Zabrodździe

Zabrodździe — heta maleńkaja ŭtulnaja viosačka ŭ Vilejskim rajonie kala raki Naračanki. Sa stalicy da jaje jechać 95 kiłamietraŭ.

Dom Soni. Fota: zabrodje.com

Dom Soni. Fota: zabrodje.com

Tut 40 hadoŭ Barys Citovič ź siamjoj «źbirajuć historyju». Užo majuć kalekcyju z čatyroch epoch. Heta ekspazicyja Pieršaj suśvietnaj vajny, kalekcyja retraaŭtamabilaŭ, ekspazicyja SSSR i kalekcyja rečaŭ biełaruskaha pobytu.

Dla amataraŭ «pažyć u minułym» najbolšuju cikavaść ujaŭlajuć try viaskovyja chatki z unikalnym interjeram u rustykalnym styli (im bolš za 100 hadoŭ) i zachavanaja 200-hadovaja łaźnia. Cikava, što ŭsie damy nazvanyja ŭ honar ludziej, jakija ich i pabudavali ŭ pačatku minułaha stahodździa, — Pašy, Soni i Ryhora.

Dom Soni. Fota: zabrodje.com

Dom Soni. Fota: zabrodje.com

Pažyć u ich kaštuje ad 200 da 300 rubloŭ.

Suła

Sulskimi ziemlami ŭ roznyja časy vałodali Stefan Batoryj, Višniavieckija, Radziviły… Mienavita ŭ Radziviłaŭ viosku Sułu za vielmi vialikija hrošy vykupili Lenskija. 

U pačatku XIX stahodździa na zahad Paŭła Lenskaha ŭ Sule pabudavali siadzibu ŭ styli kłasicyzm. Akramia siadziby, tut byli malaŭničy park ź vialikim štučnym vozieram, aranžareja z aharodam, ladoŭnia, brovar, haspadarčy dvor, młyn.

U parku-muziei interaktyŭnaj historyi «Suła» zachavałasia niekalki histaryčnych budynkaŭ, jakija pieratvaryli ŭ mini-hateli. Jość, naprykład, ladoŭnia-flihiel — raniej tam zachoŭvali pradukty, a praź niekalki stahodździaŭ pierarabili ladoŭniu ŭ miły damok, jaki padabajecca zakachanym. Dyzajn interjera flihiela spałučaje ŭ sabie brutalnaść siaredniaviečnaha zamka i ramantyčnaje ŭbrańnie šlachieckaha majontka. Jašče adzin cikavy momant — vodapravod flihiela naŭprost padłučany da hajučaj krynicy.

Ladoŭnia-flihiel. Fota: parksula.by

Ladoŭnia-flihiel. Fota: parksula.by

Zacikavić amataraŭ niezvyčajnaha i tak zvany «Dom akanoma». Niekali tam žyŭ kiraŭnik siadziby, a ciapier u aŭtentyčnym budynku abstalavali vosiem numaroŭ dla pryjomu haściej.

Dom akanoma. Fota: parksula.by

Dom akanoma. Fota: parksula.by

Siadzibny dom nosić nazvu Boutique Hotel. Na sajcie «Suły» pišuć, što «ŭnikalnaje azdableńnie i ŭbrańnie kožnaha numara razhortvaje staronki historyi Vialikaha Kniastva Litoŭskaha».

Numar u Boutique Hotel. Fota: parksula.by

Numar u Boutique Hotel. Fota: parksula.by

Zabraniravać numar možna ŭ rekanstrujavanaj siadzibie-muziei Lenskich ChVIII stahodździa. Ale treba pamiatać, što sapraŭdny budynak byŭ padarvany ŭ 1939 hodzie «jak simvał pryhniotu pracoŭnych». Jaho znoŭku adbudoŭvali pa aryhinalnych čarciažach.

U mini-hatelaŭ roznaja kolkaść zorak: u «Doma akanoma» i siadziby Lenskich pa try zorki, u ladoŭni-flihiela i Boutique Hotel — pa piać.

Numar u Boutique Hotel. Fota: parksula.by

Numar u Boutique Hotel. Fota: parksula.by

Kaštujuć numary taksama pa-roznamu: ad 190 rubloŭ za standartny numar da 600 rubloŭ za dvuchpakajovy dvuchmiesny supierluks VIP.

