Fota: Office Life

 Fota: Office Life

Navošta ŭvohule ŭsio heta treba?

Alaksandr Łukašenka raniej tłumačyŭ: u śfiery pieravozak čas navieści paradak i ŭstanavić adzinyja dla ŭsich praviły hulni. 

Siarod prablem, jakija zastajucca ŭ śfiery maršrutnych pieravozak, nazyvali ŭ pieršuju čarhu niedastatkovyja miery pa zabieśpiačeńni biaśpieki pasažyraŭ, niaroŭnyja ŭmovy kankurencyi, niavydaču čekaŭ pry apłacie za prajezd i, adpaviedna, utojvańnie vyručki, niedastatkovuju dastupnaść i dakładnaść raskładu maršrutnych rejsaŭ i h. d. 

Što płanujuć zrabić?

1. Stvaryć rejestr, jaki budzie źmiaščać źviestki ab usich kampanijach, jakija ažyćciaŭlajuć nierehularnyja pieravozki, transpartnych srodkach, dyśpietčarach i kiroŭcach — to-bok uličvać usich udzielnikaŭ rynku. 

Kampanii-pieravozčyki pavinny buduć pradastaŭlać dziaržaŭnym orhanam biazvypłatny kruhłasutačny dostup da vykananych zakazaŭ, a taksama pieradavać zakazy tolki tym pieravozčykam, źviestki ab jakich jość u rejestry. 

2. Abaviazać zamiežnyja kampanii-pieravozčyki stvaryć jurydyčnyja asoby ŭ Biełarusi i tolki pry hetaj umovie pracavać dalej; usie kampanii subjektaŭ vykarystoŭvać u svajoj dziejnaści infarmacyjnyja sistemy i resursy, raźmieščanyja na terytoryi Biełarusi. 

3. Ustanavić kamiery videanazirańnia ŭ kožnym aŭtamabili, jaki pieravozić pasažyraŭ. 

Što turbuje pieravozčykaŭ?

1. Pytańnie pra pasažyraŭ, jakija jeduć stojačy

Asabliva burna ŭłady i maršrutčyki na hety raz abmiarkoŭvali pytańnie biaśpieki pieravozki pasažyraŭ, što jeduć stojačy.

Pieršyja ŭpeŭnieny, što pasažyraŭ, jakija stajać, niahledziačy na ​​zakanadaŭčuju zabaronu, vadzicieli biaruć z-za žadańnia atrymać bolš niaŭličanaj vyručki — bo čekaŭ takim pasažyram dakładna nie vydajuć.

Druhija vysoŭvajuć kontrarhumienty. Pa-pieršaje, pasažyry sami nastojvajuć, kab ich vieźli, niahledziačy na ​​toje, što siadziačyja miescy skončylisia, — a vysadzić z sałona pasažyra, jaki tudy ŭvajšoŭ, u kiroŭcy niama ni prava, ni mahčymaści. Pa-druhoje, popyt na pieravozki na niekatorych kirunkach nastolki vysoki, što, kali nie brać stajačych pasažyraŭ, «ludzi buduć hadzinami stajać na prypynku».

Zhadvali, viadoma, i strašnuju trahiedyju pad Smalavičami, jakaja zabrała žyćci 14 čałaviek. U sałonie maršrutki, jakaja trapiła ŭ avaryju, taksama byli stajačyja pasažyry, adnak, havorać vadzicieli, nie heta było pryčynaj śmierci ludziej.

 — Paśla taho jak zdaryłasia hetaja avaryja, nas zamučyli pravierkami na maršrucie — ci niama ŭ sałonie stajačych, — emacyjna raskazvaŭ na sustrečy adzin ź pieravozčykaŭ. — Ale nahadaju, što SK pryznaŭ asnoŭnaj pryčynaj trahiedyi niaspraŭnaść hruzavika, jaki ŭlacieŭ u maršrutku ź ludźmi, — i pry hetym my nie bačym na darohach pavalnych pravierak hruzavikoŭ.

Čynoŭniki paryravali: niezakonnaja pieravozka stajačych pasažyraŭ, viadoma, avaryi nie vyklikaje — a voś u častcy nastupstvaŭ dla ich žyćcia i zdaroŭja pry avaryi moža vyjavicca fatalnaj. Ale dziela spraviadlivaści pradstaŭniki ŭłady ŭsio ž adznačyli: u toj kankretnaj maršrutcy i ŭ siadziačych pasažyraŭ šancaŭ było niašmat — pierarobleny nie pa praviłach mikraaŭtobus biez ramianioŭ i z drennymi macavańniami siadzieńniaŭ nie adpaviadaŭ patrabavańniam biaśpieki. 

Na žal, hety vypadak nie adzinkavy: jak raspavioŭ pradstaŭnik Transpartnaj inśpiekcyi, samatužna pieraroblenyja sałony maršrutak pry pravierkach sustrakajucca paŭsiudna. U adnoj z apošnich avaryj z hetym transpartam u Minsku, dzie surjozna paciarpieli ludzi, siadzieńni prosta vyrvała z padłohi — tamu što, kažuć transpartniki, sanki, na jakich jany trymalisia, byli bałtami prykručany da DSP. 

Pieravozčyki nahadali: da 2018 hoda ŭ Biełarusi pieravozka pasažyraŭ stojačy była dazvolenaja zakonam. Dyk, moža, varta viarnuć hetuju praktyku ŭ pravavoje pole — chacia b dla pryharadnych maršrutaŭ? 

Pradstaŭniki ŭłady paabiacali razhledzieć pytańnie. 

