TEST
Michałku — 50! Ci viedajecie vy pieśni «Lapisaŭ»?
19 studzienia 50 hadoŭ spaŭniajecca adnamu z hałoŭnych biełaruskich rokieraŭ Siarhieju Michałku. Da jubileju my padrychtavali śpiecyjalny test: praviercie, jak dobra vy viedajecie chity «Lapisa Trubiackoha».
Pačynajem
«Moja biohrafija — čistyj list,
Moja profieśsija — ...»

Chto hieroj pieśni z alboma «Kultprośviet» pa prafiesii?
Nie, jon anarcha-turyst.
Nie, jon anarcha-turyst.
Tak, słušna.
Nie, jon anarcha-turyst.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Jeśli stanieš rybkoj v ...,
... ja na dno sojdu»

Kali pamiatajecie pieśniu «Au», lohka zhadajecie prapuščanyja słovy.
«Jeśli stanieš rybkoj v morie, Ichtiandrom ja na dno sojdu», — voś pravilny paradak.
«Jeśli stanieš rybkoj v morie, Ichtiandrom ja na dno sojdu», — absalutna pravilna!
«Jeśli stanieš rybkoj v morie, Ichtiandrom ja na dno sojdu», — voś pravilny paradak.
«Jeśli stanieš rybkoj v morie, Ichtiandrom ja na dno sojdu», — voś pravilny paradak.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Dziaržava tabie harantuje raj,
Tolki ...»

Što treba rabić, kab damahčysia raju?
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Tak, haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Ja jem na obied zołotyje ślitki
Brilliantovyj diesiert, nieftianyje ślivki
Mnie imia ... — choziain stratośfiery
Ja nieriealnyj kuł, moj rieśpiekt bieź miery»

Jak zavuć hieroja pieśni «Kapitał»?
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Tak, haspadara strataśfiery zavuć Vielzievuł.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Kohda jabłoni raśćvietut,
Ja pridu k tiebie s ...»

Z čym prychodziŭ da svajoj kachanaj hieroj pieśni «Jabłoni»?
Nie, nie nastolki mierkantylna, a bolš ramantyčna — z kvietkami.
Nie, bolš ramantyčna — z kvietkami.
Tak, vielmi ramantyčna — z kvietkami.
Nie, kudy bolš ramantyčna — z kvietkami.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Jakoj hieahrafičnaj nazvy niama ŭ dyskahrafii «Lapisa Trubiackoha»?
Nie, pamiatajecie radok «Ja tiebia nieskoro pozabudu»? Heta ź pieśni «Jeŭpatoryja».
Tak, piesień pra hety horad u Michałka nie pamiatajem.
«Ukradu tiebia, ukradu nočju. Uviezu tiebia, uviezu v Soči». Jak vy mahli takoje zabyć?
Heta małaviadomaja pieśnia, ale jana jość u albomie «Junosť» 2001 hoda.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«V siniem niebie sołnuško
Łučiki na ziemlu šlot,
A za stienami suda
... »

Što adbyvajecca za ścienami suda?
Nie, tam śledčy šyje spravu «malčuhanu odnomu».
Nie, tam śledčy šyje spravu «malčuhanu odnomu».
Nie, tam śledčy šyje spravu «malčuhanu odnomu».
Tak, za ścienami suda śledčy šyje spravu «malčuhanu odnomu».
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Znoŭ budujuć na damach
Hniozdy parački busłoŭ
I piajuć dla ŭsich darma
... »

Chto śpiavaje ŭ pieśni «Ramonki»?
Nie, śpiavali dla ŭsich darma Andryjana Čelentana i Alaksandr Bujnoŭ.
Tak, śpiavali dla ŭsich darma Andryjana Čelentana i Alaksandr Bujnoŭ.
Nie, śpiavali dla ŭsich darma Andryjana Čelentana i Alaksandr Bujnoŭ.
Nie, śpiavali dla ŭsich darma Andryjana Čelentana i Alaksandr Bujnoŭ.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Stał ... słušať, mnohoje ponraviłoś.
Ucho prokołoł, a uma nie pribaviłoś»

Kaho staŭ słuchać hieroj pieśni «Hołubi»?
Tak, hieroj Michałka pačaŭ słuchać Ziemfiru.
Nie, hieroj Michałka pačaŭ słuchać Ziemfiru.
Nie, zaklikali słuchać Baćku ŭdzielniki inšaha VIA, a hieroj Michałka pačaŭ słuchać Ziemfiru.
Nie, Bujnovym usio skončyłasia na pieśni «Ramonki», a ŭ hetaj pieśni hieroj pačaŭ słuchać Ziemfiru.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Lubov zimoj vsiehda prichodit v płaťje ... ,
Viesnoj lubov prichodit v płaťje ... ,
Lubov prichodit letom v płaťjicie ... ,
A osieńju lubov prichodit v ... »

Zhadajcie paradak koleraŭ sukienak u pieśni «V płaťje biełom».
Nie, paradak byŭ inšym.
Nie, paradak byŭ inšym.
Tak, słušna!
Nie, paradak byŭ inšym.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
U kaho, akramia Isusa Chrysta, Haŭtamy Budy, praroka Muchamieda, Kryšny, Harudy i Dža, vieryŭ hieroj pieśni «Ja vieriu»?
Tak, mienavita ŭ Luboŭ i Dabro.
Nie, u Luboŭ i Dabro.
Nie, u Luboŭ i Dabro.
Nie, u Luboŭ i Dabro.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
«Ukradu tiebia, ukradu nočju,
Uviezu tiebia, uviezu v Soči.
... spriačiet
Papa, mama pusť nie płačut, nie płačut»

Chto schavaje hierojaŭ pieśni «Soči»?
Nie, schavaje mudraja łuna.
Nie, schavaje mudraja łuna.
Tak, schavaje mudraja łuna.
Nie, schavaje mudraja łuna.
Dalej
Pravieryć
Pakazać vyniki
Kanfuz
Vy zusim nie viedajecie tvorčaść «Lapisaŭ». Ale my navat vam zajzdrościm: vas čakaje šmat pryjemnych adkryćciaŭ, kali pačniecie słuchać.
Prajści jašče raz
Dzieści-štości
Vy amal nie viedajecie tvorčaść «Lapisaŭ». Ale my navat vam zajzdrościm: vas čakaje šmat pryjemnych adkryćciaŭ, kali pačniecie słuchać.
Prajści jašče raz
Jość kudy imknucca
Varta zapoŭnić prabieły ŭ tvorčaści jubilara.
Prajści jašče raz
Niabłaha
Ale varta zapoŭnić prabieły ŭ tvorčaści jubilara.
Prajści jašče raz
Vielmi dobra!
Jubilar moža vami hanarycca!
Prajści jašče raz
Fiejeryčna!
Jubilar moža vami hanarycca!
Prajści jašče raz
© Naša Niva, 2022