Ad redakcyi33

Nahadajem našy praviły maderacyi kamientaryjaŭ. Jany niaźmiennyja z 2018 hoda

Nahadajem, što «Naša Niva» adkryła kamienty na sajcie, ale ŭ novaj, biaśpiečnaj formie.

U toj ža čas nam pa-raniejšamu składana dabivacca kultury dyskusii. My razumiejem čamu. U jutubie, «UKantakcie», tvitary mnohija ludzi pišuć z maciukami, spaborničajuć u abrazach, jakija ŭ tvar nie rašylisia b skazać, bo atrymali b mocny adkaz. I hetyja zvyčki ludzi pieranosiać na naš sajt. Dla nas heta nieprymalna.

Biełaruś tady budzie mocnaja, kali jana budzie kulturnaja. Kultura abaraniaje nacyju lepš za lubuju zbroju.

Praviły kamientavańnia

Nie buduć prymacca nastupnyja vykazvańni:

 1. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć nienarmatyŭnuju leksiku i nieprystojnaści.
 2. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć turemny žarhon.
 3. Kamientaryi, što ŭtrymlivajuć mižnacyjanalnyja, mižrelihijnyja dy inšyja vypady, taksama tyja, u jakich ź niehatyvam padkreślivajecca pachodžańnie ci nacyjanalnyja tradycyi, u jakich zamiest samanazvaŭ nacyj vykarystoŭvajucca mianuški (bulbašy, maskali, chachły, śviadomyja, rahuli, pšeki i h.d.).
 4. Kamientaryi, jakija staviać pad sumnieŭ prava biełarusaŭ na ŭłasnuju kulturu, movu, dziaržavu, a taksama ksienafobskija.
 5. Kamientaryi, u jakich vykazvajecca radaść z nahody zaviedama trahičnych padziej: śmierciaŭ, avaryj, katastrof, kali heta nie dapuščalny čorny humar.
 6. Kamientaryi, u jakich pierakručvajucca, abyhryvajucca imiony i proźviščy.
 7. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć zaŭvahi pra fizičnyja niedachopy ludziej — krytykujcie ŭčynki, a nie vyhlad (atłuścieły, pierakošanaja i h.d.).
 8. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć zakliki da hvałtu ci samasudu.
 9. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć dadumki pra intymnaje žyćcio hierojaŭ publikacyi.
 10. Kamientaryi, u jakich pravodzicca paraŭnańnie ludziej z žyviołami, jakoje zaviedama maje niehatyŭnuju kanatacyju: arłom nazyvać možna, šakałam ci baranam — nie.
 11. Kamientaryi, u jakich ludziej nazyvajuć złačyncami, pakul heta nie dakazana sudom.
 12. Pramyja i inšaskazalnyja pažadańni śmierci, pakutaŭ ci fizičnaha kalectva.
 13. Kamientaryi, u jakich abjekty, źjavy ci ŭčynki paraŭnoŭvajucca z pracesami čałaviečaj fizijałohii, dzie jość usiakija analnyja i fiekalnyja asacyjacyi.
 14. Kamientaryi, skiravanyja suprać «Našaj Nivy» ci asoby aŭtara. Aceńvajcie artykuł, a nie aŭtara.
 15. Biessensoŭnyja kamientaryi, fłud, spam.
 16. Nieapraŭdana doŭhija kamientaryi ci cytavańni. Jany mohuć vydalacca prosta tamu, što maderataru niama kali ich vyčytvać.
 17. Rekłamnyja paviedamleńni i kamientaryi, jakija staviać svajoj metaj tolki rekłamu tych ci inšych pierson, arhanizacyj, partyj, ruchaŭ. Hipierspasyłki na inšyja sajty (my, jak praviła, nie majem mahčymaści praviarać, što tam).
 18. Kamientaryi, jakija ŭtrymlivajuć asabistuju infarmacyju (adrasy, telefony, inšyja kantaktnyja źviestki).
 19. Sprečki z maderatarami, parady i abmierkavańnie rašeńniaŭ maderataraŭ.
 20. Kamientaryi, skiravanyja na dyskredytacyju «Našaj Nivy» (nie pluj u kałodziež).

Prosim trymacca hetych ža pravił pry kamientavańni na staronkach «Našaj Nivy» ŭ sacsietkach.

Kali vam zdajecca, što hetyja praviły nie dazvalajuć napoŭnicu vykazać vaša mierkavańnie, to ŭspomnicie pra mahčymaść padzialicca materyjałam u sacyjalnych sietkach — na ŭłasnaj staroncy vy možacie pisać što chočacie.

Svaboda słova — jana jak žyvaja vada. Davajcie nie brudzić krynicy, ź jakoj pjom.

Kamientary33

 • rom
  22.07.2022
  To užo budia niejki nie biełaruski śviet)) z takimi praviłami)
 • Lipień
  22.07.2022
  rom, Nu tak, viadoma što nie biełaruski - z takimi praviłami ładzić sračy pad artykułami budzie składaniej....
 • Źmicier
  22.07.2022
  Zdajecca, kamientary budziecie pisać sami:))

Danosčycy Bondaravaj namalavali na vybarach mienš za 5%2

Biełaruskamoŭnaha ajcišnika z EPAM asudzili na drakonaŭski termin za danaty8

«Chuli ty hołymi cyckami pryjechała treści na konkurs?» Biełaruskaja ŭdzielnica konkursu pryhažości abraziła ŭkrainku60

«Raskidvali ŭlotki, kab mianie ačarnić, u susiedniuju kamieru pasadzili syna». Pradprymalnica źjechała ad represij i pradaje kvietki ŭ Vilni

