William Burns Viljam Biorns Viljam Biorns

Dyrektar CRU Uiljam Biorns. Fota: Tom Williams / Pool via AP

Dyrektar CRU adznačyŭ, što epocha paśla chałodnaj vajny dakładna skončyłasia. Ciapier hałoŭnaja zadača zaklučajecca ŭ tym, kab pakinuć budučym pakaleńniam bolš svabodny, adkryty, biaśpiečny i kvitniejučy śviet.

Try vykliki sučasnaha śvietaparadku

Pośpiech u hetym, pa mierkavańni Biornsa, budzie zaležać ad zdolnaści aryjentavacca ŭ śviecie z tryma hałoŭnymi vyklikami.

Pieršy — heta vyklik stratehičnaj kankurencyi ad ambicyjnaha Kitaja, jaki aktyŭna razivajecca, i ad Rasii, jakaja, pa słovach dyrektara CRU, «pastajanna nahadvaje nam, što nie tolki supierdziaržavy, jakija na ŭzdymie, ale i tyja, jakija na stadyi zaniapadu, taksama mohuć destabilizavać [mižnarodnuju abstanoŭku]».

Druhi vyklik źviazany z takimi prablemami, jak klimatyčny kryzis i hłabalnaja pandemija. Ich Biorns nazvaŭ «prablemami biez pašpartoŭ», ich nie moža vyrašyć asobna ni adna kraina śvietu. Hetyja prablemy stanoviacca ŭsio bolš ekstremalnymi i ekzistencyjalnymi.

Treci vyklik — revalucyja ŭ technałohijach, jakaja źmianiaje toje, jak my žyviom, pracujem, zmahajemsia i kankurujem. Jana niasie novyja mahčymaści i ryzyku, jakija my pakul nie možam całkam zrazumieć.

Na dumku dyrektara CRU, hetyja vykliki časam kanfliktujuć pamiž saboju. Pry hetym supracoŭnictva ŭ vyrašeńni supolnych hłabalnych prablem stanovicca adnačasova i važniejšym, i składaniejšym, bo zanadta časta stanovicca achviaraj stratehičnaj kankurencyi.

Asnoŭnaj arenaj dla hetaj kankurencyi, jak adznačaje Biorns, jość technałahičnaja revalucyja. U toj ža čas jana — heta toj fienomien, u jakim niejkaje bazavaje partniorstva maje vyrašalnaje značeńnie dla ŭstanaŭleńnia pravił pavodzin, kab maksimizavać pieravahi novych technałohij i minimizavać ich niebiaśpieku.

Vajna Rasii suprać Ukrainy

Dyrektar CRU padkreśliŭ, što samym niepasrednym i vostrym hieapalityčnym vyklikam mižnarodnamu paradku siońnia jość poŭnamaštabnaje ŭvarvańnie Uładzimira Pucina va Ukrainu.

Biorns adznačyŭ, što jon «bolšuju častku apošnich dvuch dziesiacihodździaŭ pravioŭ, sprabujučy zrazumieć i supraćstajać vybuchovaniebiaśpiečnaj kambinacyi kryŭdy, ambicyj i niaŭpeŭnienaści, jakuju ŭvasablaje Pucin». I hety dośvied daŭ jamu zdarovuju dozu strymanaści ŭ razmovach pra Pucina i Rasiju.

Pa słovach dyrektara CRU, jon zrazumieŭ adnu reč, što

«pamyłkaj było niedaaceńvać zacyklenaść Pucina na kantroli nad Ukrainaj i jaje rašeńniami, biez čaho, na dumku Pucina, Rasija nie moža być vialikaj dziaržavaj, a jon — vialikim rasijskim lidaram. Hetaja trahičnaja i žorstkaja zacyklenaść užo pryniesła Rasii hańbu i ahaliła jaje słabyja miescy, a taksama vyklikała ašałamlalnuju stojkaść i rašučaść ukrainskaha naroda».

Biorns zhadaŭ pra toje, što Pucin časta nastojvaŭ na tym, što Ukraina — «niesapraŭdnaja kraina», što jana raskołataja i słabaja.

