Advakaty, jakich zatrymlivali. U vierchnim šerahu źleva naprava: Maksim Znak, Nastaśsia Łazarenka, Vital Brahiniec. U nižnim šerahu sprava naleva: Alaksiej Barodka, Julija Jurhilevič, Alaksandr Danilevič

Advakaty, jakich zatrymlivali. U vierchnim šerahu źleva naprava: Maksim Znak, Nastaśsia Łazarenka, Vital Brahiniec. U nižnim šerahu sprava naleva: Alaksiej Barodka, Julija Jurhilevič, Alaksandr Danilevič

Kolkaść advakataŭ u krainie źmianšajecca. Tak, u 2017 hodzie ŭ siami terytaryjalnych kalehijach pracavała 2127 advakataŭ. Na 1 studzienia 2022 hoda ich było ŭžo 1872. Ciapier — kala 1650 advakataŭ. 

Pa źviestkach prajekta «Prava na abaronu», z 2020 hoda represii zaznała 111 advakataŭ, z kryminalnym pieraśledam sutyknułasia 11 ź ich. Za kratami ŭtrymlivajuć Maksima Znaka, Alaksandra Danileviča, Vitala Brahinca, Nastaśsiu Łazarenka, Michaiła Makarava, Alaksieja BarodkuJuliju Jurhilevič.

57 advakataŭ pazbavili prava na prafiesiju atestacyjnyja kamisii. U vaśmi skasavali licenzii za nibyta dziejańni, niesumiaščalnyja sa zvańniem advakata.

Ekśpierty «Prava na abaronu» ličać, što abiedźvie hetyja pracedury — niepravamiernyja. Jany niesumiaščalnyja z pryncypami niezaležnaści advakataŭ i advakatury, zhodna ź jakimi dziaržava nie moža davać acenku zachavańnia advakatam etyčnych standartaŭ i jaho kvalifikacyi.

Jašče 35 advakataŭ byli vyklučanyja z advakackaj kalehii.

Rašeńni pa ich prymali dyscyplinarnyja kamisii terytaryjalnych kalehij advakataŭ.

«Prava na abaronu» adznačaje, što dyscyplinarnyja orhany nie niezaležnyja. Vynosiačy svaje pastanovy, jany parušali harantyi spraviadlivaha raźbiralnictva, złoŭžyvali praviłami prafiesijnaj etyki, a nakładzienyja spahnańni nie byli praparcyjanalnymi.

Biełaruskaja asacyjacyja advakataŭ pravoŭ čałavieka ŭ kamientary «Našaj Nivie» adznačyła, što z-za represiŭnaj dziejnaści dziaržavy da 300 advakataŭ syšli z prafiesii, nie žadajučy praciahvać praktyku ŭ isnujučych umovach, jakija paharšajucca.

Za apošnija miesiacy pavialičyłasia kolkaść zatrymańniaŭ advakataŭ za nibyta «raspaŭsiud ekstremisckich materyjałaŭ», «łajanku ŭ hramadskich miescach» abo «niepadparadkavańnie słužbovym asobam» z dalejšym vyklučeńniem ich z advakackich kalehij.

«My ličym heta metanakiravanaj palitykaj dziaržavy, kab pazbavić ludziej, što sutyknulisia z palityčnym pieraśledam, kvalifikavanaj jurydyčnaj dapamohi», — zajaŭlaje Asacyjacyja advakataŭ.

Režym abrynuŭsia z represijami na advakataŭ, bo ŭbačyŭ u ich niebiaśpieku. Ad advakataŭ rodnyja daviedvalisia pra stan źniavolenych. Jany mieli dostup da materyjałaŭ kryminalnych spraŭ, davali im pravavuju acenku i da niadaŭniaha času mahli vykazvacca pra hramadska-palityčnyja padziei, što razdražniała režym. Tamu ŭ 2020-2021 hodzie publičnyja vykazvańni byli adnoj z najbolš raspaŭsiudžanych padstaŭ dla pazbaŭleńnia licenzij.

«Advakaty, pa sutnaści, žyvyja śviedki ŭčynieńnia kankretnymi asobami kankretnych złačynstvaŭ, bo z materyjałaŭ vidać, chto zavodziŭ tuju ci inšuju spravu, chto vioŭ jaje apieratyŭnaje supravadžeńnie, chto sankcyjanavaŭ mieru strymańnia, chto vynosiŭ zaviedama złačynny prysud», — adznačajuć u asacyjacyi.

U joj ličać, što ataka na pradstaŭnikoŭ advakackaj prafiesii skiravanaja na toje, kab źniščyć reštki niezaležnaha instytuta advakatury. Jaje kiraŭnictva ŭžo ničym nie adroźnivajecca ad dziaržaŭnych słužboŭcaŭ.

«Asobnyja advakaty sprabujuć vieści siabie niezaležna. Roźnica ŭ tym, što jašče ŭ 2020 heta było masavaj zjavaj, a ciapier prajavy niezaležnaści — asabisty podźvih, jaki amal zaŭsiody zakančvajecca pazbaŭleńniem prava na prafiesiju», — padkreślivajuć u asacyjacyi.

Advakaty, jakija zaznali pieraśled, ale zastalisia ŭ Biełarusi, pracujuć juryskonsultami ci šukajuć siabie ŭ inšych śfierach.

Niekalki dziasiatkaŭ advakataŭ zjechała ź Biełarusi. Niekatoryja znajšli siabie ŭ jurydyčnaj prafiesii za miažoj. Inšyja stali ekśpiertami dla niedziaržaŭnych arhanizacyj. Šmat advakataŭ pracuje pa spravach klijentaŭ, padajučy skarhi ŭ mižnarodnyja instancyi. Niekatorym daviałosia kardynalna pamianiać śfieru svajoj dziejnaści.

«Toje, što ciapier robicca ŭ aficyjnaj advakatury, — heta pravavaja katastrofa, — padkreślivajuć u asacyjacyi. — Ale my ŭpeŭnienyja, što sumlennaja advakatura vyžyvie, i my, jak Asacyjacyja advakataŭ pravoŭ čałavieka, budziem spryjać abaronie niezaležnaści hetaha instytuta».

Biełaruskuju asacyjacyju advakataŭ pravoŭ čałavieka zasnavali advakaty, jakich pazbavili prava na prafiesiju ŭ Biełarusi i jakija vymušana pakinuli krainu. Jaje dziejnaść skiravanaja na toje, kab zachavać advakataŭ u jurydyčnaj prafiesii, a taksama dapamahčy kaleham, jakija akazalisia ŭ ciažkim stanoviščy z-za pieraśledu dziaržavy.

Hladzicie taksama:

«Dahetul u balnicy, stan siaredniaj ciažkaści». Što viadoma na hety momant pra stan Viktara Babaryki

Jak nie dać siabie złamać? Ivulin — pra hatovych i nie hatovych da zony, vinu pierad inšymi viaźniami i karmu łukašystaŭ

Režym maŭčańnia: ad Siarhieja Cichanoŭskaha try tydni niama nijakich navin

Siastra Maksima Znaka syšła z advakatury i robić čaroŭnuju kieramiku

Клас
5
Панылы сорам
5
Ха-ха
1
Ого
1
Сумна
8
Абуральна
15

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?