Respublikanskija spabornictvy pa valejbole ŭ Baranavičach, luty 2022 hoda. Źviarnicie ŭvahu na balelščykaŭ na zadnim fonie. Fota: nashkraj.by

Respublikanskija spabornictvy pa valejbole ŭ Baranavičach, luty 2022 hoda. Źviarnicie ŭvahu na balelščykaŭ na zadnim fonie. Fota: nashkraj.by

«Biełaruś-5»

Pačniom z hałoŭnaha spartovaha telekanała krainy. Šmat siužetaŭ za apošni čas pryśviečana prablemie sankcyj, pad jakija trapiŭ biełaruski sport. Zahałoŭki jarkija: «Bijatłon nie pa-za palitykaj», «Paralimpijcy: my budziem skardzicca!», «Ci adbudziecca adchileńnie biełaruskaha tenisa?». 

Cikava pabačyć zahałovak «Biełaruski sport abychodzić sankcyi». Niaŭžo biełaruskija spartoŭcy znoŭ źjaviacca na mižnarodnych startach pad čyrvona-zialonym ściaham? Ale ž siužet praciahłaściu krychu mienš za dźvie chviliny raspaviadaje zusim nie pra heta. Jon — pra namahańni biełaruskich i rasijskich spartovych čynoŭnikaŭ arhanizavać sumiesnyja spabornictvy, u jakich, jak śćviardžaje ŭ siužecie ministr sportu Siarhiej Kavalčuk, užo ciapier žadajuć udzielničać «spartoŭcy sa šmatlikich krain».

A voś siužet pad nazvaj «Asabisty brend. Navošta jon patrebny». Na zastaŭcy rolika — fatahrafii batucista Ivana Litvinoviča, barčychi Iryny Kuračkinaj i lohkaatleta Maksima Niedasiekava.

Nahadajem, što jak Litvinovič, tak i Kuračkina padpisali praŭładny adkryty list spartsmienaŭ, a Niedasiekaŭ — viadomy prychilnik dziejnych biełaruskich uładaŭ. Pa mierkavańni «Biełaruś-5», jany idealna ilustrujuć temu asabistaha brenda.

Niedasiekaŭ staŭ hierojem jašče adnaho ź niadaŭnich siužetaŭ «Biełaruś-5». Hučyć jaho nazva tak: «Niedasiekaŭ u LIZIE, ale nie ŭ bryljantavaj», i pryśviečany siužet stvareńniu ŭnutrybiełaruskaj lohkaatletyčnaj lihi (sieryi spabornictvaŭ, jakija nibyta pavinny kampiensavać biełaruskim spartsmienam adsutnaść mižnarodnych startaŭ). Pasłuchajcie, jak u roliku pra sankcyi vykazvajecca kiraŭnik Biełaruskaj fiederacyi lohkaj atletyki Ivan Cichan: «My nie toje kab nievinavatyja, toje rašeńnie, jakoje było pryniataje, jano niaščyraje i niespraviadlivaje».

Dyk vinavatyja ci nie?

Lohkaja atletyka

Dalej zazirniom na aficyjnuju staronku Biełaruskaj fiederacyi lohkaj atletyki (BFŁA). Bolšaść tekstaŭ, što možna tut ubačyć, pryśviečanyja abłasnym i respublikanskim spabornictvam, ale jość niekalki navin, jakija vyłučajucca ŭ hetym sumnym šerahu. Što ž jašče adbyvajecca ŭ biełaruskaj lohkaj atletycy?

Voś, naprykład, «Zabieh advažnych», jaki prajšoŭ u Minsku na 9 maja namahańniami ŭ tym liku i BFŁA. Udzielnikam zabiehu daviałosia pierałazić praź ścieny i BTR, paŭźci pad kalučym drotam i sietkaj, pieranosić na sabie pakryški i hetak dalej.

