«Schadziŭ u čaćvier na adznaku, parezaŭ sałka i źjechaŭ»

Da masavych zatrymańniaŭ, źviazanych sa spravaj INeedHelp, Piatruchin dumaŭ, što «kali pasadziać, ja hierojem pamru». U kancy studzienia jamu prapanavali zajści ŭ milicyju.

— Ja padumaŭ, što ŭsio, hamon. Tamu što mnie ludzi taksama dapamahali. Kali jany zadniaj dataj heta ŭsio robiać, to što im prydumać jašče što-niebudź i mianie padciahnuć [pa hetaj spravie]?

U nas u Bieraści zatrymali 70 čałaviek, jany tam u RAUSie siadzieli. Ja ŭjaviŭ, jak hety chłopiec pamior 50-hadovy, na «Vićbie», jaki daŭ danat, tam prosta… Kali ty ŭ bai zahinieš, heta inšaja sprava. Nu tak prosta, kab tam ciabie taptali — heta vielmi ciažka.

Sabraŭ torbu z saboj. Pryjšoŭ, ale mianie nie zatrymali. Skazali:

— Čaho vy z torbaj?
— Ja dumaŭ, na padvał.

U Piatruchina ŭziali adbitki palcaŭ, uzor DNK i adpuścili dadomu. Stała strašna.

«Jany mianie prosta mohuć raścisnuć. Heta vielmi mocna ŭpłyvaje na psichiku, kali ciabie heta znutry zžyraje, ty baišsia. Kali jany ŭ apošnija razy da mianie prychodzili, ja realna bajaŭsia. Sam nahaniaŭ chvalu», — kaža błohier.

U Piatruchina nie było abmiežavańniaŭ pa miescaznachodžańni, ale kožny tydzień treba było prychodzić adznačacca ŭ inśpiekcyju.

«Schadziŭ u čaćvier na adznaku, parezaŭ sałka i pajechaŭ na ciahniku ranicaj».

Źjechaŭ ź Biełarusi, kaža, «adnosna spakojna». Jechaŭ z telefonam, kab, kali patelefanujuć ź milicyi, skazać, što jon nibyta pajechaŭ u Minsk.

«Ja nie chacieŭ źjazdžać, prosta mnie stała vielmi strašna, i ja vyrašyŭ, što lepš ja źjedu, čym, nie daj boh, pamru ŭ turmie».

Paśla kałonii nie ŭziali ideołaham, pajšoŭ na piŭzavod

Bresckija błohiery Siarhiej Piatruchin i Alaksandr Kabanaŭ vyzvalilisia z kałonii ŭ śniežni 2022 hoda. U kancy studzienia Kabanaŭ užo byŭ u Polščy, a Piatruchin vyrašyŭ zastacca ŭ krainie.

«Ja spačatku ničoha nie rabiŭ niekalki miesiacaŭ. Z turmy ja vyjšaŭ vielmi zašuhanym. Ja nie chaču skazać, što ja niejki bajaźliviec ci chto. Ja miesiacy čatyry-paŭhoda — i navat zaraz — na kožny huk reahavaŭ. Ja bajaŭsia, što pa mianie mianty pryjduć, zabiaruć», — uzhadvaje jon.

Paśla kałonii ŭ Piatruchina zastavaŭsia niavypłačany štraf — 360 bazavych (10 440 rubloŭ). Treba było šukać pracu. Jon chacieŭ uładkavacca pa śpiecyjalnaści — nastaŭnikam ruskaj movy i litaratury. Paśla dumaŭ pra ideołaha ŭ škole i paštaljona. Pracadaŭcy admaŭlali, kali daviedvalisia pra sudzimaść.

Udałosia znajści pracu na «Bresckim pivie». Jon uładkavaŭsia apierataram linii biezałkaholnych napojaŭ: treba było stajać u vyznačanym miescy i kantralavać, što ŭsio pracuje.

Pracy, kaža Siarhiej, było niašmat..

«My prychodzili — pracy nie było. Vyvučaŭ zamiežnyja movy. Prasunuŭsia, na moj pohlad, u hišpanskaj, tamu što ja jaje na zonie vyvučaŭ, razam ź biełaruskaj. Potym pačaŭ i anhielskuju. Prychodziš i vosiem hadzin siadziš. Dziakuj bohu jość Duolingo».

Piatruchin zarablaŭ 1000 rubloŭ. Paśla Novaha hoda jaho adpravili ŭ adpačynak za svoj košt. Dla Siarhieja heta było adčuvalna, bo pałova zarobku išła na alimienty synu i zapazyčanaści pa iskach.

«Raniej ja zajmaŭsia śviatami, vioŭ viasielli, u mianie hrošaj było narmalova. Navat kali ja błohieram byŭ, ludzi canili našu pracu, i ŭ nas byli ad ich hrošy. Nam zaŭsiody dapamahali, i kali techniku zabirali, ludzi nam skidvalisia. Jany padtrymlivali nas rublom, tamu što bačyli plon ad našaj pracy. I kamandziroŭki pa rehijonie taksama dapamahali. A kali ja viarnuŭsia, ja nie moh nikomu dapamahčy, nie moh nidzie vyleźci. I heta taksama mianie hniało: kali ty žyvieš, baišsia ŭvieś čas, čyściš telefon i rot nie možaš adkryć. Baišsia, što ty idzieš ź dzicionkam svaim, i ciabie mohuć zabrać».