«Što ž, jak jon daviedaŭsia, sapraŭdnyja krainy adbivajucca. A ŭkraincy adbivalisia ź niezvyčajnaj mužnaściu i stojkaściu, ja pierakanaŭsia ŭ hetym padčas častych pajezdak u Kijeŭ u časie vajny. Jany nie adstupiać, jak i ŭsie my, chto padtrymlivaje Ukrainu», — zajaviŭ dyrektar CRU.

Biorns kanstatavaŭ, što vajna va Ukrainie — stratehičnaja niaŭdača dla Rasii. Jana vyjaviła jaje vajennuju słabaść, a ekanomika Rasii mocna asłablenaja, i heta nadoŭha.

Dyrektar CRU ličyć, što pamyłki Pucina pradvyznačyli budučyniu Rasii jak małodšaha partniora Kitaja i jahonaj ekanamičnaj kałonii. U toj ža čas NATA strymlivaje revanšysckija ambicyi, pašyryłasia i stała macniejšym.

Dyrektar CRU zhadaŭ pra miaciež Jaŭhiena Pryhožyna. Ën pryznaŭsia, što jaho ŭraziła, jak Pryhožyn napiaredadni svajho pachoda zjedliva raskrytykavaŭ iłžyvaść abhruntavańnia Kramlom uvarvańnia va Ukrainu i haniebnaść dziejańniaŭ rasijskaha vajskovaha kiraŭnictva padčas vajny.

«Uździejańnie hetych słoŭ i hetych dziejańniaŭ — jarki napamin ab razburalnym upłyvie vajny Pucina na jaho ŭłasnaje hramadstva i jaho ŭłasny režym», — adznačyŭ Biorns.

Kitaj

Jak adznačyŭ dyrektar CRU, Kitaj — adzinaja kraina, jakaja adnačasova i maje namier źmianić mižnarodny paradak, i maje ŭsio bolšuju ekanamičnuju, dypłamatyčnuju, vajskovuju i technałahičnuju moc dla hetaha.

Biorns padkreśliŭ, što prablema nie va ŭzrastańni mocy Kitaja, a ŭ tych dziejańniach, jakija hetaje ŭzrastańnie supravadžajuć.

«Prezident Si pačynaje svoj treci termin, skancentravaŭšy ŭ svaich rukach bolšuju ŭładu, čym luby kitajski lidar ad časoŭ Maa. I zamiest taho, kab vykarystoŭvać hetuju siłu dla ŭmacavańnia, ažyŭleńnia i abnaŭleńnia toj mižnarodnaj sistemy, jakaja dapamahła Kitaju ŭ jaho transfarmacyi, jon imkniecca hetuju sistemu pierafarmatavać»,

— adznačyŭ dyrektar CRU.

«U raźviedcy my ŭvažliva vyvučajem toje, što kažuć lidary. Ale my źviartajem asablivuju ŭvahu na toje, što jany robiać», — zaŭvažyŭ Biorns i rastłumačyŭ, što niemahčyma ihnaravać uzmacnieńnie represiŭnaści ŭnutry Kitaja i jaho ahresiŭnaści za miažoj — ad jaho «biezhraničnaha partniorstva» z Pucinym da jaho pahroz miru i stabilnaści ŭ Tajvanskim pralivie».

Novaja technałahičnaja revalucyja

U svaim vystupleńni Biorns źviarnuŭ asobuju ŭvahu na technałahičnuju revalucyju. Na jaho dumku, prahres u vyličalnych technałohijach — ad mikraschiem da štučnaha intelektu — viadzie da praryvaŭ nadzvyčajnaha maštabu i razmachu.

«My znoŭ i znoŭ bačym hetuju liniju trendu «chakiejnaj kluški», jakaja pieraŭzychodzić našy spadziavańni, razumieńnie i zdolnaść kiravać vykarystańniem nadzvyčaj mahutnych technałohij — na karyść ci na zło»,

— adznačyŭ dyrektar CRU.

