Tut i dalej: skryn videa

Tut i dalej: skryn videa

Pra znajomstva z Sachaščykam i čamu Paźniak jamu daviaraje

Zianon Paźniak raspavioŭ, što z Valeryjem Sachaščykam jon paznajomiŭsia letam 2022 hoda. Paśla taho jak Sachaščyk vystupiŭ z zaklikam da biełaruskaj armii nie vajavać z Ukrainaj, jon staŭ viadomaj asobaj, kaža Paźniak, tamu jon prapanavaŭ Sachaščyku sustrecca.

Na zaŭvahu žurnalista, što Paźniak ciažka idzie na sajuzy, lidar KCHP BNF adkazaŭ, što hetaje mierkavańnie — pamyłkovaje i zasnoŭvajecca na 30-hadovaj prapahandzie.

«U palitycy hałoŭnaje — umieńnie kamunikavać ź ludźmi, — tłumačyć Zianon Paźniak. — Važna, jakija ludzi majuć pryncypy, jakaja ŭ ich ideałohija, što heta za čałaviek, ci jon prystojny, ci na jaho možna pałažycca, ci jon trymajecca svajho słova, ci jość u jaho honar. I kali jość, to treba ŭmieć pavažać svaich vorahaŭ, tamu što z takimi ludźmi možna rabić palityku. A kali takoha niama, to, što b jon ni kazaŭ, jak by jon nie prykidvaŭsia, ničoha z takoha nie budzie».

Paźniak kaža, što ŭsprymaje Valeryja Sachaščyka jak čałavieka honaru, čałavieka prystojnaha, jaki nie zaśviedčany, što jon parušaŭ zakon, zrabiŭ podłaść ci niejakaje złačynstva.

«A toje, što jon vyras u hetaj sistemie, što raniej havaryŭ pra ruskaje aficerstva, što byŭ niekali na Bajkale — to heta byŭ čałaviek sistemy, jon vyjšaŭ z hetaj sistemy i choča pracavać na Biełaruś.

I voś my ź im abmiarkoŭvajem našyja ahulnyja prablemy — jak nam Biełaruś uratavać», — tłumačyć Paźniak.

Chacia palityk adnosicca da Abjadnanaha pierachodnaha kabinieta jak da pustyški, ale pry hetym uskładaje nadziei na pracu Valeryja Sachaščyka.

«Hałoŭnaje pytańnie pierad našaj nacyjaj — heta pieramoha Ukrainy ŭ hetaj vajnie. Heta pytańnie numar adzin. I tamu ja supracoŭničaju z Valeryjem Ściapanavičam, i naš nacyjanalny sakrataryjat ź im supracoŭničaje, pakolki my bačym, što čałaviek vałodaje prafiesijnymi jakaściami, jon moža dapamahčy.

Takich ludziej, prystojnych, u biełaruskim vojsku jość šmat. Jany ŭsie bajacca zaraz, nichto ź ich publična nie moža vystupić, inakš ź ich zdymuć pahony i pasadziać u turmu. Valeryj Ściapanavič vystupiŭ suprać hetaj sistemy. Kaniečnie, jon užo nie byŭ u vojsku, byŭ za miažoj, jamu było praściej, ale heta taksama ŭčynak. Tamu dzie jość prystojnyja ludzi i dzie jość zadačy vielmi važnyja dla zachavańnia našaj nacyi, tam treba supracoŭničać. Tuju spravu, jakuju ŭznačalvaje Valeryj Ściapanavič, treba padtrymlivać», — kaža Paźniak.

Pra stvareńnie biełaruskich dobraachvotnickich farmiravańniaŭ

Paźniak havoryć, što jon całkam padtrymlivaje ideju biełaruskich vajskovych farmiravańniaŭ va ŭkrainskaj armii i asabliva — połk Kalinoŭskaha.

