Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Ilustracyjnaje fota: Naša Niva

Dyjareja i «čas prachodžańnia»

Upłyŭ ałkaholu na «čas prachodžańnia» straŭnika zaležyć ad kancentracyi ałkaholu. Ałkaholnyja napoi z vysokaj kancentracyjaj (vyšej za 15%, naprykład, viski i harełka) zapavolvajuć ruch ježy ŭ straŭniku. Napoi z paraŭnalna nizkaj kancentracyjaj ałkaholu (takija jak vino i piva) paskarajuć ruch ježy ŭ straŭniku. Hetyja źmieny ŭ kišačnym tranzicie tłumačać, čamu niekatoryja ludzi mohuć adčuvać pačućcio sytaści i dyskamfort u žyvacie, kali pjuć harełku abo viski.

Praciahłaść užyvańnia ałkaholu moža paŭpłyvać i na tranzit tonkaj kiški. Z ekśpierymientaŭ na pacukach viadoma, što pastajannaje ŭžyvańnie ałkaholu paskaraje prachodžańnie ježy praz straŭnik i tonkuju kišku. Hety skaročany čas tranzitu praz tonkuju kišku vidavočna źviazany z dyjarejaj.

Ałkahol moža pamienšyć usmoktvańnie vuhlavodaŭ, białkoŭ i tłuščaŭ u dvanaccacipiersnaj kišcy (heta pieršaja častka tonkaj kiški), a taksama pryvieści da źnižeńnia ŭsmoktvańnia ksiłozy (raznavidnaść cukru). Heta aznačaje, što dyjareja čaściej uźnikaje ŭ pituščych, jakija taksama ŭžyvajuć šmat sałodkaj ježy, naprykład, cukierak i sałodkich sokaŭ dy niektaraŭ.

The Conversation napaminaje, što chraničnaje ŭžyvańnie ałkaholu taksama źviazana z:

  • niepieranosnaściu łaktozy;
  • praźmiernym rostam kolkaści bakteryj tonkaj kiški;
  • źnižeńniem usmoktvańnia tłuščaŭ z padstraŭnikavaj załozy, jakaja nie vypracoŭvaje dastatkovuju kolkaść stravavalnych fiermientaŭ.

Praściej kažučy, chraničnaje ŭžyvańnie ałkaholu z ahromnistaj dolaj imaviernaści pryviadzie da chraničnaj dyjarei.

Jak adzin viečar z mocnaj vypiŭkaj moža paŭpłyvać na vaš stuł?

Zatrymka tranzitu praz tonkuju kišku z-za ŭździejańnia vialikich doz ałkaholu na praciahu karotkaha pieryjadu času, u adroźnieńnie ad chraničnaha ŭžyvańnia, z bolšaj vierahodnaściu pryviadzie da zaporu, čym da dyjarei. Heta paćviardžajecca i niadaŭnim daśledavańniem z udziełam 507 studentaŭ, jakoje pakazała, što epizod mocnaha ŭžyvańnia ałkaholu źviazany z bolš žorstkim i ćviordym aparažnieńniem kišačnika. 

Pry epizadyčnym vostrym spažyvańni ałkaholu ježa daŭžej zastajecca ŭ kišačniku — heta značyć bolš vady pahłynajecca z kału nazad u arhanizm. Heta i viadzie da bolš suchoha i ćviordaha stułu.

Cikava, što ŭ ludziej, jakija mocna pjuć, daśledčyki taksama vyjavili bolšuju kolkaść bakteryj, viadomych jak Actinobacteria, u paraŭnańni ź niepituščymi. Heta śviedčyć pra toje, što bakteryi mohuć adyhryvać peŭnuju rolu ŭ kansistencyi stuła.

Ale ž pjanstva nie zaŭsiody pryvodzić da zaporaŭ. Naprykład, epizod pjanstva ŭ pacyjentaŭ ź sindromam razdražnionaha kišačnika (SRK) vidavočna pryviadzie da dyjarei, młosnaści i bolaŭ u žyvacie.

Što z usim hetym rabić?

U heta ciažka pavieryć, ale samy efiektyŭny sposab vyrašyć prablemy z aparažnieńniem kišačnika paśla ŭžyvańnia ałkaholu — abmiežavać spažyvańnie ałkaholu.

Niekatoryja ałkaholnyja napoi mohuć paŭpłyvać na pracu kišačnika bolš, čym inšyja. Kali paśla ŭžyvańnia peŭnych napojaŭ vy zaŭvažyli niepryjemnyja prajavy, metazhodna skaracić spažyvańnie hetych napojaŭ.

Kali vy schilnyja da dyjarei paśla vypiŭki, paźbiahajcie źmiešvańnia ałkaholu z napojami z utrymańniem kafieinu. Viadoma, što kafiein stymuluje skaračeńnie toŭstaj kiški i tamu moža pahoršyć dyjareju.

Kali prablemaj źjaŭlajecca zapor paśla vypiŭki, važna padtrymlivać hidratacyju. Užyvańnie vialikaj kolkaści vady pierad pryniaćciem ałkaholu (a taksama ŭžyvańnie vady pamiž ałkaholnymi napojami i paśla viečaryny) moža dapamahčy pamienšyć abiazvodžvańnie i zapor.

Taksama pierad užyvańniem ałkaholu varta pajeści, asabliva pradukty, bahatyja białkom i klatčatkaj. Ježa ŭ straŭniku moža zapavolić usmoktvańnie ałkaholu i moža dapamahčy abaranić ad niehatyŭnaha ŭździejańnia ałkaholu na ślizistuju abałonku kišačnika.

Ci jość pra što turbavacca?

Źmieny ŭ aparažnieńni kišačnika paśla vypiŭki zvyčajna karotkaterminovyja. Ale kali dyjareja ci zapor zachoŭvajucca na praciahu niekalkich dzion paśla spynieńnia ŭžyvańnia ałkaholu, heta moža aznačać najaŭnaść inšych prablem: naprykład, zapalenčaha zachvorvańnia kišačnika.

Daśledčyki taksama źviazvajuć užyvańnie ałkaholu z raźvićciom sindromu razdražnionaha kišačnika. Kali prablemy nie źnikajuć abo jość tryvožnyja simptomy, takija jak kroŭ u stule, źviarniciesia pa kansultacyju da doktara.

Čytajcie taksama:

«Adzin kielich karysny»? Vyhladaje, što nie

Jak miljardy mikraarhanizmaŭ u kišečniku mohuć umacavać vaša psichičnaje zdaroŭje

Niekatoryja kišačnyja mikroby mohuć papiaredžvać pra chvarobu Alchiejmiera zadoŭha da źjaŭleńnia pieršych simptomaŭ

Клас
19
Панылы сорам
3
Ха-ха
5
Ого
13
Сумна
5
Абуральна
4