Im možna vieryć, možna nie vieryć, bahomić ci hrebavać, a voś śmiajacca ź ich — treba. Upieršyniu ŭ Biełarusi adbyłasia ŭznaharody premii «Lutaja palityka» — uznaharody palitykam i palityčnym dziejačam, a taksama hramadskim i dziaržaŭnym ustanovam za hłupstvy i adyjoznyja inicyjatyvy, jakija jany ŭčynili ŭ 2009. Siarod łaŭreataŭ — Minabarony, Zianon Paźniak, Mikoła Statkievič, Lavon Barščeŭski, ekanamist Jarasłaŭ Ramančuk, staršynia FPB Leanid Kozik dy inšyja. Hałoŭny pryz, «Samy luty palityk hodu», tak nikomu i nie dastaŭsia.

Łaŭreataŭ «Lutaj palityki» vyznačali admysłovym žury, u skład jakoha ŭvajšli palitołahi i žurnalisty, što viaduć błohi ŭ LiveJournal. Inicyjataram i kiraŭnikom žury vystupiŭ palitołah Jury Čavusaŭ.


Jury Čavusaŭ uručaje čarhovuju statuetku

Śpiarša šanoŭnaje žury plažyła, vybačajcie, ŭznaharodžvała, palitykaŭ. Za najlepšy rebrendynh u naminacyi «Pazycyjanujsia!»była adznačanaja Partyja kamunistaŭ Biełaruskaja, jakaja sprabuje prychavać svajo minułaje pad šyldaj «Spraviadlivy śviet».

«Za vynas mozha srodkami palityčnaha analizu» byŭ adznačany siabar BNF Lavon Baršeŭski. Były staršynia partyi zavajavaŭ pryz za bliskučy paraŭnalny analiz prahramnych pałažeńniaŭ Abjadnanych demakratyčnych siłaŭ i Biełaruskaha niezaležnickaha błoku, a taksama za abvinavačańnie svajoj rodnaj partyi ŭ kałabaranctvie.

Pryz «Zapilnaść» atrymała lider KCHP BNF Zianon Paźniak. Kansiervatyŭny palityk pa-majstersku vykryŭ śpiecyjalnuju apieracyju KDB pa praviadzieńni Źjezdu biełarusaŭ śvietu. Zianon Paźniak abvinavaciŭ dźviuch udzielnic źjezdu u supracy z čekistami. Kankurentami KCHP-BNF u dadzienaj naminacyi vystupili sami KCHP-BNF za asudžeńnie akcyi «Boj paduškami» padčas Dnia vajskovaj słavy.

«Akcyjaj hodu» byŭ pryznany abiacany pikiet staršyni FPB Leanida Kozika ŭ abaronu adličanaj ź jurydyčnaha fakultetu BDU Taciany Šapućki, jaki tak i nie adbyŭsia.

Alaksandar Łukašenka, jaki praciahvaje intehracyju ź Jeŭropaj, niahledziačy na aŭtarytarny režym, naminavaŭsia na naminacyju «Jeŭrarazietka». Adnak pieramohu ŭ jaho vychapiŭ Mikoła Statkievič. Hetamu palityku padrychtavali pryz za paśpiachovaje vyznačeńnie, «jaki z prajeŭrapiejskich forumaŭ źjaŭlajecca lehitymnym tranślataram jeŭraentuzistyčnaj płyni ŭ biełaruskaj palitycy».

Ministerstva abarony i Ministerstva achovy zdaroŭja taksama nie zastalisia biez vaskovaha Dyjahienu ŭ naminacyi «Skandał!». Čynoŭniki hetych viedamstvaŭ pierapisvali dyjahnazy pryzyŭnikoŭ, hramadskich aktyvistaŭ, jakija pa miedyčnych pakaźnikach nie mahli być pryzvanyja ŭ vojska, ale ž pa druhim kole raptam zmahli.

Nie abminuła rada žury svajoj uvahaj i abaznanych ekanamistaŭ. Jarasłaŭ Ramančuk i inšyja ekanamisty byli adznačanyja pryzam «Za tonki humar i raznastajnaść dumak». Ekśpierty ŭ studzieni 2009 hodu prahnazavali praciah devalvacyi biełaruskaha rubla, u vyniku dalar budzie kaštavać 4 tysiačy biełaruskich rubloŭ, čaho, jak my viedajem, nie adbyłosia.


Aleś Michalevič - łaŭreat premii "Lutaja palityka"

Usim pieramožcam byŭ padrychtavany pryz — vaskovaja statuetka Dyjahiena, jakaja ŭvasablała iraničnaje staŭleńnie da palityčnych fienomienaŭ. Atrymać Vaskovaha Dyjahiena pryjšoŭ tolki adzin łaŭreat — palityk Aleś Michalevič. Michaleviča ŭznaharodzili za vykarystańnie sacyjalnych sietak u Internecie dla łoŭli čałaviečych dušaŭ. Łaŭreat padziakavaŭ arhanizataram i zaŭvažyŭ, što «u Biełarusi nie chapaje ściobu nad palitykami».

Hałoŭny pryz, jaki musiŭ być uručany «samamu lutamu palityku hodu», tak nichto i nie atrymaŭ. «Da hetaj naminacyi nichto nie daciahvaje», — patłumačyli inicyjatary premii. Arhanizatary mierapryjemstva płanujuć uručać antyŭznaharody za hłupstvy ŭ palitycy štohod.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?