Zaleśsie

U ahraharadku Zaleśsie (heta Smarhonski rajon) zachavałasia siadziba Ahinskich — pomnik siadzibna-parkavaj architektury XIX stahodździa. Pabudavali jaje na zahad znakamitaha palityka i kampazitara Michała Kleafasa Ahinskaha. Aŭtaram prajekta siadziby staŭ Michał Šulc, kiravaŭ budaŭnictvam Žazef Puśje.

Niekatoryja historyki ličać, što mienavita ŭ Zaleśsi Ahinski napisaŭ svoj znakamity pałanez «Raźvitańnie z Radzimaj». Dakładna viadoma, što ŭ hetaj siadzibie jon pravodziŭ muzyčna-litaraturnyja viečaryny, dzie vykonvalisia jaho tvory.

Ciapier tut pracuje Muziej-siadziba Ahinskaha. Čas ad času ŭ Zaleśsi arhanizujuć bali. Naprykład, tradycyjnym dla žniŭnia staŭ «Viarhinievy bal». Nazva abranaja nievypadkova. Reč u tym, što Michał Kleafas Ahinski vielmi lubiŭ kvietki. U Zaleśsi pry im było šmat pryhožych ekzatyčnych raślin. A viarhini na toj čas byli papularnymi ŭ sadach zamožnych ludziej. Havorać, u Zaleśsi naličvałasia kala 60 vidaŭ hetaj kvietki.

Pra toje, što tut možna krychu pažyć, zdahadacca nie nadta prosta. Na sajcie muzieja-siadziby vy nie znojdziecie raździeła kštałtu «Hatel» ci «Zabraniravać numar». Treba šukać siarod śpisa pasłuh «Haściavyja pakoi».

Fota: oginskizalesse.by

Fota: oginskizalesse.by

Tolki adrazu papiaredzim: kali kazać pra ekskurs u historyju, to ŭ numary vy dakładna nie adčujecie sabie ŭ XIX stahodździ. A voś u nulavych — lohka.

Fota: oginskizalesse.by

Fota: oginskizalesse.by

Ale ž i kaštujuć haściavyja pakoi śmiešna kazać kolki — 30 rubloŭ z čałavieka.

Kosava

Pałac Pusłoŭskich časta nazyvajuć Kosaŭskim zamkam. Jaho budaŭnictva išło z 1830 pa 1838 hod. Aŭtaram prajekta staŭ varšaŭski architektar Francišak Jaščałd, a ŭ druhoj pałovie stahodździa rekanstrukcyjaj pałaca zajmaŭsia Uładzisłaŭ Markoni. 

Pra toje, jakim u toj čas byŭ pałac, chodzić niamała lehiendaŭ. Raspaviadajuć pra dvanaccać viež, kožnaja ź jakich simvalizavała svoj miesiac, i pra 132 pakoi, kožny ź jakich byŭ sprajektavany tak, kab na praciahu hoda atrymlivaŭ soniečnaje śviatło ŭsiaho tolki dva z pałovaj dni. Kažuć, što ŭ Paradnaj zale na druhim paviersie była šklanaja padłoha-akvaryum: pad nahami ŭ tancoraŭ płavali rybki. A jašče niby načami pa pałacy hulaŭ sapraŭdny leŭ.

Na žal, u 1944 hodzie pałac hareŭ. Na praciahu bolš za šeśćdziasiat hadoŭ budynak znachodziŭsia ŭ zaniadbanym stanie, praciahvajučy razburacca pad uździejańniem pryrody. Restaŭracyjnyja raboty ŭ pałacy Pusłoŭskich pačalisia tolki ŭ 2008 hodzie.

Siamiejny numar. Fota: zamok-kossovo.by

Siamiejny numar. Fota: zamok-kossovo.by

Ciapier u Kosaŭskim zamku pracuje hatel «Pusłoŭski», dzie jość usiaho šeść numaroŭ. Treba adznačyć, što hatel pasprabavali zrabić inkluziŭnym, bo siarod numaroŭ asobna paznačanyja tyja, jakija prystasavanyja da patreb fizična słabych ludziej.

