Kadr ź filma «Chvoraja dziaŭčyna», jaki pakažuć na fiestyvali

Kadr ź filma «Chvoraja dziaŭčyna», jaki pakažuć na fiestyvali

U mižnarodnuju prahramu «Źziańnia — 2023» uvajšło 17 filmaŭ z krain Skandynavii i Bałtyi. Fokus-krainaj, adkul sioleta prahramierami była adabrana najbolšaja kolkaść filmaŭ, stała Šviecyja. Sioleta možna budzie pahladzieć filmy pra baraćbu za svaje pravy, žanočuju salidarnaść, ekzistencyjny pošuk siabie, pieraasensavańnie historyi svajoj siamji. Parefleksavać ci hłybiej pahruzicca ŭ temu niekatorych stužak hledačy zmohuć padčas tematyčnych padziej online i offline.

Značnaj častkaj bałtyjska-nardyčnaj prahramy sioleta źjaŭlajecca Mižnarodny konkurs debiutnych karcin, jaki budzie aceńvać mižnarodnaje žury. Akramia hetaha ŭ prahramie jość katehoryja filmaŭ «Novy pohlad», na stužki ź jakoj prahramiery festu prapanujuć asabliva źviarnuć uvahu novamu pakaleńniu hledačoŭ. 

 «Zimniaja kazka»

2023, Šviecyja, dakumientalny, Karł Ulsan

14/11/23 

Mietairaničny kalejdaskop nardyčnaj miełancholii ŭ duchu Roja Andersana i Frederyka Vajsmana, jaki składajecca z 24 karotkich častak, zasnavanych na adnajmiennaj pieśni šviedskaha muzyki Teda Stroma. Łakaničnaja i pa-pierfiekcyjaniscku daskanałaja «Zimniaja kazka» praktyčna stvaraje novy žanr, jaki bałansuje pamiž art-instalacyjaj, kinakomiksam, kamiedyjaj nazirańniaŭ i sacyjalnaj satyraj, što bazujecca mienavita na viadomaj realnaści zimy. 

«Pajezdka z mamaj»

2022, Isłandyja, Estonija, ihravy, Chilmar Odsan

15/11/23 

U svaim pieršym za 13 hadoŭ filmie režysior Chilmar Odsan naciahvaje na kłasiku «trupnych» kamiedyj, nakštałt «Uik-endu ź Bierni» i «Čałavieka — šviejcarskaha naža», isłandski švedar. Atrymlivajecca zmročna-kamiedyjny roŭd-muvi pra zapoźnienaje staleńnie. Pa siužecie, kali matula hałoŭnaha hieroja raptoŭna pamiraje, jon, pasadziŭšy nafarbavany i prybrany trup maci na zadniaje siadzieńnie aŭtamabila i prychapiŭšy z saboj ulubionaha sabaku, vykonvaje apošniuju volu maci i viazie jaje praz usiu krainu, kab pachavać u rodnaj vioscy. U vyniku, dla jaho hetaje padarožža stanovicca šlacham spaznańnia siabie, svaich žadańniaŭ i zapoźnienaj sieparacyi ad baćkoŭ.

 «Hory»

2023, Danija, dakumientalny, Kryścijan Ajnschoj

16/11/23

Kranalny aŭtapartret režysiora, jaho bratoŭ i razburalnaj trahiedyi, jakaja pryviała da adčužeńnia adzin ad adnaho. Uzbroiŭšysia kamieraj, archivam z 75 000 siamiejnych fatahrafij, damašnimi videazapisami za 30 hadoŭ, vielizarnaj kalekcyjaj marak, vaśmibitnaj muzykaj Tokie Brorsana Odzina («Zimovyja braty») i łateksnymi kaściumami Betmiena, Robina i Čałavieka-pavuka, režysior vyrašaje rastapić uvieś namierzły za 25 hadoŭ lod u siamiejnych adnosinach. Ajnschoj adpraŭlajecca z supierhierojskaj misijaj va ŭłasnaje dziacinstva, ščyra, ź piaščotaj i humaram sprabujučy razabracca, čamu siamiejnaja suviaź akazałasia nastolki krochkaj pad ciskam hora — i jak možna sabrać jaje nanoŭ.

