Fota ilustracyjnaje

Fota ilustracyjnaje

Ahulnyja ličby

Zhodna z ahladam, u 2022 hodzie 74 advakaty (ciapier u Biełarusi ŭvohule pracujuć kala 1650 advakataŭ, a na pačatak 2020 hoda było 2200) byli pryciahnutyja da dyscyplinarnaj adkaznaści, što na 26 bolš, čym u 2021 hodzie, i na 53 advakaty bolš, čym u 2020 hodzie.

Usiaho za hod było vyklučana z kalehij 27 advakataŭ, u asnoŭnym u Minsku i Minskaj vobłaści.

Jak karali advakataŭ kalehi

Ahlad nie daje detalovaha apisańnia kožnaj situacyi, tamu niama mahčymaści acanić abhruntavanaść ci nieabhruntavanaść pryciahnieńnia da dyscyplinarnaj adkaznaści taho ci inšaha advakata, adnak peŭnyja vysnovy adnosna dyscyplinarnaj praktyki zrabić možna.

Naprykład, z ahladu vidać, što bolšaść dyscyplinarnych spahnańniaŭ była nakładziena za «praviny», jakija majuć chutčej techničny charaktar i nijak nie ŭpłyvajuć na jakaść jurydyčnaj dapamohi:

naprykład, adsutnaść u ordery daty akazańnia jurydyčnaj dapamohi abo najaŭnaść u ordery nieahavoranych vypraŭleńniaŭ. Siarod padstaŭ dla pryciahnieńnia da adkaznaści było navat toje, što advakat prosta nie pierakreśliŭ niavykarystany order.

Pryciahvali advakataŭ i za adsutnaść podpisu ŭ damovie z klijentam (ab pretenzijach klijenta da akazanaj jurydyčnaj dapamohi ničoha nie havorycca), i za adsutnaść podpisu advakata ŭ žurnale ŭliku orderaŭ, jaki prosta paćviardžaje, što advakat atrymaŭ ordernuju knižku.

Choć, viadoma, heta nie admianiaje taho, što niekatoryja situacyi ŭ ahladzie sapraŭdy pa apisańni padobnyja da parušeńniaŭ praviłaŭ prafiesijnaj etyki advakata.

Orhany advakackaha samakiravańnia jak udzielniki pracesu cisku na advakataŭ

Adnačasova ŭ ahladzie pryvodziacca vypadki, kali abhruntavanaść pryciahnieńnia da dyscyplinarnaj adkaznaści vyklikaje surjoznyja sumnievy.

Naprykład, była vyklučanaja z kalehii advakatka, jakaja, užo majučy niekalki spahnańniaŭ, nibyta dapuściła ŭ sudovych sprečkach vykazvańni, što «nasili niekvalifikavany, nietaktoŭny i niekarektny charaktar».

Spahnańnie ŭ vyhladzie vymovy było nakładziena na advakata, jaki padaŭ zajavu ab advodzie sudździ, «dovady jakoha nasili charaktar zdahadak i namiokaŭ».

Pryciahvali advakataŭ da adkaznaści i za toje, što jany rabili niejkuju častku pracy za hanarar u mienšym pamiery, čym heta paznačana ŭ damovie, abo «biespadstaŭna vyzvalali klijentaŭ ad vypłaty hanararu».

Miarkujecca, što hetyja pasyły, jakija ŭkładajucca ŭ dyscyplinarnuju praktyku terytaryjalnych kalehij advakataŭ, nakiravanyja na stvareńnie astudžalnaha efiektu dla advakataŭ, što akazvajuć jurydyčnuju dapamohu pa palityčnych spravach.

Vidavočna niespraviadlivym i parušajučym svabodu vykazvańnia mierkavańniaŭ źjaŭlajecca pryciahnieńnie vaśmiarych advakataŭ da spahnańniaŭ u vyhladzie vymoŭ za padpisańnie «zvarotu biełaruskich advakataŭ i jurystaŭ nakont vajny va Ukrainie». Advakaty vykazali svaju pazicyju adnosna važnaj hramadska-palityčnaj padziei, adnak kiraŭnictva Minskaj haradskoj i Manskaj abłasnoj kalehij paličyła, što takim čynam advakaty «raspaŭsiudzili ŭ internecie niedakładnuju infarmacyju».

Pa niekatorych spravach u pryncypie niezrazumieła, čym kiravalisia kalehii, pryciahvajučy advakataŭ da dyscyplinarnaj adkaznaści.

U cełym heta adlustroŭvaje ahulny ŭzrovień zakonnaści — kali jość patreba ŭ pryniaćci niejkich rašeńniaŭ, zakonnaje abhruntavańnie ŭžo nie tak zapatrabavana.

Advakaty jak chulihany i ludzi, jakija admaŭlajuć pravy milicyi

Cikavaja praktyka pryciahnieńnia advakataŭ u dyscyplinarnaj adkaznaści za ŭčynieńnie nibyta administracyjnych pravaparušeńniaŭ. Kali pamier nakładzienych spahnańniaŭ za parušeńnie PDR adroźnivajecca ŭ dyjapazonie ad vyklučeńnia z kalehii za kiravańnie ŭ stanie ałkaholnaha apjanieńnia da zaŭvahi za pakidańnie miesca DTZ, to

z «drobnym chulihanstvam», «niepadparadkavańniem zakonnamu patrabavańniu słužbovaj asoby» i «raspaŭsiudžvańniem ekstremisckich materyjałaŭ» situacyja kudy bolš adnaznačnaja: usie advakaty, jakija nibyta ździejśnili hetyja pravaparušeńni, byli vyklučanyja.

Usiaho za ŭčynieńnie administracyjnych pravaparušeńniaŭ było pryciahnuta da dyscyplinarnaj adkaznaści 19 advakataŭ, pryčym 11 ź ich — nibyta za ŭčynieńnie pravaparušeńnia, praduhledžanaha art. 24.3 KaAP — «niepadparadkavańnie zakonnamu rasparadžeńniu abo patrabavańniu słužbovaj asoby pry vykanańni joj słužbovych paŭnamoctvaŭ».

Heta značyć, miarkujučy pa ahladzie, kiraŭnictva kalehij ličyć za lepšaje mieć u składzie kalehij advakataŭ, jakija biez usialakich piarečańniaŭ padparadkoŭvajucca ŭsim patrabavańniam słužbovych asob.

Pry hetym abhruntavanaść pryciahnieńnia advakataŭ da administracyjnaj adkaznaści časta vyklikaje sumnievy.

Naprykład, davoli ciažka ŭjavić, jak u adnoj kansultacyi ŭ nievialikim horadzie adrazu try advakaty pačynajuć «nie padparadkoŭvacca zakonnym patrabavańniam» pradstaŭnikoŭ ułady.

Pry hetym ničoha nieviadoma pra fakty pryciahnieńnia advakataŭ da adkaznaści pa artykule 24.3 KaAP da 2020 hoda.

Taksama bačna, što kalehii advakataŭ nie abaraniajuć svaich čalcoŭ, a naadvarot, pa farmalnych padstavach pazbaŭlajuć ich prava na prafiesiju. 

Čytajcie taksama:

Pazbavili licenzij jašče pieciarych advakataŭ

Advakaty, pazbaŭlenyja prava na prafiesiju, abjadnalisia ŭ asacyjacyju

Zatrymali advakataŭ Biełavusa, Babaryki, Cichanoŭskaha, Aŭtuchoviča i inšych palitviaźniaŭ

Клас
0
Панылы сорам
0
Ха-ха
0
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
5