Zinaida Bałabołava

Zinaida Bałabołava

Zinaidzie Bałabołavaj 56 hadoŭ. Žančyna doŭhi čas pracuje ŭ sudovaj sistemie Viciebskaj vobłaści: pačała ŭ Viciebsku, a paśla jaje pieraviali ŭ Navapołack.

Bałabołava stała viadomaja jak «udarnica» palityčnych prysudaŭ. Mienavita jana vypisała pa 75 sutak aryštu aktyvistam niezaležnaha prafsajuza «Naftana» Volzie Brycikavaj i Andreju Hałavyrynu. Jana ž treci raz zapar aštrafavała Hannu Tukavu — žančynu, jakaja praviała antyvajennuju akcyju na školnaj liniejcy ŭ Navapołacku — ahułam na 7360 rubloŭ (jaje nielha było adpravić na sutki, bo maje 12-hadovuju dačku).

Zinaida sudziła ludziej pa palityčnych spravach uvieś 2020 hod — pa źviestkach zubr.cc, jana pryznačyła nie mienš za 270 sutak i 300 bazavych štrafu pa palityčnych spravach. I hetyja źviestki daloka nie poŭnyja. Tak, u hetuju bazu nie ŭklučanyja Brycikava, Hałavyryn i Tukava, bo ich nie pabačyli ŭ raskładzie sudoŭ.

Sudziła jana i Alaksandra Sakałova, adnaho z arhanizataraŭ stačkama na navapołackim «Naftanie». 

«Jana vydatna razumieje, što robić. Na sudach nie hladzić na ludziej. Bałabołava žyvie ŭ strachu, — raskazvaje Sakałoŭ. — Kali na vulicy bačyć niekaha, kaho sudziła, to prosta pierachodzić na inšy bok. Ale jana viadzie tolki administracyjnyja spravy, a kryminalnyja — nie».

Raskazaŭ pra Bałabołavu i jaje kolišni kaleha:

«Pryjechała jana ź Viciebska, dzie raniej pracavała sudovym vykanaŭcam. Pryjšła ŭ sud u 2008 hodzie, akurat u toj čas, kali niezaležnaja sudovaja sistema ŭ Biełarusi razburałasia.

Tady ŭžo ad sudździaŭ pačali patrabavać, kab jany vynosili rašeńni na karyść dziaržaŭnych orhanaŭ ci, da prykładu, «presavali» pradprymalnikaŭ rukami pracaŭnikoŭ suda i rabili inšyja haniebnyja rečy. Treba było abo być čerstvym čałaviekam, abo zakinuć sumleńnie pad plintus — i, zdajecca, u Bałabołavaj heta dobra atrymałasia. Ciapier sudy ŭvohule pieratvarylisia ŭ vykanaŭčyja orhany, jakija prosta vykonvajuć zahady supracoŭnikaŭ siłavych struktur.

Pracavać z Bałabołavaj było ciažka, bo jana nie tolki nie viedała šmat čaho ŭ zakanadaŭstvie, ale i nie viedała, dzie znajści tuju ci inšuju normu zakona, jak jaje prymianić. Jana časam navat nie razumieła sutnaści spravaŭ.

Niekali ŭ sudzie nie było padziełu, i ŭsie viali spravy i kryminalnyja, i hramadzianskija, i administracyjnyja. Ale ź joj tak nie atrymałasia,

z abłasnoha suda kryčali: «Kaho vy ŭziali na pracu?» Paśla hetaha jaje pieraviali tolki na administracyjnyja spravy, miarkujučy pa ŭsim, tak jość i dahetul.

Svajho mierkavańnia jana nie maje i ŭsio prymaje, jak kažuć, pad kazyrok, pracuje pa šabłonie. Tady my abmiarkoŭvali, što, mahčyma, niešta źmienicca z dośviedam, ale ničoha, vidać, nie źmianiłasia. 

