Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Kali Alaksandr stvaraŭ art-abjekty, jon kiravaŭsia tym, što nie moža vystaŭlacca ŭ Biełarusi. 

«Padumaŭ, što fajna było b rabić takija art-abjekty, jakija buduć isnavać pamiž mnoj i čałaviekam, jaki ŭ heta hulaje. Kamunikacyja sam-nasam z hulcom. 

Isnuje šmat kancepcyj z prystaŭkaj nie. Naprykład, «Nie miescy». U prastory haradoŭ jość miescy, jakija dziejničajuć pa praviłach, ale nie pa łakalnych asablivaściach. Umoŭna, dla taho, kab nie zabłudzić u aeraportach, jany pavinny ŭsie mieć adnolkavuju łohiku.

U hulniaŭ pavinny być praviły, a ja ich padviešvaju jak prablemu, što my nie možam u heta hulać. Hulnia pierastaje być prosta hulnioj, tamu što kantekst ciśnie macniej», — raskazvaje jon. 

Hetyja hulni mastak pradaje pa canie ad 40 da 100 jeŭra.

Fihura-razmaloŭka «Vaza»

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

«Meta hulni — skarystacca pravam vybaru: afarboŭvać vazu ci nie. Adsyłka da vaz i balustrad na płoščy Pieramohi. Zrabiŭ ja jaje ŭ 2021-m.

U nabory jość tolki adzin koler — žoŭty, maleńki pendźlik i instrukcyja. Instrukcyja bolš važnaja, čym sama hulnia. Tam apisana historyja pierafarboŭvańnia vaz u žoŭty koler. U instrukcyi taksama jość adkaz haradskich uład na pietycyju biełarusaŭ, u jakoj jany paćviardžajuć, što pamylilisia, što nie treba było pierafarboŭvać vazy ŭ žoŭty koler», — raskazvaje Alaksandr Adamaŭ.

Kubiki «Piersanalny manumient»

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Hetu hulniu Alaksandr zrabiŭ u kałabaracyi z mastakom Michaiłam Hulinym. 

«Historyja z kubikami — heta jaho akcyja ŭ 2012 hodzie. Michaś pa horadzie nasiŭ kubiki i rabiŭ ź ich alternatyŭnyja pomniki, manumienty na płoščach. Udałosia zrabić šmat fatahrafij u roznych miescach. Na płoščy Lenina Hulina zatrymali. Hetuju historyju ja taksama vynies u instrukcyju.

Ja na hetuju pracu praź dziesiać hadoŭ pahladzieŭ, chutčej, jak na razvažańni ab haradskoj prastory i pryvatnaj. Kali ŭ Michasia była ideja jašče raz padvieści rysu, što horad nam nie naležyć, to ja chacieŭ dakrucić razvahi ab asabistaj prastory da vobłaści tvajho pakoja doma. Hetuju hulniu kožny moža ŭstalavać u siabie doma, možna ŭspomnić ab tym, ci naležyć tabie kvatera, u jakuju lohka mohuć uvarvacca siłaviki. Asabistaja prastora takoj nie źjaŭlajecca, jak i haradskaja.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Meta hulni — sabrać svoj piersanalny pomnik. Pa sutnaści, heta kanstruktar, jaki maje tolki čatyry elemienty. Heta vielmi mała dla kanstruktara, praviły hulni ŭžo parušajucca. Ale takaja prostaja forma nie admaŭlaje taho fakta, što kapiec jakaja važnaja skulptura staić u ciabie na palicy», — tłumačyć Alaksandr Adamaŭ.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Mazaika Fatern-pattern

Heta praca — mazaika-antystres. Jana raskazvaje pra maskiroŭku, utojvańnie važnych padziej.

«Ź bietonu zroblena minijaciurnaja plitka. Možna vykładvać roznymi ŭzorami darožnuju plitku.

Pieršapačatkova była dumka pra toje, kab hetym raskazać pra samaspaleńnie na płoščy Lenina. Ad čałavieka na plitcy zastajecca plama, jaje potym pieravaročvajuć, kab schavać hetuju historyju.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Kali ŭspomnić, to navat u mietro paśla teraktu na marmurovaj padłozie taksama byli drapiny, vyboiny. Ich zalapili marmurovaj samaklejkaj. Schavali takim čynam», — raskazvaje mastak. 

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Łabirynt «Płan evakuacyi»

«Łabirynt» — hałoŭnaja praca ŭ hetaj sieryi.

«Jana, na žal, nie hublaje svajoj aktualnaści. Heta pra toje, jak ludzi vybirajucca ź Biełarusi.

