Paśla źniaćcia kavidnych abmiežavańniaŭ čerhi ź lehkavikoŭ na miežach Biełarusi i ES stali zvykłaj źjavaj. Ludzi stajać hadzinami i navat sutkami. Dla mnohich heta krynica zarobku.

Što viazuć ź Biełarusi

Ź Biełarusi ŭ Jeŭropu tradycyjna viazuć paliva i cyharety. Adnak za košt umacavańnia biełaruskaha rubla da jeŭra i dalara zarobki na pieraprodažy paliva pamienšali. Na aŭto ź vialikim bakam (80-100 litraŭ) atrymajecca zarabić 20-40$. Na 20-30 dalaraŭ bolš z baka zarablajuć tolki tyja, chto maje dostup da tannaj salarki ŭ Biełarusi. Tamu pieravozka paliva choć i zastajecca vyhadnaj, ale nie źjaŭlajecca asnoŭnaj krynicaj dachodaŭ čaŭnakoŭ. 

Najbolšyja zarobki, a razam z tym i ryzyki, — u tych, chto zajmajecca kantrabandaj cyharet. 

U zaležnaści ad marki cyharet, pamieraŭ pačka i miesca zbytu, zarobak z adnaho błoka (10 pačkaŭ) składaje ad 10 da 15 dalaraŭ. Prybytak ad takoha biznesu mocna zaležyć nie tolki ad taho, kolki błokaŭ za raz pieravozić kantrabandyst, ale i ad taho, jak časta jon ulataje na štraf. 

Kantrabandysty nazyvajuć takija aŭto «bombami»

Zvyčajna «cyharetčyki», jakija pracujuć na polskim kirunku, pieravoziać da 30 błokaŭ za raz, kab nie patrapić na maksimalnyja štrafy i nie zastacca biez aŭto. U Litvu zvyčajna voziać abo da 10 błokaŭ, abo ŭžo kolki ŭlezie. 

«U Litvie bolš strohaje zakanadaŭstva, tam, kali ŭ ciabie znojduć bolš za 10 błokaŭ, to, aproč štrafu i kanfiskacyi tavaru, zabirajuć mašynu. Z-za hetaha šmat chto vozić tudy cyharety ŭ vialikich abjomach, bo jakaja roźnica: zabiaruć u ciabie aŭto za 11 błokaŭ ci za sto», — tłumačyć čaŭnok. 

Mašyny, jakija viazuć cyharety ŭ takich abjomach, što ŭ vypadku papadańnia na pahłybleny dahlad kanfiskujucca, u kołach kantrabandystaŭ nazyvajucca «bombami». 

«Hałoŭnaja zadača tych, chto śpiecyjalizujecca na «bombach», — heta nie pieravysić limit pa košcie padakcyznych tavaraŭ, kab zamiest administracyjnaj adkaznaści nie nastupiła kryminalnaja», — kaža surazmoŭca. 

«Svaje 100-150 dalaraŭ z pajezdki možna zarabić biez asablivaj ryzyki»

Čaŭnok kaža, što z ulikam niepradkazalnaści kantrabandnaha biznesu akreślić zarobki cyharetčykaŭ składana. 

«Viadoma, što razmova idzie pra sotni dalaraŭ z rejsa, bo za mienšyja hrošy nichto nie budzie źviazvacca z kantrabandaj cyharet — svaje 100-150 dalaraŭ z pajezdki možna zarabić i biez ryzyki atrymać vialiki štraf, nie pieravyšajučy normy pravozu».

Aproč paliva i cyharet, ź Biełarusi ŭ ES viazuć tannuju harełku. Lehalna ŭ Polšču i Litvu ad nas možna pravieźci nie bolš za litr mocnaha ałkaholu. 

U advarotnym kirunku pieralik tavaraŭ, jakija viazuć čaŭnaki, našmat bolš šyroki. Pryčym časova pavialičanyja limity na ŭvoz tavaraŭ u Biełaruś dazvalajuć niabłaha zarablać na pierakidcy tavaraŭ navat biez ryzyk. 

Najbolšaja ŭznaharoda idzie za pieravoz tavaraŭ, jakija padlahajuć abaviazkovamu dekłaravańniu i majuć abmiežavańni pa ŭvozie na peŭny termin. Da ich adnosiacca televizary, noŭtbuki, mabilnyja telefony, aŭtamabilnyja pakryški i h.d. 

Tak, naprykład, za pieravozku praź miažu televizara dajuć ad 100 da 200 dalaraŭ u zaležnaści ad koštu i pamieru. Noŭtbuki apłočvajuć pa 100-150 dalaraŭ za štuku. Za pieravoz kavamašyny prapanujuć 65-75$. Niekatoryja prapanujuć cełyja kamplekty tavaraŭ, ahulnaja vaha i košt jakich układajucca ŭ normu (da 31 kh i 1000 jeŭra). 

