Historyk Ihar Marzaluk u prapahandysckaj pieradačy «Nievierahodny fašyzm» stvaryŭ čarhovy nievierahodny fejk pra bieła-čyrvona-biełuju simvoliku. Kadr ź pieradačy

Historyk Ihar Marzaluk u prapahandysckaj pieradačy «Nievierahodny fašyzm» stvaryŭ čarhovy nievierahodny fejk pra bieła-čyrvona-biełuju simvoliku. Kadr ź pieradačy

Hienprakuror Andrej Švied niekalki hadoŭ źbiraŭ śviedčańni złačynstvaŭ u čas vajny — u vyniku vydaŭ śpis imionaŭ niemcaŭ, pierapisanych z aktaŭ 80-hadovaj daŭniny. Faktaŭ pra biełaruskich nacyjanalistaŭ u śpisie niama.

Marzaluk taksama nie adzin hod abiacaŭ pakazać siensacyjnyja archiŭnyja znachodki, jak pad bieła-čyrvona-biełym ściaham zabivali mirnych ludziej, i voś, narešcie, adkryŭ ich usiamu śvietu ŭ prapahandysckaj prahramie na kanale STB. 

U prahramie pad nazvaj «Nievierahodny fašyzm», jakaja adsyłaje da znakamitaha savieckaha dakumientalnaha filma Michaiła Roma «Zvyčajny fašyzm», što raspaviadaŭ pra tatalitarnyja sistemy i złačynstvy nacystaŭ, i da łozunha «Biełarusy, vy nievierahodnyja!», prydumanaha ŭ čas mirnych pratestaŭ Maryjaj Kaleśnikavaj, manipulatyŭnym čynam miksavalisia fotazdymki časoŭ nacysckaj akupacyi i zdymki z maršaŭ 2020 hoda. Hety ž pryjom vykarystoŭvajecca i ŭ knizie Švieda «Hienacyd biełaruskaha naroda».

Fotazdymak, pakazany jak dokaz rasstrełu mirnaha nasielnictva na Biełastoččynie z vykarystańniem bečebe-simvoliki. Kadr z prahramy «Nievierahodny fašyzm»

Fotazdymak, pakazany jak dokaz rasstrełu mirnaha nasielnictva na Biełastoččynie z vykarystańniem bečebe-simvoliki. Kadr z prahramy «Nievierahodny fašyzm»

Ihar Marzaluk, jaki byŭ adnym z zaprošanych śpikieraŭ hetaj prahramy, raspavioŭ pra znojdzieny im dakumientalny dokaz złačynstvaŭ biełaruskich kałabaracyjanistaŭ:

«Nad kožnaj kazarmaj Biełaruskaj krajovaj abarony visieŭ bieła-čyrvona-bieły ściah, jany jaho vykarystoŭvali na šaŭronach.

Bolš za toje, samaje cikavaje: nie tolki ŭ Hienieralnym kamisaryjacie «Biełaruś» nasili takija [bieła-čyrvona-biełyja] paviazki, ale i na Biełastoččynie. Biełaruskaja palicyja nasiła takija paviazki.

I voś strašny, žudasny dakumient, jaki my zaraz vam pakažam. Heta rasstreł mirnaha nasielnictva ŭ Łomžynskim rajonie na Biełastoččynie».

Trochkolernaja paviazka na ruce ŭdzielnika rasstrełu, jakuju Marzaluk vydaŭ za bieła-čyrvona-biełuju simvoliku. Kadr z prahramy «Nievierahodny fašyzm»

Trochkolernaja paviazka na ruce ŭdzielnika rasstrełu, jakuju Marzaluk vydaŭ za bieła-čyrvona-biełuju simvoliku. Kadr z prahramy «Nievierahodny fašyzm»

U hety momant na ekranie źjaviŭsia fotazdymak nizkaj jakaści, na jakim pakazana hrupa z čatyroch aholenych mužčyn i adnaho dziciaci ŭ kiepcy pobač z vyrytaj jamaj. Na fonie — uzbrojenyja vintoŭkami mužčyny ŭ cyvilnym i vajskovym adzieńni, jašče adzin, z trochkolernaj paviazkaj na plačy, staić pobač ź jaminaj. Mienavita za hetuju paviazku i začapiŭsia biełaruski prapahandyst ad navuki.

«Voś stajać jany, biezabaronnyja hołyja ludzi, jakich zaraz rasstralajuć. Na pieršym płanie staić palicaj ź vintoŭkaj. Heta adkaz usim, rasstrelvali [pad bieła-čyrvona-biełym ściaham] ci nie», — rastłumačyŭ Marzaluk toje, što było pakazana na zdymku.

