Ahienctva ŭnutranaj biaśpieki (ABW) i Słužba vajennaj kontrraźviedki (SKW) u 2016-2023 hadach zatrymali 46 padazravanych u supracoŭnictvie z rasijskaj abo biełaruskaj raźviedkaj. Pra heta paviedamiŭ ministr unutranych spraŭ i administracyi Maryjuš Kamiński, piša InfoSecurity24. Adnak palityk nie ŭdakładniŭ, kolki z hetych ludziej u vyniku pačuli abvinavačańni.

Pierakaz materyjała pryvodzić Reform.by.

«Statystyka śviedčyć pra značny rost efiektyŭnaści dziejańniaŭ polskich słužbaŭ — u pieryjad z 2008 pa 2015 hod vystavili abvinavačvańni 11 padazravanym», — zajaviŭ jon.

Kamiński adznačyŭ, što rasśledavańni špijanažu, praviedzienyja ŭ apošnija hady, «dazvolili vyjavić asob, jakija supracoŭničajuć z zamiežnymi raźviedkami, niejtralizavać raźviedvalnyja apieracyi suprać Polščy, a taksama raspaznać biahučyja mietady pracy śpiecsłužbaŭ Rasii i Biełarusi». 

«U 2016-2023 hadach dziejnaść polskich słužbaŭ pryviała da vyjaŭleńnia 55 supracoŭnikaŭ rasijskich i biełaruskich śpiecsłužbaŭ, jakija pracavali ŭ Polščy i prykryvalisia dypłamatyčnym statusam», — zajaviŭ ministr.

Pa jahonych słovach, vysłanyja z Polščy rasijanie i biełarusy nasamreč byli supracoŭnikami słužbaŭ, jakija pravodzili raźviedvalnyja apieracyi suprać Polščy. Jon paviedamiŭ, što ŭ 2008-2015 hadach hetyja miechanizmy vykarystoŭvalisia słužbami značna radziej — za hetyja hady Polšča vysłała ŭ ahulnaj składanaści 7 «dypłamataŭ».

«Akramia taho, u pieryjad 2016-2023 hh. dziakujučy dziejańniam ABW nie byli akredytavanyja trynaccać dypłamataŭ, čyja prysutnaść u Polščy ŭjaŭlała pahrozu raźviedvalnaha charaktaru. U 2008-2015 hadach anałahičnaja situacyja adbyłasia tolki z adnym dypłamatam», — adznačyŭ Kamiński.

Jon padkreśliŭ, što baraćba z raźviedvalnymi złačynstvami, jakija čyniacca suprać Polščy, jość pryjarytetnaj zadačaj.

Клас
5
Панылы сорам
0
Ха-ха
1
Ого
2
Сумна
0
Абуральна
2