«Čakaŭ, što pryjduć našy»

«Mnie vielmi było soramna, što ja nie pajšoŭ padtrymać Darju Łosik, kali jaje sudzili. Ja prosta viedaju, što hetyja nieludzi mohuć usio što zaŭhodna sfabrykavać. Jany mianie zašuhali vielmi mocna», — tłumačyć Piatruchin.

Kožny tydzień Siarhiej chadziŭ adznačacca ŭ milicyi. Čas ad času milicyjanty pryjazdžali dadomu — mahli čaściej, a mahli nie turbavać dva tydni. Kali Piatruchina nie było doma, jany abychodzili susiedziaŭ i raspytvali pra jaho.

Niahledziačy na ŭhavory Alaksandra Kabanava, Siarhiej nie chacieŭ źjazdžać ź Biełarusi.

«Ja čakaŭ, što pryjduć našy. Tady takoje było natchnieńnie ad pośpiechaŭ ukrainskaj armii, kontrnastupu. Ja ličyŭ, što jany ad mianie adčapilisia. I mnie było adnosna kamfortna žyć, bačyć matulu, siamju, syna».

Ale paśla kałonii adnosiny ź blizkimi pahoršylisia.

«Na žal, takoha ŭzajemarazumieńnia [jak raniej], niama. Synu 11 hod. Kali ja trapiŭ u turmu, jamu było 7, i ŭ nas byli ciopłyja ŭzajemaadnosiny, jon navat i pa-biełarusku razmaŭlaŭ. A kali ja viarnuŭsia — heta vielmi mocna paŭpłyvała. Maja maci, choć jana mianie vielmi lubić, skazała: «Navošta ty lez suprać Łukašenki? Nie viedaješ, što z taboj budzie?» Joj 86 hod. Kryŭdzicca, što jana čahości nie razumieje, ja nie baču sensu. Jana charošaja matula».

«Strym» z kamiery i «Žyvie Biełaruś!» u SIZA

«Kali mianie zatrymali, ja byŭ na kuražy. Dumaŭ, što hieroj, zmahajusia za krainu. Papadaješ u kamieru, i tam pieradača: kava, limony — usio, jak ja zakazvaŭ. Vielmi borza ja adkazvaŭ viertuchajam. Byŭ taki vypadak, kali na kalidory sustrelisia z błohieram Cyhanovičam, my byli ŭ maskach. Jon machnuŭ rukoj, i ja jamu: «Žyvie Biełaruś». I jon: «Žyvie viečna».

Chłopiec jaki, mianie vioŭ, kaža: «Nu, Siaroha, navošta ty pry aficeru takuju temu?» — uzhadvaje Piatruchin.

Adnosiny sa śledčymi Piatruchin nazyvaje «pryšpilnymi». Adzin ź ich admaŭlaŭsia razmaŭlać pa-biełarusku.

«Ja ŭ jaho pytaŭsia: «Vy što, fašyst? Vy akupant? U vas ža biełaruskaje proźvišča». I jany ciarpieli. Adzin raz davioŭ, što łob čyrvony staŭ. Jaho ažno kałaciła. I jany ničoha nie rabili. Takija pavodziny i takaja reakcyja natchniali realna».

U SIZA Piatruchin siadzieŭ z hiendyrektaram «Mahiloŭliftmaša» Barysam Kavaleŭskim, jakoha zatrymali za chabar u 2 000 rubloŭ (u vyniku jamu prysudzili 7 hod kałonii).

«Siadzieŭ hieroj našaha repartažu, jaki sabie ŭ Pružanskim rajonie pakłaŭ asfalt, pastaviŭ lichtary, a va ŭsim pasiołku maleńkim nie było śviatła. Siadzieŭ milicyjant — najlepšy ŭčastkovy 2017 hoda Leninskaha RAUS Juryj Hryško. Jany ź siabram pradali kvateru ałkaholikaŭ. Ałkaholika adpravili ŭ ŁTP i pradali kvateru praz treciuju asobu. Siadzieŭ z sudździoj Umaravym.

Adnojčy ŭ karcary Piatruchin ujaŭlaŭ, što viadzie žyvy efir.

«Śpiavaŭ pieśni, razmaŭlaŭ z hledačami, prasiŭ danacić piečyvam i papiarosami. My siadzieli ŭtroch — prosta ŭharali. Supracoŭnikam padabajecca, kali čałaviek viasioły ŭ lubych abstavinach. Jany z pavahaj staviacca. I da mianie zbolšaha narmalna».

Padčas śledstva Piatruchin pisaŭ šmat skarhaŭ. U mahiloŭskim SIZA jaho vyrašyli «prystrunić» i pieravieści ŭ kamieru z bolš kiepskimi ŭmovami.

