Tribuna.com raskazvaje, dzie i jakija ŭmovy prapanujuć biełarusam, i ŭ kolki razoŭ raście ich zarobak, kali paraŭnoŭvać z tym, što jany atrymlivali na Radzimie (u niekatorych vypadkach — u razy).

Izrail

Da niadaŭniaha času Biełaruś u izrailskim D1 była pradstaŭlenaja tolki abaroncam Dzianisam Palakovym, jaki abaraniaje kolery «Chapaela» z Chajfy, kudy pierajšoŭ jašče ŭ śniežni 2022-ha i zastaŭsia, niahledziačy na vajnu z CHAMAS. A nie tak daŭno da jaho dałučyŭsia suajčyńnik Dźmitryj Ancileŭski. U minułym hodzie forvard prajaviŭ siabie i ŭ BATE (11 hałoŭ, 8 pieradač u 37 matčach), i ŭ zbornaj Biełarusi (2+1 u troch matčach).

U BATE zarobak forvarda znachodziŭsia na ŭzroŭni try tysiač dalaraŭ, praŭda, biez uliku premijalnych.

Uźbiekistan

Dla biełaruskaha futboła hety pakul nie samy papularny kirunak, chacia tam i možna zarabić kudy bolš, čym siońnia ŭ ČB. Hetaj zimoj va Uźbiekistan ź Biełarusi nichto nie zjechaŭ, adnak troje hulcoŭ ź sinim pašpartam pradoŭžać vystupleńnie ŭ miascovym elitnym dyvizijonie.

Paŭabaronca Alaksiej Nasko na pravach arendy hulaŭ u «Buniodkory» (2 hały ŭ 25 matčach), a ŭ mižsiezońnie razarvaŭ kantrakt z BATE, jakomu naležaŭ, i staŭ paŭnavartasnym hulcom kamandy z Taškientu.

Dakładny zarobak nie viadomy, ale ekśpierty, jakija vałodajuć situacyjaj u miascovym futbole, zapeŭnili, što navat u sieradniaku (a «Buniodkor» im i zjaŭlajecca) mienš za 5 tysiač dalaraŭ u miesiac dakładna atrymlivać nie budzie (chutčej — kala 7 tysiač). Plus u kłubie praduhledžanyja premijalnyja — dzieści 1-2 tysiač dalaraŭ za pieramohu.

U «Pachtakory» ź minułaha hoda hulaje bramnik Pavieł Paŭlučenka. Pieršapačatkova jon siadzieŭ u zapasie i mieŭ zusim užo sumnyja pierśpiektyvy.

Adnak zdoleŭ advajavać miesca ŭ asnovie i z kastryčnika pa śniežań 2023-ha pravioŭ dzieviać matčaŭ, paŭdzielničaŭšy ŭ čempijonstvie svajho kalektyva. Zarobak biełarusa ŭ «Pachtakory» pieravyšaje 10 tysiač dalaraŭ biez uliku premijalnych.

Abaronca Arciom Sokał minuły siezon pravioŭ u «Termiezie» z Surchona (adzin hoł u 22 matčach), a hetaj zimoj pierajšoŭ u «Dynama» z Samarkanda — kamandu, jakaja pa vynikach minułaha siezona papoŭniła D1.

U novym kalektyvie ŭ Sokała zarobak budzie na ŭzroŭni 7-8 tysiač dalaraŭ plus premijalnyja. Heta jakraz siaredni pa ŭźbiekistanskim futbole pakaźnik. Pry hetym varta skazać, što samyja vysokaapłatnyja futbalisty ŭ čempijanacie — heta jak raz lehijaniery. Miascovyja ž hulcy (i maładyja, i daśviedčanyja) atrymlivajuć kudy mienš za siaredniaje pa D1.

Kazachstan

U apošnija hady — adzin z samych papularnych napramkaŭ u biełaruskich futbalistaŭ. Chacia i ŭ zvarotnym kirunku jość pierachody.

Hetaj zimoj niekalki biełarusaŭ užo pierabralisia ŭ Kazachstanskuju premjer-lihu. Ale kali raniej turnir byŭ «załatoj žyłoj» u paraŭnańni ź Biełaruśsiu (zarpłaty topavych lehijanieraŭ mahli značna pieravyšać 20 tysiač dalaraŭ), to siońnia mahčymaści miascovych kłubaŭ prasieli, chacia i da ich kalektyvam ČB daloka.

