Što zdaryłasia?

Źjaviŭsia adziny pieralik da prykmiet płaciežnaści banknot u zamiežnaj valucie. Na kaniec červienia da pahadnieńnia dałučylisia 17 bankaŭ i try NKFA.

Čamu spatrebiŭsia hety pieralik?

Kali koratka, to bankam byli nieabchodny ahulnyja praviły i padychody. Ciapier jany zafiksavany ŭ adzinym pieraliku.

— Da hetaha kožny bank mieŭ svaje praviły, jakija banknoty ličyć starymi. Tak, jany składalisia na padstavie patrabavańniaŭ Nacbanka, zamiežnych bankaŭ-partnioraŭ ci bankaŭ-pasiarednikaŭ, ź jakimi zaklučalisia dahavory na vyvaz banknot. Ale ŭsio roŭna adroźnivalisia, — tłumačać u Alfa-Banku, jaki taksama dałučyŭsia da pahadnieńnia.

Situacyja abvastryłasia paśla ŭviadzieńnia abmiežavańniaŭ: praz sankcyi stała bolš składana vyvozić z krainy staryja i zavozić novyja kupiury. Tamu ŭ abarocie źjaviłasia niamała banknot z defiektami, jakija pa starych praviłach banki prymać nie mahli, jak havorać śpiecyjalisty.

— Časam atrymlivałasia tak, što ŭ Biełarusi možna było prymać i vydavać tolki banknoty ź minimalnym znosam, jakija amal nie mieli prykmiet znosu. U toj ža čas za miežami krainy patrabavańni mahli być miakčejšymi: kupiury ź niaznačnymi defiektami abmieńvali i prymali da apłaty. 

Klijentam / bankam stanie praściej ci składaniej?

— Klijentam stanie praściej, bo pryčyn dla adbrakoŭki banknot ciapier mienš, a praviły stali adnolkavymi dla ŭsich bankaŭ, jakija dałučylisia da pieraliku, — heta bolšaść. 

Zaraz klijent moža być upeŭnieny, što banknoty, dapuścim, sa štampam, nadryvam, nadpisam, plamaj abo prakołam prymuć u kasie inšaha banka biez pytańniaŭ. Akramia taho, u abarocie stanie bolš kupiur, jakija raniej kasiram davodziłasia adchilać. 

Dla bankaŭ važny momant — adsutnaść «dvuch aznačeńniaŭ i tłumačeńniaŭ», u dakumiencie ŭsie kryteryi padrabiazna apisany, tamu supracoŭnikam na kasie budzie praściej absłuhoŭvać takija apieracyi, ličać u Alfa-Banku. 

Jakija mienavita źmieny čakajuć klijentaŭ?

Budzie mahčymaść abmianiać ci vykarystać kupiury, jakija raniej mahli adchilić. 

Naprykład, kali na banknocie stajała dva štampiki i adzin byŭ na vadzianym znaku, to jaje nie brali. Ciapier ža dapuskajecca «nie bolš za try vizualna bačnyja vyjavy / nadpisy, jakija składajucca ź litar, ličbaŭ, znakaŭ, malunkaŭ, štampaŭ, pamier kožnaha ź jakich nie pieravyšaje pamier kvadrata staranoj 10 mm, abo adna vyjava /nadpis, pamier jakoha nie pieravyšaje kvadrat staranoj 20 mm». 

Toje ž datyčyć i nadryvaŭ: u kasie prymuć kupiuru, jakaja maje «nie bolš za piać nadryvaŭ / nadrezaŭ daŭžynioj nie bolš za 3 mm abo adzin nadryŭ / nadrez daŭžynioj nie bolš za 5 mm, u tym liku zaklejenyja prazrystaj lipkaj stužkaj». Kupiury, «jakija majuć prakoły, adtuliny (nie bolš za try) dyjamietram nie bolš za 1 mm kožnaja» taksama nie vykličuć pytańniaŭ.

Śviačeńnie kupiur — samy sprečny momant pamiž kasiram i klijentam.

Novyja praviły dapuskajuć śviačeńnie banknoty, ale z ahavorkami: «biełaje ci błakitnaje śviačeńnie va ultrafijaletavych pramianiach (častkova abo całkam), pry hetym struktura papiery nie parušanaja, nie rassypajecca, nie kryšycca».

Zaraz klijentam nie varta aścierahacca atrymać u kasie kupiuru, jakuju nie prymuć u inšym banku. Spadziajomsia, što šmat chto budzie razumieć, što kupiury ŭ pracesie abaračeńnia mohuć mieć ślady naturalnaha znosu, mohuć paškodžvacca, i heta nie stanie prablemaj pry pachodzie ŭ abmieńnik.

Banki taksama damovilisia abnaŭlać praviły: buduć nazirać, jak pracujuć źmieny, i prapanoŭvać udakładniać sprečnyja momanty, kali jany ŭźniknuć.

Клас
13
Панылы сорам
3
Ха-ха
5
Ого
0
Сумна
2
Абуральна
4