Fota: Alexander Demianchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Fota: Alexander Demianchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Kaniec 2018 hoda byŭ dla Łukašenki i Pucina azmročany kryzisam u adnosinach pamiž Biełaruśsiu i Rasijaj, što ŭźnik z-za praviadzieńnia Maskvoj tak zvanaha padatkovaha manieŭru, jaki pryvioŭ da padaražeńnia nafty dla Biełarusi. 

Rasijski bok admaŭlaŭsia abmiarkoŭvać temu kampiensacyi, jakoj patrabavaŭ režym Łukašenki. 13 śniežnia na pasiadžeńni Savieta Ministraŭ Sajuznaj dziaržavy ŭ Breście tahačasny rasijski premjer Dźmitryj Miadźviedzieŭ stroha źviarnuŭ uvahu Minska na dva «intehracyjnyja scenaryi», u jakich dla atrymańnia hrošaj Biełarusi pryjdziecca iści na surjoznyja sastupki, faktyčna da straty suvierenitetu.

«Ja razumieju hetyja namioki: atrymajcie naftu, ale davajcie razburajcie krainu i ŭstupajcie ŭ skład Rasii. Ja zaŭsiody pytaju: takija rečy ŭ imia čaho robiacca? Vy padumali pra nastupstvy? Jak na heta pahladziać u našaj i vašaj krainie i mižnarodnaja supolnaść? Nie kijem, dyk pałkaju inkarparujuć krainu ŭ skład inšaj krainy», — adreahavaŭ na ŭltymatum Łukašenka. 

Apošniaja sustreča lidaraŭ adbyłasia 29 śniežnia. 

Pierad novym 2019 hodam Alaksandr Łukašenka pavinšavaŭ sa śviatam Uładzimira Pucina, nahadaŭšy, što ŭ nadychodziačym hodzie budzie adznačacca dvaccacihodździe z dnia padpisańnia Damovy ab stvareńni Sajuznaj dziaržavy i što siońnia sajuz dvuch narodaŭ užo adbyŭsia. Ale ŭ navahodnim zvarocie da biełarusaŭ Łukašenka naŭmysna ni słovam nie abmoviŭsia pra Rasiju, nie zakranaŭ temu Sajuznaj dziaržavy i intehracyi z Maskvoj. 

Važny štrych dla nastupnaj historyi: u hetuju ž navahodniuju noč papularny ŭkrainski komik Uładzimir Zialenski abviaściŭ, što vyłučaje svaju kandydaturu na pasadu prezidenta Ukrainy.

2019 — vosiem sustreč

13 lutaha. Sočy

Pieršaja sustreča za hod Łukašenki i Pucina adbyłasia 13 lutaha, kali biełaruski kiraŭnik prylacieŭ u Sočy, kab damovicca ab kampiensacyi pa padatkovym manieŭry. «Vy pavinny viedać, što ŭ kantekście mižnarodnych adnosin adnosiny Biełarusi i Rasii nieparušnyja, chto b što ni pisaŭ i ni kazaŭ», — kazaŭ Łukašenka.

14 lutaha Łukašenka ŭdzielničaŭ u niefarmalnaj sustrečy z prezidentami Rasii, Irana i Turcyi ŭ farmacie čajavańnia na terytoryi sanatoryja «Ruś». U apošni dzień Pucin i Łukašenka ŭ adnoj kamandzie zhulali ŭ chakiej, razhramiŭšy sapiernikaŭ ź likam 16:1.

«My hatovyja nastolki iści daloka ŭ jadnańni, abjadnańni našych namahańniaŭ, dziaržaŭ i narodaŭ, nakolki vy hatovyja», — padsumavaŭ Łukašenka vyniki sustrečy. Adnak padkreśliŭ, što suvierenitet — «heta śviatoje», a dla abjadnańnia dźviuch krain nieabchodna, kab da hetaha byli hatovy ich žychary.

27 krasavika. Piekin

Jašče 19 krasavika kancern «Biełnaftachim» zajaviŭ pra «rezkaje paharšeńnie» jakaści rasijskaj nafty, jakaja pastupaje pa naftapravodzie «Družba». Łukašenka i Pucin na palach forumu «Adzin pojas, adzin šlach» u Piekinie «vielmi koratka» abmierkavali situacyju z pastaŭkami niajakasnaj rasijskaj nafty. Pucin paabiacaŭ rasśledavańnie z pryciahnieńniem śpiecsłužbaŭ.

9 maja Łukašenka nie palacieŭ na parad u Maskvu, patłumačyŭšy heta tym, što nie atrymlivaŭ zaprašeńnia na śviatočnyja mierapryjemstvy ad rasijskaha kiraŭnictva.

29 maja. Nur-Sułtan (Astana)

Samit Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza ŭ Nur-Sułtanie. Fota: BiełTA

Samit Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza ŭ Nur-Sułtanie. Fota: BiełTA

Iznoŭ prezidenty sustrelisia tolki 29 maja na palach samitu Jeŭrazijskaha ekanamičnaha sajuza ŭ Nur-Sułtanie (tak tady zvałasia stalica Kazachstana), dzie abmierkavali pytańni pahłybleńnia dvuchbakovaj intehracyi. 