Dziaŭčyna pierabrała narkotykaŭ i zasnuła ŭ vańnie, zatapiŭšy susiedziaŭ. I heta byŭ tolki pačatak prablem4

Ad zaŭtra siłaviki zmohuć błakavać hrašovyja pieravody i zajmiejuć pastajanny dostup da bankaŭskaj infarmacyi biełarusaŭ5

Lekary raskazali, što ciapier ź biełaruskaj, jakuju zhvałtavali i sprabavali zabić u Varšavie8

Stała viadoma pra śmierć jašče adnaho vysokapastaŭlenaha siłavika4

Rasijskich chakieistaŭ, jakija pavykidali pryzy, atrymanyja z ruk Baskava, usio ž pakarali2

«Kali vy kažacie fak ju majoj krainie, to što čakajecie ŭ adkaz?» Biełaruskaja ŭdzielnica konkursu pryhažości adreahavała na skandał54

Rezka padaraželi kvitki na aŭtobusy ź Minska ŭ Varšavu i Vilniu. Što adbyłosia?6

U Minsku abłava na advakataŭ. Prychodzili da bolš čym 10 čałaviek5

Pakupniki kvater ad «Dany» trapili ŭ pastku — nie mohuć aformić žyllo va ŭłasnaść. Jak tak?5

U svaim zvarocie Pucin uzhadaŭ Biełaruś tolki adnojčy. I kantekst vam nie spadabajecca7

«Viciebsk i Smalensk asacyjavalisia z małoj i vialikaj Rasijaj. Jość u hetym niadobraje». Rasijski błohier Štafanaŭ zhadaŭ svajo žyćcio ŭ Biełarusi23

Arhanizatarka «Hołaj viečarynki» budzie hałasavać za Pucina. Jaje zasypali tysiačami dyzłajkaŭ5

Bondarava atakavała BiełTA za Ukrainu24

«Biełaruskaja mova jak by na padkorcy». Błohierka aburyłasia, što jaje syna nie vučać rodnaj movie ŭ škole11

Pad vyhladam biełarusaŭ litoŭcam pahražajuć «viarnuć Vilniu» i «pryjści da žonki i dziaciej». Ale heta fejkavyja akaŭnty13

Aleś Michalevič: Nieadekvataŭ u Biełarusi nabrałasia tolki na HUBAZiK6

Usie naviny →
Usie naviny

«Kali vy kažacie fak ju majoj krainie, to što čakajecie ŭ adkaz?» Biełaruskaja ŭdzielnica konkursu pryhažości adreahavała na skandał54

Rezka padaraželi kvitki na aŭtobusy ź Minska ŭ Varšavu i Vilniu. Što adbyłosia?6

Čatyry krainy NATA nie vyklučyli adpraŭki svaich vojskaŭ va Ukrainu7

U Biełarusi vypuścili suchija draniki. Što heta takoje?10

Minadukacyi vypuścić novy padručnik pa fiłasofii, choć i stary «jakasna padrychtavany»8

U Minsku abłava na advakataŭ. Prychodzili da bolš čym 10 čałaviek5

Zapuścili zbor srodkaŭ na śviatkavańnie čarhovaj hadaviny BNR5

Vakansii ŭ «Našaj Nivie»: 1) hałoŭny redaktar rasiejskamoŭnych resursaŭ, 2) redaktar rasiejskamoŭnaj stužki navin, 3) pierakładčyk ź biełaruskaj movy na rasiejskuju 7

Padatkovaja pakłała voka na čajavyja, jakija klijenty pakidajuć u kaviarniach6

bolš čytanych navin
bolš łajkanych navin

U Maskvie raźvitalisia z Alaksiejem Navalnym. Ludzi skandavali: «Pucin — zabojca!»

Hałoŭnaje

Navalnaha pachavali pad My way Frenka Sinatry

Žałobnaja pracesija na mohiłkach, dzie chavajuć Navalnaha, raściahnułasia na niekalki kiłamietraŭ

Ludzi ŭ Maskvie skandujuć «Pucin — zabojca».1

Źjaviŭsia sajt, na jakim možna zapalić śviečku ŭ pamiać pra Alaksieja Navalnaha

Dziaŭčyna pierabrała narkotykaŭ i zasnuła ŭ vańnie, zatapiŭšy susiedziaŭ. I heta byŭ tolki pačatak prablem4

«Denacyfikacyja — samaje tupoje, što ja čuŭ» — Takier Karłsan pra intervju z Pucinym12

Ad zaŭtra siłaviki zmohuć błakavać hrašovyja pieravody i zajmiejuć pastajanny dostup da bankaŭskaj infarmacyi biełarusaŭ5

«Mnohija spadziajucca na chutkaje adkryćcio «Bruzhoŭ». Što kažuć hrodziency pra žyćcio ŭ «abłozie»8

U Salihorsku žančyna znajšła ŭ dziciačym vazku vialikaha pacuka. Jon paŭhadziny byŭ na nožkach dački6

Lekary raskazali, što ciapier ź biełaruskaj, jakuju zhvałtavali i sprabavali zabić u Varšavie8

Meryjem Hierasimienka raskazała, što vychodzić zamuž za chłopca, jakoha departavali ź Biełarusi6

Jak u EHU raźmiarkoŭvajuć hranty? 2

Stała viadoma pra śmierć jašče adnaho vysokapastaŭlenaha siłavika4

U Azoŭskim mory zahareŭsia rasijski vajskovy katar6

Rasijskich chakieistaŭ, jakija pavykidali pryzy, atrymanyja z ruk Baskava, usio ž pakarali2

U Maskvie rytualnyja słužby admaŭlajucca pieravozić cieła Navalnaha10

Usie naviny →