U D1 Kazachstana niadaŭna pierajechaŭ eks-kapitan «Šachciora» Mikita Korzun — papoŭniŭ skład navička KPŁ «Jelimaja» z horada Siemiej.

Jak raskazali śpiecyjalisty z kazachstanskaha futbołu, niahledziačy na maładość kłuba (pravodzić druhi prafiesijny siezon, a pieršy ŭ elicie tolki praviadzie), hrošy tam kruciacca prystojnyja — jak dziakujučy miascovym uładam, tak i sponsaram. A tamu zarobki hulcam, asabliva tym, chto zapatrabavany ŭ zbornych, prapanujucca prystojnyja.

Korzun u paraŭnańni z «Šachcioram» u finansavym płanie vyjhraŭ. U Salihorsku jon atrymlivaŭ kala 12 tysiačaŭ «brudnymi» na miesiac. U «Jelimai» zarobak paŭabaroncy składzie prykładna 15 tysiač dalaraŭ plus premijalnyja.

Pamier dadatkovych vypłat u kamandzie ź Siamieja nam nieviadomy, adnak pa słovach infarmavanych surazmoŭcaŭ šmat što ŭ hetym pytańni zaležyć ad zadač kłuba. Naprykład, u kalektyvach, jakija viaduć baraćbu za čempijonstva i miedali, za pieramohu dajuć pa tysiačy dalaraŭ. Choć u toj ža «Astanie» ŭvohule abychodziacca biez premijalnych za pieramohi — dadatkovyja hrošy dajucca tolki za dasiahnieńnie vyniku ŭ siezonie. U kamandach «siaredniaj ruki» za viktoryju zvyčajna možna raźličvać na 500-700 dalaraŭ. Što cikava, u sieradniakach i aŭtsajdarach mohuć premijavać i za ničyi.

U «Jelimai» apynuŭsia i paŭabaronca Mikałaj Zołataŭ, jaki da hetaha hulaŭ va ŭkrainskim «Kołasie». Zarobak biełarusa ŭ Kazachstanie, jak i ŭ Korzuna, znachodzicca ŭ rajonie 15 tysiač dalaraŭ biez uliku premijalnych. Kolki atrymlivaŭ Zołataŭ u «Kołasie», my nie viedajem, adnak, jak zapeŭnivajuć krynicy, pierajechaŭšy ŭ Kazachstan, hulec prystojna vyjhraŭ u hrošach.

Ale ŭ cełym, jak kažuć krynicy, luby biełarus, navat nie topavaha ŭzroŭniu, praktyčna ŭ luboj kamandzie Kazachstana moža śmieła raźličvać na zarobak nie nižejšy za čatyry tysiačy dalaraŭ biez uliku premijalnych. Kali hulec zacikaviŭ mocnuju kamandu (a tudy buduć klikać, naturalna, taho, chto zdolny dać vynik), to havorka budzie iści pra zarpłatu nie nižej za 10 tysiač dalaraŭ.

Jak nam udałosia daviedacca, abaronca Habi Kiki, jaki ŭ svoj čas hulaŭ u Biełarusi za «Dniapro», «Ruch» i bresckaje «Dynama», u sioletnim studzieni pierajechaŭ z tyraspalskaha «Šeryfa» ŭ «Aktabe» na zarpłatu ŭ 20 tysiač dalaraŭ.

Surazmoŭcy z kazachstanskaha futboła adznačajuć, što jakasnym lehijanieram bahatyja kłuby hatovyja płacić i bolš.

Siarod biełarusaŭ samym vysokaapłatnym na kazachstanskich prastorach u minułym siezonie byŭ paŭabaronca «Astany» Maks Ebonh. Jaho zarobak u staličnym kłubie byŭ kala 15-17 tysiač dalaraŭ. Praŭda, ciapier najlepšy futbalist Biełarusi-2023 niachaj i pracuje z «Astanoj» na zborach, ale kantraktu z kłubam nie maje.

Rasija

Tudy biełarusy jeduć stabilna, pryčym u samyja roznyja lihi. Adpaviedna, i roskid pa zarobkach istotny.