30 červienia. Zasłaŭje

Čajavańnie ŭ Zasłaŭi z Pucinym i Rachmonam. Fota: BiełTA

Čajavańnie ŭ Zasłaŭi z Pucinym i Rachmonam. Fota: BiełTA

Praź miesiac, 30 červienia, Alaksandr Łukašenka prymaŭ prezidenta Rasii Uładzimira Pucina i prezidenta Tadžykistana Emamali Rachmona ŭ svajoj rezidencyi «Zasłaŭje» pad Minskam. Sustreča była niefarmalnaj, kiraŭniki papili harbaty sa śviežymi abrykosami, prakacilisia na holf-kary, a taksama naviedali cyrymoniju zakryćcia Jeŭrapiejskich hulniaŭ, jakija prachodzili tady ŭ Minsku.

17—18 lipienia. Vałaam, Sankt-Pieciarburh

Łukašenka z Pucinym na Vałaamie.

Łukašenka z Pucinym na Vałaamie.

17 lipienia Pucin i Łukašenka ździejśnili pieršuju sumiesnuju pajezdku na Vałaam. Jany naviedali Spasa-Praabraženski Vałaamski staŭrapihijalny mužčynski manastyr, a Kreml nazvaŭ ich dalejšuju prahramu ŭ ramkach «dnia niefarmalnych znosin» nasyčanaj. Łukašenka paabiacaŭ viarnucca ŭ hetaje miesca.

Łukašenka i Pucin na Forumie rehijonaŭ. Fota: BiełTA

Łukašenka i Pucin na Forumie rehijonaŭ. Fota: BiełTA

Na nastupny dzień, 18 lipienia, abodva kiraŭniki ŭziali ŭdzieł u zaklučnym plenarnym pasiadžeńni VI Forumu rehijonaŭ Rasii i Biełarusi, jakoje prachodziła ŭ pieciarburhskim Taŭryčaskim pałacy. U ichnich vystupleńniach hałoŭny akcent iznoŭ byŭ zrobleny na važnaści pradaŭžeńnia intehracyjnaha supracoŭnictva.

Ale ŭžo ŭ vieraśni Łukašenka zapatrabavaŭ ad Rasii nie pryhniatać i nie nachilać jaho krainu.

1 kastryčnika. Jerevan

Pasiadžeńnie kiraŭnikoŭ JeŭrAzES 1 kastryčnika. Fota: president.gov.by

Pasiadžeńnie kiraŭnikoŭ JeŭrAzES 1 kastryčnika. Fota: president.gov.by

Iznoŭ Pucin z Łukašenkam sustrelisia tolki 1 kastryčnika ŭ Jerevanie padčas sustrečy kiraŭnikoŭ dziaržaŭ — udzielnic Jeŭraazijackaha ekanamičnaha sajuza. Ale Łukašenka chutka źjechaŭ dadomu, što patłumačyli śmierciu jahonaj cieščy.

11 listapada Łukašenka pajechaŭ ź vizitam u Aŭstryju, što stała jaho pieršym naviedvańniem Jeŭrapiejskaha sajuza za papiarednija try hady. Heta było rasceniena jak pošuk padtrymki suprać rasijskaha intehracyjnaha cisku. Na parłamienckich vybarach, jakija adbylisia 17 listapada, usie apazicyjnyja kandydaty ci nie byli dapuščanyja da vybaraŭ, ci im napisali projhryš.

7 śniežnia. Sočy

Z takimi tvarami rasijskaja delehacyja słuchała słovy Łukašenki pra «roŭnyja ŭmovy» na pieramovach 7 śniežnia 

Z takimi tvarami rasijskaja delehacyja słuchała słovy Łukašenki pra «roŭnyja ŭmovy» na pieramovach 7 śniežnia 

Iznoŭ pieramovy Pucina i Łukašenki nakont pierśpiektyŭ pahłybleńnia intehracyi ŭ ramkach Sajuznaj dziaržavy adnavilisia ŭ Sočy i ciahnulisia piać z pałovaj hadzin. Adnak nijakaj prahramy ŭ vyniku pryniata nie było, lidary navat nie vyjšli da žurnalistaŭ.

20 śniežnia. Sankt-Pieciarburh

Sustreča Pucina i Łukašenki na pasiadžeńni vyšejšaj Jeŭrazijskaj ekanamičnaj rady. Fota: BiełTA

Sustreča Pucina i Łukašenki na pasiadžeńni vyšejšaj Jeŭrazijskaj ekanamičnaj rady. Fota: BiełTA

20 śniežnia Pucin sustreŭsia z Łukašenkam pierad pačatkam pasiadžeńnia vyšejšaj Jeŭrazijskaj ekanamičnaj rady. Łukašenka pa vynikach pasiadžeńnia zajaviŭ, što Biełaruś i Rasija kanceptualna damovilisia pa enierhanośbitach.

Mnohija ŭ Biełarusi paličyli, što damovilisia ŭ abmien na suvierenitet krainy. Paralelna z 7 pa 29 śniežnia ŭ Minsku i abłasnych centrach prajšli pratesty suprać intehracyi z Rasijaj, jakim biełaruskija ŭłady, u paraŭnańni z usimi inšymi akcyjami, asabliva nie zaminali.

