Jubilejnaje, dziesiataje, śviata muzyki «Zasłaŭje‑2010» adbudziecca ŭ piatnicu, 22 studzienia, u hetym staražytnym i słavutym horadzie.

Pra heta paviedamili ŭ Nacyjanalnym kancertnym arkiestry Biełarusi pad kiraŭnictvam maestra Michaiła Finbierha, jaki vystupaje arhanizataram śviata.

«Zasłaŭje‑2010 — «Pad abaronaj Rahniedy: 10 hadoŭ muzyčnaha braterstva «‑ takuju nazvu atrymaŭ kancert‑adkryćcio.

Śviata, jakoje pa tradycyi pravodzić Nacyjanalny kancertny arkiestr Biełarusi pry padtrymcy Minskaha rajvykankama,

za 10 hadoŭ pieratvaryłasia ŭ značnuju aśvietnickuju akcyju ŭ staražytnym centry biełaruskaj duchoŭnaści.

«Za dziesiać hadoŭ — nievialiki ŭ maštabach historyi čas — nam udałosia ažyćciavić u Zasłaŭi vialikija prajekty, jakija raskryli charastvo biełaruskaha muzyčnaha mastactva, jaho niezvyčajny šlach i admietnuju rolu ŭ jeŭrapiejskim śviecie, — havoryć mastacki kiraŭnik śviata narodny artyst Biełarusi, łaŭreat Dziaržaŭnaj premii Biełarusi, premii Sajuznaj dziaržavy ŭ halinie litaratury i mastactva prafiesar Michaił Finbierh.

— Lepšyja syny ziamli biełaruskaj — ad Stanisłava Maniuški i Vincenta Dunina‑Marcinkieviča, Vosipa Kazłoŭskaha i Michaiła Jelskaha da Napaleona Ordy i Miečysłava Karłoviča

paŭstali ŭ svaich tvorčych ździajśnieńniach, jakija zrabili mastackuju spadčynu roznych narodaŭ bahaciejšaj. Muzyka hetych i inšych majstroŭ, uzory nacyjanalnaj kłasiki XX‑XXI stahodździaŭ, a taksama estradnyja, džazavyja kampazicyi, tvory vyjaŭlenčaha mastactva demanstrujuć spradviečnaje dačynieńnie biełaruskaj kultury da ahulnasłavianskaha, jeŭrapiejskaha śvietu, u jakim Biełarusi naležyć pačesnaje miesca i vysokaja misija — abjadnoŭvać hety śviet i ščodra dzialicca ź im svaimi talentami i dasiahnieńniami. Naš arkiestr ličyć vialikim honaram prezientavać svaje lepšyja prahramy na Zasłaŭskaj ziamli i źbirać na mastackich prajektach amataraŭ, znaŭcaŭ biełaruskaj kultury».

Čamu mienavita Zasłaŭje było vybrana centram takoha značnaha muzyčnaha prajekta? Heta adzin z samych značnych kutkoŭ Biełarusi, dzie z daŭnich časoŭ zakładaŭsia padmurak toj vysokaj duchoŭnaści, jakaja da siońniašniaha dnia vyznačaje abličča biełaruskaj kultury.

A asnoŭnaja meta Zasłaŭskich sustreč, jak i ŭsich inšych fiestyvalaŭ, jakija arhanizujuć kamiernyja kalektyvy arkiestra Michaiła Finbierha, — abnaŭleńnie ajčynnaj muzyčnaj spadčyny, jakaja cudam i namahańniami daśledčykaŭ dajšła da nas. Jana zachavałasia, zrazumieła, daloka nie ŭ poŭnaj miery, ale i samyja maleńkija frahmienty starych tvoraŭ, napisanyja litaralna pa adnym radku, jak vialikuju kaštoŭnaść imknucca sabrać u arkiestry pa krupinkach i abnavić u jak maha bolš dastupnym vyhladzie i dakładnym vykanańni. Istotna, što ŭsie navukovyja i muzyčnyja akcyi śviata nakiravany na vychavańnie tvorčaj moładzi, jakaja składaje bolšuju častku aŭdytoryi kancertaŭ. Dziesiataje pa liku śviata ŭ Zasłaŭi maje svaje admietnyja rysy.

Jano pačniecca konkursam maładych vykanaŭcaŭ «Biełaruski albom».

Udzielniki hetaha konkursu — vučni dziciačych muzyčnych škoł Minskaj vobłaści. Kancert strunnaha kvarteta zasłužanaha kalektyvu «Nacyjanalny kancertny arkiestr Biełarusi» ŭpryhožyć prezientacyju knihi «U siadzibie Rahniedy» doktara mastactvaznaŭstva, prafiesara Volhi Dadzijomavaj — niaźmiennaha navukovaha kiraŭnika ŭsich aśvietnickich prajektaŭ arkiestra ŭ małych haradach Biełarusi.

Śviata muzyki ŭ Zasłaŭi, jak i inšyja fiestyvali i śviaty adradžalnaha napramku, za dziesiać hadoŭ pieratvaryłasia ŭ śviata mastactvaŭ. U jaho prahramie abaviazkova prysutničaje mastackaja vystaŭka tvoraŭ vysokaha hustu, a ŭ hetym hodzie —

jašče i vialiki kancert «Lepšyja pieśni» z udziełam viadomych muzykantaŭ i salistaŭ arkiestra Finbierha.

Zastajecca tolki dadać, što hałoŭny kancert X śviata muzyki «Zasłaŭje‑2010» — «Pad abaronaj Rahniedy: 10 hadoŭ muzyčnaha braterstva» — heta novaja sustreča z vydatnymi mastackimi kalektyvami arkiestra: ansamblami kłarnietystaŭ, flejtystaŭ, salistaŭ na draŭlanych duchavych instrumientach, trubačoŭ «Intrada», strunnym kvartetam i kamiernym arkiestram.

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
0

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?