«Chvoraja dziaŭčyna»

2022, Narviehija, Šviecyja, ihravy, Krystafier Borhli

17/11/23 

Sacyjalnaja satyra z elemientami bodzi-choraru, pakazanaja na Kanskim kinafiestyvali. Druhi film Krystafiera Borhli, novaha favaryta studyi A24. U vanitnaj čornaj kamiedyi taksičnaja dvaccacihadovaja barysta Sihne (Kryścin Kujat Torp z «Dzicionka-nindzia», filma-pryziora hladackich simpatyj «Paŭnočnaha źziańnia — 2022») apantanaja sindromam hałoŭnaha hieroja, źviartajecca da vielmi pierakručanaha sposabu pryciahnuć da siabie ŭvahu: pačkami pahłynaje znojdzienyja ŭ darknecie sumnieŭnyja rasijskija tabletki, z-za jakich u jaje pačynajuć vypadać vałasy, a tvar pakryvajecca puchirami i šnarami.

Sihne raspaviadaje ŭ sacsietkach ab «unikalnaj chvarobie», virusicca na ŭvieś śviet i zaklučaje kantrakt ź inkluziŭnym madelnym ahienctvam. Ale čym daŭžej dziaŭčyna ekspłuatuje svoj stan, jaki paharšajecca z kožnym dniom, tym bolš jaje novaje žyćcio influjensierki budzie skočvacca ŭ absurdnuju i varjackuju trahiedyju.

 «Soniečny čas»

2023, Estonija, dakumientalny, Lijs Nimik

18/11/23

Pavolny i paetyčny partret pastaralnaj Estonii, jaki tonka fiksuje naturalnuju płyń sielskaha žyćcia. Stvarajučy hety čaroŭny partret sielskaj miascovaści Estonii, Nimik siem hadoŭ praviała z tymi, chto vyrašyŭ ładzić svoj pobyt na ŭskrainie sučasnaści, udalečyni ad biazładzicy našaha śvietu. Režysiorka zachavała svaich hierojaŭ va ŭsioj ich dalikatnaj prastacie na krupčastuju šasnaccacimilimietrovuju plonku i pry naturalnym śviatle, kab pieradać nastalhičnaje i ramantyčnaje adčuvańnie viaskovaj cichamirnaści, pieratvaryŭšy jaho va ŭnikalny kiniematahrafičny dośvied.

«Frenki 5 zorak»

2023, Finlandyja, Hiermanija, ihravy, Birhit Mioler

19/11/23 

Mudrahielistaja historyja staleńnia Frenki i pošukaŭ siabie ŭ dvuch paralelnych suśvietach. Stužka, jakaja nahadvaje filmy Mišela Hondry i Spajka Džonza i ich scenarysta Čarli Kaŭfmana, moža pachvalicca prostym, daścipnym i paciešnym uzajemadziejańniem dźviuch apaviadalnych płoskaściaŭ. Vydatny chod, jaki dapamahaje ŭ lohkaj i humarystyčnaj formie raskazać ab mnohich asobach, jakija my možam zachoŭvać unutry siabie. Da taho ž u hałoŭnaj roli — Lena Urcendoŭski ź sieryjałaŭ «Ciemra» i «Jak pradać narkotyki anłajn (chutka)».

«Apałonija, Apałonija»

2022, Danija, Polšča, Francyja, dakumientalny, Lea Hłob

20/11/23

Dakumientalnaja siensacyja minułaha hoda — ščyraja i zachaplalnaja chronika baraćby maładoj mastački biełaruska-polskaha pachodžańnia Apałonii za svajo miesca ŭ suśviecie mastactva. Film zdymaŭsia na praciahu 13 hadoŭ, što dazvalaje prasačyć nie tolki za šlacham hieraini i jaje atačeńnia (Apałonija siabravała z ukrainskaj fiem-aktyvistkaj Aksanaj Šačko), ale i ich adnosinami z režysiorkaj karciny Lea Hłob. «Apałonija, Apałonija» — tryumfatar IDFA i CPH:DOX — dvuch hałoŭnych suśvietnych fiestyvalaŭ dakumientalnaha kino.