2020 — čatyry vizity

30 studzienia 2020 hoda Suśvietnaja arhanizacyja achovy zdaroŭja (SAAZ) abjaviła ŭspyšku COVID-19 nadzvyčajnaj situacyjaj u halinie hramadskaj achovy zdaroŭja, jakaja maje mižnarodnaje značeńnie. U lutym infiekcyja pačała chutka raspaŭsiudžvacca pa roznych krainach, niahledziačy na karancinnyja miery, jakija prymalisia ŭładami Kitaja, skul pačałasia pandemija.

7 lutaha. Sočy

— Kašku z ranicy jeli?— Nie na vadzie ž!Fota: BiełTA

— Kašku z ranicy jeli?
— Nie na vadzie ž!
Fota: BiełTA

U novym 2020 hodzie Łukašenka palacieŭ da Pucina ŭ Sočy tolki 7 lutaha. Usie čakali, što jany damoviacca pa naftavym pytańni, ale Łukašenka raskazaŭ, što jany abmierkavali niekatoryja histaryčnyja momanty, a taksama palityku inšych postsavieckich krain.

«My sapraŭdy pra mnohaje pahavaryli, dajšli da hłybini sivych časoŭ našaha sumiesnaha žyćcia ŭ adnoj dziaržavie, abmierkavali šmat histaryčnych dat i momantaŭ, jany viadomyja. […] Nu i dajšli da sučasnaści. I vyrašyli ŭžo nie sam-nasam, a ź ludźmi, jakija ŭciahnutyja ŭ hety praces, praciahnuć našu razmovu».

U čas hetaj sustrečy adbyŭ znakamity dyjałoh pra kašku na vadzie. Pieramovy pačalisia ź pierapynkam na chakiej, dzie kamanda Łukašenki, kudy ŭvachodziŭ i Kola Łukašenka, razhromna abyhrała praciŭnika ź likam 13:4.

Ale ŭžo praz tydzień pryjaznyja adnosiny adyšli na druhi płan, Łukašenka zajaviŭ, što ŭ kiraŭnictvie Rasii namiakajuć na dałučeńnie Minska ŭ abmien na adzinyja ceny na enierhanośbity:

«Pahłynańnie Biełarusi Rasijaj — heta nie intehracyja. Heta — inkarparacyja. Ja na heta nikoli nie pajdu».

11 sakavika 2020 hoda SAAZ abjaviła, što ŭspyška COVID-19 nabyła charaktar pandemii, a jaje centram stała Jeŭropa. Uvieś śviet začyniŭ svaje miežy, ale Łukašenka ihnaravaŭ prablemu i nie ŭvodziŭ amal nijakich abmiežavańniaŭ ci łakdaŭnu, prapanoŭvajučy trucić virus harełkaj

Ale Pucin pastaviŭsia da novaha karanavirusa jak da pahrozy ŭłasnamu žyćciu našmat bolš surjozna. Nijakich sustreč nie pravodziłasia, a taksama jon pieranios parad u Maskvie z 9 maja na 22 červienia, choć Łukašenka ŭ Minsku nasupierak rekamiendacyjam pravioŭ jaho ŭ Dzień Pieramohi.

24 červienia. Maskva

Siamja Łukašenkaŭ i Pucin na paradzie ŭ Maskvie 24 červienia. Skrynšot videa TASS

Siamja Łukašenkaŭ i Pucin na paradzie ŭ Maskvie 24 červienia. Skrynšot videa TASS

Mienavita na paradzie ŭ Maskvie adbyłasia pieršaja sustreča Pucina i Łukašenki, ale adrazu paśla mierapryjemstva apošni palacieŭ dadomu. 

8 maja Centrvybarkam pryznačyŭ na žnivień čarhovyja prezidenckija vybary. Pra svoj namier udzielničać u ich niečakana dla ŭsich vykazalisia adrazu niekalki mocnych kandydataŭ: Siarhiej Cichanoŭski, Viktar Babaryka i Valeryj Capkała, — jakija dali ludziam nadzieju na mahčymaść pieramien u krainie. Hety fakt razam ź niepryniaćciem rytoryki Łukašenki nakont karanavirusa raspačaŭ u biełaruskim hramadstvie niezvarotnyja pracesy demantažu isnaj aŭtarytarnaj sistemy i viartańnia da demakratyčnych asnoŭ. 

Łukašenka źviartaŭ uvahu svaich hramadzian i lidaraŭ Zachadu na «lalkavodaŭ apazicyi» ŭ Maskvie, što, adnak, nie zaminała jamu znoŭ i znoŭ naviedvać Pucina.

30 červienia. Ržeŭ

Pucin i Łukašenka ŭskładajuć kvietki da pomnika pad Rževam. Fota: kremlin.ru

Pucin i Łukašenka ŭskładajuć kvietki da pomnika pad Rževam. Fota: kremlin.ru

Łukašenka znoŭ palacieŭ da Pucina ŭ Ržeŭ, dzie jany razam adkryli miemaryjał savieckamu sałdatu. 

Dalej było burlivaje raźvićcio ŭnutrypalityčnych padziej, vybary, na jakich pieramoha była adabranaja ŭ adzinaj kandydatki ad apazicyi, Śviatłany Cichanoŭskaj, paślavybarčy hvałt i nastupny vybuch najbolš masavych u historyi krainy pratestaŭ, jakija, zdavałasia, voś-voś zrynuć režym Łukašenki. 

