Fota: AR

Fota: AR

Pa mierkavańni Strunieŭskaha, pryčyna prośby niamieckaha kłuba — «siabroŭstva» sučasnaha Minska i Maskvy: «Za toje, što my siabrujem z RF, jany dazvalajuć rabić takija zajavy. Jany karajuć nas za siabroŭstva: voś z hetymi siabrujcie, a z hetymi — nie».

I jašče: «Tut zavualavana prasočvajecca, što jany bajacca sustrecca z futbolnymi kłubami Respubliki Biełaruś na mižnarodnaj arenie».

Tezisy Strunieŭskaha tym bolš sprečnyja, što tolki ŭčora try biełaruskija futbolnyja kłuby prajhrali ŭ kvalifikacyjnych hulniach jeŭrakubkavaj Lihi Kanfierencyj, dva ź ich — razhromna. U hulni pamiž hrečaskim «Arysam» i «Homielem» macniejšym akazaŭsia pieršy kłub (5:1), a niekali znakamity BATE prajhraŭ tureckamu «Kańjasporu» ź likam 0:3. Minski «Dynama» akazaŭsia słabiejšym za izrailski «Chapael Bieer-Šava» — 2:1 na karyść izrailcian, i zdajecca, što tolki «Dynama» jašče maje niejkija šansy na praciah turnirnaj baraćby. Kaho tut bajacca?

Nahadajem, što nie adziny «Kioln» nie choča bačyć biełarusaŭ u suśvietnym sporcie. Paśla pačatku vajny va Ukrainie, dzie Biełaruś vystupiła jak suahresar, šmat u jakich vidach sportu biełarusy ŭvohule nie dapuščanyja da mižnarodnych spabornictvaŭ ci majuć prava na ich vystupać tolki ŭ niejtralnym statusie.

«Naša Niva» sabrała inšyja prykłady taho, jak biełaruskija čynoŭniki i inšyja prarežymnyja śpikiery sprabujuć apraŭdacca va ŭmovach spartovych sankcyj.

Baskietboł: «tryumfalnyja skoki» i virus nianaviści

18 maja FIBA (Mižnarodnaja fiederacyja baskietboła) vyrašyła nie dapuskać biełaruskija zbornyja da ŭdziełu ŭ spabornictvach u bližejšyja miesiacy. Biełaruskaja fiederacyja baskietboła adreahavała na hety krok emacyjnaj zajavaj na ŭłasnym sajcie. Čynoŭniki patłumačyli ban biełzbornych tak:

«My viedajem, što mienavita palityčnaja isteryja i nieprykrytaja antybiełaruskaja i antyrasijskaja ahresija z boku šerahu nacyjanalnych fiederacyj nabliziła pryniaćcie hetaha haniebnaha dla FIBA rašeńnia.

Viedajučy ŭsich inicyjataraŭ u tvar, my nie možam razhladać dadzienaje rašeńnie inakš, jak brudny mietad prybirańnia supiernikaŭ. Dnia nie prajšło, ale my ŭžo bačym u Instahramie radasnyja tryumfalnyja skoki asobnych fiederacyj i nacyjanalnych kamand niekatorych jeŭrapiejskich krain u suviazi z takoj «pieramohaj» nad Biełaruśsiu i Rasijaj».

Rašeńnie FIBA aŭtary zvarota nazyvajuć plamaj na mižnarodnaj reputacyi fiederacyi, a taksama pradkazvajuć, što «inicyjataraŭ dyskryminacyjnaha rašeńnia ŭ adnosinach da prostych pracavikoŭ ad sportu jašče doŭha budzie mučać ich unutranaje sumleńnie».

Asobnyja słovy — u bok biełaruskich baskietbalistaŭ i baskietbalistak, jakija nie zastalisia abyjakavymi da hvałtu i pratestaŭ 2020 hoda. BFB ličyć, što takija spartsmieny Zachadu «bolš nie patrebnyja i vaša žyćcio i karjera nikoha na zachad ad Buha nie cikavić», pry hetym šmat chto ź nieabyjakavych baskietbalistaŭ zaraz praciahvaje karjeru ŭ zamiežnych kłubach.