— Davajcie heta abmiarkoŭvać i ŭnosić źmieny ŭ zakanadaŭstva. Ale pakul zakon taki, jaho treba vykonvać. Kali jon zdajecca vam niedaskanałym, unasicie prapanovy pa karekciroŭcy, ale padychod «ja liču hety zakon niapravilnym i nie budu jaho vykonvać» — niapravilny, — vykazaŭ mierkavańnie namieśnik ministra transpartu Siarhiej Dubina. 

2. Abaviazkovaje videanazirańnie

Doŭhija abmierkavańni vyklikała i praduhledžanaje prajektam abaviazkovaje videanazirańnie ŭ sałonach maršrutak. 

Pieravozčyki tłumačać: ustalavać kamiery i zachoŭvać zapisy — doraha i składana. Pradstaŭnik adnoj z kampanij, jakaja ŭstanaviła kamiery ŭ svaich maršrutkach pa ŭłasnym žadańni, pryvodzić prykład:

za sutki videarehistratar u adnoj mašynie zapisvaje 128 Hb infarmacyi. U parkach pieravozčykaŭ mohuć być dziasiatki maršrutak. Heta značyć, dla zachoŭvańnia infarmacyi im daviadziecca nabyvać dadatkovuju mahutnuju techniku i najmać śpiecyjalistaŭ, jakija buduć zajmacca pieranosam danych, vieści ŭlik i h. d. Heta — dadatkovyja traty, jakija adabjucca na košcie pieravozak i ŭ kančatkovym vyniku lahuć na kašalok pasažyraŭ.

Namieśnik ministra pa padatkach i zborach Uładzimir Mukvič ź pieravozčykami zhodny tolki častkova: tak, praca pa ŭkaranieńni videarehistracyi zapatrabuje niejkich dadatkovych sił i srodkaŭ, ale pa vialikim rachunku jana patrebnaja nie stolki dziaržavie — «jana našmat mienš atrymlivaje ad vašaha biznesu, čym jaho ŭładalniki», — a samim uładalnikam kampanij-pieravozčykaŭ. 

— Nie razumieju, čamu vy suprać. Vašy kiroŭcy mohuć padmanvać i «padvodzić» pad pakarańnie ŭ pieršuju čarhu vas. Kamiery ž pieraškodziać chavać dachody. 

Niezadavolenaść finansavymi parušeńniami pieravozčykaŭ u listapadzie vykazvaŭ Łukašenka: «Vyručku prynižajuć, chavajuć, u kanviertach zarobki płaciać, padatkaŭ nie płaciać u šalonych pamierach. Hetym zajmajucca pravaachoŭnyja orhany… Jak pakazvajuć pravierki Kamiteta dziaržaŭnaha kantrolu, niesumlennych działkoŭ niamała», — zajaŭlaŭ jon na profilnaj naradzie. 

3. Ci paśpiejuć usie biaspłatna ŭ rejestr?

Uklučeńnie pieravozčykaŭ u rejestr budzie płatnym: za kožny transpartny srodak treba budzie zapłacić 2 bazavyja vieličyni (ciapier — 80 rubloŭ), za vadziciela — 1 bazavuju (40 rubloŭ), za dyśpietčara pieravozak pasažyraŭ u nierehularnych znosinach — 100 bazavych (4000 rubloŭ). Rehistracyja — dystancyjnaja: kampanija ŭniasie infarmacyju ŭ bazu danych, a Transpartnaja inśpiekcyja pravieryć jaje na pradmiet dakładnaści. 

Tych, chto ŭsio ž i dalej budzie sprabavać pracavać nielehalna, z rejestra vyklučać i pryznajuć dziejnaść niezakonnaj z mahčymaściu ŭ sproščanym paradku — biez suda — zabrać transpartny srodak. Taki ž los čakaje i tych, chto rehistravacca i zusim nie źbirajecca. 

Kab matyvavać pieravozčykaŭ nie zaciahvać z pracesami, ułady paabiacali vyzvalić ich ad apłaty za ŭklučeńnie ŭ rejestr — pry ŭmovie, što jany paśpiejuć za try miesiacy sa startu novaŭviadzieńniaŭ. 

— A rejestr sapraŭdy spravicca z napłyvam achvotnych terminova zarehistravacca? — udakładniali pieravozčyki. — Resurs «nie laža» z-za ažyjatažu? 

Pradstaŭnik Mintransa zapeŭniŭ: užo ciapier viedamstva ŭzajemadziejničaje z usimi dziaržorhanami i raspracoŭščykami praduktaŭ pa pytańniach pracazdolnaści sistemy. Zbojaŭ u pieryjad masavaj rehistracyi być nie pavinna. 

Kali možna budzie rehistravacca, stanie zrazumieła paśla taho, jak ukaz budzie padpisany i nabudzie zakonnuju siłu. Jak miarkujecca, hetaha varta čakać u siaredzinie hetaha hoda.

Čytajcie taksama:

Paśla spynieńnia pracy «Atłasa» žychary Słaŭharada nie viedajuć, jak dajechać u Mahiloŭ

U Maładziečnie siłaviki spynili pracu dźviuch słužb taksi

Što budzie z taksi «Jandeks» paśla novaha ŭkazu ab pieravozčykach

KDB zavioŭ novuju maštabnuju spravu — ciapier suprać maršrutčykaŭ. Zatrymali 20 čałaviek

U 62-tysiačnym Słucku ŭ padtrymku maršrutčykaŭ sabrali 20 tysiač podpisaŭ

Клас
3
Панылы сорам
4
Ха-ха
4
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
1