Volha Załatar. Fota ź siamiejnaha archiva

«Chaču, kab pamiž ludźmi pašyrałasia Božaja luboŭ»

Volha — maci piaciarych dziaciej, maje ad dziaržavy adpaviedny orden. Zaraz, jak tłumačyć nam siabroŭka palitźniavolenaj, joj dziaciej vielmi nie chapaje. Žančyna choča sama ich vychoŭvać, zajmacca ich adukacyjaj, układać u ich dušu, bo jana kožnaha naradžała ź luboŭju.

Dziaciej Volha vielmi lubić i prykładaje šmat namahańniaŭ, kab vyraścić ich dastojnymi ludźmi. Voś jak pra heta raspaviadaje siabroŭka žančyny: «Dla jaje vielmi važna, kab jaje dzieci viedali rodnuju movu i historyju, kab jany nie vyraśli prosta suziralnikami i kab ich žyćcio prajšło nie prosta tak. Jašče jana žadaje vyraścić dziaciej takimi ž, jakaja jana sama: dobrymi, sumlennymi, takimi, chto ŭmieje lubić. Vola starajecca ŭsiebakova raźvivać dziaciej, a taksama znajści ŭ kožnaha zadatki».

Jašče adna rysa palitźniavolenaj — jaje addanaść katalickaj viery. Žančyna vieryć u Boha ź dziacinstva i ćviorda vykonvaje dziesiać prykazańniaŭ. U listach jana piša, što Boh — heta luboŭ: «Jon prabačaje nam našy niedaskanałaści i praviny, kali my imkniomsia vypraŭlacca».

Dla Volhi viera — heta stryžań, jaki joj vielmi dapamahaje ciapier. Jana viedaje, što kali jana zaraz tam znachodzicca, značyć, heta dla čahości patrebna. Maŭlaŭ, hetaje vyprabavańnie dadziena joj dla taho, kab jana stała macniejšaj, mahčyma, pra niešta padumała.

Tam niaprosta, i vakoł jaje tam składanyja ludzi. Kali niechta ź ich pačynaje, naprykład, łajacca, Volha molicca, sprabuje svajoj vieraj i pavodzinami pakazać ludziam, jak siabie varta pavodzić: «U malitvie ja adčuvaju jadnańnie z Ajcom, vychodziać emocyi i nastupaje cišynia i spakoj. Ja daviaraju Bohu svajo žyćcio i prašu jaho dapamahčy najlepiej vykanać jaho volu praz spravy i słovy. Zaraz ja paŭtaraju pra siabie vierš 14 Psalmy 26: «Maj nadzieju na Hospada. Budź mužny. Chaj macujecca serca tvajo. Maj nadzieju na Hospada».

Radzima — heta miesca siły dla Volhi, upeŭnienaja jaje siabroŭka. Biełaruska šmat viedaje pra svaju krainu, vučyłasia ŭ histaryčnym kłasie Liceja BDU, mieła dobrych piedahohaŭ. Bolš za toje, jana šmat šukała ŭ archivach infarmacyju pra svaje karani, bo choča viedać usio pra toje, adkul jana.

A voś jak pra heta raskazvaje sama Volha ŭ listach: «Važna, što my dakładna viedajem, čaho chočam. Za siabie ja mahu skazać, što chaču, kab pamiž ludźmi pašyrałasia Božaja luboŭ, kab množyłasia ŭzajemapavaha i ŭmacoŭvałasia ŭśviedamleńnie adkaznaści za svoj los i za los svajoj krainy, kab ludzi škadavali i padtrymlivali adno adnaho i hurtavalisia dla palapšeńnia jakaści svajho žyćcia».

Lubimym histaryčnym piersanažam žančyna nazyvaje Tadevuša Kaściušku, ale ž hetym vialikim biełarusam śpis važnych dla jaje asobaŭ nie abmiažoŭvajecca: «Taksama sa školnych hadoŭ u mianie vyklikali pavahu žonki dziekabrystaŭ, bo ja žvava mahła sabie ŭjavić kantrast ich žyćcia ŭ Pieciarburhu i ŭ Sibiry. Vy majecie racyju, što postać Jeŭfrasińni Połackaj vyklikaje pavahu i zachapleńnie. Zaraz ža najčaściej ja źviartajusia da Śviatoj Maryi. Jaje davier Bohu, pakora i niejmaviernaja luboŭ da Boha i ludziej natchniajuć mianie i słužać mnie prykładam».

«Usio ŭ rukach Božych, a ŭ Boha niama inšych ruk, akramia našych»

Volha addanaja biełaruščynie i ŭ tym, što datyčyć movy. Kožny list ad jaje — pa-biełarusku. Siabroŭka žančyny raspaviadaje, jak taja pryjšła da biełaruskamoŭnaści:

«Da 20 hadoŭ Vola była jak usie, viedała biełaruskuju movu tolki pa škole dy licei. A potym jana pajechała ŭ Kijeŭ i pabačyła, što tam vielmi šmat ludziej razmaŭlaje pa-ŭkrainsku, jaje heta vielmi ŭraziła. Jana dumała pra toje, čamu ž u našaj krainie praktyčna nie čuvać biełaruskuju movu.

