Hatujučy na hryli, nie zabyvajciesia na praviły biaśpieki: staŭcie hryl u miescach, dzie jaho nie pierakulać mocnyja paryvy vietru, i naohuł, praviercie, što hryl ustojlivy i nie źbiarecca padać. Pierakanajciesia, što pobač z manhałam niama suchich kustoŭ, dreŭ i inšych abjektaŭ z suchoha dreva. Nu i, naturalna, nie pakidajcie hryl biez nahladu, nie padpuskajcie da jaho dziaciej i chatnich žyvioł.

 

Kaŭbaski z vodaram razmarynu

Grilled sausages

Fota: paesana.com

Vam spatrebicca:

 • 6 śviežych śvinych kaŭbasak (abo sasisak),
 • 6 halinak śviežaha razmarynu (jak maha bolš doŭhich i mocnych),
 • śviežazmołaty čorny pierac,
 • drobka soli,
 • 1 zubčyk časnaku, zdrobnieny.

Jak hatavać:

 1. Sa ściablin razmarynu źnimicie liście (nam patrebnyja tolki ściabliny). Vaźmicie pa adnoj kaŭbascy i akuratna pratknicie jaje ŭzdoŭž ściablinaj razmarynu.
 2. Pratknutyja kaŭbaski składzicie ŭ misku, dadajcie trochi soli, piercu i zdrobnienaha časnaku, nakryjcie misku i pakińcie marynavacca na paŭhadziny pry pakajovaj tempieratury (ale nie haračaj!).
 3. Kali hryl dobra razahrejecca, pakładzicie kaŭbaski na rašotku i hatujcie, čas ad času varočajučy, pakul jany nie padrumianiacca.
 4. Padavajcie z ulubionym harniram — bulbaj abo piure, smažanaj ci śviežaj harodninaj.

 

Smažanyja kurynyja kryłcy ź limonam i zielaninaj

Fota: Christine Pittman / thecookful.com

Fota: Christine Pittman / thecookful.com

Vam spatrebicca:

 • 12 kurynych kryłcaŭ,
 • 2 zubčyki časnaku, zdrobnienyja,
 • naciortaja cedra i vycisnuty sok 1 limona,
 • sušany čabor,
 • sušanaje arehana,
 • 1 st. ł. łyžka vadkaha miodu,
 • 4 st. ł. łyžki aliŭkavaha aleju,
 • pa vialikaj drobcy piercu i soli.

Jak hatavać:

 1. Źmiašajcie ŭsie inhredyjenty, akramia kryłcaŭ, u miscy. Potym dadajcie kurycu i vielmi dobra pieramiašajcie, kab raŭnamierna pakryć sumieśsiu.
 2. Kali hryl dobra prahrejecca, pakładzicie kryły na rašotku i hatujcie 15-20 chvilin. Pasypcie sumieśsiu ź miski.
 3. Padavajcie ź zialonaj sałataj.

 

Zapiečanyja banany z šakaładam i śviežymi viarškami

Grilled bananas

Fota: eatsmarter.com

Vam spatrebicca:

 • 4 śpiełyja banany,
 • 8-12 kavałačkaŭ šakaładu,
 • niekalki łyžak syru maskarpone abo hrečaskaha johurtu,
 • drobka karycy,
 • 1 č. ł. cukrovaj pudry.

Jak hatavać:

 1. Razrežcie kožny banan uzdoŭž, kab ahalić miakać, zatym ustaŭcie niekalki kavałačkaŭ šakaładu. Ščylna zaharnicie kožny banan u dvajny list folhi, zatym pakładzicie na razahrety hryl i hatujcie 10-15 chvilin. Možna aściarožna naciskać — vy pavinny adčuvać, što ŭnutry banan užo miakki.
 2. Pakul banany zapiakajucca, źmiašajcie maskarpone abo johurt z karycaj i cukrovaj pudraj.
 3. Ačyścicie banany ad folhi, vykładzicie na talerku razrezam uvierch i pakładzicie łyžku pryhatavanaha kremu. Usio, što vam zastałosia zrabić — atrymać asałodu ad spałučeńnia smažanaha banana, raspłaŭlenaha šakaładu i śviežych viarškoŭ.

Čytajcie jašče:

«Šampury pastupova sychodziać u minułaje». Jak pravilna vybrać miasa na šašłyk? 

Recept dla piknika na vychadnyja. Kuryny šašłyk pa-chutkamu

Клас
10
Панылы сорам
1
Ха-ха
0
Ого
0
Сумна
0
Абуральна
4