«Dvojčy kałanizavanaja»

2023, Danija, Kanada, Hrenłandyja, dakumientalny, Lin Ałuna

20/11/23 

Aŭtabijahrafija hrenłandskaj aktyvistki Aajiu Piter i chronika jaje baraćby za pryznańnie karennych narodaŭ, a taksama z sučasnym kałanijalizmam i ŭłasnymi demanami. U dziacinstvie Aajiu była vymušana źjechać z Hrenłandyi ŭ Daniju, paźniej jana pierabrałasia ŭ arktyčnuju častku Kanady. Užo padčas pieršaj emihracyi Aajiu pierastała razmaŭlać na rodnaj movie i pastupova stała hublać karani. Adnak jana vybrała šlach baraćby za svajo pachodžańnie: žančyna adčajna zmahajecca ź jeŭrapiejskimi parłamientaryjami za spraviadlivaść dziela budučych pakaleńniaŭ, kamunikuje ź inšymi pradstaŭnikami paŭnočnych narodaŭ i dahetul sprabuje spravicca ź niezahojnymi traŭmami.

«Apošniaja viasna»

2022, Narviehija, ihravy, Franciška Eliasien

21/11/23 

U svaim debiutnym poŭnamietražnym filmie 26-hadovaja Franciška Eliasien źviartajecca da daśledavańnia blizkaj jaje sercu temy — mientalnaj suviazi, jakaja isnuje pamiž siostrami. Vykarystoŭvajučy ŭ jakaści adpraŭnoha punktu svoj asabisty dośvied (siastra režysiorki, jak i hierainia stužki, maje prablemy ź psichičnym zdaroŭjem), Eliasien pašyraje ramki dyskursu z nahody samoha paniaćcia «narmalnaści», u błukajučaj paetyčnaj maniery vyvučajučy miežy pamiž realnaściu i ŭjaŭleńniem, minułym i sučasnaściu, ludźmi i pryrodaj. Aktorka Rubi Dahnał («Amundsen»), jakaja syhrała Vieru, atrymała za hetuju rolu premiju Amanda Awards — narviežski «Oskar».

«Jojohi»

2022, Estonija, Biełaruś, Japonija, dakumientalny, Maks Hałamidaŭ

22/11/23

Pa-ŭschodniamu miedytatyŭnaje nazirańnie za naviedvalnikami centralnaha parku Tokia. U hetaj karcinie navat niama dyjałohaŭ i saŭndtreku: režysior i apieratar u adnoj asobie pakazvaje haradskija budni ŭ parku tolki pry dapamozie statyčnaj kamiery i miakkaha mantažu — atrymlivajecca čaroŭna. Siarod pradziusaraŭ filma dyrektarka kinafestu «Paŭnočnaje źziańnie» Vola Čajkoŭskaja.

«Paśla pracy»

2023, Šviecyja, Narviehija, Italija, dakumientalny, Eryk Handzini

23/11/23

Jašče nie znajšli dla siabie idealnuju formułu work-life balance? Tady abaviazkova zanoście prahlad hetaha filma ŭ svoj kalandar. «Paśla pracy» — fiłasofski film-ekśpierymient pa pošuku bałansu pamiž žyćciom i pracaj, źniaty pastajannym apierataram Rubena Estłunda — Frederykam Venzelem («Trykutnik smutku»). Režysior padarožničaje pa śviecie, razmaŭlaje z ekśpiertami i vyvučaje cytaty Noama Chomskaha, Juvala Noja Charary dy Iłana Maska, kab vyśvietlić, što siońnia ŭjaŭlaje saboj kancepcyja pracy — kali jana ŭ pryncypie choć niečaha vartaja. U jakaści prykładaŭ dla paraŭnańnia ŭ filmie biaruć čatyry krainy z zusim z roznymi normami pracy i adpačynku: Kuviejt, Paŭdniovaja Kareja, ZŠA, Italija.

