Śmierć Uładzimira Makieja — dla Alaksandra Łukašenki strata ŭ mnohim asabistaja. Makiej dla Łukašenki chacia i nie byŭ siabram u zvykłym dla bolšaści ludziej sensie hetaha słova, bo takija ludzi na siabroŭstva naŭrad ci zdolnyja, ale byŭ vielmi blizki da taho.

Makiej — heta mahikanin ź pieršaj linii nabližanych, jakich možna pieraličyć na palcach adnoj ruki.

Jamu niastrašna było daviarać kantakty z zachodnikami, Makiej nie zdradzić. Nie pieramiatniecca. 

Inšyja kiraŭniki MZS pakidajuć miemuary i knihi, a Makiej pakinuŭ śpisanyja cytatami Łukašenki sšytki. 

Jon vyras jak rabotnik pobač z Łukašenkam, a tamu ćviorda stajaŭ na nahach, moh dazvolić sabie ni z kim, aproč Łukašenki, nie raicca nakont svaich idej i płanaŭ.

Makiej byŭ samym «śviadomym» ź pieršaha koła Łukašenki. Časam heta davała niejkija miłyja dla kultury Biełarusi vyniki, ale hłabalna na sistemu nie ŭpłyvała. 

Praz toje, što jon moža havaryć naŭprost z Łukašenkam, a tamu — vydatny pieradatčyk, Makiej byŭ kaštoŭny i jak ministr zamiežnych spraŭ dla zachodnikaŭ. Jak minimum praź jaho možna było pieradać adrazu ŭ hałoŭnyja vušy. 

Nichto ź jahonych namieśnikaŭ ci raniejšych ministraŭ (paśla Łatypava) i blizka nie maje taho ŭzroŭniu adnosinaŭ z Łukašenkam.

Tamu, u hetym sensie, u sensie blizkaści da cieła, zamieny Makieju niama. Kačanavu ci Šejmana nie pastaviš, bo jany i moŭ nie viedajuć, i dośviedu razmoŭ z «biełymi ludźmi» nie majuć, i patrebnyja na inšych kirunkach. 

Kandydat №1. Maksim Ryžankoŭ, pieršy namieśnik kiraŭnika Administracyi

Maksim Ryžankoŭ

Maksim Ryžankoŭ

Čałaviek, jaki pa słužbovych abaviazkach kuryruje źniešniuju palityku Biełarusi i instrumient jaje vykanańnia (farmuluje źniešniuju palityku Łukašenka, vykonvaje — MZS, a praviaraje vykanańnie — Administracyja).

«Ryžankoŭ užo daŭno i paśladoŭna davodzić Łukašenku, demanstruje, pa-svojmu kryčyć, što jon moža [kiravać MZS] lepš i što Makiej vielmi advolna traktuje zadačy Łukašenki i nie spraŭlajecca ź ich vykanańniem», — kaža «Našaj Nivie» abaznany surazmoŭca. 

«Ryžankoŭ — najbolšy krytyk Makieja ŭ sistemie. Nivodnaj kalehii MZS apošnim časam nie było, kab jon u svaim vystupie nie prachodziŭsia pa, jak jamu zdavałasia, nieefiektyŭnym styli Makieja. Jany byli adkrytyja vorahi, ale pavalić Makieja Ryžankoŭ nie moh.

Ciapier Makieja niama, i vielmi imavierna, što Ryžankovu daduć prajavić siabie. Taksama tut jość niuans, što Ryžankoŭ — heta taksama čałaviek, ź jakim u Łukašenki asabistaje. Łukašenka byŭ blizki z baćkam Maksima Ryžankova, jaki byŭ pamočnikam Łukašenki pa sporcie. Ryžankoŭ i sam hatovy, i Łukašenka jamu hatovy byŭ by davierycca ŭ hetym pytańni», — dadaje inšy abaznany surazmoŭca. 

Ryžankoŭ — daŭni dypłamatyčny kadr, jaki pry hetym razumieje, jak aceńvać efiektyŭnaść raboty. U svoj čas jon kiravaŭ Upraŭleńniem zamiežnaj palityki Administracyi Łukašenki. Ciapier — kuryruje rabotu MZS. 

Z Ryžankovym jość niuans, što jon pad zachodnimi sankcyjami paśla padziej 2020-ha. Ale i Makiej taksama na momant svajho pryznačeńnia ministram byŭ pad zachodnimi sankcyjami za padziei 2010-ha. Ich paśla pryznačeńnia źniali.

U lubym razie, usie viedajuć «kiejs Piatkievič», jakaja, budučy pad sankcyjami, jeździła ŭ Štaty da svajho muža Valancina Rybakova, pradstaŭnika Biełarusi ŭ AAN, jak člen dypłamatyčnaj delehacyi, na jakoha nie raspaŭsiudžvajecca dziejańnie sankcyj. 

Kandydatura №2. Siarhiej Alejnik, pieršy namieśnik ministra zamiežnych spraŭ

Siarhiej Alejnik źleva

Siarhiej Alejnik źleva

«Karjerny, daśviedčany dypłamat, jaki nie narobić pamyłak, jaki farmalna adpaviadaje ŭsiamu, što mahło b čakacca ad ministra, i zmoža praciahvać rabotu tak, jak jana viałasia, — Łukašenka ŭ svaje hady i ŭ svajoj situacyi cenić kansiervatyŭnaść», — kaža nam abaznany surazmoŭca. 