14 vieraśnia. Sočy

Pieršaja sustreča Łukašenki z Pucinym paśla prezidenckich vybaraŭ 2020 hoda. Skrynšot ź videa

Pieršaja sustreča Łukašenki z Pucinym paśla prezidenckich vybaraŭ 2020 hoda. Skrynšot ź videa

Pieršy raz ad pačatku pratestaŭ Łukašenka naviedaŭ Pucina tolki 14 vieraśnia ŭ Sočy. Jon padziakavaŭ Pucinu za padtrymku paśla vybaraŭ u respublicy. Mnohija tady źviarnuli ŭvahu na movu ciełaŭ dvuch aŭtarytarnych kiraŭnikoŭ: padnačalenuju, liślivuju pozu Łukašenki i ŭpeŭnienuju, uładarnuju pozu Pucina.

2021 — siem sustreč

22 lutaha. Sočy

Fota: telehram-kanał «Puł pieršaha»

Fota: telehram-kanał «Puł pieršaha»

Tolki amal praz paŭhoda, 22 lutaha 2021 hoda, adbyłasia nastupnaja pryvatnaja sustreča z Pucinym. Łukašenka znoŭ palacieŭ da jaho ŭ Krasnuju Palanu, što kala Sočy. Sustreča doŭžyłasia bolš za šeść hadzin. Tady, pavodle słoŭ Łukašenki, z 33 darožnych kart pa intehracyi Rasii i Biełarusi zastałosia ŭzhadnić šeść-siem. Paśla asnoŭnaj častki palityki praviali čas, pakataŭšysia na łyžach i śniehachodach.

22 krasavika. Maskva

Praz dva miesiacy, 22 krasavika, Łukašenka i Pucin sustrelisia ŭ Maskvie, dzie praviali amal čatyry hadziny ŭ pieramovach sam-nasam, sutnaść jakich dahetul nieviadomaja. Nie vyklučana, što pradmietam pieramoŭ staŭ udzieł Biełarusi ŭ budučym poŭnamaštabnym uvarvańni va Ukrainu. U čas ža pratakolnaj častki ŭzdymalisia pytańni darožnych kartaŭ, ahulnaj biaśpieki i abarony. Pucin vykazaŭsia, što jon hatovy pryniać ukrainskaha prezidenta Uładzimira Zialenskaha ŭ Maskvie ŭ «luby zručny dla jaho čas» dla abmierkavańnia dvuchbakovych adnosin.

Mienavita ŭviesnu 2021 hoda raźviedvalnymi słužbami ZŠA i Vialikabrytanii byli vyjaŭleny pieršyja prykmiety naroščvańnia hrupoŭki rasijskich vojskaŭ vakoł miež Ukrainy.

23 maja biełaruski režym prymusiŭ da pasadki ŭ Minsku Boeing-737 kampanii Ryanair, kab zachapić redaktara telehram-kanałaŭ NEXTA Ramana Pratasieviča i jahonuju siabroŭku hramadzianku Rasii Safiju Sapiehu. 

29 maja. Sočy

Pucin i Łukašenka na jachcie ŭ Sočy. Skrynšot ź videa «Rośsija 24»

Pucin i Łukašenka na jachcie ŭ Sočy. Skrynšot ź videa «Rośsija 24»

Situacyja z zatrymańniem i aryštam rasijanki Safii Sapiehi stała temaj niefarmalnaj častki pieramoŭ pamiž Pucinym i Łukašenkam, jakija znoŭ adbylisia ŭ Sočy 29 maja. Ale sustreča zapomniłasia ŭ pieršuju čarhu kadrami aŭtakrataŭ, źniatymi na pucinskaj jachcie.

13 lipienia. Sankt-Pieciarburh

Pucin i Łukašenka ŭ čas sustrečy 13 lipienia ŭ Sankt-Pieciarburhu. Skrynšot ź videa «Puł pieršaha»

Pucin i Łukašenka ŭ čas sustrečy 13 lipienia ŭ Sankt-Pieciarburhu. Skrynšot ź videa «Puł pieršaha»

Iznoŭ palityki sustrelisia 13 lipienia ŭ Sankt-Pieciarburhu, dzie abmierkavali pytańni supracoŭnictva ŭ roznych śfierach i mižnarodnuju prablematyku.

U Biełarusi ŭ hety čas represii suprać demakratyčnaj hramadskaści vyjšli na novy ŭzrovień, adbyŭsia razhrom niezaležnych miedyja, u tym liku «Naša Nivy», i hramadskich arhanizacyj, u tym liku pravaabarončaha centra «Viasna» budučaha nobieleŭskaha łaŭreata Alesia Bialackaha. U čas sustrečy Łukašenka zajaviŭ, što ŭ Biełarusi vielmi aktyŭna pačali pracu ŭ dačynieńni da «roznych NKA, NUA» i da «tak zvanych zachodnich ŚMI, jakija tut demakratyju nam daryli, a faktyčna ŭkaraniali […] teror» — heta było chłuślivaje vykazvańnie.

