Bathroom

Fota: John Keeble / Getty Images

Dušavaja nasadka

Minieralnyja adkłady ŭ vadzie mohuć paškodzić nasadku dla duša i navat skaracić termin jaje słužby. Trymajcie dzirački ŭ nasadcy čystymi, pramyvajučy ich z dapamohaj vocatu, sody, soli abo myjnaha srodku.

Kali vykarystoŭvajecie apošni, prosta źmiašajcie jaho z vadoj, kab atrymałasia mylnaja sumieś, akunicie ŭ jaje nasadku i trymajcie niekalki chvilin. Potym uklučycie duš, pramyjcie nasadku i pratrycie suchoj anučaj.

Hety sposab vyčyścić nasadku dla duša — najlepšy

Darahija srodki dla čystki zamienić vocat

Nižniaja častka ŭnitaza

Siadzieńnie, kryška i vierchniaja častka bačka — heta dobra prykmietnyja miescy, jakija zvyčajna myjuć. Ale nižniaja častka ŭnitaza i vodapravodnyja truby za im taksama zapylajucca i zasialajucca mikrobami, tamu ich abaviazkova treba pradezynfikavać i pracierci suchoj anučaj.

Lampački i śviacilni

U vannym pakoi lohka zabycca vycierci pył sa śviacilniaŭ, a zrabić heta lepš survetkaj ź mikrafibry. Pry vyklučanym śviatle (i chałodnaj lampačcy) z dapamohaj survetki pratrycie ŭnutranuju i vonkavuju častki śviacilni, a taksama samu lampačku.

Kali śviacilnia ŭjaŭlaje saboj prazrysty šar, to dastańcie lampačku, pratrycie jaje pavierchniu srodkam dla myćcia škła i dajcie całkam vysachnuć, pierš čym znoŭ ustavić u śviacilniu.

Rakavina, vanna i źliŭ u dušy

Źlivy rakaviny, duša i vanny dobra admyjucca, kali vy pracirajecie ich štotydzień. Ale kab praduchilić dadatkovaje nazapašvańnie brudu i vałasoŭ, zrabicie zvyčkaj zdymać źliŭ ci kryšku źliŭnoj adtuliny i staranna ich pramyvać. Vykarystoŭvajcie ščotku ź miakkim ščacińniem dla ačystki ŭnutranaj častki źliŭnoj adtuliny.

Kali vy budziecie rabić heta rehularna, to možacie paźbiehnuć bolš składanych rabot, naprykład, čystki zabitaj truby.

Vientylacyjnyja adtuliny i vientylatary

Vydalać pył i dezynfikavać častki vannaha pakoja, jakija padtrymlivajuć cyrkulacyju pavietra, — taksama važna dla čyścini. Kab dać rady vyciažnomu vientylataru, možna prosta ścierci pył ź jaho pavierchni, ale zvyčajna bolš efiektyŭna źniać kryšku i pravieści hłybokuju ačystku z dapamohaj ručnoha pyłasosa. Kryšku źniać nielha? Raspylicie na miaciołku dla vycirańnia pyłu rastvor z 50% biełaha vocatu i 50% vady, a taksama niekalki kropiel aleju čajnaha dreva, kab naturalnym čynam abiezzarazić i aśviažyć pavietra.

Dziciačyja cacki dla kupańnia

Dziciačyja cacki dla kupańnia — heta mahnity dla ćvili. Pierš za ŭsio vypracujcie zvyčku davać usim cackam całkam vysachnuć na pavietry pierad tym, jak schavać, a taksama vydalajcie ŭsiu vadu z cacak-raspylalnikaŭ, kab źmienšyć imaviernaść rostu ćvili ŭnutry pradmieta.

Mikroby i ćvil nie zajmiejuć šancaŭ trapić u cacki, kali vy budziecie rehularna ich myć u vańnie z alejem čajnaha dreva, biełym vocatam i vadoj.

Unutranaja častka krana

Vapnavyja adkłady buduć nazapašvacca ŭnutry nosika krana, asabliva kali ŭ vas žorstkaja vada.

U zaležnaści ad taho, jaki ŭ vas kran, hetyja adkłady mohuć zabić aeratar i paŭpłyvać na cisk vady. Raźbiarycie nasadku krana i pačyścicie aeratar i inšyja kampanienty z dapamohaj zvyčajnaha biełaha vocatu. Taksama možna ŭziać maleńkuju ščotku z žorstkim ščacińniem, zmačyć jaje ŭ vocacie i pačyścić unutranuju častku krana.

Štory i šyby

Kali ŭ vašym vannym pakoi jość vokny, nie zabyvajciesia ich myć taksama, kab źmienšyć kolkaść pyłu i brudu, jakija mohuć nazapašvacca i traplać unutr praz adčynienaje akno.

Skrynki i šufladki 

Vysoŭnyja skrynki ŭ vannym pakoi — heta mahnit dla vałasoŭ, jakija padajuć z rasčoski, a taksama pudry, jakaja moža trochi rassypacca, i inšych kaśmietyčnych srodkaŭ. Kožny miesiac rabicie jakasnuju pryborku ŭ skrynkach. Dastańcie ź ich usie rečy, pratrycie vilhotnaj anučaj, a zatym akuratna ŭsio składzicie nazad.

Kab zrabić hetuju rucinnuju pracu bolš pryjemnaj i prostaj, možna pazaściłać skrynki kavałkami pryhožaj tkaniny, jakaja, z adnaho boku, budzie padymać vam nastroj, a z druhoha — jaje budzie lohka dastać i pamyć.

Adkrytaja santechnika

Truby, bačnyja pad stalnicaj ci tualetnym stolikam, taksama treba čas ad času čyścić. Pieryjadyčna apyrskvajcie ich i pracirajcie raźviedzienym biełym vocatam. A možna apracavać ich srodkam dla paliroŭki mietaličnych pavierchniaŭ, kab jany vyhladali novymi i bliskučymi.

 

Čytajcie jašče:

Što tańniej — prymać vannu ci duš? I jašče piać karysnych faktaŭ pra ekanomiju na kamunałcy

Žyćcio pobač z parkami zapavolvaje bijałahičnaje stareńnie

Mužčynu vielmi nie padabałasia, što z kandycyjaniera susiedziaŭ kapaje vada. Ën zalez da ich na bałkon vośmaha paviercha

Клас
6
Панылы сорам
2
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
1