Foty zabieha: bfla.eu

Foty zabieha: bfla.eu

Kali adznačać Dzień pieramohi našeńniem pakryšak — nie vaša, BFŁA moža prapanavać alternatyvu: «Manastyrski zabieh» ci siamiejny zabieh «Słonimskaja mila». Projdzie ŭsio heta ŭ Žyrovickim mužčynskim manastyry, i na vybar prapanujuć try roznyja dystancyi. Biehać atlety-amatary buduć kala samoha manastyra, kupieli, Sabornaj vulicy, stadyjona, miascovych viosak i dryhvy. 

Siarod inšych navin na sajcie BFŁA za apošni čas adznačym sustreču z rasijskim lohkaatletam Juryjem Barzakoŭskim i inšyja amatarskija zabiehi: naprykład, spabornictvy la Niaśvižskaha zamka ci zabieh «u pamiać achviar Čarnobylskaj katastrofy» pad nazvaj «Brahinskaja dziasiatka».

Spraviadliva budzie paviedamić, što BFŁA piša i pra namahańni niejak vypravić situacyju z banam na mižnarodnych spabornictvach. Z hetaj metaj u Biełarusi, jak užo pisali vyšej, stvarajuć ułasnuju lohkaatletyčnuju lihu.

«Presboł»

Što piša pra sport niekali słavutaja hazieta? Na sajcie «Presboła» (50% aktyvaŭ haziety naležyć dziaržaŭnaj fiederacyi futboła), akramia spravazdač i navin pra pierachody hulcoŭ z adnoj kamandy ŭ inšuju, znachodzim intryhujučy tekst pad nazvaj «Pamiataju, jak prychodzili na stadyjon ź pivam i narmalna adpačyvali. Čamu zabaranili?» Atmaśfiera vialikaha futboła na «Budaŭniku». «Budaŭnik» — heta stadyjon salihorskaha «Šachciora», ciapierašniaha čempijona krainy pa futbole.

Sam tekst — ahlad stadyjona, u jakim arenu acanili na 29 bałaŭ z 40 mahčymych. Niekatoryja frahmienty z hetaha ahladu — sami pa sabie śviedčańnie taho, čym i jak žyvie biełaruski sport. Naprykład, kamplimient stadyjonu za toje, što na im dastatkova čystyja siadzieńni, kab nie treba było pa biełaruskaj futbolnaj tradycyi niešta na ich kłaści, ci fraza amatara: «Tualety? My ličym za lepšaje ciarpieć».

Fota z «Budaŭnika». Krynica: pressball.by

Fota z «Budaŭnika». Krynica: pressball.by

Prapuskajem mižnarodnyja naviny (bo nas ža cikavić Biełaruś!), ale zaŭvažajem ścipłuju natatku pra toje, što zbornaja Biełarusi pa futbole praviadzie chatni matč sa Słavakijaj u sierbskim horadzie Novi-Sad. Voś jano, adno z nastupstvaŭ sankcyj: Biełaruś ciapier nie moža ładzić na svajoj terytoryi mižnarodnyja matčy pad ehidaj UEFA.

Ź inšych navin adznačym chiba što infarmacyju pra toje, što viadomy biełaruski bijatłanist Siarhiej Bačarnikaŭ zakančvaje karjeru. Bijatłon, nahadajem, ciapier taksama pad sankcyjami, tak što Bačarnikava ŭ vypadku praciahu karjery čakali b chiba što vystupy na sumiesnych turnirach z rasijanami. Ci, jak abiacaŭ Kavalčuk, na turnirach z pradstaŭnikami šmatlikich inšych krain — voś tolki za apošnija miesiacy sami zamiežnyja spartsmieny nie vykazvali žadańnia paspaborničać u Biełarusi.

«Minskaja praŭda» (mlyn.by)

Adzin z samych adyjoznych biełaruskich resursaŭ, ad jakoha, zdajecca, možna čakać sapraŭdy niezvyčajnych spartyŭnych navin. Znoŭ šukajem niešta aryhinalnaje i nie źviartajem uvahi na spravazdačy dy mižnarodnyja naviny.

