Kanfierencyja «Novaja Biełaruś 2023» pačałasia z chviliny maŭčańnia ŭ pamiać pra zahinułych za svabodu Biełarusi. 

Udzielnikaŭ kanfierencyi pryvitała Śviatłana Cichanoŭskaja.

Jana pryhadała svajo chvalavańnie pierad Marafonam salidarnaści — ci ŭdasca dasiahnuć pastaŭlenych metaŭ. Bo biełarusy zvyklisia z najhoršym. Zvyklisia, što nas staviać u adzin šerah z ahresaram — Rasijaj, što nie zmožam mahičnym čynam zaviaršyć vajnu, havaryła Cichanoŭskaja.

Śviatłana Cichanoŭskaja na kanfierencyi «Novaja Biełaruś». Fota Ofisa Cichanoŭskaj

Śviatłana Cichanoŭskaja na kanfierencyi «Novaja Biełaruś». Fota Ofisa Cichanoŭskaj

«Ja zaklikaju, kab my pazbavilisia hetaj drennaj zvyčki. Davajcie vieryć! Nas trucić zvyčka rychtavacca da najhoršaha», — skazała Śviatłana Cichanoŭskaja.

Jana padkreśliła, što ciapier isnuje šmat nacyjanalnych inicyjatyvaŭ. Što biełaruskija vajskovyja padraździaleńni, jakija vajujuć va Ukrainie, pakazvajuć usiamu śvietu, što Biełaruś nie razam z Rasijaj.

Pavodle Śviatłany Cichanoŭskaj, učora byli raspracavanyja niekalki dekłaracyj, jakija prapanujecca padtrymać demakratyčnym siłam. Minułaja kanfierencyja, skazała Cichanoŭskaja, nie vyrašyła šmat jakich pytańniaŭ i źjaviłasia šmat novych. Bo šlach da novaj Biełarusi składany. «Ale my asilim hety šlach», — skazała jana. 

Kanfierencyja maje dać adkaz, što jašče mohuć zrabić demsiły, kab uzmacnić adno adnaho i kab adradzić novuju Biełaruś.

Cichanoŭskaja zajaviła, što siońnia ŭviečary ahučyć niekatoryja kadravyja źmieny, z ulikam abmierkavańniaŭ, jakija prajšli ŭ Kaardynacyjnaj radzie.

Kanfierencyja «Novaja Biełaruś 2023», arhanizavanaja Ofisam Śviatłany Cichanoŭskaj, Abjadnanym pierachodnym kabinietam i Kaardynacyjnaj Radaj, prachodzić u Varšavie 6 žniŭnia. 

Zapłanavany vystupy i abmierkavańni ŭ troch panelach: «Što zrabili i što źbirajucca zrabić demakratyčnyja siły dla pierachodu da demakratyi?», «Ad sajuza z ahresaram da novych mahčymaściaŭ: jeŭrapiejski vybar dla Biełarusi» i «Novaja Biełaruś: jakuju krainu my chočam pabudavać?».

Kanfierencyja «Novaja Biełaruś». Skrynšot ź videa

Kanfierencyja «Novaja Biełaruś». Skrynšot ź videa

Aprača ŭdziełu afłajn, arhanizatary prapanavali ŭsim achvotnym praz admysłovaje ankietavańnie padzialicca dumkami nakont pracy demakratyčnaj supolnaści i Śviatłany Cichanoŭskaj, vykazać pažadańni i krytyčnyja zaŭvahi. Miarkujecca, što jany buduć ahučany padčas kanfierencyi. 

Napiaredadni imprezy adbyŭsia i kruhły stoł palityčnych lidaraŭ. U im uziali ŭdzieł bolš za 50 palitykaŭ i aktyvistaŭ. Padčas sustrečy jany abmiarkoŭvali pazicyi i płany demakratyčnych siłaŭ. Vyniki pracy buduć prezientavanyja na kanfierencyi «Novaja Biełaruś 2023».

Taksama anansavana prezientacyja nacyjanalnaha pašparta Novaj Biełarusi — dakumienta, pra raspracoŭku jakoha 1 lutaha zajaviŭ Abjadnany pierachodny kabiniet i jaki, jak čakajuć, dapamoža biełarusam za miažoju raźviazać prablemu praterminavanych dakumientaŭ.

Śviatłana Cichanoŭskaja paśla karotkaha ŭstupnaha słova pakinuła kanfierencyju «Novaja Biełaruś». Pra heta jaje paprasiła polskaja palicyja — forum, nahadajem, prachodzić u Varšavie. Palicyja atrymała paviedamleńnie pra niebiaśpieku Cichanoŭskaj i ažyćciaŭlaje pravierku hatela, u jakim prachodzić kanfierencyja.

Tym časam kanfierencyja praciahvajecca. Paśla Cichanoŭskaj da ŭdzielnikaŭ ź videazvarotam źviarnułasia staršynia Rady BNR Ivonka Surviła, jakaja vysoka acaniła histaryčnaje značeńnie padziej 2020 hoda. 

