Fota: Ales Petrowitsch / DW

Fota: Ales Petrowitsch / DW

U Biełarusi ŭsio čaściej zjaŭlajucca naviny, što ciahniki ŭ krainie łamajucca i prybyvajuć sa spaźnieńniem. Čyhunačniki raspaviadajuć, što praz zachodnija sankcyi suprać Mienska daviałosia skaracić vydatki na ramont ruchomaha składu, jość prablemy i z kadrami.

Tym časam ułady abiacajuć zamianić bolš za 140 dyzielaŭ i elektryčak, jakija ekspłuatujucca kala 50 hadoŭ. Praŭda, pakul nie viedajuć, dzie na heta ŭziać hrošy.

Jak sankcyi Zachadu paŭpłyvali na pracu Biełaruskaj čyhunki

Stan techničnaha parku Biełaruskaj čyhunki (BČ) paharšajecca, śćviardžajuć u «Supolnaści biełaruskich čyhunačnikaŭ», u jakuju ŭvachodziać byłyja supracoŭniki pradpryjemstva. Jany raspaviadajuć ab prablemach u halinie, što zamoŭčvajucca, pa ich słovach, kiraŭnictvam čyhunki i ŭładami. Tak, BČ adčuvajuć prablemy z zapčastkami: častku detalaŭ niemahčyma zakupić z-za zachodnich sankcyj suprać Biełarusi. Tamu, kab adramantavać łakamatyŭ, piersanał vymušany iści na chitryki. 

Kali sastaŭ zajšoŭ u depo na płanavaje absłuhoŭvańnie, značnych ciažkaściaŭ u ramontnikaŭ nie ŭźnikaje, tłumačać u supolnaści čyhunačnikaŭ. Hladziać na detal, jakuju nieabchodna zamianić, i kali jana maje ništavaty stan, nie čapajuć da momantu, pakul jana faktyčna nie złamajecca.

Bolš składanaja situacyja, kali zamiena elemienta krytyčna važnaja, inakš niebiaśpiečna ekspłuatavać ruchomy skład. Kali detalaŭ niama, pačynajuć raźbirać ruchomy skład, jaki znachodzicca ŭ reziervie. Tudy adpraŭlajuć łakamatyvy i vahony ŭ suviazi z padzieńniem abjomu pieravozak.

«U reziervie pavinien znachodzicca spraŭny ruchomy sastaŭ, hatovy ŭ luby momant być zadziejničanym u pieravozkach, — tłumačać u supolnaści čyhunačnikaŭ. — Kali ž łakamatyvy z reziervu vykarystoŭvajuć u jakaści «donaraŭ», nie moža być i havorki pra toje, što jany hatovyja da dalejšych pieravozak. Ciahavy ruchomy sastaŭ ciapier pracuje na čystym entuzijaźmie ludziej, jakija prajaŭlajuć kiemlivaść pry vykanańni absłuhoŭvańnia». 

Supracoŭnik adnaho z łakamatyŭnych depo ŭ Mahiloŭskaj vobłaści ŭ kamientary DW na ŭmovie ananimnaści raspavioŭ, što ciapier staić pytańnie ab dadatkovym pradaŭžeńni terminaŭ słužby techniki, a taksama ab impartazamiaščeńni, kab nieabchodnyja detali navučylisia vyrablać u Biełarusi.

Sa słoŭ surazmoŭcy, nie zaŭsiody mohuć dapamahčy navat rasiejskija vytvorcy, jakija sami sutyknulisia z abmiežavańniami praz zachodnija sankcyi. 

Praz 10 hod 

Niaspraŭnaści ŭsio čaściej uźnikajuć paśla absłuhoŭvańnia abo ramontu, adznačajuć u «Supolnaści biełaruskich čyhunačnikaŭ», spasyłajučysia na daviedki pa biaśpiecy, u jakich paznačanyja štodzionnyja prablemy techničnych srodkaŭ. U Biełarusi kožnaje spaźnieńnie ciahnika z-za pałomki — surjoznaje zdareńnie, pa jakim pravodzicca słužbovaje rasśledavańnie. Kiraŭnictva BČ, padvodziačy vyniki 2023 hoda, adznačyła, što «ŭ cełym była zabiaśpiečana nadziejnaja ekspłuatacyjnaja praca haliny».

Pry hetym pradpryjemstva bolš za dziesiać hadoŭ nie padaje hramadskaści danyja ab znosie svajho ruchomaha sastavu, na sajcie BČ niama jaho poŭnaha pieraliku. Viadoma, što z pačatkam vajny va Ukrainie Biełaruskaja čyhunka straciła 5000 vahonaŭ ahulnym koštam 360 młn jeŭra, jakija zastalisia va Ukrainie — jany byli kanfiskavanyja Kijevam.