«Alejnik cudoŭna havoryć z zamiežnikami. Prafiesijanał u dypłamatyi, z vynikami raboty pa svaich kirunkach. I pavinien być davier, Łukašenka pavinien viedać čałavieka asabista i dobra, kab pryznačyć u MZS. U Alejnika heta ŭsio jość», — dadaŭ inšy surazmoŭca. 

Kandydaturu Alejnika jak mahčymuju nazyvajuć amal usie surazmoŭcy «Našaj Nivy», jakija majuć ujaŭleńnie pra rabotu sistemy i znachodziacca ŭ joj. 

Heta kampramisnaja, reśpiektabielnaja, nie adyjoznaja, dypłamatyčnaja va ŭsich sensach hetaha słova fihura, jakaja nie maje niehatyŭnaha šlejfa. 

Kandydatura №3. Valancin Rybakoŭ, pradstaŭnik pry AAN

Fota: «Minsk-Naviny»

Fota: «Minsk-Naviny»

Šansy maje i pradstaŭnik u AAN Valancin Rybakoŭ, były pamočnik Alaksandra Łukašenki, viadomy jak svajoj maralnaj biespryncypovaściu, tak i absalutnaj viernaściu sistemie.

Rybakoŭ naradziŭsia ŭ Tomsku. «Amal ruski», — apisvajuć jaho kalehi. Pryznačeńnie Rybakova ŭpisvałasia b u liniju, kali «ruskija» zajmajuć klučavyja pasady ŭ aparacie Łukašenki.

Rybakoŭ žanaty z kolišniaj favarytkaj Alaksandra Łukašenki, jaho pamočnicaj i namieśnicaj kiraŭnika Administracyi Natallaj Piatkievič (dla jaje heta treci šlub).

Kandydatura №4. Viktar Łukašenka

«Łukašenka taksama jašče sprabuje trymacca za markiery suvierenitetu, čym MZS, biezumoŭna, źjaŭlajecca», — kaža adzin z našych surazmoŭcaŭ i adznačaje, što ŭ realnaści postać, na jakuju pastavić Łukašenka, moža być i niečakanaj. 

U kołach ekśpiertaŭ znutry sistemy, da prykładu, nazyvajecca i fihura Viktara Łukašenki, jaki maje resurs, što mieŭ i Makiej, — dostup da cieła. 

«A adnosiny z Zachadam u niejki momant mohuć vyratavać Łukašenku navat nie palityčnaje, a realnaje žyćcio. Było b razumna davieryć heta synu. Tolki niajasna, jak sam Viktar hladzić na pierśpiektyvu ŭznačalić MZS, ci treba jamu heta. Jon, darečy, vypusknik fakulteta mižnarodnych adnosinaŭ i rabotnik MZS u minułym, a taksama dypłamat pa fakcie raboty ŭ Nacyjanalnym alimpijskim kamitecie», — kaža naš surazmoŭca. 

Inšyja varyjanty

Surazmoŭcy «Našaj Nivy» adznačajuć pryncypy, pa jakich budzie adbiracca budučy kiraŭnik MZS. 

Łajalnaść 100% u ciapierašnim łukašenkaŭskim razumieńni hetaha słova.

Pa hetaj pryčynie mnohija kandydatury buduć adkinutyja i nie projduć filtr śpiecsłužbaŭ. Taksama vyniki raboty i prafiesijanalizm. Choć ciapier MZS nie ŭpłyvaje na palityku dziaržavy, Łukašenka viedaje, što nie viedaje, jak i kali jamu spatrebicca MZS u budučyni, tamu ź Minsportu ci Minabarony čałavieka nie pryznačyć.

Chto jašče moh by i nie moh by być ministram?

Centralnaja fihura ŭ sistemie — pasoł u Rasii, Dźmitryj Kruty, naŭrad ci stanie ministram, bo pa prafiesii pieradusim ekanamist, a nie dypłamat, i vykonvaje vielmi śpiecyfičnyja funkcyi, maje vielmi śpiecyfičny dośvied, małaprydatny ŭ rabocie na inšych kirunkach.

Z pasady pasła ŭ Rasii kadry časta traplajuć u vice-premjery. I naadvarot, ź vice-premjeraŭ — u pasły ŭ Maskvie. 

Namieśnik ministra Jaŭhien Šastakoŭ, imavierna, moh by mieć karjernyja šansy, kali b byŭ žyvy Makiej — ź jahonaj pramocyjaj. Šastakoŭ byŭ pravaj rukoj Makieja. Ci ŭtrymajecca jon uvohule ŭ MZS paśla śmierci Makieja — niajasna, jahonyja šancy zaniać miesca ministra surazmoŭcy «Našaj Nivy» čamuści aceńvajuć jak nievialikija.

Šansy inšaha namieśnika, radykalnaha rusafiła Juryja Ambrazieviča, aceńvajuć vyšej. 

A voś Andrej Savinych, jakoha časta zhadvajuć u sacsietkach, u dypłamatyčnym viedamstvie maje reputacyju mała da čaho prydatnaha fryka.

«Takija kadry nikoli nijakich surjoznych pasad nie zajmali i fihurami pa mierkach sistemy nie z'ŭlajucca. Chacia, kali Łukašenka ŭžo vyrašyć, što MZS nie treba, to možna i Savinych. Možna i Rusaha ci Zajca», — iranizujuć surazmoŭcy «Našaj Nivy». 

Клас
32
Панылы сорам
23
Ха-ха
46
Ого
12
Сумна
11
Абуральна
64

Chočaš padzialicca važnaj infarmacyjaj ananimna i kanfidencyjna?