Adzin z takich kamplektaŭ — kavamašyna i fien. Za pieravoz ich možna atrymać 115 dalaraŭ. 

Pasažyr za 100 dalaraŭ

Zarablać na pieravozcy tavaraŭ praź miažu mohuć nie tolki ludzi, jakija majuć ułasny aŭtamabil. Dastatkova mieć vizu i volny čas. U admysłovach čatach u Telegram i Viber časta źjaŭlajucca zapyty ad ludziej, jakija hatovyja zabrać «viešałku» na ŭłasnym aŭto i razam ź im pierajechać praź miažu.

Tym, chto jašče nie paśpieŭ zadekłaravać na siabie niešta z darahoj techniki, prapanujuć pa 100-110 dalaraŭ. Za hetyja hrošy vas padbiaruć u Breście, zaviazuć u Polšču i viernuć. Ad takoha pasažyra patrabujecca tolki prysutnaść i padača dekłaracyi na čyrvonym kanale, a pry patrebie — i apłata pošliny ad svajho imia. Takaja pajezdka zvyčajna zajmaje 15-20 hadzin. 

Aproč techniki, značnuju častku jakoj treba dekłaravać na čyrvonym kanale, dla pieravozki praź miažu razdajuć adzieńnie, abutak, padhuzki, pralnyja paraški i inšaje. Takich tavaraŭ taksama možna nabrać na 20-50 dalaraŭ na raz.

U Polšču vyhadna jeździć biez zapasnoha koła

«Apošnim časam taksama davoli papularnym staŭ pieravoz aŭtamabilnych zapčastak, matornaha masła, pakryšak. Za 5-litrovuju banku masła dajuć da 10 dalaraŭ. Za pieravozku pakryški — 10-15$ u zaležnaści ad pamieru. Koły zvyčajna pravoziacca ŭ vyhladzie zapasnoha koła, tamu ŭ Polšču čaściakom davodzicca jechać bieź jaho, kab była mahčymaść zarabić dadatkovyja 10-15$», — pryznajecca surazmoŭca.

Siarod inšych krynic zarobkaŭ dla čaŭnakoŭ źjaŭlajecca pieravozka pasažyraŭ. Asabliva hety kirunak aktyvizavaŭsia ciapier, kali pierasiakać miažu na elektrasamakatach nielha, a na rovarach taksama nie prapuskajuć, kali na vulicy zimniaje nadvorje. 

«Bilety na maršrutku nie tannyja, tamu pieravoz pasažyraŭ praź miažu prynosić svaje dyvidenty. Zvyčajna za takoje biaruć nie mienš za pałovu ad koštu kvitkoŭ». 

Bankiry-čaŭnaki

Niekatoryja čaŭnaki zarablajuć na tym, što pieravoziać hrošy. Naturalna, što hrošy praz čaciki ŭ miesiendžarach nichto nie pieradaje. Dla hetaha treba mieć znajomych, jakija majuć patrebu ŭ takich pasłuhach.

«Paśla taho, jak z raźlikami z krainami ES stała składaniej, takich prapanoŭ stanovicca ŭsio bolš. Čaściej za ŭsio heta treba tym, chto zajmajecca pierahonam aŭto. Minimalnaja staŭka za pieravoz 10 000 jeŭra — 50 jeŭra, ale čaściej płociać 1% ad sumy, jak kamisija ŭ bankach.

Mnohija, chto zarablaje na miažy, jeździać siemjami. Kali pašancuje, to za adzin taki rejs razam z žonkaj u nas moža vyjści 250-350 dalaraŭ na dvaich za pajezdku. Pryčym heta bieź jakich-niebudź asablivych ryzyk. Naprykład, tak byvaje, kali z nami jedzie znajomy aŭtapierahonščyk, jakomu treba pieravieźci hrošy na aŭtamabil. Ź Biełarusi viaziom jaho z hrašyma, poŭny bak paliva, cyharety i ałkahol pa normie. Z Polščy biarom tavar na pierakidku, taksama pa normie. Takim čynam za sutki možam zarabić nie mienš, čym miesiačnaja zarpłata ŭ rehijonach», — adznačaje surazmoŭca. 

 Čytajcie taksama: 

Biełaruskija banki masava mianiajuć umovy SWIFT-pieravodaŭ 

Клас
48
Панылы сорам
16
Ха-ха
3
Ого
6
Сумна
14
Абуральна
15