TEST
Małaviadomyja fakty pra Alaksandra Kulinkoviča i «Niejra Dziubiel»
18 maja 50 hadoŭ spoŭniłasia b Alaksandru Kulinkoviču. Lidara «Niejra Dziubiela» nie stała ŭ 2018 hodzie, ale jahonaja tvorčaja spadčyna praciahvaje žyć. Padrychtavali test z małaviadomymi faktami z žyćcia rokiera i historyi hurta.
Pačynajem
Ź siaredziny 90-ch Kulinkovič karystaŭsia tvorčym psieŭdanimam Kułłinkovič. A jaki byŭ da hetaha?
Nie, takoha psieŭdanima ŭ Kulinkoviča nie było.
Nie, takoha psieŭdanima ŭ Kulinkoviča nie było.
Nie, takoha psieŭdanima ŭ Kulinkoviča nie było.
Tak, takim byŭ psieŭdanim Alaksandra Kulinkoviča.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Alaksandr Kulinkovič advučyŭsia ŭ PTV na santechnika, a paśla pastupiŭ na hety fakultet BDU. Ale jaho chapiła tolki na adzin kurs.
Tak, Kulinkovič vučyŭsia na žurfaku, ale nie skončyŭ.
Nie, Kulinkovič vučyŭsia na žurfaku, ale nie skončyŭ.
Nie, Kulinkovič vučyŭsia na žurfaku, ale nie skončyŭ.
Nie, Kulinkovič vučyŭsia na žurfaku, ale nie skončyŭ.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Pa anałohii ź jakim hurtom byŭ nazvany «Niejra Dziubiel»?
Nazva hurta była stvorana pa anałohii z Sex Pistols. Zamiest pistaleta byŭ abrany inšy faličny simvał, dziubiel — «dobraje i niezrazumiełaje słova». «Niejra» było abrana Alaksandram Kulinkovičam: u toj pieryjad jon časta naviedvaŭ niejrachirurhičnaje adździaleńnie.
Nazva hurta była stvorana pa anałohii z Sex Pistols. Zamiest pistaleta byŭ abrany inšy faličny simvał, dziubiel — «dobraje i niezrazumiełaje słova». «Niejra» było abrana Alaksandram Kulinkovičam: u toj pieryjad jon časta naviedvaŭ niejrachirurhičnaje adździaleńnie.
Nazva hurta była stvorana pa anałohii z Sex Pistols. Zamiest pistaleta byŭ abrany inšy faličny simvał, dziubiel — «dobraje i niezrazumiełaje słova». «Niejra» było abrana Alaksandram Kulinkovičam: u toj pieryjad jon časta naviedvaŭ niejrachirurhičnaje adździaleńnie.
Nazva hurta była stvorana pa anałohii z Sex Pistols. Zamiest pistaleta byŭ abrany inšy faličny simvał, dziubiel — «dobraje i niezrazumiełaje słova». «Niejra» było abrana Alaksandram Kulinkovičam: u toj pieryjad jon časta naviedvaŭ niejrachirurhičnaje adździaleńnie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U dyskahrafii «Niejra Dziubiela» šmat albomaŭ z aryhinalnymi nazvami. Ale jakoha niama?
Heta albom 2002 hoda.
Tak nazyvaŭsia samy pieršy albom hurta.
Tak, heta my prydumali.
Albom z takoj nazvaj vyjšaŭ u 1996 hodzie
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U 1999 hodzie hurt atrymaŭ «Rok-Karonu» z ruk hetaj lehiendy biełaruskaj muzyki. Paśla jany navat śpieli duetam
Nie, pieśniaroŭskuju «Vołahdu» «Niejra Dziubiel» śpiavaŭ z Mulavinym i Kašaparavym. Voś pa hetaj spasyłcy možna pahladzieć videa.
Nie, pieśniaroŭskuju «Vołahdu» «Niejra Dziubiel» śpiavaŭ z Mulavinym i Kašaparavym. Voś pa hetaj spasyłcy možna pahladzieć videa.
Nie, pieśniaroŭskuju «Vołahdu» «Niejra Dziubiel» śpiavaŭ z Mulavinym i Kašaparavym. Voś pa hetaj spasyłcy možna pahladzieć videa.