7 maja na hetym resursie vyjšaŭ emacyjny artykuł pad nazvaj «Mižnarodny paralimpijski kamitet praciahvaje ździekavacca z paralimpijcaŭ». Sens u tym, što na pazačarhovaj hienieralnaj asamblei Mižnarodnaha paralimpijskaha kamiteta budzie ŭźniataje pytańnie ab členstvie ŭ joj paralimpijskich kamitetaŭ Rasii i Biełarusi.

Voś jak aŭtar tekstu reahuje na hetuju navinu: «Mnie paśla padobnaj infarmacyi chočacca chutčej pabiehčy ŭ vannuju, vymyć ruki i staranna ich vycierci, tamu što ahučanaja kiraŭnikom kamiteta Endru Parsansam infarmacyja nie moža nie vyklikać u narmalnaha čałavieka pačućcio hidlivaści». I jašče: «Prypynieńnie abo spynieńnie členstva Paralimpijskich kamitetaŭ Rasii i Biełarusi [adbyłosia] u suviazi z padziejami va Ukrainie. To-bok, heta pakryŭdžanyja losam ludzi pravodziać śpiecapieracyju».

U takim vypadku cikava, a ci nie źjaŭlajecca padtrymkaj vajny naviedvańnie «DNR» biełaruskim paralimpijcam Alaksiejem Tałajem?

Voś jašče niekalki jarkich zahałoŭkaŭ ad «Minskaj praŭdy»:

  • «Dźmitryj Baskaŭ — ščaniuk chodzić za mnoj chvościkam», — tekst pra sabaku, jakoha Łukašenka padaryŭ sienataru, byłomu chakieistu, zamiašanamu ŭ zabojstvie Ramana Bandarenki, Dźmitryju Baskavu. Žyviołu zabrali ŭ haspadyni, jakaja žorstka ź joj abychodziłasia.

Fota Dźmitryja Baskava: BIEŁTA

Fota Dźmitryja Baskava: BIEŁTA

  • «Pakarać śmierciu nielha pamiłavać — čynoŭniki UEFA robiać dobruju minu pry drennaj hulni», — reakcyja na toje, jak UEFA razhladali mahčymaść udziełu ci niaŭdziełu biełaruskich i rasijskich futbolnych kłubaŭ u jeŭrakubkach nastupnaha siezona. Pa mierkavańni aŭtara, tak, jak prezident UEFA Alaksander Čefieryn, svaju dumku mohuć padać tolki «ludzi, jakija nie adkazvajuć za svaje słovy i ŭčynki».
  • «Sport bieź Biełarusi i Rasii — toje ž samaje, što šlubnaja noč bieź niaviesty» — apovied, poŭny abiacańniaŭ, što spartovy śviet jašče paškaduje pra adchileńnie biełarusaŭ i rasijan ad mižnarodnaha sportu, i što da zabanienych spartsmienaŭ dałučycca Kitaj i inšyja azijackija krainy, jakija stanuć pravodzić «sumiesnyja turniry» z tymi, chto trapiŭ pad sankcyi. Jak piša aŭtar, inicyjatary sankcyj «rubiać suk, na jakim siadziać», a słavianie «zaŭsiody znachodzili vychad z samych ciažkich situacyj», i ciapier «znachodziać».

Čas pakaža.

«Našu Nivu» finansujuć jaje čytačy — padtrymać prosta

Čytajcie taksama:

Biełaruskija spartoŭcy razam vystupili suprać vajny. Chto padpisaŭ zvarot?

«Jany prosta abałonka ŭ vyhladzie čałavieka». Lehiendarny futbalist i trenier Chackievič — emacyjna pra vajnu i saŭdzieł: «Treba jašče bolš žorstkija sankcyi»

Клас
2
Панылы сорам
1
Ха-ха
8
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
0