Vyratavańnie ad sankcyj i banu BFB bačyć u supracoŭnictvie z Maskvoj: «Biez sumnievaŭ, usia hetaja situacyja tolki ŭzmacnić naša biełaruska-rasijskaje spartyŭnaje bractva i pryviadzie da kratnaha pavieličeńnia mižnarodnaha supracoŭnictva ŭ śfiery baskietboła z našymi pravieranymi časam siabrami ŭ mnohich krainach śvietu».

Domračava: «Takija miery tolki spryjajuć raspalvańniu varožaści»

U minułyja dva hady samaja viadomaja biełaruskaja bijatłanistka prajaviła siabie z novaha boku. Što b ni adbyvałasia ŭ krainie i śviecie, Darja Domračava (Hieroj Biełarusi, miž inšym) staranna ŭchilałasia ad kamientaryjaŭ pra svajo staŭleńnie da situacyi. Ni hvałt na biełaruskich vulicach, ni skradzienyja vybary, ni aryšt rodnaha brata — ništo nie prymusiła Darju być ščyraj ź biełarusami.

U kancy sakavika byłaja bijatłanistka (a zaraz adna z trenierak kitajskaj bijatłonnaj nacyjanałki) pradstaviła ŭ instahramie šmatsłoŭny post, dzie vykazałasia jak pra napad Rasii na Ukrainu («vieru, što vajna chutka skončycca i pryjdzie mir»), tak i pra spartovyja sankcyi. Ale ž u svaim vykazvańni Domračava nijak nie adznačyła toje, što biełaruski režym-ahresar časta vykarystoŭvaje sport na svaju karyść i što biełaruskija spartsmieny nie nadta suprać hetaha pratestujuć.

«Kažučy pra spartovuju śfieru, ja adčuvaju absalutnuju niespraviadlivaść u dačynieńni da tych spartsmienaŭ, jakija nie raźviazvali vojn, vystupajuć suprać vajennych sposabaŭ vyrašeńnia kanfliktaŭ, jakija ŭsioj dušoj lubiać sport i pryśviačajuć jamu ŭsio žyćcio. Šmat čałaviečych losaŭ razburana padčas vajny, ale čamu my imkniemsia razburyć jašče bolš losaŭ tych, chto nie vinavaty ŭ siońniašniaj situacyi? Ja liču absalutna naiŭnym mierkavać, što adchileńnie biełaruskich i rasijskich spartoŭcaŭ ad mižnarodnych spabornictvaŭ dapamoža rašeńniu vajskovaha kanfliktu. Na moj pohlad, padobnyja miery tolki spryjajuć raspalvańniu varožaści siarod ludziej».

«Sankcyi supiarečać zdarovamu sensu i ŭsim demakratyčnym kaštoŭnaściam»

Biełaruski ministr zamiežnych spraŭ Uładzimir Makiej vykazvaŭsia nakont sankcyj u intervju Centralnamu telebačańniu Kitaja. Palityk adznačyŭ, što sankcyi, jakija zakranuli ŭ tym liku i sport, nibyta supiarečać «zdarovamu sensu i ŭsim demakratyčnym kaštoŭnaściam, jakija zachodnija krainy sprabavali naviazać nam, da i ŭsioj płaniecie, na praciahu apošnich dziesiacihodździaŭ, a moža navat i stahodździaŭ».

Makiej ličyć, što dziejańni tych, chto prymaje sankcyi, — prykład taho, jak pryncyp viaršynstva prava «hruba parušajecca»: «I mamiantalna źmianiajucca zakony tolki dla taho, kab pakarać tuju ci inšuju krainu, u dadzienym vypadku Biełaruś i Rasiju». 

Čynoŭnik taksama čamuści zhadaŭ pra svabody, jakija nibyta parušajucca ŭ zachodnim hramadstvie: «Pra jakuju svabodu słova i svabodu vykazvańnia mierkavańniaŭ možna kazać, kali ŭ zachodnich krainach začyniajucca srodki masavaj infarmacyi, jakija sprabujuć danieści choć niejkuju abjektyŭnuju karcinu śvietu?» Nahadajem — heta kaža čynoŭnik krainy, u jakoj źniavolenyja 29 supracoŭnikaŭ miedyja.

