Lubyja adnosiny z časam mianiajucca i praz kryzisnyja momanty, z toj ci inšaj paśpiachovaściu, prachodziać absalutna ŭsie pary. Ale, jak havorać kitajcy, kryzis — heta šaniec poŭny niebiaśpieki. Tamu, u składany pieryjad siamja moža jak razburycca, tak i vyjści na novuju vyšyniu.

Fota: unsplash.com

Fota: unsplash.com

Kryzis — heta narmalna

Siamiejnyja kryzisy byvajuć dvuch typaŭ: narmatyŭnyja i nienarmatyŭnyja. Pieršyja iduć «pa hadach» i źviazany ŭ asnoŭnym z naturalnymi pracesami raźvićcia asoby. Takija kryzisy časta nadychodziać praz hod paśla zaklučeńnia šlubu, praz try i siem hadoŭ.

Časta jany vyjaŭlajucca «maŭkliva»: partniory zachoŭvajuć źniešni spakoj i ŭsie praviły prystojnaści, ale addalajucca adno ad adnaho, pačynajuć stanavicca bolš ehaistyčnymi i radziej zadumvajucca pra kamfort blizkaha čałavieka.

Tamu, kali vam raptam stała ŭsio roŭna na toje, ci zakranuć vašy pobytavyja pavodziny muža ci žonku — heta nahoda zadumacca, ci ŭsio hładka ŭ vašaj pary.

Da nienarmatyŭnych kryzisaŭ adnosiacca: zdrada, śmierć dziciaci, strata pracy, mocnyja stresavyja padziei. Apošni punkt ciapier upłyvaje na mnohija biełaruskija siemji: hady pastajannaha stresu mohuć niehatyŭna adbicca na adnosinach navat samych blizkich ludziej.

Nienarmatyŭnyja kryzisy časta mianiajuć układ siamji. Naprykład, strata pracy abo pierajezd razburajuć zvykłuju sistemu rolaŭ u siamji. Kali byłyja scenary ŭžo nie pracujuć, a novych jašče nie vybudavałasia, nastupaje nierazumieńnie i złość na parniora.

Fota: unsplash.com

Fota: unsplash.com

Tamu ź siamiejnaha kryzisu isnujuć dva vyjści: albo prapracoŭka i dalejšaje sumiesnaje raźvićcio, albo — rasstańnie. Varta zrabić znosku: abjuziŭnyja adnosiny, dzie jość rukaprykładstva, maralny ci fizičny hvałt, prapracoŭki nie patrabujuć — tut treba sychodzić nie dumajučy.

Jak zrazumieć, ci varta zachoŭvać adnosiny

Biezumoŭna, rasstavacca ci nie — lepš vyrašać na siamiejnaj terapii. Praŭda, treba być hatovym, što zamiest zachavańnia adnosin u kabiniecie psichołaha niechta zachoča pastavić kropku. Hałoŭnaje, čym moža dapamahčy terapija ŭ takim vypadku — zastacca zadavolenymi hetym rašeńniem i razyścisia, zachavaŭšy mahčymaść dalejšych adnosin.

Kali pa niejkaj pryčynie čałaviek nie choča źviartacca da śpiecyjalista, jon moža pravieści samaanaliz. Tak, padstavaj da rasstańnia mohuć pasłužyć roznyja žyćciovyja scenary i płany na dalejšuju budučyniu.

Fota: unsplash.com

Fota: unsplash.com

Dalej varta zrazumieć, jak para ŭpłyvaje adno na adnaho. Kali niechta ŭśviedamlaje, što jaho žyćcio nie moža narmalna składacca z-za niehatyŭnaha ŭździejańnia kachanaha, to treba sychodzić. Navat kali adnosiny z vyhladu dobryja.

Roznyja kaštoŭnaści taksama niepaźbiežna pryviaduć da surjoznaha kryzisu. I tut važna razumieć, što kaštoŭnaści čałavieka — struktura stałaja. Jana nie mianiajecca z hadami, i tym bolš — nie mianiajecca pa žadańni druhoha partniora.