Na jaho pohlad, najbolš vidavočna technałahičnaja revalucyja prajaŭlaje siabie ŭ bijatechnałohijach i bijavytvorčaści, jakija «mohuć adkryć niezvyčajnyja rašeńni dla klimatu i zdaroŭja i pavysić našu ekanomiku, ale złoŭžyvańnie i niapravilnaje vykarystańnie jakich moža pryvieści da katastrofy».

Biorns padkreśliŭ, što lidarstva ŭ technałohijach i inavacyjach lažyć u asnovie ekanamičnaha roskvitu i vajskovaj mocy krain Zachadu. Heta razumiejuć kitajskija i inšyja kankurenty. Tamu nie dziŭna, što jany ŭkładvajuć značnyja srodki ŭ novyja technałohii, jakija zjaŭlajucca adnym z asnoŭnych aśpiektaŭ stratehičnaj kankurencyi.

Źmieny ŭ raźviedcy

Dyrektar CRU adznačyŭ, što hanarycca pracaj, jakuju praviali CRU i jaho partniory pa raźviedvalnaj supolnaści ZŠA, kab dapamahčy prezidentu Bajdenu, vysokapastaŭlenym palitykam i asabliva ŭkraincam sarvać ahresiju Uładzimira Pucina va Ukrainie.

Biorns adznačyŭ ciesnaje supracoŭnictva z Sakretnaj raźviedvalnaj słužbaj Vialikabrytanii.

Pa jaho słovach, razam jany zmahli zabiaśpiečyć rańniaje i dakładnaje papiaredžańnie ab budučaj vajnie, što jość važnaj funkcyjaj luboj raźviedvalnaj słužby.

Dyrektar CRU zhadaŭ pra svoj vizit u pačatku listapada 2021 hoda ŭ Maskvu. Niahledziačy na toje, što jon danios da Pucina i jahonych daradcaŭ, što ŭ Vašynhtonie jasna razumiejuć ich płany napadu na Ukrainu, jany nie adraklisia svaich namieraŭ, bo byli pierakananyja, što «akno dla mahčymaści daminavać va Ukrainie zakryvajecca».

Pa słovach Biornsa, dobraja raźviedka dapamahła prezidentu ZŠA mabilizavać i padtrymać mocnuju kaalicyju krain dziela dapamohi Ukrainie. Jana dapamahła Ukrainie abaranić siabie ź niezvyčajnaj advahaj i z rašučaściu pačać vyrašalnaje kontrnastupleńnie.

Dyrektar CRU adznačyŭ, što niezadavolenaść vajnoj budzie praciahvać razjadać rasijskaje kiraŭnictva, jakoje padsiłkoŭvajecca dziaržaŭnaj prapahandaj i represiŭnymi praktykami. I hetaja niezadavolenaść adkryvaje ŭnikalnuju mahčymaść dla CRU, jakoje nie daść joj prapaści.

Biorns raspavioŭ pra toje, što niadaŭna CRU raźmiaściła pieršy videarolik u Telegram. U im było raskazana pra toje, jak rasijanie mohuć biaśpiečna źviazacca z CRU ŭ darknecie. Pa słovach dyrektara CRU, za pieršy tydzień rolik nabraŭ 2,5 miljona prahladaŭ.

Kankurencyja z Kitajem

Kali vajna Pucina va Ukrainie — heta adkryty vyklik u stratehičnaj kankurencyi, to Kitaj Si Czińpina, pa słovach dyrektara CRU, — najbujniejšy hieapalityčny i raźviedvalny supiernik i samy važny doŭhaterminovy pryjarytet.

U struktury CRU byŭ stvorany «apieracyjny centr pa Kitai». Pa słovach Biornsa, heta adziny z kala dziasiatka padobnych apieracyjnych centraŭ, jaki całkam aryjentavany na Kitaj.

Pa słovach dyrektara ŭpraŭleńnia, CRU zasiarodziła značna bolš resursaŭ na zbory raźvieddanych, apieracyjach i analizie Kitaja. Za apošnija dva hady biudžet na hetyja mety byŭ pavialičany ŭdvaja.