Chakiej: škadavańnie pra biełaruskich atletaŭ i ni słova pra ŭkraincaŭ

Paśla pačatku vajny biełaruski chakiej adchilili ad mižnarodnych turniraŭ, i čynoŭniki ad hetaha vida sportu nie paškadavali krytyčnych zajavaŭ. Trend raspačaŭ Dźmitryj Baskaŭ — były kiraŭnik nacyjanalnaj chakiejnaj fiederacyi (FCHB), dyskvalifikavany na mižnarodnym uzroŭni na 5 hadoŭ.

Baskaŭ nie pabačyŭ suviazi pamiž biełaruskim sportam i biełaruskim ža režymam. Uviadzieńnie sankcyj čynoŭnik prakamientavaŭ tak: «Samaje sumnaje ŭ ciapierašniaj situacyi — toje, što praz hetyja rašeńni paciarpieli treniery i spartsmieny. 16-17-hadovyja chłopcy z našaj junijorskaj zbornaj pa chakiei adchilenyja ad udziełu ŭ čempijanacie śvietu tolki tamu, što naradzilisia ŭ Biełarusi».

Vypadkova ci nie, ale Baskaŭ nie zaŭvažyŭ, što praz vajennyja dziejańni va Ukrainie, u jakich saŭdzielničaje Biełaruś, ad čempijanataŭ i ŭvohule ad sportu «adchilenyja» šmat ukrainskich atletaŭ.

Ciapierašni kiraŭnik FCHB i były viaślar Alaksandr Bahdanovič taksama vykazaŭsia nakont sankcyj, ale bolš łakanična. Jon paviedamiŭ, nibyta mižnarodnyja arhanizacyi prapanujuć ajčynnym spartsmienam nie pryjazdžać na turniry, bo turbujucca za ich biaśpieku, i prakamientavaŭ taki styl kamunikacyi nastupnym čynam: «Vystaŭlajuć siabie takimi dabradziejami. Vyšejšaja kryvadušnaść».

«Zaŭziatary tolki vyjhrajuć, kali ŭ Minsk pryjedzie picierski «Zienit»

Naprykancy padborki zhadajem ministra sporta Siarhieja Kavalčuka — jon taksama nie pramaŭčaŭ nakont taho, jak jaho śfiera źbirajecca vyžyvać pry sankcyjach. Užo ŭ pačatku sakavika čynoŭnik byŭ aktyŭna nastrojeny na toje, kab va ŭmovach abmiežavańniaŭ naroščvać supracoŭnictva z Rasijaj. Jon raskazvaŭ, nibyta biełaruskich spartsmienaŭ čakajuć sumiesnyja zbory i spabornictvy, i finansavańnie dla hetaha isnuje.

Svoj aptymizm Kavalčuk uvasobiŭ u nastupnym prykładzie: «Dumaju, zaŭziatary tolki vyjhrajuć, kali ŭ Minsk pryjeduć picierski «Zienit», CSKA, maskoŭski «Spartak». Prosta dadadzim da hetaha, što ŭ svoj čas tyja samyja biełaruskija zaŭziatary, jakich bačyŭ Kavalčuk, mahli na svaje vočy bačyć u Minsku hulni z najvialikšymi suśvietnymi kłubami nakštałt «Reała» ci «Juvientusa», i biełarusy trymalisia na fonie hetych kłubaŭ hodna. Ciapier ža zamiest hetaha ludziam prapanujuć rasijskija kłuby, što praz vajnu taksama pieratvarylisia ŭ izhojaŭ suśvietnaha sportu. Spraviadlivaja zamiena?

«Z-za biełaruskich siłavikoŭ i pačałasia vajna». Alimpijec-dziudaist raniej słužyŭ u Pahrankamitecie, a staŭ biežancam u Hiermanii

Za amierykanskuju futbalistku hatova było prahałasavać bolš ludziej, čym za Trampa. Piać pryčyn surjozna stavicca da žanočaha futboła

Клас
3
Панылы сорам
3
Ха-ха
17
Ого
1
Сумна
3
Абуральна
5