Rasijskaje Fiederalnaje archiŭnaje ahienctva (Rosarchiŭ) u sieradu ŭpieršyniu apublikavała ŭzory aryhinałaŭ dakumientaŭ, jakija datyčać Katynskaj trahiedyi. Takim čynam Rasija demanstruje absalutnuju adkrytaść u pytańni ab rasstrele polskich vajskoŭcaŭ u 1940 hodzie ŭ SSSR, zajaviŭ kiraŭnik Rosarchiva Andrej Artyzaŭ.

Nahadajem, u SSSR tak zvany katynski archiŭ dziesiacihodździami zachoŭvaŭsia ŭ tajamnicy jak najvyšejšy dziaržsakret. Siońnia, jak pieradaje ITAR‑TASS, jon byŭ raźmieščany ŭ internecie pavodle rašeńnia prezidenta RF Dźmitryja Miadźviedzieva.

«My, rasijski bok, demanstrujem absalutnuju adkrytaść u apoviedzie pra toje, što adbyłosia ŭ Katyni, što adbyłosia ŭ inšych miescach z polskimi vajennapałonnymi, apublikavanyja ŭsie asnoŭnyja dakumienty ab hetaj padziei», — pryvodzić «Interfaks» słovy Artyzava z aficyjnaha sajta Rosarchiva.

U suviazi z hetym, pa jaho słovach, «pryniataje rašeńnie ab raźmiaščeńni na aficyjnym sajcie Fiederalnaha archiŭnaha ahienctva elektronnych vobrazaŭ aryhinałaŭ dakumientaŭ ab Katyni, jakija zachoŭvajucca ŭ nas u Rasijskim dziaržaŭnym archivie sacyjalna‑palityčnaj historyi».

«Ja jašče raz chaču skazać, što elektronnyja vobrazy nidzie na aficyjnych sajtach našych uradavych orhanaŭ nie raźmiaščalisia, i raźmiaščeńnie na našym aficyjnym sajcie — pieršaje», — zajaviŭ Artyzaŭ.

Jon taksama adznačyŭ, što heta byli dakumienty asablivaj važnaści, zvyšsakretnyja, i dostup da ich mieli adzinki.

«Heta znakamityja dakumienty z pakieta numar 1, pakieta, jaki dziesiacihodździami zachoŭvaŭsia ŭ zakrytym archivie Palitbiuro CK KPSS na pravach asablivaj važnaści, i ŭskryvać hety pakiet mieli prava tolki hienieralny sakratar i kiraŭnik kancylaryi aparata CK abo zahadčyk ahulnaha adździeła ŭ prysutnaści hienieralnaha sakratara. Bolš nichto dostupu da hetaha pakietu nie mieŭ», — skazaŭ kiraŭnik Rosarchiva.

Jon nahadaŭ, što pakiet numar 1 byŭ pieradadzieny apošnim hienieralny sakratarom CK KPSS pieršamu prezidentu Rasii Barysu Jelcynu. Pakiet byŭ uskryty ŭ vieraśni 1992 hodu kamisijaj pa aznajamleńni z dakumientami Archiva prezidenta RF. «Tam była znojdzienaja zapiska narodnaha kamisara ŭnutranych spravaŭ Bieryi ad sakavika 1940 z prapanovami ab rasstrele i likvidacyi vajennapałonnych polskich aficeraŭ».

Z zapiski Bieryi «vynikaje, što ŭ łahierach dla vajennapałonnych ahułam utrymlivajucca, nie ličačy sałdat i unter‑aficerskaha sastavu (zatym adpuščany pa damach), 14 tysiač 736 byłych aficeraŭ, čynoŭnikaŭ, pamieščykaŭ, palicyjantaŭ, žandaraŭ, turemščykaŭ, asadnikaŭ, raźviedčykaŭ, pa nacyjanalnaści zvyš 97% — palaki», paviedamiŭ Artyzaŭ. Dalej, jak vynikaje z zapiski, prapanujecca pravieści razhlad spravaŭ biez vykliku aryštavanych i biez pradjaŭleńnia abvinavačańnia.

Jon adznačyŭ, što «na hetaj zapiscy jość sapraŭdnyja rezalucyi Stalina i šerahu inšych čalcoŭ Palitbiuro, to bok Varašyłava, Mołatava, Mikajana». Tamsama znachodzicca tekst pastanovy Palitbiuro ad 5 sakavika 1940 hodu, dzie vykazvajecca zhoda z prapanovami Bieryi ab rasstrele polskich aficeraŭ «, — paviedamiŭ Artyzaŭ.