«My najmajem i navučajem bolš nośbitaŭ kitajskaj movy. I my naroščvajem namahańni pa ŭsim śviecie, kab kankuravać z Kitajem, — ad Łacinskaj Amieryki da Afryki i Inda-Cichaakijanskaha rehijona»,

— adznačyŭ dyrektar CRU.

Biorns raspavioŭ pra toje, što adnačasova ZŠA cicha naładzili kanały kamunikacyi z Kitajem pa linii raźviedak, u tym liku šlacham jaho piersanalnych pajezdak.

«Hetyja kanały dajuć mahčymaść zaścierahčysia ad niepatrebnych nieparazumieńniaŭ i nienaŭmysnych sutyknieńniaŭ, a taksama dapaŭniajuć i padtrymlivajuć kamunikacyju pa kanałach palityčnaha kiraŭnictva krain», — zajaviŭ dyrektar CRU.

Novyja technałohii

Pa słovach dyrektara CRU, jaho viedamstva źmianiaje padychod da novych technałahičnych prablem. Byŭ stvorany druhi apieracyjny centr, aryjentavany na technałohii i transnacyjanalnyja prablemy. Jon značna pašyraje partniorstva CRU z pryvatnym siektaram.

Akramia taho, jak adznačyŭ Biorns, była stvorana novaja pasada hałoŭnaha technałahičnaha dyrektara, i pačałasia realizacyja prahramy CIA Labs, jakaja padtrymlivaje daśledavańni i raspracoŭki ŭ halinie važnych technałohij z akademičnymi i pryvatnymi partniorami.

Dyrektar CRU adznačyŭ, što jaho viedamstva ciapier znachodzicca ŭ centry samaj hłybokaj transfarmacyi špijonskaha ramiastva z časoŭ chałodnaj vajny.

«U epochu razumnych haradoŭ i paŭsiudnaha techničnaha sačeńnia špijanaž — surjozny vyklik. Dla aficera CRU, jaki pracuje za miažoj u varožaj krainie i sustrakajecca z krynicami, što ryzykujuć ułasnaj biaśpiekaj, kab pieradać infarmacyju, tatalnaje videanazirańnie stvaraje ryzyki, —

adznačaje Biorns i dadaje: — Taja ž samaja technałohija, jakaja časam pracuje suprać nas — ci heta zdabyča vialikich masivaŭ danych dla vyjaŭleńnia zakanamiernaściaŭ u našaj dziejnaści ci maštabnyja sietki kamier sačeńnia — taksama moža pracavać na nas i suprać našych kankurentaŭ».

Niahledziačy na nadzvyčajnuju važnaść techničnych płatformaŭ u sučasnym śviecie raźviedki, jak adznačaje dyrektar CRU, zaŭsiody buduć sakrety, jakija treba źbirać čałavieku, i tajnyja apieracyi, jakija moža vykanać tolki čałaviek.

Revalucyja ŭ halinie štučnaha intelektu i mašynnaha navučańnia, a taksama łavina infarmacyi z adkrytych krynic u sučasnym śviecie stvarajuć novyja mahčymaści dla analitykaŭ CRU.

Biorns tłumačyć, što pry naležnym vykarystańni štučny intelekt moža znachodzić zakanamiernaści i tendencyi ŭ vielizarnych abjomach danych, čaho nie moža čałaviečy rozum. Heta dazvalaje supracoŭnikam CRU zasiarodzicca na tym, što ŭ ich atrymlivajecca lepš za ŭsio: pradstaŭleńni abhruntavanych mierkavańniaŭ i razumieńnia taho, što najbolš važna dla palitykaŭ i što najbolš važna dla intaresaŭ krainy.

«Našy praciŭniki vykarystoŭvajuć infarmacyju z adkrytych krynic, i my pavinny rabić heta chutčej i lepš, čym jany»,

— adznačyŭ dyrektar CRU.

Inviestycyi ŭ ludziej

Jašče adnym klučavym pryjarytetam, pa słovach dyrektara CRU, zjaŭlajecca inviestavańnie ŭ ludziej.

«Niahledziačy na toje, što vałodańnie novymi technałohijami šmat u čym budzie vyznačać našu budučyniu, vydatnyja mužčyny i žančyny ŭ centry CRU zaŭsiody buduć ruchać jaho napierad»,

— upeŭnieny Biorns.

