Taćciana Ždanok. Kałaž: The Insider

Taćciana Ždanok. Kałaž: The Insider

Taćciana Ždanok naradziłasia ŭ Ryzie ŭ 1950 hodzie. Skončyŭšy fizmat Łatvijskaha dziaržaŭnaha ŭniviersiteta i ŭstupiŭšy ŭ KPSS, u kancy 1980-ch hadoŭ jana zmahałasia za toje, kab Łatvija zastałasia ŭ składzie SSSR.

Paśla taho, jak Łatvija ŭsio ž taki vyjšła sa składu Savieckaha Sajuza, jana praciahnuła zajmacca palitykaj i padtrymlivała etničnych ruskich u Łatvii. Toje, što jana pracavała ŭ źviazku z FSB, žurnalisty paćvierdzili, praanalizavaŭšy ŭzłamanuju pierapisku z elektronnaj pošty Ždanok.

Jaje pieršaja pierapiska z kurataram Dźmitryjem Hładziejem datujecca 2005 hodam. Hładziej pradstaŭlaŭ Rasiju ŭ arhanizacyjach pa nazirańni za vybarami, ale mieŭ suviazi z FSB. Žurnalisty adznačajuć, što heta paćviardžajecca mnostvam baz danych, u tym liku bazaj dostupu da dziaržtajamnicy i abmiežavańniami na vyjezd za miažu.

Dźmitryj Hładziej

Dźmitryj Hładziej

Na momant pačatku pierapiski Ždanok užo była deputatkaj Jeŭraparłamienta — pieršy mandat jana atrymała ŭ 2004 hodzie.

U 2005 hodzie Słužba ŭnutranaj biaśpieki Estonii ŭ svajoj spravazdačy nazvała Jeŭrapiejski ruski aljans, siabram jakoj źjaŭlajecca Ždanok, prykryćciom dla FSB. Stvareńnie hetaha aljansu «było padrychtavana ŭ Sankt-Pieciarburhu i padadziena jak tryumf u dakładzie niepasredna dyrektaru FSB», śćviardžałasia ŭ spravazdačy.

Ždanok i Hładziej rehularna sustrakalisia i abmiarkoŭvali, naprykład, padrychtoŭku vystavy «Ruskija ŭ Łatvii», vynikaje z apublikavanaj pierapiski. Zadača vystavy apisvałasia tak: «Pakazać, što ruskija źjaŭlajucca tradycyjnym nasielnictvam Łatvii, i raźbić ukaraniony aficyjnaj łatvijskaj prapahandaj mif pra ruskaje nasielnictva Łatvii jak pra pryšłych imihrantaŭ». Najbolš dalikatnyja temy Ždanok i Hładziej abmiarkoŭvali asabista, ličać žurnalisty.

U razmovie z The Insider Ždanok paćvierdziła daŭniaje znajomstva i rehularnyja sustrečy z Hładziejem u Maskvie i krainach Jeŭropy, ale zajaviła, što nie padazravała pra jahonuju suviaź z rasiejskaj raźviedkaj:

«Z tych, z kim ja siadzieła za adnym stałom, tolki pra Uładzimira Pucina i Siarhieja Naryškina ja dakładna viedała, što jany supracoŭniki FSB Rasii».

U 2007 hodzie Taćciana Ždanok praviała hramadskija słuchańni ŭ Jeŭraparłamiencie pa pytańni pieranosu pomnika savieckamu sałdatu ŭ Talinie. Paźniej jana adčytałasia Hładzieju, što słuchańni atrymali aśviatleńnie ŭ Rasii, Estonii i Łatvii: stažor Ždanok Ivan Janhašaŭ pisaŭ pra ich dla ruskamoŭnych haziet, jakija vychodziać u Łatvii.

Taksama Ždanok raspracavała kancepcyju pieradačy «Hadzina ruskaj škoły» dla Łatvijskaha radyjo, dzie słuchačam raskazvali ab prablemach miascovych škoł.

U 2010 hodzie Ždanok paprasiła ŭ Hładzieja šeść tysiač dalaraŭ na infarmacyjnuju padtrymku Dnia Pieramohi ŭ Łatvii. Na ich, u pryvatnaści, pavinny byli zakupić hieorhijeŭskija stužki i źniać film pra pajezdki łatvijskich vieteranaŭ u Aŭstryju i Bielhiju.

Siarhiej Bielciukoŭ

Siarhiej Bielciukoŭ

U 2013 hodzie zamiest Hładzieja Ždanok staŭ kuryravać niechta «Siarhiej Krasin». Pad hetym imieniem vystupaŭ dziejny aficer FSB z Sankt-Pieciarburha Siarhiej Bielciukoŭ, vyśvietlili žurnalisty. Taksama sa Ždanok byŭ źviazany apieratyŭnik FSB Arciom Kurejeŭ.

Arciom Kurejeŭ

Arciom Kurejeŭ

Žurnalisty adznačajuć, što pra heta stała viadoma ŭ 2022 hodzie z materyjałaŭ spravy pra suviazi samaabvieščanaha «ambudsmiena Estonii pa pravach čałavieka» Siarhieja Sieradzienki z rasijskimi śpiecsłužbami.

2 sakavika 2022 hoda Ždanok u liku 13 deputataŭ Jeŭraparłamienta prahałasavała suprać asudžeńnia rasijskaha ŭvarvańnia va Ukrainu. Paśla hetaha jana pakinuła hrupu «Jeŭrapiejskija zialonyja-Jeŭrapiejski svabodny aljans» u parłamiencie i stała niezaležnaj deputatkaj. Usie astatnija členy hrupy padtrymali rezalucyju. 

Čytajcie taksama:

«Ja bačyŭ, jak kałony feesbešnikaŭ vieźli dziaciej u Biełaruś». Były pałkoŭnik HRU prylacieŭ zdavacca ŭ Haahu 

Niamiecki raźviedčyk pradaŭ FSB sakretnyja raźviedźviestki ab Ukrainie za 800 000 jeŭra

Rasijskija špijony paskardzilisia Pucinu na adsutnaść narmalnaj pracy i miescaŭ u dziciačych sadkach — The Insider

Клас
7
Панылы сорам
10
Ха-ха
3
Ого
4
Сумна
3
Абуральна
48