U pieršyja tydni pratestaŭ, jak stali razhladać žorstka administracyjnyja spravy, jaje partrety paviesili i pratknuli ihołkaj ci niečym takim. Jana spačatku vielmi spužałasia i pačała vynosić bolš miakkija prysudy, ale paśla jaje pierakanali, što joj ničoha nie pahražaje, i ŭsio viarnułasia na svaje kruhi».

Bałabołava — heta idealny vykanaŭca čužoj voli, ličyć jaje były kaleha. I zhadvaje kamičnuju historyju.

«Staršynioj suda tudy naznačyli Alenu Viertašonak. Ale proźvišča pa mužu ŭ jaje Bałabołkina, i joj zahadali źmianić proźvišča, maŭlaŭ, jak tak, Bałabołkina — i staršynia suda.

A kali pryjšła Bałabołava, to joj dazvolili pracavać sa svaim proźviščam, i Viertašonak na jaje kryŭdziłasia, što jaje prymusili źmianić proźvišča, a Bałabołavu — nie. Ale, kaniečnie, viasioły byŭ by tandem Bałabołkinaj i Bałabołavaj u Navapołackim sudzie».

Ale Zinaida nie adna ŭ siamji Bałabołavych słužyć sistemie.

Uładzimir Bałabołaŭ

Uładzimir Bałabołaŭ

Były muž sudździ (choć aficyjna jany nie raźviedzienyja), 57-hadovy Uładzimir, raniej byŭ vajskoŭcam. Ale adnojčy trapiŭ u skandał: u 2005 hodzie na jaho zaviali kryminalnuju spravu za padrobku dakumientaŭ ci ich prodaž. Praŭda, pakarańnie jamu pryznačyli łajalnaje — štraf 765 tysiač rubloŭ (355 dalaraŭ pa tahačasnym kursie).

Viadoma, što Uładzimir z 2004 hoda mieŭ IP i zajmaŭsia lesanarychtoŭkaj. Ale, vidać, biznes zakryŭsia, i z 2013 hoda jon pajšoŭ u taksi, ale i hetaje IP zakryłasia ŭ 2016 hodzie.

U lipieni 2022-ha jon adkryŭ novy biznes — handluje adzieńniem i abutkam.

Zinaida i Uładzimir majuć dźviuch dačok. Adna ź ich, Volha, pajšła pa šlachu maci i stała pamočnicaj prakurora ŭ Viciebsku — sudzimaść baćki hetamu nie pieraškodziła.

Volha Bałabołava

Volha Bałabołava

Upieršyniu miascovyja miedyja zhadvajuć Volhu ŭ 2016 hodzie. Tady jana dapamahła zatrymać čałavieka, jaki rabavaŭ minaka. Za heta joj abjavili piśmovuju padziaku. 

Ale ŭ 2020-m jana, jak i maci, nie hrebavała ŭdzielničać u palityčnym pieraśledzie. U śniežni 2020 hoda jana zaprasiła dla adnaho z palitviaźniaŭ čatyry z pałovaj hady kałonii. Inšaha pry jaje pasrednictvie asudzili na dva hady kałonii, a jašče adnaho — na paŭtara hoda chimii.

Volha Bałabołava atrymlivaje padziaku za dapamohu ŭ zatrymańni złačynca. Fota: dziaržSMI.

Volha Bałabołava atrymlivaje padziaku za dapamohu ŭ zatrymańni złačynca. Fota: dziaržSMI.

U niejki momant dziaržaŭnyja ŚMI pierastali nazyvać imiony prakuroraŭ (pamiatajecie vypadak, kali ludzi admovilisia zdać kvateru prakurorcy Kaśjančyk?). Ale niama padstavaŭ mierkavać, što Volha Bałabołava raskajałasia ŭ saŭdziele ŭ masavych represijach.

Клас
15
Панылы сорам
9
Ха-ха
1
Ого
6
Сумна
5
Абуральна
133