«Nasuprać hetaj prapanovy NKUS ałoŭkam adznačana, što hetaje pytańnie vyniesienaje ŭ asobnuju papku i pryniataja adpaviednaja pastanova Palitbiuro pa dadzienym pytańni», — paviedamiŭ Artyzaŭ. Pa jaho słovach, u pakiecie zachoŭvajecca rukapisnaja zapiska, datavanaja 1959 hodam, dzie tahačasny kiraŭnik KDB Alaksandr Šalepin infarmuje kiraŭnictva kampartyi ab źniščeńni spravaŭ na rasstralanych polskich aficeraŭ.

Artyzaŭ paviedamiŭ, što ŭ kastryčniku 1990 hodu pa daručeńni Barysa Jelcyna kopii dakumientaŭ byli pieradadzienyja prezidentu Polščy Lechu Valensie i byli apublikavanyja ŭ Polščy. Kiraŭnik Rosarchiva zajaviŭ, što savieckija lidery, jakija ŭznačalili krainu paśla Stalina, viedali pra Katynskaje złačynstva. «Na kanviercie, darečy, jość zapisy, jakija havorać ab tym, što takija dakumienty pieryjadyčna ŭskryvali kiraŭniki partyi, znajomilisia ź imi, a potym zapiačatvali i kłali ŭ archiŭ da lepšych časoŭ», — skazaŭ Artyzaŭ.

Jon taksama nahadaŭ, što Katyń «źjaŭlajecca trahičnym miescam nie tolki dla palakaŭ, ale i dla nas, rasijskich, byłych savieckich hramadzian». Pa słovach kiraŭnika archiŭnaha viedamstva, «u katynskich ravach lažyć kala 10 tysiač rasstralanych pradstaŭnikoŭ partyjnaj, savieckaj, haspadarčaj, jak tady pryniata było vykazvacca, namienkłatury, to bok savieckich hramadzian, dy i prosta zvyčajnych savieckich hramadzian». Hetyja ludzi, udakładniŭ jon, «byli rasstralanyja ŭ 1936‑m, 1937‑m, 1938‑m hodzie ŭ hetym miescy, a potym užo pa toj ža technałohii», pa toj ža mietodycy takoje złačynstva było ździejśnienaje ŭ dačynieńni da polskich vajennapałonnych».

Andrej Artyzaŭ adchiliŭ viersiju pra toje, što polskich vajskoŭcaŭ u Katyni i šerahu inšych miescaŭ Savieckaha Sajuza mahli rasstralać niamieckija akupanty. Pa jaho słovach, jašče jość ludzi, jakija padviarhajuć sumnievu dakumienty, «źviazanyja z katynskim złačynstvam, kažuć, što heta falšyŭka, kažuć, što takija dakumienty zroblenyja na zamovu, i nijakaha rasstrełu polskich aficeraŭ u Katyni nie było, a rasstrelvali niemcy», pieradaje RIA «Naviny».

«Treba mieć na ŭvazie, što rasstreły ŭ adpaviednaści z pastanovaj Palitbiuro ad 5 sakavika 1940 h. pravodzilisia ŭ troch miescach. Pad Charkavam, Piacichatka, u Katyni pad Smalenskam i ŭ Miednym, tady Kalininskaj, ciapier Ćviarskoj hubierni», — skazaŭ jon.

«I kali nam kažuć pra toje, što heta falšyŭki, to kali ŭ Katyni i Piacichatcy niemcy byli i, naprykład, u Katyni sapraŭdy jość śviedčańni, što ŭ 1941 hodzie niemcy pravodzili rasstreły, značyć, sapraŭdy niejki niamiecki śled možna znajści, to što ž rabić nam ź Miednym, dzie nikoli nie było niamieckich akupantaŭ, terytoryja zaŭsiody była savieckaj», — paviedamiŭ kiraŭnik Rosarchiva.

«I asnoŭny abjom rasstralanych polskich aficeraŭ i hienierałaŭ padaje jakraz na hetaje miesca — Miednaje. Tam rasstralali najbolš palakaŭ u adpaviednaści z hetymi rašeńniami», — skazaŭ Artyzaŭ.

RF i Polšča pavinny razam vyśvietlić iścinu ab masavych rasstrełach polskich vajennapałonnych

Kiraŭnik Rosarchiva zajaviŭ, što nieabchodnaja sumiesnaja praca rasijskich i polskich ekśpiertaŭ pa vyviareńni śpisaŭ rasstralanych polskich i savieckich hramadzian u Katyni i inšych miescach, dzie jość masavyja pachavańni. Pa jaho słovach, u śpisie achviaraŭ mahli apynucca i tyja, chto niejkim cudam vyžyŭ u hetaj miasarubcy, zładžanaj stalinskim režymam.

«I tamu, — ličyć jon, — śpiecyjalistam Rasii i Polščy treba sumiesna vyvieryć dakumienty, kab vyśvietlić iścinu da apošniaha proźvišča».

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0