Ilustracyjnaje fota 

Kiroŭca admoviŭsia jechać ź dziciem. A tak možna?

— Dniami vyklikali taksi ź dziciem, i kiroŭca kateharyčna admoviŭsia vieźci nas, arhumientujučy heta tym, što treba było vyklikać taryf «Dziciačy». Taryf «Dziciačy» ja nie vyklikała pryblizna z tych časoŭ, jak dziciaci spoŭniłasia piać hadoŭ, bo i ŭ hetym taryfie ja nie zaŭsiody bačyła dziciačaje kresła ŭ mašynie, — raspaviała čytačka.

Užo nie raz tyčylisia vypadkaŭ, kali kiroŭca taksi admaŭlaŭsia vykonvać zakaz pasažyra ź dziciem. Chtości pakazvaje na taryf «Dziciačy», inšyja apraŭdvajucca tym, što nie majuć u mašynie dziciačaj utrymlivajučaj pryłady.

Što ckazana ŭ PDR?

U adpaviednaści z praviłami darožnaha ruchu (p. 178) pieravozka dziaciej u lehkavym aŭtamabili, abstalavanym ramianiami biaśpieki, pavinna ažyćciaŭlacca z vykarystańniem:

— dziciačych utrymlivajučych pryład, jakija adpaviadajuć vazje i rostu dziciaci, — va ŭzroście da piaci hadoŭ;

— dziciačych utrymlivajučych pryład, jakija adpaviadajuć vazie i rostu dziciaci, inšych srodkaŭ (bustar, śpiecyjalnych padušak dla siadzieńnia, dadatkovych siadzieńniaŭ), jakija dazvalajuć biaśpiečna pryšpilić dzicia z dapamohaj ramianioŭ biaśpieki, praduhledžanych kanstrukcyjaj transpartnaha srodku, — va ŭzroście ad piaci da dvanaccaci hadoŭ.

Dapuskajecca pieravozić dziaciej va ŭzroście da dvanaccaci hadoŭ biez vykarystańnia nazvanych u častcy pieršaj hetaha punkta pryład u vypadku, kali rost dziciaci pieravyšaje 150 santymietraŭ, a taksama ŭ aŭtamabili-taksi.

Kiroŭcy-«admoŭščyki», praŭda, niaredka kažuć pra toje, što ich aŭto nie źjaŭlajecca taksi i, adpaviedna, ahavorka ŭ PDR na ich nie raspaŭsiudžvajecca. Ale vielmi časta rašeńnie kiroŭcy nosić chutčej subjektyŭny charaktar. Taksisty tłumačyli svaju pazicyju tak: małyja mohuć pavodzić siabie šumna, peckajuć śpinki piarednich siadzieńniaŭ svaimi nožkami i naohuł kłopataŭ zanadta šmat.

Taryf «Dziciačy» — svajho rodu harantyja taho, što kiroŭca budzie maralna hatovy da taho, što pašancuje ź dziciem. I što ŭ mašynie budzie ŭtrymlivalnaja pryłada — prynamsi, u teoryi tak pavinna być.

Takija situacyi dla Onlíner raniej kamientavali ŭ pres-słužbie «Jandeks Go»:

— Hałoŭnym pryjarytetam dla našaha servisu źjaŭlajecca biaśpieka. My rekamiendujem kiroŭcam partnioraŭ nie ździajśniać pajezdki ź dziećmi, kali ŭ mašynie niama ŭtrymlivajučaha pryłady. U dadatku «Jandeks Go» možna zamović aŭtamabil z kresłam abo bustaram — dla hetaha jość taryf «Dziciačy» abo opcyja ŭ kamientary da zamovy ŭ zaležnaści ad horada. Heta harantuje, što pryjedzie mašyna, abstalavanaja dla pieravozki dziaciej, — rastłumačyli tam.

Darečy, pa danych Suśvietnaj arhanizacyi achovy zdaroŭja, u adpaviednaści ź jakimi dziciačyja aŭtakresły na 71% źnižajuć ryzyku śmiarotnaha vyniku pry DTZ ź niemaŭlatami i na 54% ź dziećmi va ŭzroście ad 1 da 4 hadoŭ. Bustary źnižajuć imaviernaść atrymańnia ciažkich traŭmaŭ dziećmi 4-8 hadoŭ na 45%.

51 rubiel za 12 chvilin?

Časam mašynu ŭ taryfie «Dziciačy» davodzicca čakać daŭžej. I kaštavać pajezdka moža daražej, časam vielmi istotna.

Jaki, jak vam zdajecca, moža być košt za 12-chvilinnuju pajezdku pa Viciebsku?

— Ja sprabavała vyklikać «Dziciačy», vyśviaciłasia suma: 51,4 rubla. I heta za pajezdku praciahłaściu ŭsiaho 3,8 kiłamietra. Pry hetym pakazany ŭ dadatku čas padačy aŭto — 35 chvilin. Cikava, sam kiroŭca taksi pajechaŭ by za takuju sumu? — praciahvaje čytačka.

51 rubiel za 12 chvilin — heta niešta z razradu pajezdak «ad borta». Tym bolš u rehijonach, dzie da staličnych rascenak nie ŭsie pryvykli. Kaciaryna źviartałasia ŭ słužbu padtrymki, joj viarnuli hrošy za vyklik taksi, kiroŭca jakoha ad pajezdki admoviŭsia.

Što rabić?

Praktyka pakazvaje, što samy efiektyŭny sposab — damaŭlacca z kiroŭcam. Paśla zamovy mašyny jość mahčymaść źviazacca niepasredna z tym, chto budzie vykonvać zakaz: papiaredzić ab tym, što ŭ liku pasažyraŭ budzie dzicia, daviedacca jaho mierkavańnie na hety kont, abmierkavać najaŭnaść dziciačych utrymlivajučych pryład.

Heta zekanomić čas i niervy: navat kali kiroŭca admovicca ad pajezdki, vy daviedajeciesia pra heta z samaha pačatku, paśpiejecie biaspłatna admianić zakaz i praciahnuć pošuki.

Клас
3
Панылы сорам
2
Ха-ха
1
Ого
4
Сумна
10
Абуральна
4