«Viaduć mianie navierch u žudasnuju kamieru. Niejki tualet, čornaja padłoha, zialonyja ścieny, vuzkaja, jak truna».

U kamiery byli jašče dva čałavieki, jakich pierasialili tudy hadzinu tamu. Adzin ź ich siadzieŭ pa chulihanstvie, druhi — za zhvałtavańnie niapoŭnahadovaj.

«Ja zrazumieŭ, što vielmi niadobraja situacyja. Ja pahrukaŭsia ŭ dźviery, mianie vyvieli, i ja skazaŭ, što nie budu ź imi siadzieć. Mnie ŭ adkaz kažuć, što ja nie ŭ hateli. Dzie pasadzili, tam i budziecie siadzieć. Nu, ja zapytaŭsia, ci doktar nie pajšoŭ dachaty. Adkazali: nie. Pajšoŭ uskryŭ vieny, i mianie adrazu zakinuli ŭ karcar. Mnie paviesili [prafiłaktyčny ŭlik], što akramia ekstremizmu maju schilnaść da suicydu».

U kałonii niekatoryja palityčnyja asudžanyja paznavali jaho, a padčas «šmonaŭ» supracoŭniki ździŭlalisia, što vopis rečaŭ Piatruchina byŭ na biełaruskaj movie.

— Opa, «majtki»! A što takoje «majtki»?
— Trusy.
— Oho, treba zapisać, skažu žoncy: «Dzie tvaje majtki»?

Za 2,5 hoda źniavoleńnia Piatruchin pachudzieŭ na 27 kiłahram.

«Nakont turmy majo nazirańnie: tam siadzić vielmi šmat ludziej niepalityčnych bieź viny albo ŭ kaho vina niedakazanaja. Tam ludzi mnie daviarali i mnie cikava było, byccam ja apynuŭsia ŭ kamandziroŭcy ŭ hetaj sistemie zła. Siadzieŭ mužyk: jany ŭtroch pili, jon pračnuŭsia — druhoj asoby nie było, a treci lažyć z nažom u śpinie. U jaho niama śladoŭ kryvi, a ŭ taho, chto adsutničaŭ — była. Ale pasadzili taho, jaki spaŭ. I kali niama dokazaŭ, za zabojstva dajuć 10 hadoŭ ci 8. A kali jość, to 25. Ludzi dla ich jak paliva. «Pracujem i ŭsich sadzim u turmy». Usie hetyja ludzi potym stanoviacca asacyjalnymi: vielmi ciažka vyjści i zažyć narmalnym žyćciom, asabliva kali prasiadzieli 7-10 hod».

Dalej — šukać darohu da ludziej

Znachodziačysia ŭ Biełarusi, Piatruchin zaŭvažyŭ, što ŭ emihracyi źjaviłasia «šmat błohieraŭ».

«Jany choć havorać usio što jany chočuć, ale ci dachodzić jano da ludziej, ci cikava im heta? Ja asablivaj cikavaści nie zaŭvažaŭ. Kali [my] pryjšli z turmy, usie hetyja śfiery byli zaniaty. I Kabanavu pryjšłosia ŭsio z nula pačynać. Toje, što my zdymali raniej, takoha kantentu nie mahło być. A zajmacca novym — heta zaŭsiody ciažka. Šukać, znoŭ prabivać darohu da ludziej. Ja nie byŭ u zachapleńni ni ad kaho», — kaža jon.

Piatruchin adznačaje, što ŭ Biełarusi jamu i jaho svajakam byli niecikavyja naviny pra toje, što adbyvajecca ŭ biełaruskim demakratyčnym ruchu za miažoj.

«Naviny pra Kaardynacyjnuju radu nijakaj cikavaści nie vyklikajuć. Ja ich nie viedaju, čamu jany havorać ad majho imieni — ja nie razumieju. Jany padymajuć hiendarnyja pytańni. Heta vyhladaje ŭ maim razumieńni raśpiłam hrošaj. Mnie vielmi nie spadabałasia, što Kavalkova mocna prakałołasia, i siadzić pracuje. Heta prosta ŭsio jak u nas było, tak i idzie. Chto vyklikaje ŭ mianie pavahu — Pavieł Łatuška. Jon razmaŭlaje na movie, zaŭsiody pryhoža buduje svaje pramovy, padymaje pytańni pra toje, kab Łukašenku pryciahnuli da Haahi».

«Ja, ščyra kažučy, nie viedaju, što dalej. Nie mahu skazać, što zadavoleny, što źjechaŭ. Ja pastarajusia z Kabanavym zrabić niešta hodnaje, kab kanał byŭ cikavy».

Čytajcie taksama:

Razborki ŭ BCHD: pierasvaranyja partyjcy vyhaniajuć adno adnaho z arhanizacyi

Kaardynacyjnaja rada raskazała, jak budzie pravodzić vybary

Kaardynacyjnuju radu pakidajuć ludzi. Što adbyvajecca?

Клас
32
Панылы сорам
0
Ха-ха
5
Ого
5
Сумна
12
Абуральна
5