Tak, z Mulavinym i Kašaparavym «Niejra Dziubiel» śpiavaŭ pieśniaroŭskuju «Vołahdu». Voś pa hetaj spasyłcy možna pahladzieć videa.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jak nazyvajecca adziny biełaruskamoŭny albom ŭ dyskahrafii «Niejra Dziubiela»?
U hetym albomie šmat piesień na biełaruskaj movie, ale nie ŭsie, jak i kłasičnyja vieršy «ad dziadzi Sašy».
Tak, doŭhi čas u hurta byli pieśni tolki pa-rusku. Ale, natchniŭšysia tvorčaściu Karatkieviča, Kulinkovič pačaŭ pisać i pa-biełarusku.
Na hetym albomie bolšaść piesień na ruskaj movie.
Niahledziačy na biełaruskamoŭnuju nazvu, albom amal całkam ruskamoŭny.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U 2010 hodzie ŭ «Niejra Dziubiela» zdaryŭsia jašče adzin nieardynarny duet. Na finale adboru na dziciačaje «Jeŭrabačańnie» Alaksandr Kulinkovič praśpiavaŭ na adnoj scenie ź joj.
Nie, Kulinkovič i Sitnik praśpiavali tuju samuju pieśniu z «O-A-O»! Videa možna pahladzieć pa spasyłcy.
Nie, Kulinkovič i Sitnik praśpiavali tuju samuju pieśniu z «O-A-O»! Videa možna pahladzieć pa spasyłcy.
Nie, Kulinkovič i Sitnik praśpiavali tuju samuju pieśniu z «O-A-O»! Videa možna pahladzieć pa spasyłcy.
Tak, i praśpiavali tuju samuju pieśniu z «O-A-O»! Videa možna pahladzieć pa spasyłcy.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jak nazyvaŭsia film, u jakim Alaksandr Kulinkovičy syhraŭ hałoŭnuju rolu?
Tak, słušna!
Kulinkovič zdymaŭsia ŭ hetym sieryjale, ale tam u jaho nievialikaja rola.
Nie, u hetym viadomym biełaruskim filmie Kulinkovič nie zdymaŭsia.
U hetym filmie ŭ Kulinkoviča epizadyčnaja rola.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Za jakuju spartyŭnuju kamandu zaŭzieŭ Alaksandr Kulinkovič?
Nie, Kulinkovič pryznavaŭsia, što «tapiŭ» za viadomy baskietbolny kłub «Čykaha Bułz», navat hladzieŭ usie hulni čempijanatu NBA z udziełam hetaj kamandy.
Nie, Kulinkovič pryznavaŭsia, što «tapiŭ» za viadomy baskietbolny kłub «Čykaha Bułz», navat hladzieŭ usie hulni čempijanatu NBA z udziełam hetaj kamandy.
Tak, Kulinkovič pryznavaŭsia, što «tapiŭ» za viadomy baskietbolny kłub «Čykaha Bułz», navat hladzieŭ usie hulni čempijanatu NBA z udziełam hetaj kamandy.
Nie, Kulinkovič pryznavaŭsia, što «tapiŭ» za viadomy baskietbolny kłub «Čykaha Bułz», navat hladzieŭ usie hulni čempijanatu NBA z udziełam hetaj kamandy.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U jakoj haziecie Alaksandr Kulinkovič pisaŭ kałonki ŭ apošnija hady žyćcia?
Nie, kałonki ŭ nas Kulinkovič nie vioŭ.
Nie, u Kulinkoviča była kałonka ŭ inšaj haziecie.
Tak, pravilny adkaz.
Nie, u Kulinkoviča była kałonka ŭ inšaj haziecie.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Słabavata
Dziakuj za toje, što prajšli test.
Prajści jašče raz
Dzieści-štości
Dziakuj za toje, što prajšli test.
Prajści jašče raz
Jość kudy imknucca
Dziakuj za toje, što prajšli test.
Prajści jašče raz
Niabłaha
Dziakuj za toje, što prajšli test.
Prajści jašče raz
Vielmi dobra!
Vy sapraŭdny fanat tvorčaści «Niejra Dziubiela»!
Prajści jašče raz
Supier!
Vy sapraŭdny fanat tvorčaści «Niejra Dziubiela!
Prajści jašče raz
© Naša Niva, 2022