Ź leta 2021 hoda zachodnija raźviedsłužby mieli ŭžo ŭpeŭnienaść, što abmiežavanaje koła rasijskich vysokapastaŭlenych asob płanuje poŭnamaštabnaje vajennaje ŭvarvańnie na ŭsioj terytoryi Ukrainy. Možna mierkavać, što pra hetyja płany viedaŭ užo i Alaksandr Łukašenka, i represii byli častkaj padrychtoŭki da vajny, kab padavić u hramadstvie i volu da supraciŭleńnia, i mahčymaści samaarhanizacyi.

9 vieraśnia. Maskva (Kreml)

Fota: pres-słužba Łukašenki

Fota: pres-słužba Łukašenki

Uviečary 9 vieraśnia ŭ Kramli adbylisia pieramovy Łukašenki i Pucina, na jakich jany ŭzhadnili ŭsie 28 intehracyjnych prahram. Razmova išła nie tolki ab ekanamičnym abjadnańni, ale i ab farmiravańni adzinaj abaronnaj prastory.

24 vieraśnia. Sočy 

24 vieraśnia ŭžo z pryvatnym vizitam, pra jaki nie paviedamlałasia, Łukašenka palacieŭ da Pucina ŭ Sočy. Ale śledam za im u Sočy čamuści byŭ kamandziravany i staršynia Dziaržpahrankamiteta Anatol Łapo. Praź niekalki miesiacaŭ biełaruskija pamiežniki daduć rasijskim vojskam pierajści biełaruskuju miažu, kab uvarvacca va Ukrainu.

Vizit adbyvaŭsia na fonie ściahvańnia da ŭkrainskaj miažy rasijskich vojskaŭ, što prykryvałasia sumiesnymi vučeńniami «Zachad-2021» Uzbrojenych sił Rasii i Biełarusi.

Z pačatku listapada 2021 hoda pradstaŭniki ZŠA i NATA stali zajaŭlać ab niezvyčajnych pieramiaščeńniach rasijskich vojskaŭ pablizu miažy z Ukrainaj, a zatym — ab stvareńni Rasijaj u hetych rajonach udarnych hrupovak i ab najaŭnaści ŭ Rasii płanaŭ napadu na Ukrainu, isnavańnie jakich rasijskija aficyjnyja asoby nieadnarazova admaŭlali. U svaju čarhu, Alaksandr Łukašenka pačaŭ usio aktyŭniej rychtavać hramadstva da budučaj vajny. «Kali tolki Ukraina pasprabuje raźviazać kanflikt z Rasijaj, ubaku Biełaruś nie zastaniecca», — zajaviŭ Łukašenka 29 listapada.

U realnaści biaźjadziernaja Ukraina nie rychtavała nijakaha kanfliktu ź jadziernaj Rasijaj, tak jak i ŭ 1939-m ni Čechasłavakija, ni Polšča nie chacieli kanfliktu z Hiermanijaj.

29 śniežnia. Sankt-Pieciarburh 

Iznoŭ palityki sustrelisia tolki ŭ samym kancy hoda. Sustreča adbyłasia 29 śniežnia 2021 hoda ŭ Kanstancinaŭskim pałacy pad Sankt-Pieciarburham. Paśla adbyŭsia matč u ladovym pałacy dziciača-junackaj spartyŭnaj škoły «Maniež» u Strelnie. Kamanda Pucina i Łukašenki znoŭ razhromna pieramahła sapiernikaŭ ź likam 18:7.

2022 — rekordnyja 12 sustreč

Pačatak 2022 hoda adznačyŭsia niečakanymi masavymi pratestami ŭ Kazachstanie, u krainie było abvieščana nadzvyčajnaje stanovišča. Prezident Takajeŭ zaprasiŭ dapamohi ŭ ADKB, hetaja apieracyja musiła pakazać zładžanaść dziejańniaŭ udzielnikaŭ vajskovaha aljansu i zastrašyć tych, chto padumaŭ by vystupić suprać ułady ŭ inšych krainach u zonie ŭpłyvu Rasii.

18 studzienia 2022 hoda na bryfinhu dla vajennych ataše było anansavana praviadzieńnie sumiesnych rasijska-biełaruskich vučeńniaŭ «Sajuznaja rašučaść — 2022». Hetyja vučeńni prajšli z 10 pa 20 lutaha ŭ Biełarusi. U rajonie ich praviadzieńnia byli skancentravany vojski, artyleryja, avijacyja i kompleksy SPA. ZŠA i ich sajuźniki razhladali hetyja vučeńni jak demanstracyju ahresiŭnych namieraŭ Rasii i pramuju pahrozu ŭvarvańnia va Ukrainu z poŭnačy, choć Rasija ŭsio admaŭlała.

Tym časam rasijskaja prapahanda rychtavała hramadstva da zachopu Ukrainy. Da hetaj zadačy padklučyŭsia i Alaksandr Łukašenka.

«Hetaja vajna praciahniecca maksimum try-čatyry dni. Tam nie budzie kamu suprać nas vajavać», — zajaviŭ jon u intervju Uładzimiru Sałaŭjovu 6 lutaha, za 18 dzion da trahičnaha 24 lutaha. «Pakul jany tam razhornucca i pierašluć siudy niejkija vojski, my ŭžo budziem stajać kala Ła-Manša», — pahražaŭ jon krainam Jeŭropy. A krainam Bałtyi pahražaŭ strataj dziaržaŭnaści, kali jany navažacca na dziejańni ŭ adkaz.