«Bend»

2022, Isłandyja, hibrydny, Aŭlfrun Jornaŭlfsdocir

24/11/23

Aŭlfrun, Saha i Chrefna — sarakahadovyja siabroŭki z Rejkjavika, jakija vystupajuć u nievialikich barach jak avanhardnaje elektrapank-trya Post Performance Blues Band. Stamiŭšysia vystupać za kielich piva, hieraini dajuć sabie roŭna adzin hod na pieratvareńnie ŭ pop-zorak — inakš jany nazaŭždy spyniajuć zajmacca muzykaj. «Bend» — heta postdakumientalnaja kamiedyja, jakuju źniała Aŭlfrun Jornaŭlfsdocir — frontvumen PPBB i aktrysa ahučvańnia (jaje hołasam havoryć pa-isłandsku, naprykład, Liza z «Simpsanaŭ»). Pa-pankaŭsku razmyvajučy miažu pamiž realnaściu i vydumkaj, film raskazvaje kranalnuju maleńkuju historyju pra vialikuju maru i tryumf siastrynstva.

«Siastrynstva łaźni pa-čornamu

2023, Estonija, Francyja, Isłandyja, dakumientalny, Hanna Chints

25/11/23 

Imiersiŭny film-manifiest, jaki prasłaŭlaje žanočuju salidarnaść i kulturu sauny ŭ Paŭnočnaj Jeŭropie. U pracesie ačyščeńnia cieł žančyny znachodziać čas ačyścić dušu — i dzielacca pamiž saboj samym patajemnym. Žachlivyja historyi ab pieražytym hvałcie, stratach blizkich, zabłytanaj seksualnaści i depresijach tut susiedničajuć z kranalnaj i śmiešnaj bałbatnioj pra dziŭnyja spatkańni, vialikaje kachańnie i nadzieju na ŭsio najlepšaje. Film atrymaŭ premiju za režysuru na Sundance-2023 i padajecca na «Oskar» ad Estonii. 

 

«Ty mnie ničoha nie nahadvaješ»

2023, Litva, Ispanija, Šviecyja, ihravy, Maryja Kaŭtaradze

25/11/23, 15:30 (Vilnius, k/t 'Skalvija')

Naelektryzavanaja cialesnaja mieładrama pra aseksualnaść i roźnicu pamiž intymam i seksam. Pa siužecie tancorka Elana i pierakładčyk movy žestaŭ Davidas, apuskajučysia ŭ novyja adnosiny, imknucca zrazumieć, jak pabudavać svaju ŭłasnuju blizkaść, uličvajučy aseksualnaść chłopca. Dalikatnaja i ŭ poŭnaj adpaviednaści z nazvaj raźmieranaja, źniataja na krupčastuju plonku i ź intymnymi bujnymi płanami mieładrama Maryi Kaŭtaradze (jaje debiutny film «Pieražyć leta» pakazvali na «Paŭnočnym źziańni» ŭ 2019 hodzie) prapanuje niezvyčajny pohlad na temu seksualnaści, cialesnaści i ramantyčnych adnosin. Karcina była adznačana pryzam za lepšuju režysuru ŭ mižnarodnaj siekcyi kinafiestyvalu Sundance-2023, a taksama źjaŭlajecca kandydatam na premiju «Oskar» ad Litvy.

Film budzie demanstravacca tolki offline, vy ŭžo možacie nabyć kvitok

«Siabra rysiej»

2023, Finlandyja, dakumientalny, Jucha Suonpia

26/11/23

Dakumientalny finski fołk-chorar pad tryvožnuju muzyku estonskaha hurta Puuluup pahružaje hledača ŭ žyćcio doŭhabarodaha pustelnika Channu, jaki faktyčna sprabuje žyć jak ryś. Čarhujučy žyvapisnyja panaramy zachodnie-finskaj hłušy i łoŭ-fajnyja čorna-biełyja kadry ź dziasiatkaŭ kamier načnoha bačańnia, siurrealistyčnaja stužka Juchi Suonpia maluje adnačasova kalarovuju i zmročnuju karcinu žyviolnaha śvietu — a taksama ŭździejańnia na jaho čałavieka.

Usie filmy buduć dastupnyja online zhodna z raskładam z 00:00 da 23:59 pa Minskim časie.

Pakazy biaspłatnyja. Ale fiestyval možna padtrymać danatam

Клас
2
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
1
Абуральна
0