Ułady častkova pryznajuć prablemu. Tak, deputat nižniaj pałaty biełaruskaha parłamienta Ihar Chłabukin zajaviŭ, što BČ nieabchodna zamianić bolš za 90 dyzielaŭ i 53 elektryčki. «Ciahniki, jakim užo 40-50 hadoŭ, vypracavali svoj resurs. Pa sutnaści zapasnych častak niama, ramont abychodzicca daražej», — rastłumačyŭ jon. Sa słoŭ Chłabukina, Mintrans šukaje hrošy na abnaŭleńnie parku, ale pakul krynicy finansavańnia «nie bačnyja». Miarkujecca, što sastareły ruchomy sastaŭ zamieniać da 2034 hoda.

Polšča admoviłasia ramantavać dyziel-ciahnik dla BČ

U minułym hodzie Biełaruskaja čyhunka źviarnułasia da polskaha vytvorcy Pesa Bydgoszcz z zamovaj na ramont dyziel-ciahnika, jaki atrymaŭ surjoznyja paškodžańni ŭ DTZ. Adnak polskaja kampanija admoviłasia jaho adnaŭlać, spasłaŭšysia na sankcyi suprać Mienska. 

Paškodžany dyziel byŭ vyrableny Pesa Bydgoszcz dziesiać hadoŭ tamu. Usiaho BČ zakupiła ŭ polskaha vytvorcy 19 takich dyzielaŭ, supracoŭnictva praciahvałasia da 2020 hoda. Z ekspłuatacyjaj niekatorych ź ich ciapier surjoznyja prablemy, śviedčać u «Supolnaści biełaruskich čyhunačnikaŭ». Tak, u dyziel-ciahnikoŭ sieryi DPZ, prypisanych da łakamatyŭnaha depo Mienska, u harantyjny pieryjad ekspłuatacyi było 1300 vypadkaŭ admovy abstalavańnia i jaho vychadu z ładu.

«Adsutničajuć nieabchodny instrumient, prystasavańni i abstalavańnie. Nie raspracavanyja technałohii ramontu, niama razumieńnia, dzie i jak jaho pravodzić, — tłumačać u supolnaści čyhunačnikaŭ. — I samaje hałoŭnaje — adsutničaje navučany piersanał. Da ŭviadzieńnia sankcyj byŭ raźlik na toje, što ramont budzie rabić vytvorca». 

«Mnohija iduć u dalnabojniki»

U 2018 hodzie na Biełaruskaj čyhuncy pracavała 76 tysiač čałaviek, u 2023 hodzie — kala 64 tysiač. Pradstaŭniki «Supolnaści biełaruskich čyhunačnikaŭ», spasyłajučysia na svaje krynicy, paviedamlali, što pradpryjemstva płanuje zvolnić jašče 8000 čałaviek. Pryčynaj nazyvałasia paharšeńnie finansavaj situacyi ŭ vyniku sankcyjnaha cisku. U Mintranspartu RB nazvali hetaje paviedamleńnie «infarmacyjnym ukidam». 

Supracoŭnik łakamatyŭnaha depo, ź jakim pahavaryła DW, paćviardžaje isnavańnie prablemy z kadrami. Pavodle jaho słoŭ, vopytnyja rabotniki pastupova sychodziać na piensiju, a moładź redka zatrymlivajecca paśla raźmierkavańnia. «Skaračeńnie pieravozak adbiłasia na zarobkach. Nie chapaje mašynistaŭ, ślesaraŭ, majstroŭ, — pieraličvaje surazmoŭca. — Mnohija ciapier sychodziać u dalnabojniki». 

Baza źviestak Dziaržsłužby zaniataści paćviardžaje, što BČ patrabujecca niekalki sotniaŭ supracoŭnikaŭ. Pamiery zarobkaŭ pačynajucca ad 780 biełaruskich rubloŭ (dla pravadnikoŭ) da 3300 rubloŭ (dla mašynistaŭ). Pretendenty nie pavinny być zvolnienyja z papiaredniaha miesca pracy pa «dyskredytujučych abstavinach».

Čytajcie taksama:

Za hod zapazyčanaść biełaruskich pradpryjemstvaŭ pierad bankami vyrasła na 16%

Za hod kolkaść zaniatych u biełaruskaj ekanomicy źmienšyłasia na 1,2%

Ministr ekanomiki raskazaŭ, jak zamiežnyja kampanii sprabujuć siłaj utrymać u krainie

Клас
4
Панылы сорам
1
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
0
Абуральна
3