I jak by dobra čałaviek ni havaryŭ kamplimienty, jakija b dadatkovyja «pluški» ŭ jaho ni prysutničali, jakaja b seksualnaja ciaha ni była — z-za roznych kaštoŭnaściaŭ usio roŭna ničoha nie atrymajecca: zakachanaść projdzie, endarfiny spaduć i zastaniecca niezadavolenaść partnioram i rasčaravańnie.

Razyścisia biez traŭmy

Razychodzicca zaŭsiody ciažka: i dla čałavieka, jaki pryniaŭ takoje rašeńnie, i dla čałavieka, za jakoha jaho pryniali. Pa stupieni intensiŭnaści emocyj razvod idzie adrazu za śmierciu blizkaha čałavieka. Navat kali chtości sam byŭ inicyjataram razryvu, na praces haravańnia jamu spatrebicca prykładna hod.

Ale nie pałochajciesia: čaściej za ŭsio ciažki pieryjad prachodzić sam — prosta ź ciaham času pastupova stanovicca lahčej. Da psichołaha treba źviartacca, kali pra rasstańnie baluča ŭspaminać pa skančeńni dvanaccaci miesiacaŭ.

Fota: unsplash.com

Fota: unsplash.com

Kali vy vyrašyli spynić adnosiny, pasprabujcie zrabić heta ekałahična — z pavahaj, prabačeńniem, pryniaćciem. Pačnicie zahadzia prahavorvać prablemy i tłumačyć, što dla vas ich rašeńnie krytyčna važnaje — inakš vy pojdziecie. Takija pavodziny abaroniać partniora ad niepatrebnaha stresu i vaša rašeńnie nie stanie dla jaho hromam siarod jasnaha nieba.

U «dzień Ch» treba być spakojnym — ščyra rastłumačyć matyvy svaich dziejańniaŭ, raskazać pra pryčyny, jakija pryviali da razryvu. U kancy možna spytać, jak padtrymać čałavieka — bo ŭ kožnaha razumieńnie padtrymki svajo.

Jak pieražyć rasstańnie

Padrychtujciesia da taho, što budzie baluča. U psichicy jość pracesy, jakija niemahčyma spynić, ale mahčyma ablehčyć z dapamohaj psichaterapii. Tamu, nie varta łajać siabie za emocyi, jakija vy pražyvajecie ŭ momant razryvu.

Kab lahčej pieražyć składany momant, treba aznajomicca ​​ź miechanizmami, jakija adbyvajucca ź psichikaj. Tak, kožny čałaviek, jaki prachodzić praz rasstańnie, pražyvaje hetyja etapy:

«Šok/zamirańnie /admaŭleńnie»: čałaviek zamykajecca ci robić vyhlad, što ničoha nie zdaryłasia.

«Hnieŭ»: pačynajecca złość na partniora, siabie, siabroŭ i čalcoŭ siamji. Zvyčajna čałaviek zapalčyvy na hetym etapie.

«Handal»: tut mohuć być sproby viarnuć adnosiny. Heta važna viedać i pamiatać, što taki etap taksama projdzie.

«Depresija/škadavańnie»: čałaviek moža sumavać, uspaminać dobraje, škadavać pra toje, što tak adbyłosia.

«Pryniaćcie situacyi i novaje žyćcio»: minułaje zastałosia zzadu.

Viedańnie hetych pracesaŭ dapamoža zrazumieć, što balučy etap zaviaršycca i nieŭzabavie žyćcio vierniecca ŭ zvykłaje rečyšča.

Čytajcie taksama:

Saładucha, Łukašenka i navat Kijanu Ryŭz. Psichołah — pra toje, chto takija narcysy

U časie seksu bolš dumaješ pra toje, jak vyhladaješ, čym pra zadavalnieńnie? Kamientuje seksołah

«Zdajecca, ź Minska źjazdžajuć usie». Jak zachavać siabroŭstva praź miežy?

Utrymanki. Try žančyny raspaviali, čamu abrali žyćcio za čužy košt

Клас
10
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
3

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?