Pieršy varyjant łabirynta byŭ vialiki, z dreva. Zrabiŭ jaho ŭ 2021 hodzie ŭ rezidencyi dla mastakoŭ u Charkavie. U 2022-m vyrašyŭ pieraŭtvaryć jaho ŭ maleńki farmat, bo biełarusy raźjechalisia pa ŭsim śviecie, treba, kab zručna było vazić z saboj. A ciapier pieraŭtvaryŭ u prazrysty łabirynt, jaki składajecca z troch płastoŭ. Treba zaŭvažyć, dzie jość pierachody pamiž płastami. Hulnia ŭskładniłasia maksimalna. I sam praces vyjezdu biełarusaŭ z krainy staŭ nievierahodna składanym. U mianie atrymałasia prajści hety novy łabirynt», — raskazvaje Alaksandr.

«Pišu pryhoža!»

Hety sšytak Alaksandr zrabiŭ z nahody psieŭdarefierendumu pa papraŭkach u Kanstytucyju, jaki byŭ u lutym 2022-ha. 

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

«Uvieś tekst Kanstytucyi napisany na kasoj liniejcy, jaho treba abvodzić, jak propiś, — tłumačyć mastak. — Taksama jana padobnaja da antystresu. Ale jość i efiekt navučańnia.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

U dziacinstvie kazali, što kali nie možaš rašyć jakuju-niebudź zadaču, to jaje treba napisać na listku. I tady adkaz znojdziecca. U hetym płanie śmiešna vyhladaje pierapisvańnie ŭsioj Kanstytucyi ad ruki. Jašče ideja tut u tym, što pierapisać jaje vielmi lohka.

Kali ja apublikavaŭ hetuju Kanstytucyju, čamuści było šmat pytańniaŭ ad ludziej, navošta ja vykarystoŭvaju dziaržaŭnuju simvoliku».

Sšytak «Śfiery ŭpłyvu»

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

12 arkušaŭ padzielena na čatyry hulni.

«Kryžyki-nuliki» pieratvarylisia ŭ raźviazvańnie kanfliktu vakoł sprečnych terytoryj: vybiraješ koler i ŭstaloŭvaješ kantrolny ŭpłyŭ nad toj ci inšaj krainaj, — tłumačyć mastak. — 

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

«Marski boj» amal kłasičny, ale placoŭkaj dla boju stanovicca ŭsia terytoryja, pakrytaja vadoj. «Kropki» ŭjaŭlajuć saboj hulniu ŭ zachop kantynientaŭ. A «tankisty» pieratvarylisia ŭ bajavy adstreł varožych bieśpiłotnikaŭ. Kožnaja hulnia maje karotkaje tłumačeńnie, trochi ŭskładniena, ale miechanika pakinuta na zrazumiełym, dobra viadomym uzroŭni. 

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Heta hulnia pra vajnu, pra zachvat terytoryj. Pry hetym formy hulni nijakaj, jana vyhladaje jak sšytak, a heta sumna. Niemahčyma ŭ heta hulać, heta hulnia dla ałharytmaŭ, a nie dla ludziej», — raskazvaje Alaksandr. 

Collecting

«Jość hulnia «Kvač», dzie 16 kvadracikaŭ i tolki 15 ich možna ruchać. Treba sabrać ličby pa paradku abo całkam karcinku.

Padabajecca jana mnie, tamu što jana adkryła cełuju sieryju, ale nie padabajecca, tamu što ja jašče nie adčuvaŭ nieabchodnaści pahłybleńnia ŭ biełaruski kantekst. Tut jon adsutničaje, ale jość antystres, pozirk na siabie», — kaža mastak. 

Tangramarble

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Hetu hulniu Alaksandr zrabiŭ razam ź Siarhiejem Šabochinym. 

«Jon pracuje z sacyjalnym marmuram. Pa sutnaści, z samaklejnaj plonkaj, jakoj zaklejvajuć paškodžańni ŭ pierachodach mietro ŭ Minsku. Admyć marmur ad hrafici ciažka, tamu vykarystoŭvajecca sacyjalny marmur. Prablema nie vyrašajecca, a zamiaščajecca. Adbyvajecca ŭtojvańnie.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Kali ja stvaraŭ hetuju hulniu, to pryjšła ideja zrabić jaje ŭ vyhladzie tanhrama. Tanhram — heta hałavałomka ź siami płoskich fihur, jakija składajuć peŭnym čynam dla atrymańnia inšaj, bolš składanaj, fihury.

Pierakładańnie, składańnie hetych elemientaŭ i lehła ŭ asnovu hulni. Zakryvajem nadpisy, instrukcyju dla hulni, a kali mietafaryčna, to zakryvajem prablemu», — raskazvaje mastak.

