Złačynstvy rasijskich vojskaŭ

Pakarańnie śmierciu

Va ŭsich čatyroch abłaściach Ukrainy ekśpierty AAN vyjavili vypadki pakarańniaŭ śmierciu. Akramia zabojstvaŭ u Bučy, kamisija znajšła pierakanaŭčyja śviedčańni padobnych złačynstvaŭ u 16 inšych nasielenych punktach. U zabitych zafiksavanyja ahniastrelnyja ranieńni hałavy, tupyja traŭmy i parezy na horle. Bolšaść achviar — mužčyny, ale siarod zabitych jość taksama dźvie žančyny i 14-hadovy chłopčyk.

Bolšaja častka pakaranych zahinuli pobač ź miescam dopytu abo ŭtrymańnia. Ale jość i vypadki zabojstvaŭ u hramadskich miescach. Tak, u vioscy Viasiołaje Charkaŭskaj vobłaści rasijskija vajskoŭcy vyciahnuli čałavieka z aŭtobusa, jaki pieravoziŭ ludziej u Rasiju. Sałdaty źbili i zastrelili mužčynu na vačach pasažyraŭ, paśla čaho paviedamili im, što zabity pieradavaŭ infarmacyju ŭkrainskim uzbrojenym siłam.

U vioscy Višniovaje Čarnihaŭskaj vobłaści rasijskija vajskoŭcy rasstralali dvuch darosłych bratoŭ i paranili treciaha. Jany byli zatrymanyja pry sprobie znajści datyčnych da napadu na rasijski kanvoj. Mužčyn zakapali ŭ niehłybokaj mahile, što dazvoliła treciamu bratu vybracca i vyžyć.

Udary pa cyvilnym nasielnictvie

Kamisija zadakumientavała vypadki abstrełu cyvilnych abjektaŭ. Naprykład, 17 sakavika 2022 hoda rasijskija vojski abstralali kasietnymi bojeprypasami ŭ Čarnihavie. Pad udaram apynulisia ludzi, jakija stajali ŭ čarzie pa vadu. Niekalki čałaviek zahinuli, paciarpieli niekalki dziasiatkaŭ, u tym liku čaćviora dziaciej. Dniom raniej z takoha ž abstrełu paciarpieła bolš za 200 žycharoŭ Čarnihava, jakija stajali ŭ čarzie za chlebam. Byli zabityja 14 mirnych žycharoŭ, 26 atrymali ranieńni.

Z-za udaraŭ pa cyvilnaj infrastruktury zahinuli nie mienš za 1495 čałaviek. Heta 70% zahinułych u paznačanych rehijonach.

Va ŭsich abłaściach zafiksavanyja šmatlikija vypadki abstrełaŭ rasijskimi sałdatami cyvilnych aŭtamabilaŭ.

U sakaviku rasijskija sałdaty zamknuli 365 mirnych hramadzian u padvale škoły ŭ vioscy Jahadnaje Čarnihaŭskaj vobłaści, raźmiaściŭšy na pieršym paviersie taho ž budynka vajskovy štab. Z hetaj terytoryi vajennyja nanosili ŭdary pa ŭkrainskich pazicyjach, padviarhajučy niebiaśpiecy sotni mirnych hramadzian.

Zhvałtavańni

U dakładzie pryvodziacca vypadki zhvałtavańnia rasijskimi vajskoŭcami. U Kijeŭskaj vobłaści dva rasijskija sałdaty niekalki razoŭ zhvałtavali 22-hadovuju žančynu i jaje muža, paśla čaho prymusili paru ŭstupić u pałavuju suviaź u ich prysutnaści. Zatym adzin z sałdat prymusiŭ ich čatyrochhadovuju dačku zaniacca ź im aralnym seksam. Kamisija rasśleduje jašče try zajavy ab zhvałtavańni žančyn i dziaŭčynak-padletkaŭ rasijskimi vajskoŭcami ŭ tym ža siale.

U adnym siale pad Kijevam sałdaty siłaj pryviali dvuch žančyn u dom, jaki słužyŭ bazaj vajennych, i zhvałtavali. Pierad hetym muža adnoj z žančyn zastrelili ŭ jaje na vačach.