Paśla hetaha Volha zahavaryła pa-biełarusku i z taho času nikoli nie sychodziła z hetaha šlachu. Spačatku viedała nie ŭsio, ale nastojliva vyvučała biełaruskuju movu. Dla jaje heta rodnaja mova, na jakoj jana dumaje, chacia jana dobra viedaje i ruskuju movu, anhlijskuju i inšyja. Doma jana havoryć tolki pa-biełarusku».

Załatar maje stupień mahistra sacyjałohii, i dla jaje heta nie niejkaja farmalnaja adukacyja. Volha šmat čytaje i razvažaje ŭ listach, u tym liku i na temy, źviazanyja ź jaje adukacyjaj: «Va ŭniviersitecie ja zasvoiła važnaje: mierkavańnie asobnaha čałavieka — subjektyŭnaje. Sacyjałohija nieabchodnaja, kab vyvučać hramadskuju dumku, dla stvareńnia abjektyŭnych viedaŭ ab stanie hramadstva. Adsutnaść mahčymaściaŭ dla niezaležnych ad upłyvu peŭnych zacikaŭlenych asob daśledavańniaŭ pazbaŭlaje ŭłady mahčymaści prymać uzvažanyja rašeńni. Uzrastaje valuntaryzm, jaki niebiaśpiečny strataj kantrolu nad pracesami ŭ hramadstvie».

Što da maraŭ, to jany ŭ palitźniavolenaj prostyja i zrazumiełyja dla kožnaha, chto daŭno znachodzicca daloka ad rodnych i siabroŭ:

«Ja časta ŭjaŭlaju, jak my źbirajemsia za vialikim stałom, jaki łomicca ad łasunkaŭ, sadaviny, nad stałom — vodar harbaty ź ziołak i kavy. Vielmi chočacca, kab žyćcio napoŭniłasia sustrečami, radaściu i enierhijaj.

Usio ŭ rukach Božych, a ŭ Boha niama inšych ruk, akramia našych. Nichto za nas nie vyrašyć našy prablemy, zaraz samy čas, kab prymać rašeńni i dziejničać. Tolki nam vyrašać, dzie nam žyć, jak nam žyć, z kim nam žyć i kim być. A być treba samimi saboj, što vielmi niaprosta».

Pytajemsia ŭ siabroŭki pra charaktar Volhi i bačym partret addanaj chryścijanki: «Vola vielmi cenić praŭdu i nie lubić chłuśniu. Dla jaje važnaja luboŭ: luboŭ da Boha, da siamji, taksama važnaja spraviadlivaść, viernaść. Jana nie moža žyć biez dapamohi inšym ludziam: pabačyć prablemu — nie projdzie mima. Ź dziacinstva była na baku słabych i zaŭsiody padtrymlivała, kali ŭ jaje kłasie niekaha kryŭdzili. U jaje razumieńni kožny čałaviek — heta asoba.

Joj treba znosiny ź ludźmi, kamunikacyja, jana vielmi lubiła arhanizoŭvać śviaty. Ź inšaha boku, kali paśla pratestaŭ ludzi pačali masava traplać na Akreścina, Vola amal nie spała. Jana siadzieła tam, dapamahała ludziam, bo bačyła ich vočy, napoŭnienyja bolem.

Prychodziła dachaty, spała paru hadzin i jechała znoŭ pad Akreścina, bo tam stajali ludzi, jakija nie viedali, dzie ich rodnyja. A potym chadziła pa sudach i znoŭ dapamahała svajakam zatrymanych, bo navokał było vielmi šmat niespraviadlivaści.

Fota: Tut.by

Fota: Tut.by

Zaraz jana nie trymaje ni na koha złości. Časta pisała, maŭlaŭ, treba malicca, kab u nas ustalavaŭsia mir, kab ludzi pamirylisia i nie było raskołu ŭ hramadstvie. Zaŭsiody prosić malicca i za tych, chto na adnym boku, i za tych, chto na inšym, bo heta patrebnaje i tym, i inšym. Ludzi, jakija ź joj siadzieli, kažuć, što jana nibyta śviataja».

Palitźniavolenaja vielmi lubić vandravać. I zaraz, kali padarožžy dla jaje niedasiahalnyja, Volha prosić usich, chto piša pra svaje pajezdki ŭ sacsietkach, dadavać da zapisaŭ chešteh #Volavandruje.

Čytajcie taksama:

«Nie admaŭlaŭ uvohule nikomu, pabačyŭšy 10 žniŭnia žudasnuju karcinu ŭ Balnicy chutkaj dapamohi». Vialikaja hutarka z advakatam Andrejem Mačałavym

«Pa jaho pryjšoŭ HUBAZiK, pa jaho mamu — KDB». Raskazvajem, jak biełarusy stanoviacca terarystami

Клас
25
Панылы сорам
2
Ха-ха
3
Ого
1
Сумна
12
Абуральна
2