«Najlepiej, kali budzie adna vialikaja struktura, jakaja budzie pašyracca, jakaja budzie zroblena na adpaviednym uzroŭni, uzbrojenaja. U nas jość kantakty z kiraŭnictvam pałka Kalinoŭskaha. My bačym, što ŭzrastaje davier da pałka Kalinoŭskaha ŭ hramadstvie. Ich lehitymnaść padmacavanaja kryvioju, zahinuła ŭžo šmat ludziej. Tamu my spadziajomsia, što kali ŭdasca stvaryć mocnuju vajskovuju adzinku, jakaja budzie palityčna matyvavanaja, jakaja vyraście da bryhady, to ŭ nas budzie realnaja mahčymaść źmianić stanovišča ŭ Biełarusi.

Bo ja baču, što padziei raźvivajucca tak, što ŭ pucinskaj Rasii nijakich pierśpiektyŭ niama, adpaviedna, i niama nijakich pierśpiektyvaŭ i ŭ režymu Łukašenki. I kali jon pačnie valicca, nichto za jaho žyvot kłaści nie budzie. Ni vojska, ni navat AMAP. Heta iluzii, niezdarma jon [Łukašenka] i zaprasiŭ rasiejcaŭ i stvaraje supolnuju vajskovuju hrupoŭku», — kaža Paźniak.

Tamu, pavodle palityka, važna, kab była realnaja siła, jakaja nie dazvolić, kab ułada valałasia pad nahami, kab jaje ŭziali kryminalniki, jak «heta było ŭ 1917 hodzie».

Tamu nadzieja na biełaruskaje ŭzbrojenaje farmiravańnie, kaža Paźniak, — heta vielmi surjozna, heta toje, što nie daść źniščyć Biełaruś.

Pavodle jaho, našy žaŭniery, našy aficery, našy ŭzbrojenyja siły pavinny być palityčna matyvavanyja.

«U vojsku heta hałoŭnaje. Jany pavinny viedać, što takoje Biełaruś, što takoje naša kultura, naša mova, za što jany zmahajucca, što takoje svaboda. I tady vojska budzie mocnym. Vielmi važna, kab u vojsku byli padrychtavanyja aficery, kab byŭ palityčny adździeł adpaviedny. Vojska nie pavinnaje zajmacca palitykaj, ale matyvacyja ŭ vojsku musić być nacyjanalnaja. Heta vielmi važna», — havoryć jon.

Valer Sachaščyk pahadziŭsia, nacyjanalnaja aryjentacyja vojska — vielmi važnaja sprava.

«Liču, što ŭ šerahu pamyłak, jakija byli zroblenyja ŭ 90-ja hady, najbolšaj stała toje, što vojska nie pieraviali na rodnuju movu. Bo kab vojska pačało razmaŭlać pa-biełarusku, to, napeŭna, nie zastalisia b u hetym vojsku rasiejcy, jakija naradzilisia i vyraśli ŭ Rasii, dla jakich Biełaruś ničoha nie značyła nikoli.

A zaraz jany hienierały. I jany nie majuć ničoha, što ich jadnała b ź Biełaruśsiu. Jany ŭsio svajo žyćcio hladziać na Uschod, i budučyniu svaju bačać na Uschodzie, i byli b vielmi rady, kab vojska rasiejskaje pryjšło nazaŭsiody na Biełaruś. Ja viedaju, što heta jość tak, na žal, i heta vialikaja prablema», — kaža Sachaščyk.

Paźniak adkazaŭ, što nie paśpieli za try hady da «katastrofy 1994 hoda» heta zrabić. Pry ŭładzie zastavałasia kamunistyčnaja namienkłatura, jakaja zrabiła ŭsio, kab nacyjanalna śviadomyja ludzi nie pryjšli da ŭłady.

I ciapier, kaža jon, my bačym vyniki hetaha.

«My bačym, što adbyvajecca zaraz, kali nacyjanalnaja ideja, nacyjanalnaja pavaha, viedańnie kultury, pavaha samich siabie nie ŭvajšli ŭ hramadstva, voś što adbyvajecca — akupacyja, biełarusaŭ nie ličać za ludziej. Biełarusaŭ niščać u turmach, ich katujuć, na ich našyvajuć žoŭtyja łatki, što jany biełarusy. Jany nie majuć nijakich pravoŭ u turmie. Heta Hitler tak rabiŭ, habrejam našyvali hetyja łatki», — kaža Paźniak.