The «Dead End» puzzle

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

«Heta hałavałomki ź mietału, — kaža Alaksandr. — Ja prosta dadaŭ siudy kalučy drot. Hetyja cacki zrabiŭ padčas naśpiavańnia mihracyjnaha kryzisu na miažy Biełarusi i Polščy. Hulnia z čałaviečymi žyćciami sparadziła takuju pracu. Jana ab tym, što ŭvieś čas šukaješ vyjścia, raźviazki, ale jość pieraškody ŭ vyhladzie hetych kalučak. U cełym tut mała čaho jość ad cacki, hulnia vyklikaje abureńnie, niežadańnie hulać u jaje. Heta bolš vystavačny ŭzor».

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Rotakey

«Rotakiej» biare svoj pačatak u pryncypach hulni 70-ch hadoŭ minułaha stahodździa pad nazvaj rotadraw, jakaja ŭjaŭlała saboj nabor kruhoŭ z adtulinami, pastupova malujučy jakija, atrymlivajecca hrafičnaja vyjava.

Adzin kruh — heta adna vyjava. Try dyski dyjamietram 20 santymietraŭ zrobleny z arhškła. U kožnym ź ich jość śpiecyjalnyja simvały — vialikija i małyja łacinskija litary, ličby i śpiecznaki.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Instrukcyi ŭ čatyroch urokach, jakija navučajuć šyfroŭcy i dešyfroŭcy.

«Najhraŭšysia, čałaviek atrymlivaje nieabchodnyja navyki lohkaj šyfroŭki niekatorych paviedamleńniaŭ i, što taksama važna, parolaŭ, jakija składana zapomnić. Bo jak pryjemna mieć na ścianie śvietłuju abstrakcyju ŭ ramačcy i razumieć, što parol zaŭsiody navidavoku i pry hetym taki daloki dla čužoha razumieńnia», — raskazvaje Alaksandr. 

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Nabor «DŽNK»

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Hulnia adsyłaje da «Dažynak». 

«Z hetaha naboru možna skłaści niejki svoj piersanalny pomnik. Mnie zdajecca, što heta vielmi kłasnaja hulnia, bo jana raskazvaje pra naš kantekst.

U Minsku ŭ mianie kupili hety nabor — na mierapryjemstva zamiest manapolii», — kaža Alaksandr.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Razmaloŭka «Ad śvitańnia da źmiarkańnia 12 razoŭ»

«Niejak zatrymali baćku dziciaci, jakoje namalavała sonca i nieba. Malunak visieŭ u ich na bałkonie, zakryvaŭ rasadu ad soniečnych pramianioŭ. Milicyja padumała, što heta bieły listok, jaki paviesili na akno.

Ja ŭspomniŭ, što jość taki dziciačy sposab malavańnia, kali treba prykłaści da akna jakuju-niebudź vyjavu, a na jaje potym bieły list. Jana praśviečvajecca, i možna abvodzić malunak.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Mnie zdałosia, što hety absurd možna tak pakazać. Praviły hulni davoli strašnyja. Dla taho, kab u jaje hulać, treba stajać z prykładzienym listkom da akna.

U razmaloŭcy 12 listoŭ, stolki ž koleraŭ. U kancy pavinien atrymacca malunak taho dziciaci», — tłumačyć Alaksandr.

Fota: aaadamov.com

Fota: aaadamov.com

Fota: «Viasna»

Fota: «Viasna»

Skakałka «Treba treniravacca»

«Heta mylicy, jakija źviazany śpiecyjalnaj nitkaj, — kaža mastak. — Z-za hetaha jany pieratvarajucca ŭ skakałku. Kab ź imi chadzić, treba pieraskokvać nitku ŭvieś čas. Heta jak svojeasablivy antystres. Kantekst u tym, što, kab być u biaśpiecy, tabie treba ŭvieś čas treniravacca, prachodzić vyprabavańni.

Mylicy rehulujucca pa vyšyni, kab atrymalisia ŭzroŭni składanaści».

Hety art-abjekt nie pradajecca.

Čytajcie taksama: 

Historyja virusnaha zdymka. Pahutaryli z mastakom, jaki prykavaŭ siabie da baniera na 3 Lipienia

Vyjšła nastolnaja hulnia «Tutejšyja» sa znakamitymi biełarusami

Biełaruskaja rada kultury pačała kampaniju pa advakacyi biełaruskaha mastactva za miažoj. Pieršy — Šahał

Клас
35
Панылы сорам
4
Ха-ха
1
Ого
7
Сумна
1
Абуральна
0