Pieršuju dyskusijnaja panel «Što zrabili i što źbirajucca zrabić demakratyčnyja siły dla pierachodu da demakratyi?» maderuje Źmicier Łukašuk.

«Va ŭmovach akupacyi vybary niemahčymyja. Treba stratehija: deakupacyja, i tolki potym demakratyčnyja vybary. Jakaja siła moža heta ździejśnić? Tolki supolny vyzvolny ruch»,— zajaviŭ u svaim vystupie Pavieł «Vili» Kuchta, pradstaŭnik Pałka Kastusia Kalinoŭskaha.

«Va ŭmovach vajny vyjskovy kampanient niepaźbiežny. My nie patrabujem, kab vajskovy i palityčny kampanienty stali niečym adzinym, ale treba pracavać supolna. Ciapier hetaj źviazki nie isnuje. Azaraŭ i Sachaščyk nie spravilisia z hetaj zadačaj», — zajaviŭ Kuchta.

«Vajskoŭcy ryzykujuć svaimi žyćciami, palityki musiać pracavać i trymać spravazdaču. Pasiŭnaje čakańnie ŭ zamiežžy — biezvynikovaje, heta padychod apartunistaŭ, a nie vyratavalnikaŭ krainy», — zajaviŭ Kuchta.

Kalinoviec vykazaŭ spadziavańnie na «siłavy, palityčny i resursavy składniki, abjadnanyja ŭ vyzvolny ruch». Połk Kalinoŭskaha hatovy być vajskovym centram i hatovy da pieramovaŭ. Kuchta anansavaŭ kanfierencyju ŭ Kijevie ŭvosieni, kab abmierkavać novuju stratehiju zmahańnia.

Pradstaŭnik Pałka Kalinoŭskaha taksama zajaviŭ, što ŭ praviadzieńni Marafonu pa zbory srodkaŭ dla dobraachvotnikaŭ ciapier niama patreby. Kali spatrebicca, to Połk Kalinoŭskaha moža sam pravieści marafon, zajaviŭ Pavieł Kuchta.

Ivan Kraŭcoŭ, pradstaŭnik štaba Viktara Babaryki, u svaim vystupie padziakavaŭ tym, «chto nie zdajecca».

Ën zajaviŭ, što «my zašmat havorym pra režym», ale źmiena režymu — heta nie pierachod da demakratyi. Treba, kab bolšaść biełarusaŭ padtrymlivała demakratyčnyja siły. Patrebnyja inkluziŭnyja instrumienty i struktury, zajaviŭ Kraŭcoŭ.

U adkaz viadoŭca, žurnalist Źmicier Łukašuk źjedliva zaŭvažyŭ, što ŭ vystupie ničoha nie pačuŭ u jakaści spravazdačy pra dziejnaść štaba Babaryki.

Kryścina Rychter, daradca Śviatłany Cichanoŭskaj pa pravavych pytańniach, pryznała, što ŭ kirunku praviadzieńnia pracesaŭ adnosna złačynstvaŭ, ździejśnienych u 2020 hodzie, u ramkach univiersalnaj jurysdykcyi niama daviedzienych da suda spravaŭ (heta pytańnie kryminalnaha pracesu ŭ krainach, dzie zaviedzienia spravy), ale jany zaviedzieny i razhladajucca. 

Pavieł Łatuška zaklikaŭ udzielnikaŭ kanfierencyi da bolšaha realizmu: [Ëść] niedachop čałaviečaha resursu, jakija prosta rabili b spravy. Chto budzie na miescy Azarava, kali jaho vyklučyć? Chto hatovy pryniać jahonyja abaviazki?

Łatuška vykazaŭ padziaku Pałku Kalinoŭskaha za toje, što jany vykazali inicyjatyvu sabracca ŭ Kijevie. «Treba abjadnoŭvacca, i choć usich abjadnać niemahčyma, bolšaść moža być abjadnanaja», — zajaviŭ jon.

Tym časam stała viadoma pra śmierć jašče adnaho dobraachvotnika, jaki vajuje va Ukrainie. Hetym razam heta nie bajec Pałka Kalinoŭskaha, a biełarus, jaki vajavaŭ za svabodu Biełarusi i Ukrainy ŭ šerahach Druhoha internacyjanalnaha lehijona. Heta ŭžo 32-i biełarus, jaki zahinuŭ u vajnie za niezaležnaść Ukrainy.

* * *

Prahrama Kanfierencyi tut. Svaje pytańni možna pisać u kamientarach, viadoŭcy buduć zadavać ich udzielnikam. 

Ale kali vy ciapier u Biełarusi abo jeździcie ŭ Biełaruś, u metach biaśpieki nie repościcie, nie łajkajcie i nie kamientujcie efiru sa svaich piersanalnych akaŭntaŭ.

Anłajn-tranślacyja kanfierencyi budzie iści na kanale «Biełsata» ŭ Jutubie.

Клас
43
Панылы сорам
8
Ха-ха
10
Ого
4
Сумна
4
Абуральна
11