Fota: Office Life

Fota: Office Life

U padborku nie ŭklučali karty, jakija dajuć mahčymaść dla raźlikaŭ u abmiežavanaj kolkaści krain (naprykład, tolki ŭ Rasii ci krainach JEAES).

Alfa-Bank

Virtualnaja Mastercard Standard u pakiecie rašeńniaŭ Smart Digital.

Dastupnaja valuta — BYN, USD i EUR.

Možna zdymać najaŭnyja va ŭsich bankamatach banka i da 250 BYN u miesiac pa kožnaj Smart-karcie ŭ bankamatach inšych bankaŭ śvietu.

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Samsung Pay, Apple Pay, kašalok Pay, Mi Pay.

Biełahraprambank

Virtualnaja Visa Classic.

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Samsung Pay, Apple Pay i Garmin Pay.

Biełhazprambank

Virtualnaja Mastercard Gold.

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Dajecca źnižka ad strachavoha tavarystva «Kientaŭr» na strachavyja pasłuhi.

Karta biaspłatnaja tolki pry pieršym vypusku.

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Apple Pay, Samsung Pay, Mi Pay, kašalok Pay.

BNB-Bank

Mastercard World «1-2-3».

Dastupnaja valuta — BYN, USD i EUR.

Pa karcie naličvajecca kešbiek da 4%. Suma čeka pavinna być ad 23 BYN, maksimalnaje viartańnie ŭ miesiac — 123 BYN.

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Apple Pay, Samsung Pay, kašalok Pay.

BSB Bank

Virtualnaja Visa Digital.

Dastupnaja valuta — BYN, USD i EUR.

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Samsung Pay, Apple Pay i Garmin Pay.

Paritetbank

Visa Virtuon.

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Taksama bank prapanuje biaspłatna valutnyja karty Visa / Mastercard u pakiecie «siamiejny kruh».

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Biaspłatna vypuskajucca tolki ŭ zamiežnaj valucie. Karty možna vypuścić jak da adnaho rachunku, tak i da niekalkich. Prapanujecca źnižka 20% na strachavańnie «Imkliva Inšurans».

Servisy bieskantaktnaj apłaty nie padtrymlivajucca.

Pryjorbank

Virtualnaja karta Visa.

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Udzielničaje ŭ bonusnaj prahramie PriorPlus i prahramie KeyCard (da 10%).

Dastupnyja servisy bieskantaktnaj apłaty: Samsung Pay, Apple Pay i Garmin Pay.

Bank «Rašeńnie»

Visa Virtual.

Dastupnaja valuta — BYN, USD i EUR.

Dastupnyja servisy bieskantaktavy apłaty, akramia Apple Pay.

Statusbank

Virtualnaja karta Mastercard.

Dastupnaja valuta — BYN, RUB, USD i EUR.

Servisy bieskantaktnaj apłaty nie padtrymlivajucca.

Jak aformić virtualnuju kartu

Treba zajści ŭ internet-bankinh abo mabilny dadatak banka, u jakim chočacie zamović kartu, i znajści jaje ŭ praduktach. Kali jašče niama rachunku ŭ hetym banku, možna zarehistravacca praź MSI (mižbankaŭskuju sistemu identyfikacyi).

Jak praviła, karta stanovicca aktyŭnaj ŭ toj ža dzień. Pry zamovie ŭ vychadnyja, mahčyma, spatrebicca pačakać da paniadziełka. Nieabchodnyja rekvizity taksama padajucca dystancyjna.

Ci možna źniać najaŭnyja ź ličbavaj karty?

Važna razumieć, što virtualnaść karty ciapier nie mocna abmiažoŭvaje jaje vykarystańnie afłajn. Asnoŭnyja momanty, jakija treba viedać pry apłacie virtualnymi kartami:

— dla apłaty ŭ internecie, u tym liku na zamiežnych sajtach, dla biaśpieki apieracyj vykarystoŭvajecca technałohija 3D-Secure, jakaja padklučajecca ŭ internet-bankinhu abo dadatku. Dla zakančeńnia apłaty z uklučanaj 3D-Secure sistema patrabuje ŭvieści dadatkovy kod, jaki prychodzić na numar telefona ŭładalnika karty;

— dla afłajn-raźlikaŭ kartu možna dadać da adnaho z servisaŭ bieskantaktavych płaciažoŭ (Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay i inšych) i apłačvać pakupki z dapamohaj smartfona, hadzińnika abo branzaleta jak u Biełarusi, tak i za miažoj;

— dla źniaćcia najaŭnych treba, kab abrany bankamat i telefon trymalnika karty padtrymlivali technałohiju NFC (biespravadnoj pieradačy danych małoha radyusu dziejańnia). Kali ŭ pryładach jość hetaja funkcyja, to dastatkova prykłaści smartfon da bankamata i ŭvieści pin-kod. Adrasy bankamataŭ z NFC niekatorych bankaŭ možna pahladzieć u mabilnym dadatku.

Jak papoŭnić ličbavuju kartu?

Sposaby kardynalna nie adroźnivajucca ad papaŭnieńnia «płastyka» na fizičnym nośbicie. Heta možna zrabić najaŭnymi ŭ kasie, praź internet, «M-bankinh» abo pryładu samaabsłuhoŭvańnia imhniennym pieravodam ź inšaj vašaj kartki hetaha banka, a z karty «čužoha» banka — praz ARIP abo servisy p2p-apłaty.

Клас
28
Панылы сорам
2
Ха-ха
4
Ого
1
Сумна
1
Абуральна
2