja mienavita žadańniem adciahnuć uvahu ad taho, što robiać našy zachodnija kalehi», — rastłumačyŭ ministr zamiežnych spraŭ Siarhiej Łaŭroŭ u intervju italjanskaj telekampanii Mediaset.

Miž tym roznyja rasśledavańni nie raz pakazvali, što rasijskija PVK apošnim časam aktyŭna viarbujuć najmitaŭ. «Dla taho kab pavialičyć kolkaść bajcoŭ, patrabujucca i vahnieraŭcy, i paŭdniovyja asieciny, i kadyraŭcy», — adznačaje analityk rasiejskaj Conflict Intelligence Team Kirył Michajłaŭ.

Što viadoma pra biełarusaŭ z PVK Vahniera?

Pra suviazi biełarusaŭ z PVK Vahniera viadoma daŭno. Jašče ŭ 2018-19 hadach SBU paviedamlała pra 11 «vahnieraŭcaŭ» ź biełaruskim pašpartam, u tym liku pra Alaksandra Stupnickaha i Siarhieja Sazanava, jakich ciapier padazrajuć u vajennych złačynstvach u Kijeŭskaj vobłaści.

«PVK — heta samaja zakrytaja častka historyi, jakaja tyčycca ŭdziełu biełarusaŭ u vajnie na Danbasie i inšych kanfliktach na baku Rasiei. «Vahnieraŭcy», infarmacyja pra jakija zjaŭlałasia ŭ publičnaj prastory, u asnoŭnym, prafiesijnyja vajskoŭcy abo siłaviki, mnohija ź ich dziesiacihodździami słužyli ŭ pravaachoŭnych orhanach. Toj ža Sazanaŭ, jaki ciapier zaśviaciŭsia ŭ abvinavačańniach SBU, 17 hadoŭ prasłužyŭ u pravaachoŭnaj sistemie», — zaznačaje ŭ hutarcy z DW adzin z aŭtar knihi «Biełaruski Danbas», žurnalist Ihar Iljaš.

I adznačaje, što jość mnostva dokazaŭ taho, što bajcy PVK Vahniera adkryta pryjazdžali ŭ Biełaruś, naviedvali svajakoŭ, žyli ŭ krainie i, nasupierak usim zajavam biełaruskich śpiecsłužbaŭ i pravaachoŭnych orhanaŭ, u ich nie było nijakich prablem z zakonam.

Biełarusy z PVK Vahniera mahli b siadzieć u turmie

«Važna adznačyć, što dvoje bajcoŭ PVK Vahniera, Alaksandr Stupnicki i Siarhiej Sazanaŭ, jakich ciapier padazrajuć u złačynstvach, učynienych u Kijeŭskaj vobłaści, žyli albo časta pryjazdžali ŭ Biełaruś užo paśla taho, jak stali najmitami. Bolš za toje, pavodle maich źviestak, Stupnicki mianiaŭ pašpart u RB užo navat paśla taho, jak u 2018 hodzie zaśviaciŭsia ŭ dakładzie SBU. Kali b biełaruskija śpiecsłužby nie zakryvali na heta vočy, hetyja ludzi mahli b zaraz być za kratami ŭ Biełarusi, a nie ździajśniać złačynstva va Ukrainie», — upeŭnieny Iljaš.

Nakolki viadoma, nivodnaj kryminalnaj spravy za najomnictva ŭ dačynieńni da biełarusaŭ, źviazanych z PVK Vahniera, nie zaviedziena. Nijakich kamientaroŭ biełaruskich uładaŭ ab dačynieńni hramadzian RB da vajennych złačynstvaŭ va Ukrainie taksama nie było.

U toj ža čas kryminalnyja spravy adkryvajuć suprać biełarusaŭ, jakija vajujuć na baku USU. Jašče ŭ sakaviku 2022 hoda namieśnik načalnika Hałoŭnaha ŭpraŭleńnia pa baraćbie z arhanizavanaj złačynnaściu i karupcyjaj MUS Michaił Biedunkievič raspavioŭ, što 50 čałaviek abvinavačvajuć va «saŭdziele va ŭzbrojenym kanflikcie na terytoryi zamiežnaj dziaržavy».

 

Клас
5
Панылы сорам
0
Ха-ха
3
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
56