Ale nam udałosia vyjavić, što Marzaluk schłusiŭ, i nasamreč trahičnyja padziei, jakija adlustravanyja na zdymku, adbyvalisia zusim u inšym miescy, i biełaruskija kałabaracyjanisty nijakaha dačynieńnia da ich mieć nie mahli. 

Aryhinalny fotazdymak

Aryhinalny fotazdymak

Pa-pieršaje, varta adznačyć, što dziejnaść biełaruskich kałabaracyjanisckich arhanizacyj była dazvolena akupantami tolki ŭ Hienieralnaj akruzie Biełaruś, jakaja była stvorana na nievialikaj terytoryi zachodniaj i centralnaj častak krainy. Na terytoryi ŭschodniaj častki Biełarusi, jakaja całkam znachodziłasia ŭ zonie tyłavoha zabieśpiačeńnia niamieckaj armii, na Bieraściejščynie, jakuju addali ŭ Hienieralnuju akruhu Ukraina, i ŭ zachodniaj častcy, dzie stvaryli admysłovuju akruhu Biełastok, nijakich aficyjnych biełaruskich vajskovych arhanizacyj stvorana nie było. 

Ni Biełaruski korpus samaachovy, ni Biełaruskaja dapamožnaja palicyja paradku, ni nazvanaja Marzalukom Biełaruskaja krajovaja abarona nie dziejničali na hetych terytoryjach. 

Łomžynski rajon — heta samaja zachodniaja častka Biełastockaj vobłaści BSSR, a paśla i niamieckaj śpiecyjalnaj akruhi Biełastok, dzie isnavali ŭłasnyja paramilitarysckija farmiravańni dla padtrymańnia akupacyjnaha režymu. Dziela čaho tam mahli spatrebicca małalikija i słaba ŭzbrojenyja biełaruskija farmiravańni, jakija i na terytoryi Hienieralnaj akruhi Biełaruś drenna spraŭlalisia z uskładzienymi na ich akupantami abaviazkami, zrazumieć ciažka.

«Śniatyn — ździeki ź jaŭrejaŭ pierad ekziekucyjaj. 11.V.1943». Fota: Polski instytut i muziej Sikorskaha

«Śniatyn — ździeki ź jaŭrejaŭ pierad ekziekucyjaj. 11.V.1943». Fota: Polski instytut i muziej Sikorskaha

Pa-druhoje, zdymak, na jaki spasyłajecca Marzaluk, daŭno ŭviedzieny ŭ navukovy ŭžytak i nieadnarazova publikavaŭsia. Jon zafiksavaŭ momant ździekaŭ ź jaŭrejaŭ pierad rasstrełam, jaki mieŭ miesca 11 maja 1943 hoda pad Śniatynam (ciapier Ivana-Frankoŭskaja vobłaść Ukrainy), za 600 km ad Łomžynskaha rajona. Jašče ŭ 1942 hodzie hiestapaŭcy likvidavali Śniatynskaje hieta, rasstralaŭšy kala 5000 jaŭrejaŭ u navakolnych lasach.

U toj čas Śniatyn, pavodle niamieckaha administracyjnaha padziełu, uvachodziŭ u krajshaŭptmanšaft Kałamyja (Kałamyjski paviet) akruhi Halicyja, jakaja była stvorana ŭ žniŭni 1941 hoda paśla napadu rejcha na Saviecki Sajuz i dałučana da niamieckaha Hienierał-hubiernatarstva sa stalicaj u Krakavie. Śniatyn taksama byŭ pamiežnym horadam z Karaleŭstvam Rumynija, jakoje było sajuźnikam hitleraŭskaj Hiermanii i akupavała susiednija Čarnaŭcy. Vidavočna, što ŭ takim miescy, dzie pierasiakalisia hrupy, što kankuryravali, dapamahać nacystam u ichnich źvierstvach mahli roznyja hrupoŭki. Ale hetak ža vidavočna, što nijakich biełaruskich farmiravańniaŭ na hetaj vielmi addalenaj terytoryi być nie mahło. 

Čarhovy raz łukašysty zapuścili ahidny fejk, kab zmanipulavać na važnaj dla biełarusaŭ temie niamieckaj akupacyi i kałabaracyjanizmu i ačarnić jak davajenny nacyjanalny ruch, tak i pratesny ruch apošnich hadoŭ.

Čytajcie taksama:

Pravakatar Cierach raskazaŭ, čamu pakryŭdziŭsia na apazicyju

Hienprakuratura Biełarusi apublikavała śpis nacysckich złačyncaŭ. Siarod ich Kol, Šroder i Šolc

U centry Minska prybrali kryž u pamiać pra zakatavanaha nacystami śviatara

Клас
24
Панылы сорам
81
Ха-ха
7
Ого
2
Сумна
7
Абуральна
98

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?