U Kijeŭskaj vobłaści ŭ pačatku sakavika dva rasijskija vajskoŭcy zabili mužčynu, paśla čaho šmat razoŭ zhvałtavali jaho 33-hadovuju žonku. Kamisija AAN udakładniaje, što asoba adnaho ź mierkavanych złačyncaŭ užo ŭstanoŭlena, i suprać jaho zavočna zaviedziena kryminalnaja sprava. U tym ža siale rasijskija sałdaty ŭvarvalisia ŭ dom 56-hadovaj žančyny i padvierhli jaje hrupavomu zhvałtavańniu. Praz dva tydni žančyna daviedałasia, što jaje muž byŭ padvierhnuty katavańniam i pakarany śmierciu.

U dvuch abłaściach kamisija vyvučała vypadki zhvałtavańnia žančyn starejšych za 80 hadoŭ. U adnym vypadku 83-hadovuju žančynu zhvałtavali ŭ domie, dzie taksama znachodziŭsia jaje muž-invalid. U inšym vypadku susiedzi znajšli cieła častkova raspranutaj pažyłoj žančyny z kryvioju kala pochvy. Pa prośbie siamji ŭłady nie pravodzili poŭnaje ŭskryćcio.

U Čarnihaŭskaj vobłaści kamandzir padraździaleńnia nieadnarazova padviarhaŭ seksualnamu hvałtu 16-hadovuju dziaŭčynu i pahražaŭ zabić členaŭ siamji, jakija sprabavali jaje abaranić. U Charkaŭskaj vobłaści kamisija rasśleduje spravu ab nieadnarazovym zhvałtavańni na praciahu troch miesiacaŭ dziaŭčynki-padletka.

Śmierci dziaciej

Kamisija paćvierdziła śmierć 112 dziaciej.

Złačynstvy ŭkrainskich vajskoŭcaŭ

U dakładzie taksama fihurujuć niekalki zafiksavanych vypadkaŭ złačynstvaŭ, učynienych ukrainskimi vajskoŭcami.

U dvuch vypadkach ukrainskija vajskoŭcy stralali ŭ niekambatantaŭ, paranili i katavali ich, što źjaŭlajecca vajennym złačynstvam.

U Małoj Rohani Charkaŭskaj vobłaści ŭ kancy sakavika vajskoŭcy USU prastrelili nohi trom pałonnym rasijskim žaŭnieram i źbili adnaho ź ich prykładam padčas dopytu.

Druhoje vajennaje złačynstva było zafiksavana ŭ Kijeŭskaj vobłaści ŭ kancy sakavika. Ukrainski vajskoviec trojčy streliŭ va ŭpor va ŭžo paranienaha rasijskaha sałdata. Na videa incydentu bačnyja nieruchomyja sałdaty rasijskaj armii, jakija lažać pablizu. U adnaho ź ich ruki źviazanyja za śpinoj, a na hałavie bačnaja rana. Kamisija AAN miarkuje, što hetaha rasijskaha sałdata mahli pakarać śmierciu.

U rajonach, jakija kantralujucca ŭkrainskimi ŭzbrojenymi siłami, u niekatorych vypadkach vajennyja abjekty raźmiaščalisia na terytoryi cyvilnych. Tak, žychary Čarnihava zajavili, što dźvie škoły horada vykarystoŭvalisia dla razdačy humanitarnaj dapamohi ŭ toj čas jak u adnoj ź ich ukrainskaja terabarona raźmiaściła štab, a ŭ inšuju nakiravała vajskoŭcaŭ. U vyniku avijaŭdaru pa abodvuch škołach i najbližejšych damoŭ paciarpieli jak vajennyja, tak i cyvilnyja.

Usie sabranyja dakumienty buduć pieradadzienyja śledstvu i sudovym orhanam, jakija buduć zajmacca vajennymi złačynstvami va Ukrainie.

Клас
6
Панылы сорам
2
Ха-ха
2
Ого
1
Сумна
15
Абуральна
85