18 lutaha. Maskva

Fota: pres-słužba Łukašenki

Fota: pres-słužba Łukašenki

Pieršaja sustreča Pucina i Łukašenki ŭ novym hodzie adbyłasia ŭ Maskvie, na jakoj jany abmierkavali imi ž vydumany «ŭkrainski kryzis» i mahčymyja sankcyi suprać svaich krain, jakija abodva paličyli niepaźbiežnymi.

Vajna

19 lutaha prezident ZŠA Džo Bajden na bryfinhu ŭ Biełym domie zajaviŭ, što rasijskija vojski akružyli Ukrainu, płanujuć uvarvańnie na praciahu niekalkich dzion i majuć namier zachapić Kijeŭ. Źjavilisia taksama zajavy, što kitajski lidar Si Czińpin paprasiŭ Pucina nie napadać na Ukrainu ŭ čas zimovaj Alimpijady, jakaja da 20 lutaha prachodziła ŭ Piekinie.

24 lutaha 2022 hoda prykładna a 5-j hadzinie ranicy rasijskija vojski pierajšli miežy Ukrainy, u tym liku z terytoryi Biełarusi, adkul płanavali ŭziać «za try dni» stalicu Kijeŭ.

27 lutaha Łukašenka pravioŭ čarhovy kanstytucyjny refierendum, kab kančatkova zacemientavać svajo biaskoncaje kiravańnie krainaj. Ën spadziavaŭsia, što refierendum projdzie na fonie katastrofy ŭkrainskaj dziaržaŭnaści i parada rasijskich vojskaŭ u Kijevie. Ale praličyŭsia.

11 sakavika. Maskva

Skrynšot ź videa

Skrynšot ź videa

Z pačatkam vajny pamiž Łukašenkam i Pucinym adbyvalisia intensiŭnyja telefanavańni. Vyśvietliłasia, što hetaha niedastatkova, i terminova spatrebiłasia novaja sustreča. Łukašenka pryjechaŭ u Maskvu da Pucina 11 sakavika.

Temaj iznoŭ stała «situacyja vakoł Ukrainy» i dalejšyja sumiesnyja dziejańni pa pieraadoleńni ekanamičnych prablem, vyklikanych uviadzieńniem novych sankcyj z boku Zachadu. U pačatku pieramoŭ Pucin pavinšavaŭ biełaruskaha kalehu z «udałym praviadzieńniem refierendumu» i padkreśliŭ, što jaho dyjałoh z vybarščykami «nadzvyčaj važny dla taho, kab situacyja była ŭstojlivaj i stabilnaj». 

Mnohija ekśpierty paličyli, što Łukašenku vyklikali ŭ Kreml, kab prymusić ustupić u vajnu z Ukrainaj na baku Rasii. Jon, choć i pradastaviŭ terytoryju dla ahresii, ale biełaruskaja armija zadziejničana nie była, što tłumačyłasia jaje demaralizacyjaj, niedastatkovaj padrychtoŭkaj i mocnymi antyvajennymi nastrojami ŭ biełaruskim hramadstvie.

U hety momant rasijskija vojski ŭščylnuju padyšli da Kijeva i sprabavali jaho ačapić. Ale ŭžo było jasna, što rasijski blickryh pravaliŭsia. 29 sakavika Rasija pačała adstupleńnie z usioj paŭnočnaj častki Ukrainy, nieabchodnaść u biełaruskaj armii adpała sama saboj.

12 krasavika. Aeradrom Uschodni

Fota: Kremlin.ru

Fota: Kremlin.ru

U hetych novych realijach Łukašenka jašče raz sustreŭsia z Pucinym na aeradromie Uschodni 12 krasavika. Tam jany ahledzieli budaŭnictva abjektaŭ, naviedali budplacoŭku kamandnaha punkta startavaha kompleksu «Anhara». 

16 maja. Maskva (Kreml)

 Fota: kremlin.ru

 Fota: kremlin.ru

40-chvilinnaja sustreča z Pucinym adbyłasia taksama praź miesiac, 16 maja, na palach samitu ADKB u Maskoŭskim Kramli. Dyktatary abmierkavali impartazamiaščeńnie, pieravałku biełaruskich hruzaŭ u rasijskich partach i budaŭnictva biełaruskaha porta pad Sankt-Pieciarburham, a taksama sumiesnuju rabotu ŭ halinie rakietabudavańnia i pa inšych napramkach abaronna-pramysłovaha kompleksu.

23 maja. Sočy

23 maja ŭ rezidencyi Bačaroŭ Ručaj pad Sočy palityki sustrelisia asabista znoŭ, ab čym raniej damovilisia na samicie ADKB. Łukašenka na sustrečy z Pucinym absłuhoŭvaŭ rasijskuju prapahandu, paŭtarajučy asnoŭnyja tezisy pra toje, što Polšča rychtujecca dałučyć Zachodniuju Ukrainu, a ekanomika Rasii niečakana dobra daje rady sankcyjam.

23—25 červienia. Zavidava, Sankt-Pieciarburh

23 červienia Alaksandr Łukašenka prybyŭ u Rasiju ź niefarmalnym vizitam. Da 24 červienia jon znachodziŭsia ŭ pucinskaj rezidencyi ŭ Zavidavie.