Kali kazać pra ahulnyja ličby, to kamandy druhoj pałovy tablicy RPŁ zdolnyja ŭ siarednim płacić 9-15 tysiač dalaraŭ. Top-kłuby apierujuć inšymi ličbami. Pradstaŭniki top-7 FNŁ mohuć płacić, u tym liku biełarusam, da 12 tysiač dalaraŭ. Nižni paroh u D2 Rasii — zvyčajna kala 4 tysiač dalaraŭ za miesiac plus premijalnyja. Pry hetym šmat zaležyć ad zadač kłuba. Što tyčycca PFŁ, to-bok rasijskaha D3, tam zarobki znachodziacca ŭ dyjapazonie ad 1,5 da 4 tysiač dalaraŭ. Dadamo, što ŭ RF zarobki naličvajucca ŭ rasijskich rublach.

U śniežni-2023 tulski «Arsienał» (D2) papoŭnili eks-hulcy minskaha «Dynama» Ivan Bachar i Alaksiej Vakulič. Ich zarobki na novym miescy składuć 6-7 tysiač dalaraŭ. Pry hetym u Bachara była i bolš vyhadnaja prapanova — z zarobkam u 10 tysiač dalaraŭ — ad inšaha rasijskaha kłuba, ale jon abraŭ mienavita Tułu.

U siaredzinie studzienia-2024 u arendu ŭ «Bałtyku» (RPŁ) pierajšoŭ forvard Vital Lisakovič, jaki tak i nie zdoleŭ adnavić svaje pazicyi ŭ «Rubinie». U Kalininhradzie forvard atrymlivaje nie mienš za 10 tysiač dalaraŭ za miesiac.

Kali ž viarnucca ŭ vierasień-2023, to varta skazać, što raskašeliłasia na Valeryja Hramyku maskoŭskaje «Tarpieda».

Mała taho, što kłub, pavodle źviestak žurnalista Uładzisłava Tatura, zapłaciŭ za paŭabaroncu BATE 100 tysiač dalaraŭ, tak i vydaŭ jamu vielmi i vielmi prystojny zarobak. Krynicy śćviardžajuć, što akład Hramyki znachodzicca na ŭzroŭni 17-20 tysiač dalaraŭ za miesiac.

U apošnija paŭhoda hulcy BATE aktyŭna jeduć va «Urał» da Viktara Hančarenki. Da Jahora Filipienki i Dzianisa Ščarbickaha ŭ pačatku vieraśnia dałučyŭsia Uładzisłaŭ Malkievič. Arciom Kancavy zamiest prapanovy rumynskaha «Sepsi» taksama ŭpadabaŭ Jekaciarynburh. Jak kažuć krynicy, «Urał» daŭ hulcam u razy bolšyja zarobki, čym u BATE. Malkievič mieŭ u Barysavie kala troch tysiač dalaraŭ plus bonusy, Kancavy — u rajonie piaci tysiač plus premijalnyja. Ciapier zarobak Malkieviča znachodzicca ŭ rajonie 15 tysiač dalaraŭ. Kancavy atrymaŭ mienš, ale kolki mienavita, my daviedacca nie zmahli.

A voś inšy eks-barysaviec — bramnik Andrej Kudraviec — u zarpłacie dadaŭ vielmi značna. Hałkipier byŭ nabyty maskoŭskim «Dynama» 18 žniŭnia, ale na pravach arendy zakančvaŭ siezon u BATE (praŭda, kancoŭku čempijanatu prapuściŭ praz traŭmu). Barysaŭcy zmahli zarabić na prodažy futbalista kala 400 tysiač jeŭra.

Što da zarpłaty, to jana ŭ paraŭnańni z BATE ŭźlacieła ŭ piać razoŭ. U Barysavie hałkipier atrymlivaŭ maksimalnuju staŭku dla zbornika — kala piaci tysiač dalaraŭ na miesiac. A ŭ Maskvie jamu buduć naličvać prykładna 25 tysiač dalaraŭ.

Što da Valeryja Harbačyka, jaki pierajšoŭ z «Tarpieda-BiełAZ» u «Čelabinsk», adzin ź lidaraŭ D3 Rasii, to tam hulcu prapanavanaja zarpłata ŭ 5 tysiač dalaraŭ.

Čytajcie taksama:

«Jon hałoŭny supiernik u majoj karjery. Ja budu sumavać» — Hvardyjoła kranalna vykazaŭsia pra sychod Kłopa

Ahidniejšy za Hitlera. Apublikavany rejtynh samych nialubych pierson u historyi futboła

Na froncie va Ukrainie zahinuŭ futbalist, jaki raniej hulaŭ u čempijanacie Biełarusi

Клас
0
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
1