Numar «Luks». Fota: zamok-kossovo.by

Numar «Luks». Fota: zamok-kossovo.by

Za numar u pałacy pryjdziecca addać ad 225 da 360 rubloŭ.

Mir

Zamak u Miry jašče ŭ XVI stahodździ pačaŭ budavać mahnat Juryj Iljinič. Hałoŭnych pryčyn dla maštabnaj budoŭli było dźvie. Pa-pieršaje, na ziemli VKŁ pačaścilisia nabiehi krymskich tataraŭ. Varožyja adnosiny byli i pamiž fieadalnymi hrupoŭkami ŭnutry dziaržavy. Pa-druhoje, Iljinič imknuŭsia atrymać hrafski tytuł Śviaščennaj Rymskaj impieryi, a adnoj ź nieabchodnych umoŭ dla hetaha była najaŭnaść va ŭłasnaści kamiennaha zamka.

Numar «Kamfort». Fota: mirzamak.by

Numar «Kamfort». Fota: mirzamak.by

Ale ž skončyć budoŭlu ŭ jaho nie atrymałasia. Potym jašče nie adno stahodździe ŭładary zamka niešta dabudoŭvali i pierarablali pa svaim žadańni. Peŭny pieryjad zamkam vałodali lehiendarnyja Radziviły.

Numar «Luks». Fota: mirzamak.by

Numar «Luks». Fota: mirzamak.by

Z 2011 hoda ŭ zamku pracuje hatel.

Samy tanny numar kaštuje 150 rubloŭ za noč. Trochpakajovy luks z džakuzi — 300 rubloŭ.

Numar «Dvuchuzroŭnievy luks». Fota: mirzamak.by

Numar «Dvuchuzroŭnievy luks». Fota: mirzamak.by

Niaśviž

Pałacavy kompleks u Niaśvižy — druhaja paśla Mirskaha zamka vizitoŭka Biełarusi. 

Pačatak budaŭnictva adnosicca da 1583 hoda. Inicyjatyva ŭźviadzieńnia kamiennaha zamka naležyć pieršamu niaśvižskamu ardynatu Mikałaju Kryštafu Radziviłu Sirotku. 

Pierabudoŭvali pałacava-zamkavy ansambl ažno da XIX stahodździa, tamu ŭ im spałučajucca pryjomy siaredniaviečnaha dojlidstva sa stylami poźniaha reniesansu, baroka, kłasicyzmu i samabytnaje mastactva miascovych majstroŭ.

Standartny dvuchmiesny numar. Fota: palacehotel.by

Standartny dvuchmiesny numar. Fota: palacehotel.by

Adnym z samych jarkich uładalnikaŭ byŭ Karal Stanisłaŭ Radzivił, jakoha nazyvali Panie Kachanku. Čaho tolki vartaja historyja pra toje, jak jon letam zahadaŭ pasypać darohu da zamka sollu, kab jaho hości mahli pakatacca na saniach byccam pa śniezie.

Numar pavyšanaj kamfortnaści. Fota: palacehotel.by

Numar pavyšanaj kamfortnaści. Fota: palacehotel.by

Zaraz kožny achvotny moža adčuć siabie kryšačku mahnatam i pažyć u pałacavym kompleksie. Dastatkova zabraniravać numar u hateli «Pałac».

Numar «Luks». Fota: palacehotel.by

Numar «Luks». Fota: palacehotel.by

Standartny adnamiesny numar kaštuje 75 rubloŭ. Samy raskošny ź luksaŭ (płošča 120 kvadrataŭ, panaramny vid na aziory i słavutaści) — 650 rubloŭ.

Čytajcie taksama:

«Jakaja vam roźnica! Vy ž nie mycca siudy jedziecie». Jak biełarusy šukajuć žyllo dla padarožžaŭ pa krainie biez Booking.com

«Epocha haračych turaŭ skončyłasia». U turahienctvach raskazali, dzie sioleta adpačyvajuć biełarusy i za jakija hrošy

U Vialikabrytanii adkryli samy hłyboki hatel u śviecie

Клас
17
Панылы сорам
2
Ха-ха
3
Ого
3
Сумна
2
Абуральна
5

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?