Na nastupny dzień adbyłasia ŭžo aficyjnaja sustreča ŭ Kanstancinaŭskim pałacy pad Sankt-Pieciarburham.

Uładzimir Pucin i Alaksandr Łukašenka abmierkavali pastaŭku Biełarusi «Iskanderaŭ» z mahčymaściu prymianieńnia jadziernych bojeprypasaŭ, a taksama ekspart zbožža i ŭhnajeńniaŭ.

26 vieraśnia. Sočy

Iznoŭ u sočynskaj rezidencyi Bačaroŭ Ručaj Pucin i Łukašenka sustrelisia tolki 26 vieraśnia, abmierkavaŭšy situacyju ŭ rehijonie, ekanamičnyja prajekty i pytańni sajuznaha budaŭnictva. Pucin zaklikaŭ Zachad stavicca da Rasii i Biełarusi z pavahaj i aburyŭsia praciaham błakiroŭki pastavak biełaruskich uhnajeńniaŭ na suśvietnyja rynki, a Łukašenka padkreśliŭ, što prynižeńniaŭ nichto ciarpieć nie budzie.

7 kastryčnika. Sankt-Pieciarburh

Lidary krain SND. Fota: «Puł pieršaha»

Lidary krain SND. Fota: «Puł pieršaha»

7 kastryčnika Łukašenka prylacieŭ na 70-hodździe Pucina, jakomu padaryŭ traktar «Biełarus» i nazvaŭ «sapraŭdnym lidaram vialikaj dziaržavy». U Sankt-Pieciarburhu taksama prajšoŭ niefarmalny samit SND. Palityki damovilisia ab razhortvańni sumiesnaj rehijanalnaj hrupoŭki vojskaŭ.

14 kastryčnika. Astana

Aficyjny samit lidaraŭ SND adbyŭsia praz tydzień u Kanhres-centry Astany. Źjezd adbyvaŭsia na fonie niečakana paśpiachovaha kontrnastupleńnia Ukrainy. Usie sustrečy byli zakrytyja dla presy. Łukašenka znoŭ ahučyŭ rasijskija naratyvy:

«Suprać nas raźviazana sapraŭdnaja hibrydnaja vajna! I Ukraina tut tolki padstava! Zadumy niekatorych krain pa revanšy za prajhranyja kampanii minułaha stahodździa vynošvalisia daŭno, pačynajučy, jak viadoma, ź pieršych dzion paśla pieramohi ŭ Vialikaj Ajčynnaj vajnie, a moža, i raniej!»

23 listapada. Jerevan

Na samicie ADKB u Jerevanie, kudy prylacieli Pucin i Łukašenka, apošni vystupiŭ z aburalnymi zajavami ŭ bok Armienii, a taksama nazvaŭ kanflikt z Azierbajdžanam sprobaj źniešnich sił sutyknuć ich iłbami. Taksama jon sprahnazavaŭ, što kali «abryniecca Rasija, to pad hetymi abłomkami naša miesca».

Samit adbyvaŭsia na fonie čarhovaha pośpiechu ŭkrainskaj armii, jakaja vyzvaliła ŭsiu pravabiarežnuju častku Chiersonskaj vobłaści.

19 śniežnia. Minsk

Fota: BiełTA

Fota: BiełTA

19 śniežnia 2022 hoda ŭpieršyniu za try hady ŭžo Pucin prylacieŭ da Łukašenki. Ni z kim z zamiežnych lidaraŭ Pucin nie sustrakaŭsia padčas vajny tak časta, jak ź biełaruskim. Abodva baki, kamientujučy źmiest pieramoŭ, u asnoŭnym abmiažoŭvalisia ahulnymi pafasnymi słovami. Łukašenka nahadaŭ pra svajo ŭraźlivaje stanovišča paśla 2020 hoda: «Rasija biez nas abydziecca, a my bieź jaje nie zmožam».

26—27 śniežnia. Sankt-Pieciarburh

Pucin, Łukašenka i «Źjaŭleńnie Chrysta narodu». Fota: «Puł pieršaha»

Pucin, Łukašenka i «Źjaŭleńnie Chrysta narodu». Fota: «Puł pieršaha»

Pucin i Łukašenka sustrelisia na niefarmalnym samicie SND u Pieciarburhu. U pieršy dzień rasijski lidar padaryŭ udzielnikam piarścionki, a na druhi dzień pavioŭ ich u Ruski muziej. Razam z Łukašenkam jon siadzieŭ na fonie eskiza viadomaj karciny «Źjaŭleńnie Chrysta narodu».

2023 — šeść sustreč za niapoŭny hod

17 lutaha. Maskva

Pieršy raz u novym hodzie Łukašenka prylacieŭ u Maskvu na pieramovy z Pucinym 17 lutaha. Palityki dźviuch krain abmierkavali pytańni biaśpieki, abarony, a taksama intehracyju krain u miežach Sajuznaj dziaržavy. Napiaredadni Łukašenka zajaviŭ, što Biełaruś moža znoŭ stać płacdarmam dla rasijskaha nastupu.

Łukašenka padjałdyknuŭ Pucina: 

— Dziakuj, što pahadzilisia pryjechać.
— Jak byccam ja moh nie pahadzicca!