Ab pryznańni Biełarusi akupavanaj terytoryjaj

Palityk kaža, što ciapier va ŭkrainskich kołach abmiarkoŭvajuć pytańnie ab pryznańni Biełarusi akupavanaj dziaržavaj. Pryznańnie Ukrainaj takoha statusu ŭ adnosinach da Čačni daje nadziei i Biełarusi.

Raz mahčyma z Čačnioj, to heta mahčyma i ź Biełaruśsiu, miarkuje Paźniak. «U palitycy heta stanoŭča budzie i dla nas, i dla ŭkraincaŭ», — pierakanany jon.

Paźniak kaža, što rasiejskaja prapahanda ciapier pracuje, kab sutyknuć biełarusaŭ i ŭkraincaŭ, zrabić voraham Ukrainy biełaruski narod, «jaki siadzić u turmach, jaki niščać, jaki hałavu nie moža padniać, i tym nie mienš — padymaje».

«Bo Rasieja zacikaŭlenaja ŭ tym, kab zrabić dla ŭkraincaŭ vorahami biełarusaŭ. A na samaj spravie — heta adna vajna, što suprać Biełarusi rasiejcy, što suprać Ukrainy.

Biełaruś akupavali za 28 hadoŭ. A kali ŭviali vojski, to heta prosta stała faktam. Hetuju situacyju zaraz mnohija ŭkrainskija analityki razhladajuć jak pravał u infarmacyi. Heta z abodvuch bakoŭ pytańnie nieabchodna vyrašać. Nielha dapuścić, kab sutyknuli dva narody ŭ toj čas, jak adzin z narodaŭ prydušany, kali ludziej kidajuć u turmy, niščać tolki za toje, što čałaviek pa-biełarusku pahavaryŭ. Źniščanaja ŭsia hramadzianskaja supolnaść. Navat arhanizacyja fiłatelistaŭ i «Achova ptušak Baćkaŭščyny». Hetaja situacyja strašnaja. Voraham źjaŭlajecca Łukašenka i jaho kampanija. Voś chto vorah», — havoryć Paźniak.

«Hety čas, vielmi ciažki dla biełaruskaj nacyi, pavinny być asensavanym. Pavinna być asensavana, što robić z kulturaj rusifikacyja, što robić admaŭleńnie ad siabie. Čałaviek pierastaje być sacyjalnym čałaviekam. Ja dumaju, što vyvady buduć zroblenyja, akupacyja doŭhaj nie budzie, Rasieja budzie razhromlenaja, Pucin budzie pakarany. I nacyja biełaruskaja maje zrabić vialikija vysnovy, i pavinna być sapraŭdnaje nacyjanalnaje adradžeńnie. I jano budzie», — upeŭnieny Paźniak.

Nakont sprečak siarod biełarusaŭ

Paźniak kaža, što nie varta siońnia prydavać značeńnia niejkim asabistym sprečkam, kryŭdam, abvinavačvańniam.

«Jość ahulnaja sprava i ahulnaja zadača. Pierad niebiaśpiekaj dla našaj nacyi, našaj dziaržavy kapacca ŭ hetym nie varta. Najlepšaj arhumientacyjaj u takich amal pobytavych sprečkach budzie pazityŭnaja praca. Kali budzie pazityŭny vynik, ničoha nie treba havaryć. Treba zasiarodžvacca na hałoŭnym — kab pieramahčy voraha, kab zrabić naša vojska dziejazdolnym i bajazdolnym. Voś na hetym treba zasiarodžvacca».

Jak zrabić biełaruskija farmiravańni sapraŭdnaj siłaj

Zianon Paźniak kaža, što treba damaŭlacca z ukraincami, kab udaskanalić ich zakanadaŭstva, kab siarod biełarusaŭ źjaviŭsia aficerski i siaržancki korpus, bo ciapierašniaje ŭkrainskaje zakanadaŭstva pra inšaziemnych vajskoŭcaŭ heta zabaraniaje.