Jon adznačyŭ, što CRU całkam abnaviła svaju miedycynskuju kamandu, adpraviła bolš svaich supracoŭnikaŭ ź miedycynskaj adukacyjaj ci dośviedam u hetaj śfiery ŭ miescy, dzie adbyvajucca raźviedvalnyja apieracyi.

U arhanizacyi była ŭzmocniena prahrama, jakaja ŭličvaje zapatrabavańni supracoŭnikaŭ, jakija majuć siamju ci partniora, jaki taksama pracuje ŭ CRU. Taksama byŭ pryznačany pieršy ŭ historyi ŭpraŭleńnia hałoŭny aficer pa dabrabycie.

Biorns raspavioŭ pra toje, što CRU šukaje bolš sposabaŭ dla taho, kab pryciahnuć i ŭtrymać supracoŭnikaŭ, jakija majuć vysokija navyki ŭ śfiery infarmacyjnych technałohij. Dla hetaha palapšajucca pakiety apłaty pracy i zaachvočvajucca bolš hnutkija karjernyja madeli, kab aficery mahli pierajści ŭ pryvatny siektar, a paźniej viarnucca ŭ CRU.

Raźviedvalnaja dypłamatyja

U svajoj pramovie dyrektar CRU adznačyŭ, što asnova raźviedvalnaj dypłamatyi — heta partniory pa tak zvanaj sietcy «Piać vačej» (u jaje ŭvachodziać Aŭstralija, Kanada, Novaja Ziełandyja, Vialikabrytanija i ZŠA — red.), NATA i Inda-Cichaakijanskim rehijonie.

Adnak najbolš ciesnyja i davierlivyja adnosiny ŭ CRU skłalisia ź Vialikabrytanijaj i jaje Sakretnaj raźviedvalnaj słužbaj.

Biorns zhadaŭ pra svoj niepasredny ŭdzieł u supracoŭnictvie z brytanskaj raźviedkaj i dypłamatami ŭ pieramovach z Muamaram Kadafi, kab pierakanać apošniaha «spynić terarystyčnuju dziejnaść i admovicca ad svajoj prymityŭnaj jadziernaj prahramy. Heta była pryhoda, poŭnaja dziŭnych sustreč nočču pasiarod pustyni z Kadafi — samym dziŭnym lidaram z usich, z kim ja pierasiakaŭsia».

Dyrektar CRU pryvioŭ i inšyja prykłady plonnaha supracoŭnictva. Siarod ich — sakretnyja pieramovy pa jadziernaj prahramie Iraka, składanyja i niebiaśpiečnyja situacyi, ź jakimi sutyknulisia ZŠA i ich sajuźniki ŭ Iraku i Afhanistanie.

Supracoŭnictva raźviedak dźviuch krain napiaredadni vajny va Ukrainie Biorns nazvaŭ cudoŭnym i adznačyŭ, što jon i jaho brytanski kaleha byli adzinymi, chto sprahnazavaŭ vajennuju ahresiju Rasii suprać Ukrainy. Jany ryzykavali reputacyjaj z-za svaich zajaŭ, jakija inšym zdavalisia nierealistyčnymi.

Pry kancy svajho vystupleńnia dyrektar CRU Uiljam Biorns adznačyŭ, što jamu pryjemna pracavać razam z brytanskimi kalehami, bo jany mohuć abmieńvacca dośviedam i viedami, kab palapšać svaje raźviedvalnyja słužby i adaptavacca da novych vyklikaŭ i pahroz.

Čytajcie jašče:

WP: Dyrektar CRU tajemna naviedaŭ Kijeŭ i raspavioŭ Zialenskamu ab płanach Rasii

Dyrektar CRU: Uvarvańnie va Ukrainu — pravał, jaki naškodzić pakaleńniam rasijan

Vyviedka ZŠA pieradała Ukrainie płan nastupu Rasii na Kijeŭ

Клас
31
Панылы сорам
1
Ха-ха
1
Ого
3
Сумна
2
Абуральна
7

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?