Sapraŭdy, takaja častata sustreč pačała rabicca nieprystojnaj navat u standartach adnosin Kramla sa svaimi vasałami.

5—6 krasavika. Maskva

5 krasavika Pucin i Łukašenka praviali pieramovy ŭ Kramli. Jany znoŭ abmierkavali prablemy ŭ śfiery biaśpieki. Pucin zaprašaŭ Łukašenku ŭ svaju ŭłasnuju kvateru ŭ Kramli, u jakuju ŭ sakaviku zaprašaŭ staršyniu KNR Si Czińpina.

Na nastupny dzień u Maskvie prajšło pasiadžeńnie Vyšejšaj dziaržrady Sajuznaj dziaržavy pad staršynstvam Pucina i Łukašenki.

9 maja. Maskva

Skryn videa

Skryn videa

Na Dzień Pieramohi 9 maja vidavočna chvory Łukašenka znajšoŭ u siabie siły prylacieć na parad u Maskvie. Ale nie zdoleŭ prajści razam z Pucinym i inšymi haściami 300 mietraŭ pieški ŭ Alaksandraŭski sad. Niefarmalny śniadanak kiraŭnikoŭ krain SND jon taksama prapuściŭ i chutka vylecieŭ nazad u Biełaruś. Na publicy paśla hetaha jon nie źjaŭlaŭsia niekalki dzion.

23 maja jon zajaviŭ, što pierachvareŭ na adenavirus.

24—25 maja. Maskva

Abied padčas samitu JEAES u Maskvie. Fota: «Puł pieršaha»

Abied padčas samitu JEAES u Maskvie. Fota: «Puł pieršaha»

Akryjały Łukašenka znoŭ viarnuŭsia ŭ Maskvu ŭžo praz paru tydniaŭ. U prahramie — udzieł u forumie, abied z Pucinym, sustreča z «zamiežnymi kalehami». Taksama jon vystupiŭ na plenarnym pasiadžeńni II Jeŭrazijskaha ekanamičnaha forumu. Pucin pahutaryŭ paasobku z kožnym udzielnikam samitu JEAES.

9 červienia. Sočy

Pucin i Łukašenka ŭ Bačarovym Ručai. Fota: «Puł pieršaha»

Pucin i Łukašenka ŭ Bačarovym Ručai. Fota: «Puł pieršaha»

9 červienia Łukašenka čarhovy raz naviedaŭ letniuju rezidencyju Pucina Bačaroŭ Ručaj, dzie ŭ niefarmalnaj abstanoŭcy prajšli pieramovy.

23—24 lipienia. Strelna, Vałaam, Kranštat

Alaksandr Łukašenka i Uładzimir Pucin na sustrečy ŭ Strelnie 23 lipienia 2023 hoda. Fota: «Puł pieršaha»

Alaksandr Łukašenka i Uładzimir Pucin na sustrečy ŭ Strelnie 23 lipienia 2023 hoda. Fota: «Puł pieršaha»

Pakul apošni raz Pucin i Łukašenka sustrakalisia 23 lipienia. Aficyjnaja častka prajšła ŭ Kanstancinaŭskim pałacy ŭ Strelnie pad Sankt-Pieciarburham. Tut Łukašenka raspavioŭ Pucinu, što strymlivaje vahnieraŭcaŭ, jakich niadaŭna prytuliŭ pad Asipovičami, ad ekskursii ŭ Varšavu i Žešaŭ.

Taksama jany razam naviedali Spasa-Praabraženski Vałaamski staŭrapihijalny mužčynski manastyr, skity i chramavy kompleks-muziej. Łukašenka takim čynam vykanaŭ svajo abiacańnie viarnucca ŭ hetuju miaścinu. Dyktatary pakłanilisia moščam prapadobnych Sierhija i Hiermana, zasnavalnikaŭ manastyra, i pahutaryli z prychadžanami.

Paśla jany ahledzieli Muziej vajenna-marskoj słavy ŭ Kranštacie i Mikolski Marski sabor, paśla čaho znoŭ vyjšli ŭ narod, kab pahutaryć z prysutnymi na płoščy kala chrama.

Sustrečy Pucina i Łukašenki i akaličnaści, pry jakich jany adbyvalisia, dobra adlustroŭvajuć, jak transfarmavalisia adnosny dvuch aŭtarytarnych kiraŭnikoŭ ad supraćstajańnia, palityčnaha prymusu i ekanamičnaha padparadkavańnia da ŭzajemnaj simpatyi i ideałahičnaha zbližeńnia adzinokich, infarmacyjna izalavanych i nienavisnych dla ŭsiaho śvietu dyktataraŭ, abjadnanych supolnaj metaj — spynić ruch času ŭ svaim rehijonie. 

Navat paviarchoŭny analiz vizitaŭ da Pucina nie pakidaje sumnievaŭ u tym, što Łukašenka ad samaha pačatku byŭ apavieščany pra płany zavajavańnia Ukrainy. Pry hetym, niahledziačy na padpiavańnie rasijskaj prapahandzie, Łukašenka tak i nie pasłaŭ u boj ułasnuju armiju. 

Клас
5
Панылы сорам
8
Ха-ха
4
Ого
2
Сумна
3
Абуральна
18

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?