Adnosna mocy biełaruskaha vojska Paźniak kaža, što kali my dumajem, što vojska pavinnaje zmahacca na froncie praciahłaściu ŭ tysiačy kiłamietraŭ z rasiejskim vojskam, jakoje znachodzicca ŭ Biełarusi, to treba mieć usio, navat HIMARS.

«Ale kali ŭličvać, što my dapamahajem ukraincam, ukraincy pieramohuć, impieryja abvalicca, usio pačnie valicca, i nie budzie kamu vystavić vojska navat suprać adnaho pałka… I voś tut vielmi važna, kab byli vajary, padrychtavanyja na ŭzroŭni sučasnaj vajny. Ź nieabchodnaj zbrojaj. Ja dumaju, što vialikaja kolkaść vajaroŭ i nie spatrebicca ŭ Biełarusi. Ukraina pakazvaje, jak zmahacca ŭ sučasnaj vajnie, a Rasieja nie ŭmieje vajavać u sučasnaj vajnie. Nadzieja takaja», — kaža Paźniak.

Valeryj Sachaščyk admoviŭsia padrabiazna raspaviadać, što biełarusam treba siońnia rabić, kab sfarmiravać efiektyŭnaje vojska. «Ja b heta adnios da katehoryi rečaŭ, pra jakija nie varta razvažać zaraz [publična]», — skazaŭ jon.

Ale Sachaščyk źviarnuŭsia da biełaruskich vajskoŭcaŭ.

«Ja pahladzieŭ vystup biełaruskich vajskoŭcaŭ u adkaz na zvarot z boku ŭkraincaŭ. Simpatyčnyja chłopcy, dobra apranutyja pa-vajskovamu, z surjoznymi tvarami havaryli, kab ich nie pravakavali. Chłopcy, vy spravakavali ŭsio, što mahli, kali padtrymali rasiejskuju ahresiju, uziali ŭdzieł u joj u lutym. <…>

I Ukraina ŭtrymlivajecca ad taho, kab nanieści ŭdar u adkaz na rakiety, drony, samaloty, što laciać ź Biełarusi. Bo narod ukrainski — mudry. Jon dumaje pra budučyniu, što vajna zavieršycca i treba budzie žyć narmalna z hetym susiedam. Tamu vy, kali łaska, nie pravakujcie. <…> Inakš vašyja mužnyja hroznyja tvary, jakija ahučvajuć na kamiery słovy, napisanyja prapahandystami, chutka pieratvoracca ŭ žałasnyja i napałochanyja.

Ja vieru, što ŭ nas atrymajecca paźbiehnuć hetaha niehatyŭnaha scenara, ja vieru, što my zmožam utrymacca ad taho, što Biełaruś raspačnie vajnu z Ukrainaj. I kaliści budziem udziačnyja losu, Bohu i samim sabie, što ŭ nas chapiła mudraści, vytrymki hetaha nie zrabić. A pakul ža, kali łaska, pačnicie čytać Kanstytucyju Biełarusi, zakony i zadumvacca, što vykanać zahad — heta nie zaŭsiody razumna i dobra. Vykanańnie zahadzia złačynnaha zahada — heta vajennaje złačynstva, za jakoje možna trapić na łavu mižnarodnaha trybunała paśla vajny. Žadaju vam udačy, miru i vielmi spadziajusia, što vorahami my nikoli nie budziem», — skazaŭ jon.

Čytajcie taksama:

Paźniak nazvaŭ hałoŭnuju pamyłku Ukrainy na biełaruskim kirunku

Valeryj Sachaščyk zapisaŭ zvarot da biełaruskich vajskoŭcaŭ

Navošta Kijevu raskołvać biełaruskuju apazicyju?

Клас
136
Панылы сорам
7
Ха-ха
8
Ого
13
Сумна
6
Абуральна
21